Navigálj valós időben a terepen, segítünk megtalálni a turisztikai látnivalót!
Erődített evangélikus templom - Vessződ - Turisztikai látnivalók <-- Bejelentkezés
 


Erődített evangélikus templom - Vessződ turisztikai látnivalói

1332-ben plébániatemploma van, papja - a templom legalább egy évszázaddal régebbi, mivel a falu az 1200 előtti telepítések korából való - a mai templom a XIII-dik századi bazilikális templom utóda. A román kori bazilikának félköríves szentélye volt, amelyet a XV-dik század végén a szentély fölé épített toronnyal erődítettek, falait megkettőzve...

Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a terepen valós időben - teljeskörű hozzáféréssel.

***

Eljutottál erre a helyre, és különleges felvételeket sikerült készíteni? Töltsd fel a képeidet az Erődített evangélikus templom Vessződ fotóalbumba! A Rejtekhely képtárában már összesen 22811 fényképet tudsz megtekinteni.

***
Kalandjáték jellegén túl, a rejtekhely-keresés igazi kihívása az arra fogékony emberek figyelmének felkeltése, Székelyföld, Erdély, illetve a Kárpát-medence természeti látnivalóinak, történelmi és kulturális örökségének, valamint igaz értékeinek megismerésére, ismertetésére.

>>> Fedezzétek fel Vessződ és a környék turisztikai értékeit, ismerjétek meg az általunk bemutatott szép és érdekes látnivalókat, mint amilyen az Erődített evangélikus templom!

