Navigálj valós időben a terepen, segítünk megtalálni a turisztikai látnivalót!
Régi Olt-fahíd - Fogaras - Turisztikai látnivalók - Bejelentkezés/Regisztráció
 


Régi Olt-fahíd - Fogaras turisztikai látnivalói

A fogarasi Olt-híd Fogaras város szélén, a Fogaras-Segesvár úton áll, vámoshíd szerepét töltötte be. 1778-1782-ben épült, 1906-ban bontották le, miután 1905-ben új vasszerkezetű hídat építettek mellette...

Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a terepen valós időben - bejelentkezés után.

***

Néhány kép a Régi Olt-fahíd - Fogaras képtárból:

Vasszerkezetű híd - 1908
Vasszerkezetű híd - 1908

Eljutottál erre a helyre, és különleges felvételeket sikerült készíteni? Töltsd fel a képeidet a Régi Olt-fahíd Fogaras fotóalbumba! A Rejtekhely képtárában már összesen 22623 fényképet tudsz megtekinteni.

***
Kalandjáték jellegén túl, a rejtekhely-keresés igazi kihívása az arra fogékony emberek figyelmének felkeltése, Székelyföld, Erdély, illetve a Kárpát-medence természeti látnivalóinak, történelmi és kulturális örökségének, valamint igaz értékeinek megismerésére, ismertetésére.

>>> Fedezzétek fel Fogaras és a környék turisztikai értékeit, ismerjétek meg az általunk bemutatott szép és érdekes látnivalókat, mint amilyen a Régi Olt-fahíd!