A legközelebbi település Vessződ, 0,38 km távolságra található.
Milyen fontos látványosságok és népszerű látnivalók vannak az Erődített evangélikus templom Vessződ közelében?
(részletek teljeskörű hozzáféréssel)
Evangélikus erődtemplom Szentágota - 5,2 km-re. Románia földrajzi középpontjához legközelebb fekvő város. Végre tavasz 1. Végre új aszfalton lehet végigmenni a városon. Ágnes. A templom teljes renoválás alatt van. Szénakazalban tűt keresel. A napokban az elmaradt, moderálásra váró bejegyzésekkel foglalkoztam. Szentágota Medgyestől 37 km-re délkeletre, Segesvártól 41 km-re délnyugatra, Nagyszebentől 60 km-re északkeletre, a Királyföldön, a Hortobágy két partján fekszik.
Erődített evangélikus templom Kürpöd - 5,3 km-re. 1332-ben plébániatemploma van, papja - ekkor feltűnő neve is templomáról tanúskodik - a templom sokkal régibb, mert Kürpöd az 1200 előtti Szeben vidéki települések közé tartozik. Megvan. Itt sem lehetett bejutni a templomba. A Mária tiszteletére szentelt templom korát stíluselemei alapján a XIII-dik század elejére teszik.
Lesses vára - 6,3 km-re. Semmi nyoma a várnak. Miután megkerestem "Románia közepét", bementem az erdöbe és megkaptam a dobozkát, közel az oszlophoz. Lesses falu közelében, a lessesi templomtól délkeleti irányban, körülbelül 1,5 km távolságban találjuk az erdőben az enyhén kiemelkedő Várhegyet, ennek tetején pedig egy középkori vár nyomait.
Erődített evangélikus templom Lesses - 7,3 km-re. Wohner-ház Lesses - 7,3 km-re. Erődített evangélikus templom Morgonda - 7,4 km-re. Az oklevelekben először feltűnő Vallis Mariae és a németben szereplő Mariental, arra enged következtetni, hogy Mária-temploma volt. 1332-ben plébániatemploma van - mivel az első szász települések közé számítják, már az előző században kellett lennie templomnak.
Erődített evangélikus templom Brulya - 7,6 km-re. Régiségére enged következtetni a templom védőszentje, Szent Miklós is. 1332-ben plébániatemploma van - a templom eredete sokkal régibb, Halaváts szerint a XIII-dik század elején építették, ez egybeesik a szász telepítés korával, mely a XII-dik század után közvetlenül megtörtént itt is.
Thomas Quibb-ház Morgonda - 7,8 km-re. Thomas Quibb-ház, egykori polgármesteri hivatal - Morgonda.
Erődített evangélikus templom Kisprázsmár - 8,3 km-re. 1332-ben már plébániatemploma van - a templom legalább egy évszázaddal korábbi, mivel eredeti formája szerint román stílusú, tornyos, háromhajós bazilika.
Evangélikus templom Mártonhegy - 8,5 km-re. Templomának eredete egy századdal korábbra, a XIII-dik századra tehető, mert eredetileg háromhajós bazilika volt. 1335-ben plébániatemploma van - temploma után, melynek Szent Márton lehetett a védőszentje, Szentmárton volt a neve.
Erődített evangélikus templom Gerdály - 10,6 km-re. 1332-ben temploma van - középkori temploma volt, mert 1520-ban a szebeni tartománytól segélyt kap a templom és torony erődítésére.
Volt városháza Nagysink - 12,4 km-re. Volt városháza, XVIII-dik századi középület - Nagysink.
Latin iskola Nagysink - 12,6 km-re. Stefan Untch-ház Nagysink - 12,8 km-re. Erődített evangélikus templom Nagysink - 12,8 km-re. Ennélfogva a templomépítés is legkésőbb a XIII-dik század elején megtörténhetett. A helység szász telepítését a legkorábbi Szeben vidéki telepítések idejére teszik, az 1200-as évek előttire, körülbelül 1150-től kezdődően.
Cisztercita apátság Kerc - 16,3 km-re. A szerzetesi hangulat lengi át falait napjainkban is. Nagyon szerettünk volna elsők lenni. Eredetileg egy más helyet jelöltünk ki pihenőül utazásunk során, de a forgalom idáig vezetett. Ciszterciták. Már sokadjára járok ennél a templomnál. Apátság. Amúgy, csak azt akarom megmondani, hogy lehet én találtam meg elsőnek a dobozt, mert az enyém volt az első bejegyzés. Az Árpád-házi Imre király alapította Kerc cisztercita apátsága még romjaiban is rendkívül impozáns.
Kerci apátság - 16,3 km-re. A szerzetesek a XV-dik század végén elhagyták, azóta állnak ma is lenyűgöző romjai. Ezt a helyet kár kihagyni. Kercen még augusztusban voltam, de akkor nem tudtam, hogy szerepel a rejtekhely listán. Nagyon szép hely. A kolostor romjai között éppen a Kronenfest folyt. Kerc a Fogarast Nagyszebennel összekötő főút közelében, az Olt partján, terül el.
Erődített evangélikus templom Nádpatak - 18,1 km-re. 1313-ban plébániatemploma van, papja - a templom építési idejét régebbre teszik, a XII-XIII-dik század fordulójára, a román kori templomok közé tartozik, háromhajós, pilléres bazilika volt. A tatárjárás lerombolta - ma csak a főhajó pillérsora és a torony falazata eredeti, a tornyot viszont a tatárjárás után, a XIII-dik század második felében építették.
Almakerék várhely - 18,9 km-re. Almakerék falu délkeleti szélén, közvetlenül az utolsó házak fölé emelkedo kis dombteton állhatott Almakerék vára. Rusu szerint eredete a XIII-XIV-dik századra teheto, felszínén régészeti kutatásra eddig még nem került sor.