A legközelebbi település Fogaras, 1,04 km távolságra található.
Milyen fontos látványosságok és népszerű látnivalók vannak a Régi Olt-fahíd Fogaras közelében?
- Fogarasi vár 580 m-re. Fogaras városában jó állapotban maradt meg az impozáns várerőd, a 14-dik és 17-dik század között épült vár fallal, vizesárokkal van körülvéve és 4 sarokbástyával rendelkezik. Voltam a fogarasi várnál, augusztusban - Kár,hogy nem foglalkoznak eléggé vele, bár látszik, itt-ott valami állag megőrzésre tett kísérlet.
- Fejedelemasszony kútja Fogaras 3,4 km-re. Fejedelemasszony kútja, Fürsten Brunnen - Fogaras.
- Földpiramisok Sona 6,9 km-re.
- Erődített evangélikus templom Felmér 9,2 km-re. Erre tanú a templom maga, melynek stílusjegyei az átmeneti (román-gótikus) korra utalnak.
- Erődített evangélikus templom Sáros 9,5 km-re. 1449-ben János bíboros oklevele szerint Szent Jakab tiszteletére szentelt temploma van, mégpedig a késő gótikus kor jellegzetességeit magán viselő egyhajós, tornyos templom.
- Erődített evangélikus templom Nádpatak 10,6 km-re. A tatárjárás lerombolta - ma csak a főhajó pillérsora és a torony falazata eredeti, a tornyot viszont a tatárjárás után, a XIII-dik század második felében építették.
- Evangélikus templom Halmágy 11,9 km-re. Szász telepítés, 1488-ban a török támadás elnépteleníti, ekkor 1488-ban magyar családnevek szerepelnek.
- Nárciszrét Sárkány Vád 12,2 km-re. Mivel a hasonló tölgyesek többségét már kivágták, a terület nemcsak a nárciszok miatt, hanem mint a vidékre korábban jellemző növénytársulás fönnmaradt képviselője is érdekes. Április végén, a nárciszmezőn - Aznap a környéken kirándultunk, az egyik célpont ez a nárciszmező volt. (itt geodobozt is lehet keresni)
- Templomerőd Kóbor 12,4 km-re. Az Oltmelléki hegysorhoz tartozó Hortobágy-hegység területén, a Tyúkosi-patak mellett fekszik Kóbor község. (látnivaló és geodoboz)
- Református templom Dombos 12,4 km-re. Korai neve, villa Latina és Waldorph azt jelzi, hogy XII-dik századi szász, azaz vallon telepítés.
- Templomerőd Szásztyukos 12,8 km-re. Szásztyukos község az Oltmelléki hegysorhoz tartozó Hortobágy-hegység területén, a Tyukos-patak mellett fekszik. (látnivaló és geodoboz)
- Brukenthal-kastély Alsószombatfalva 13,4 km-re. Parkjában lipicai lovakat tenyésztenek.
- Stefan Untch-ház Nagysink 15,2 km-re.
- Erődített evangélikus templom Nagysink 15,2 km-re. Ennélfogva a templomépítés is legkésőbb a XIII-dik század elején megtörténhetett.
- Evangélikus templom Lemnek 15,2 km-re. A XIII-dik században már itt vannak a szász telepesek, akik templom nélkül nem maradhattak.
- Latin iskola Nagysink 15,3 km-re.
- Volt városháza Nagysink 15,5 km-re. Volt városháza, XVIII-dik századi középület - Nagysink.
- Alsóvenice 18,3 km-re. 1235-ben plébániatemploma van, ebben az évben plébánosa Konrád, aki ellen és több erdélyi pap ellen panaszt emel Raynald erdélyi püspök.
- Lutheránus templom Zsiberk 18,3 km-re. Mivel XIII-dik századi szász telepítés, román stílusú temploma is a XIII-dik században épül, erődített templom volt kettős várfallal.
- Erődített evangélikus templom Gerdály 18,7 km-re. 1332-ben temploma van - középkori temploma volt, mert 1520-ban a szebeni tartománytól segélyt kap a templom és torony erődítésére.
- Királyhalma 19,2 km-re. 1396-ban tűnik fel az oklevelekben, templomról nincs adat, de a XV-dik századig katolikus lakói voltak.
- Erődített evangélikus templom Kisprázsmár 19,2 km-re. 1332-ben már plébániatemploma van - a templom legalább egy évszázaddal korábbi, mivel eredeti formája szerint román stílusú, tornyos, háromhajós bazilika.
- Kincsek völgye Páró 21,4 km-re. A Kincsek pataka a Capul Homoraciului és az Osoiul Mare nevű dombok között ered, északnyugat felé folyik, és Páró község előtt felveszi a Muncsel (Muncelul, Lecioru peste totu) nevet.
- Erődített evangélikus templom Brulya 21,7 km-re. Régiségére enged következtetni a templom védőszentje, Szent Miklós is.
- Egykori gyógyfürdő Alsóvenice 21,8 km-re. A hely neve a régi osztrák térképeken, románul Fantana sarata vagy Saratura, németül Salzbrunnen.
- Templomerőd Garat 22,3 km-re. Négyzetes alapú szentélyét kereszthálós boltozat fedte, a hajót pedig sík mennyezet. (turisztikai hely geoládával)
- Thomas Quibb-ház Morgonda 23,1 km-re. Thomas Quibb-ház, egykori polgármesteri hivatal - Morgonda.
- Erődített evangélikus templom Morgonda 23,4 km-re. Az oklevelekben először feltűnő Vallis Mariae és a németben szereplő Mariental, arra enged következtetni, hogy Mária-temploma volt.
- Evangélikus templom Mártonhegy 23,9 km-re. Templomának eredete egy századdal korábbra, a XIII-dik századra tehető, mert eredetileg háromhajós bazilika volt.
- Erődtemplom Szászfehéregyháza 24,3 km-re. Látványos, középkori hangulatú erődtemplomának fehér falai és faerkélyes tornyai vannak. Kék hangulat - Különös hangulatú falucska, kövezett úttal, kék házakkal, fekete bivalyokkal.
- Sziklakapu Felsőkomána 25,6 km-re. Egykor a két szikla közötti távolság kisebb volt, a Komána-patak völgyében haladó szekerek és gépkocsik számára szélesítették itt ki az átjárót.
- Faragott kő bazaltfal Felsőkomána 26,3 km-re. Összesen 1 hektáron terül el, melyből 0,3 hektáron találunk oszlop jellegű bazaltsziklát.
- Wohner-ház Lesses 26,4 km-re.
- Erődített evangélikus templom Lesses 26,5 km-re.
- Mese 26,8 km-re. Ma is álló kis gótikus temploma a XIV-dik század közepén, 1350 körül épült - korábbi egyházi jellegéhez tartozik, hogy a kerci apátság birtoka volt. A láda itt sincs meg - Ez a templom is teljes felújítás alatt van.
- Kőember Felsőkomána 26,8 km-re. Felsőkománából indulva, a Tatárok sziklakapuja után 1,33 km-re, illetve a Faragott kő bazaltoszlopoktól 670 m távolságra érünk a sziklaalakzathoz.
- Lesses vára 27,3 km-re. Lesses falu közelében, a lessesi templomtól délkeleti irányban, körülbelül 1,5 km távolságban találjuk az erdőben az enyhén kiemelkedő Várhegyet, ennek tetején pedig egy középkori vár nyomait. Semmi nyoma a várnak - Miután megkerestem "Románia közepét", bementem az erdöbe és megkaptam a dobozkát, közel az oszlophoz.
- Erődített evangélikus templom Vessződ 27,4 km-re. A román kori bazilikának félköríves szentélye volt, amelyet a XV-dik század végén a szentély fölé épített toronnyal erődítettek, falait megkettőzve.
- Sziklafal Kőhalom mellett 27,6 km-re. Kőhalom várától északnyugatra, 1 km távolságra, a Sövénység-patak földrajzi bal partján, a DN13-as nemzeti úttól alig száz méterre, egy látványos sziklafalat találunk. Dombhát - Mindig azt hittem, hogy ez lösszfal.
- Büdöskútfő-fürdő Kőhalom 27,6 km-re. Több mint százötven évvel ezelőtt népszerű fürdőt létesítettek itt.
- Kőhalom vára 27,7 km-re. Neve is a szász telepítés előtti eredetre mutat: Kőhalom. Reps - Miután már lassan ötven éve, legalább évente egyszer elmegyek a vár mellett, ideje volt, hogy fel is menjek.
- Erődtemplom Hégen 27,9 km-re.
- Katolikus templom Kőhalom 27,9 km-re. A városi tanács nem engedélyezi, a terv csak 1761-ben valósul meg.
- Apó-csúcs Fogarasi-havasok 28,1 km-re. Apó-csúcs, románul Varful Mosu.
- Evangélikus templom Kőhalom 28,2 km-re. Mai temploma a XIV-dik században épülhetett, 1488-as felirata javítására vonatkozik.
- Apó-hágó Fogarasi-havasok 28,4 km-re. Apó-hágó, románul Curmatura Mosului.
- Apóka-csúcs Fogarasi-havasok 28,7 km-re. Apóka-csúcs, régi osztrák térképen Musuleata, románul Mosuleata és Varful Mosuletei.
- Ló-patak-forrás Fogarasi-havasok 28,7 km-re. Ló-patak-forrás, románul Izvorul Paraul Calului.
- Evangélikus erődtemplom Sövénység 28,8 km-re. Az 1505-ben végzett erődítések során a keskeny templom elveszti eredeti formáit.
- Álom-csúcs Fogarasi-havasok 29 km-re. Álom-csúcs, románul Varful Somnului.
- Urlea-nyereg Fogarasi-havasok 29,1 km-re.
- Urlea-völgy Fogarasi-havasok 29,2 km-re.
- Régi Móric-fahíd Homoród 29,3 km-re. Nem maradt meg fénykép vagy rajz róla.
- Haller-udvarház Olthévíz 29,4 km-re. A Haller-udvarház Olthévíz központi részében, egy festői és szépen karbantartott, évszázados tölgyfákkal teli parkban található. Iskola - Ez most a Haller vagy a Kálnoky kastély, mert az útmutató táblák szerint Kálnoky kastély.
- Urlea-csúcs Fogarasi-havasok 29,4 km-re.
- Zirna-hágó menedékhely Fogarasi-havasok 29,5 km-re. Zirna-hágó menedékhely, románul Curmatura Zarnei.
- Berevoiescu-menedékhely Fogarasi-havasok 29,5 km-re. Berevoiescu-menedékhely, állítólag használhatatlan.
- Guthman-Valenta kastély Olthévíz 29,5 km-re. A feltételezések szerint az egyszintes épületet 1553-ban építették, majd a 18-dik században átalakították. Romos - Ez az épület még megmenthető.