Brukenthal-kastély Alsószombatfalva - 18,9 km-re. Parkjában lipicai lovakat tenyésztenek. Alsószombatfalván található az egykori Brukenthal-kastély, mely kivülről elég jó, benn leromlott állapotban van.
Holcmány - 19,9 km-re. Sajnos. Nem találtam meg geodobozt, csak a köfalat, az esetleges rejtekkel. Holcmány Nagyszebentől 25 km-re fekszik - 13-dik századi erődtemplomának értékei a bejárati kapu, a rajta levő festett szoboralakokkal, valamint a 250-300 éves működő óraszerkezet.
Katolikus templom Almakerék - 20 km-re. Ez lehetett az a kápolna, amelyet később a kevés számban megmaradt katolikusok használtak - a XVIII-dik század elejétől segesvári ferencesek gondozzák. Almakerék középkori katolikus lakói a reformáció idején lutheránusok lesznek, a templommal együtt, 1424-ben a pápa az Apafi Miklós által alapított várkápolna részére búcsút engedélyez.
Gótikus erődtemplom Almakerék - 20,1 km-re. Először Henrik nevű plébánosa kapcsán említik 1289-ben, majd 1317–1320 között a pápai tizedjegyzék részére készült számadásban is szerepel. Csodálatos freskók. Aki arrafelé jár ne hagyja ki, csodálatos templom a védművekkel együtt. A templomot a falu birtokosai, az Apafiak építették Szűz Mária tiszteletére a 13-dik században.
Evangélikus erődtemplom Szászalmád - 20,8 km-re. Temploma a XIV-dik század elején épült, egyhajós torony nélküli gótikus templom. A szélesebb hajóhoz az apszis szentélynégyszöggel kapcsolódik, s a többszög három oldalával záródik.
Erődtemplom Hégen - 21,9 km-re. Erődített evangélikus templom Sáros - 22,2 km-re. 1449-ben János bíboros oklevele szerint Szent Jakab tiszteletére szentelt temploma van, mégpedig a késő gótikus kor jellegzetességeit magán viselő egyhajós, tornyos templom.
Evangélikus templom Riomfalva - 22,5 km-re. A XIII-dik században is lehetett elődje, mivel a szász telepítés ekkor már megtörtént ezen a tájon. Télvégi túra 5. Sajnos nem kaptam meg a geodobozt. Beszöktünk. A kiírt telefonszámon nem vették fel a kagylót, így hát a mellékutcából, a kerítés végénél beszöktünk. A templom szentélyében az 1453-as évszám egy későbbi építkezés befejezését jelzi, stíluselemei alapján a templom eredetét az előző századra kell tenni.
Sálfalvi szakadék - 22,9 km-re. A sálfalvi szakadék 15 hektáron védett terület. Mocsaras árterületen. Talán nem a legjobb módját választottam a szakadék megközelítésének. Teljesen száraz szakadék. A szakadék bejárása után megtaláltam én is, ugyanazt a fát a bejárattól balra, de doboz nélkül. Szeben megyében, Sálfalva községtől 1 km-re található.
Vurpód - 23,1 km-re. A templom maga régebbi, mint az első okleveles adat: 1230-ban építik román kori stílusban. Vurpód. Megtaláltam a dobozkát a háromszögben. Nincs már dobozka. Templomkertbe a bejutás kis kerítésmászással. Vúrpodnak 1332-ben plébániatemploma van.
Nagykapus - 23,8 km-re. 1238-ig székelyek lakják, középkori katolikus hívei a reformáció során lutheránusok lesznek, a templommal együtt. Az eltunt felhenger nyomaban. Szajnos nem jott ossze, pedig nagyon rahajtottam. Vár gazda nélkül. Itt bizony rengeteg lehetőség van a doboz helyének. A XVIII-dik században lutheránus anyaegyház, és a század elején is az.
Bethlen várkastély Keresd - 24,1 km-re. Jelenleg Keresd várkastélya nem látogatható, állítólag a Bethlen család egyik tagja visszaigényelte. Kastély. Szép impozáns épület. Keresd. Segesvártól nem messze, Keresd falu közepén, egy domb tetején található az egykor gyönyörű, ma már romlásnak indult erdélyi reneszánsz várkastély. Kereshető, és található. A keresdi Bethlen kastély geodobozát áthelyeztem, újra kereshető. Megkerestem. Ha már rámszóltál megkerestem. Keresd falu közepén, egy dombon áll a Bethlen család 16-17-dik században épült erdélyi reneszánsz, oszlopos tornácos, sajnos ma már romlásnak indult, egykor gyönyörű kastélya.
Templomerőd Berethalom - 24,7 km-re. Egykori szász evangélikus püspöki székhely. Orgonakoncert. Kerekparturam elso napjanak vegallomasa Berethalom volt. Megvan. Köszönöm. Olyan szep templom. Mar kesö bejuttni, de kivülröl is szep. Este volt már amikor megtaláltuk. De visszatérünk majd egy templomlátogatásra. Berethalom Medgyestől keletre, körülbelül 18 km távolságra található régiszász település, ahol Erdély egyik legnagyobb és legszebb szász templomerődje emelkedik.
Apold piramisai - 24,7 km-re. Apold piramisai. Megvan a közé szorított doboz. Doboz helyett borz. Igaz, közel van az úthoz a rejtekhely, de a novemberi mokány esőben odáig caplatni egy különleges élmény. Háromszögek. Hát itten lehetőség van a doboz elrejtéséhez. Burgberg Vurpód - 25,5 km-re. Református templom Dombos - 25,6 km-re. Ez korai templom létezését feltételezi. Korai neve, villa Latina és Waldorph azt jelzi, hogy XII-dik századi szász, azaz vallon telepítés.