- Bazalt mikro-kanyon Olthévíz 29,6 km-re. Bazaltos kőzetek alkotják, melyek körülbelül 1 millió évvel ezelőtt keletkeztek. Szoros - Tényleg jól el van dugva ez a kis kanyon.
- Cheia Bandei-csúcs Fogarasi-havasok 29,7 km-re. Cheia Bandei-csúcs, magyarul kiejtve Khéjá Bündéj.
- Régi Olt-fahíd Hévíz 29,8 km-re. Nem maradt meg fénykép vagy rajz róla.
- Lerescu-csúcs Fogarasi-havasok 29,9 km-re.
- Erődített evangélikus templom Kürpöd 29,9 km-re. A Mária tiszteletére szentelt templom korát stíluselemei alapján a XIII-dik század elejére teszik. Megvan - Itt sem lehetett bejutni a templomba.
- Bratila-hágó Fogarasi-havasok 29,9 km-re. Bratila-hágó, menedékhely és sátorozóhely, románul Curmatura Bratilei.
- Tigáj-vízesés Felsőkomána 30,3 km-re. A Tigáj-vízeséshez Felsőkomána faluból kelet felé indulva érhetünk el, a Komána völgyében a patak melletti erdőutat követve.
- Jézer-csúcs Fogarasi-havasok 30,3 km-re.
- Bölöcsény-sarok Fogarasi-havasok 30,5 km-re. Sziklamászó útvonalak: 2B-5B.
- Fundul Bandei-nyereg Fogarasi-havasok 30,7 km-re. Fundul Bandei (magyarul kiejtve Fundul Bündéj) nyereg.
- Evangélikus erődtemplom Szentágota 30,8 km-re. Szentágota Medgyestől 37 km-re délkeletre, Segesvártól 41 km-re délnyugatra, Nagyszebentől 60 km-re északkeletre, a Királyföldön, a Hortobágy két partján fekszik. Szénakazalban tűt keresel - A napokban az elmaradt, moderálásra váró bejegyzésekkel foglalkoztam.
- Lerescu-hágó Fogarasi-havasok 30,8 km-re. Lerescu-hágó, románul Curmatura Lerescu (régebbi térképeken Illerescu).
- Fundu Bandei-csúcs Fogarasi-havasok 30,8 km-re. Fundu Bandei (magyarul kiejtve Fundu Bündéj)-csúcs.
- Nagy-Szombatfalvi-nyereg Fogarasi-havasok 30,9 km-re. Nagy-Szombatfalvi-nyereg, románul Fereastra Mare a Sambetei.
- Kis-Szombatfalvi-nyereg Fogarasi-havasok 30,9 km-re. Kis-Szombatfalvi-nyereg és menedékhely, románul Fereastra Mica a Sambetei.
- Apold piramisai 30,9 km-re. Háromszögek - Hát itten lehetőség van a doboz elrejtéséhez.
- Szulák-nyereg Fogarasi-havasok 31 km-re. A racorele (Convolvulus arvensis) az apró szulák gyomnövény román elnevezése.
- Szalonna-csúcs Fogarasi-havasok 31 km-re. Szalonna-csúcs, románul Varful Slanina.
- Felsőszombatfalvi barlang Fogarasi-havasok 31,1 km-re. 1992 augusztusában fedezte fel Ica Giurgiu.
- Árpás-völgyi bánya 31,1 km-re. Árpás-völgyi bánya. A regi banyajaratban - Menet Podragu fele kerestem meg.
- Evangélikus templom Vérd 31,2 km-re. A templom valóban román kori csarnoktemplom volt, legkésőbb a XIII-dik század végéről.
- Dara-csúcs Fogarasi-havasok 31,2 km-re.
- Galasescu-nyereg Fogarasi-havasok 31,4 km-re. Galasescu-nyereg, románul Saua Galasescului vagy Saua Vistisoarei.
- Hartopul Darei-csúcs Fogarasi-havasok 31,5 km-re. Hartopul Darei-csúcs - a román hartop szó gödröt, szakadékot, sziklahasadékot jelent.
- Lutheránus erődtemplom Homoród 31,5 km-re. Homoród központjában található egy nagyon szép román kori, 1270-ben épült evangélikus erődtemplom. Kívül-belül - Persze, hogy megkerültem kívülről is teljes hosszában, de ahova a gps mutatott csak sima fal volt.
- Iskola és községháza Homoród 31,6 km-re.
- Homoród-folyó forrása 31,7 km-re. A Homoród-folyó úgynevezett forrása, pontosabban kezdete, a Kis-Homoród és a Nagy-Homoród összefolyásánál található, Homoród községben.
- Egykori fürdő és iszapforrások Homoród 31,7 km-re. A homoródi iszapvulkánok (helyesen iszapforrások) Homoród (Hameruden) település, a Geréd (Griedenreeg), és a Szenes-tető (Kohlenreeg) között találhatók.
- Körömvirág-nyereg Fogarasi-havasok 32 km-re. Körömvirág-nyereg, románul Saua Galbenele vagy Fereastra Ursului.
- Egykori malom és villanytelep Homoród 32,1 km-re. Az egykori homoródi malom és villanytelep, a két Homoród összefolyásától 500 m-re északkeletre található, az ortodox temető alatt, a Mirkvásárról érkező 132 jelzésű út északi oldalán.
- Cisztercita apátság Kerc 32,3 km-re. A szerzetesi hangulat lengi át falait napjainkban is. Apátság - Amúgy, csak azt akarom megmondani, hogy lehet én találtam meg elsőnek a dobozt, mert az enyém volt az első bejegyzés.
- Kerci apátság 32,4 km-re. A falu szász lakossága a romos templom egykori szentélyrészét ma is evangélikus templomként használja. Nagyon szép hely - A kolostor romjai között éppen a "Kronenfest" folyt.