Evangélikus erődtemplom Apold - 25,6 km-re. Értékei közül megemlíthető a szentélyben található faragott szentségtartó, illetve a szines karzata. Pap nélkül. A templom zárva. Apold. Jól végzi a dolgát. Apold. A templom felujitas alatt all. Apold falai. Régebb az volt a divat, hogy az asszonyt falazták be. Apold központjában 16-dik században épített, szép, bár leromlott erődtemplom található.
Fejedelemasszony kútja Fogaras - 26,2 km-re. Fejedelemasszony kútja, Fürsten Brunnen - Fogaras.
Erődtemplom Szászmuzsna - 26,3 km-re. Nem találtam meg a rejtekben. Mind a kétszer bennt voltam a belső udvaron és a templomban is. Vallomás. Be kell vallanom itt egy mulasztást, mert most jutott eszembe, ahogy olvastam a csipi bejegyzéseit, hogy mi is meglátogattuk a muzsnai templomot a nyáron a gyerekekkel. Télvégi túra 6. Itt már másodszor keresem hiába a geodobozt. Sikerült a rejtekhez férni?. A geodoboz a templomon kivül, de a belső udvarban van elrejtve. Muzsna szép, titokzatos hangulatú erődtemploma a 15-dik században épült - Értékei a szentélyben levő gótikus faragványok és a festett karzat, a hálóboltozatos mennyezet és a faragott mintázatú belső oszlopok.
Rothberg Várhegy Veresmart - 26,8 km-re. Az Oltmelléki hegysor területén fekvő Veresmart falutól keleti irányba emelkedő 561 m magas Várhegyen találjuk avárat. Új doboz. Miután elhagytam a falut kimentem a kocsival a domb alá. A községből földút vezet a Várhegy irányába, áthalad a Veresmart-patakon, majd keleti irányba fordulva a Várhegy alá kanyarodik.
Váldhíd - 27 km-re. Keleti tornya egyben kaputorony is, bejárata alatt keresztboltozattal - déli tornya az 1916-os évi földrengéskor összeomlott. Vártemplom. Körbejártam a vártemplomot, nézegettem a bástyákat, a falakat, de a doboz nem akart elökerülni. Szászok már nincsenek. Sikerült bejutnunk a templomba is. Váldhíd templomát a XVI-dik századtól tornyos, 10 méter magas várfal veszi körül.
Oltszakadát - 27,2 km-re. Szakadát temploma a XIII-dik századi Szeben környéki tornyos háromhajós bazilikák típusához tartozik, a XIII-dik század első évtizedeiben épült. Meg van. A templomot ismertem, jártam már a toronyban is (most is nyitva volt). A három hajó közül csak a főhajó maradt meg, az oldalhajókat lebontották.
Fogarasi vár - 27,4 km-re. Fogaras városában jó állapotban maradt meg az impozáns várerőd, a 14-dik és 17-dik század között épült vár fallal, vizesárokkal van körülvéve és 4 sarokbástyával rendelkezik. Fogaras és környéke. Többször is voltam a Fogarasi havasokban gyalog, utoljára egy óriási vihar kergetett le a Bilea-tótól. Voltam a fogarasi várnál, augusztusban. Kár,hogy nem foglalkoznak eléggé vele, bár látszik, itt-ott valami állag megőrzésre tett kísérlet.
Régi Olt-fahíd Fogaras - 27,4 km-re. 1778-1782-ben épült, 1906-ban bontották le, miután 1905-ben új vasszerkezetű hídat építettek mellette. A fogarasi Olt-híd Fogaras város szélén, a Fogaras-Segesvár úton áll, vámoshíd szerepét töltötte be.
Sztárok farmja Felsőporumbák - 27,5 km-re. Erődtemplom Veresmart - 28,4 km-re. Nyitott ajtó. A templom kívülről szépen felújítva, a torony még várat magára. A naptár meséje Felsőporumbák - 28,4 km-re. Házikók finomságokkal, játszóhelyek, vendéglő, előadások gyerekeknek. Tematikus park, amely látványos formában mutatja be az év 12 hónapjának legendáit.
Tündérek völgye Agyagkastély Felsőporumbák - 28,5 km-re. A Porumbák völgyében épült mesebeli épület jó rálátást biztosít a Fogarasi-havasok csúcsaira, köztük Erdély legmagasabb pontjára, a 2535 m-es Negoj-csúcsra. Mese. Megnéztük, de csak a kerítésen kívülről. Tündérszép völgy. Ott jártunk tegnap, és a csodálkozástól tátva maradt a szánk. Dobozkeresés nélkül nem jár pont. Szabályaink értelmében csak akkor jár pont, ha a kincskereső geodobozt is keresett. Furcsa. Inkább furcsa de azért érdekes "kastély". Felsőporumbák falu területén található a Tündérek völgye Agyagkastély, egy magánkezdeményezés, mely 2014 márciusában indult.
Erődített evangélikus templom Felmér - 28,5 km-re. Mivel már Imre király idejében a kiváltságokban részesülő falvak között szerepel, bizonyos, hogy a XI–XII-dik század fordulóján templom is épül. Erre tanú a templom maga, melynek stílusjegyei az átmeneti (román-gótikus) korra utalnak.
Zöld domb Felsőporumbák - 28,7 km-re. A Zöld domb panzió egyedi hely, az erdő közepén található.
Árpás-völgyi bánya - 29 km-re. Jo moka volt. Hetvegen felugrottunk furodni egyet a Podragu toba. A regi banyajaratban. Menet Podragu fele kerestem meg. Árpás-völgyi bánya.
Evangélikus templom Lemnek - 29,1 km-re. A XIII-dik században már itt vannak a szász telepesek, akik templom nélkül nem maradhattak. 1507-ben és 1698-ban templomépítésre segélyeket gyűjtenek.
Panoramic Dino Park Felek - 29,2 km-re. Trambulin, felfújható csúszda, hinták, ijászat. Felek közelében található zöldövezet, játszótér gyerekeknek.