- Brassó megye
* Részletek regisztráció után. A fényképeket bejelentkezés után lehet megtekinteni.
[ Fel ↑ ]

Regisztrált felhasználók lehetőségei

 • Hozzászólás és bejelentés
 • Turisztikai látnivalók keresése kulcszóra és koordináták körül
 • Utolsó megtalálások és hozzászólások
 • Régi Olt-fahíd adatlapjának követése
 • Közeli és meg nem talált rejtekhelyek megjelenítése térképen és listában - Fogaras térkép
 • Látnivalók a felhasználó földrajzi helyzetének közelében
 • Navigálás valós időben a terepen!

Hozzászólások

  Sikerült eljutni Fogaras környékére? Tetszett a Régi Olt-fahíd? Vagy csak egyszerűen hozzá szeretnél szólni, kiegészíteni a leírást? Meséld el nekünk a tapasztalataidat! Már összesen 8231 hozzászólás olvasható a webhelyünkön.

  Rejtett látnivalók a közelben

  Tudomásod van kevésbé ismert, szép és érdekes kirándulóhelyekről Brassó megyében? Oszd meg velünk az információidat, és adj lehetőséget a többieknek is, hogy megismerhessék ezeket a helyeket! Már 3727 helyszínt mutattunk be.

  [ Fel ↑ ]
  Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató - A hozzászólások, leírások szerzõik tulajdonai. Minden más tartalom © 2005-2024 Rejtekhely.ro, a hivatalos magyar geotrekking webhely. Minden jog fenntartva. Geotrekking Székelyföldön, Erdélyben, és a Kárpát-medencében. Túrázás, kirándulás, és kincskeresés. Székelyföld, Erdély, és a Kárpát-medence látványosságai, látnivalói.