Történelmi-kulturális értékek - Szeben megye
* A történelmi háttér és kulturális jelentőség részletei bejelentkezés után.
[ Fel ↑ ]

Teljeskörű hozzáférés esetén

 • Hozzászólások, bejelentések
 • Turisztikai látnivalók keresése kulcszóra és koordináták körül
 • Utolsó megtalálások és hozzászólások
 • Erődített evangélikus templom adatlapjának követése
 • Közeli és meg nem talált rejtekhelyek megjelenítése térképen és listában - Vessződ térkép
 • Látnivalók a felhasználó földrajzi helyzetének közelében
 • Navigálás valós időben a terepen!

Hozzászólások

  Sikerült eljutni Vessződ környékére? Tetszett az Erődített evangélikus templom? Vagy csak egyszerűen hozzá szeretnél szólni, kiegészíteni a leírást? Meséld el nekünk a tapasztalataidat! Már összesen 8238 hozzászólás olvasható a webhelyünkön.

  Látnivalók a közelben

  Tudomásod van kevésbé ismert, szép és érdekes kirándulóhelyekről Szeben megyében? Oszd meg velünk az információidat, és adj lehetőséget a többieknek is, hogy megismerhessék ezeket a helyeket! Már 3753 helyszínt mutattunk be.

  [ Fel ↑ ]
  A hozzászólások, leírások szerzõik tulajdonai. Minden más tartalom © 2005-2024 Rejtekhely.ro, a hivatalos magyar geotrekking webhely. Minden jog fenntartva. Geotrekking Székelyföldön, Erdélyben, és a Kárpát-medencében. Túrázás és kirándulás. Székelyföld, Erdély, és a Kárpát-medence látványosságai, látnivalói.