Székelyszáldobos település (Kovászna megye) Központ: Bardoc. Székelyszáldobos román elnevezése: Doboseni. Egyéb neve: Száldobos.
Turisztikai látnivalók - Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a terepen valós időben - bejelentkezés után

Székelyszáldobos (Kovászna megye) és környéke turisztikai látnivalói

- Ésfalu Bardóc és Erdőfüle 2,05 km-re. Bardóc községközpontot csak egy néhányszáz méteres szakasz választja el Erdőfülétől, a helybeliek ezt Ésfalunak hívják...
- Református templom Olasztelek 2,24 km-re. Olasztelek református templomának késő román és átmeneti stílusban faragott kapuzata van...
- Daniel-kastély Olasztelek 2,34 km-re. A Daniel-kastély az erdővidéki Olasztelek központjában található, reneszánsz stílusú épület, a falu egyik legfontosabb műemléke...
- Református templom Vargyas 2,36 km-re. Vargyas Erdővidék festett bútorkészítéséről és fafaragásáról híres települése...
- Likaskő Olasztelek 2,44 km-re. Olasztelek határában, közel a felsőrákosi úthoz, egy lapos kőkúp tűnik az arrajáró szemébe, mely élénken kiválik a lapos rét füves, zöld színéből...
- Oroszlános emlékmű Vargyas 2,71 km-re. A vargyasi Elesett hősök emlékműve, vagy helybeli név szerint Oroszlános emlékmű, a Fő út és a Temető utca kereszteződésénél található, 50 m-re északra a Polgármesteri Hivataltól...
- Bolond-borvíz Olasztelek 2,75 km-re. Az olaszteleki Bolond-borvíz a Kormos-patak és az egykori Malom-árok találkozása közelében, attól délkeletre található...
- Ferenczy-Boda kúria Erdőfüle 2,96 km-re. Ferenczy-Boda kúria - Erdőfüle...
- Kopjafás temető Erdőfüle 3,17 km-re. Erdőfüle a nevét a hagyomány szerint onnan kapta, hogy a Kormos-patak völgyébe mintegy fülként ékelődik be Baróttól pár kilométerre...
- Mária-borvízforrás Darabonta Vargyas 3,65 km-re. A Kormos és Vargyas vize egyesülésénél, a Darabonta nevű helyen fakad fel e térség legjelesebb ásványos forrása, a rákosi borviz, melyet gyakran borszéki gyanánt is hordanak szét...
- Ravaszlik Egres-patak völgye 3,74 km-re. Tortomától csekély távolra a Hermánból Bardóczra vezető út mellett van egy most össze omladozott, Ravaszlik-nak nevezett sziklaüreg, mely régi harczias időkben a vidék lakóinak erőditett védhelyül szolgált...
- Tortomai halomsirok 4,33 km-re. Bardóc és Bibarcfalva közt, a Kerekhegyen és a Csutakos tetőn egy 18 halomból álló, kora bronzkori temető van...
- Vargyas tavai 4,73 km-re. 1954-1989 között, a Vargyas falu közelében végzett bányászati munkák során, itt-ott elérték a talajvizet...
- Kankóskert Erdőfüle 5,19 km-re. A Kankóskert Erdőfüle észak-keleti dombján, a Fok-tető alatt található...
- Zathureczky-temető Barót 5,34 km-re. Barót északkeleti végében, a Szőlős-oldalon található a Zathureczky-temető, a helység egy régebbi temetője, mely a hatvanas évek elejéig volt használatban...
- Barót 5,51 km-re. Barót Erdővidék központja, az 1739-ben született Baróti Szabó Dávid szülővárosa...
- Református templom Bibarcfalva 5,81 km-re. Bibarcfalva látnivalója a református templom Szent László-legendát ábrázoló freskótöredékei...
- Tiborc vára 6,2 km-re. Tiborc vára, Bibarcfalvától délre fekvő, Várbükk nevű hegyen épült...
- Unitárius templom Felsőrákos 6,27 km-re. Felsőrákosnak középkori gótikus temploma volt...
- Régi székelyház Felsőrákos 6,3 km-re. 1235-ben Cormosbach néven szerepel, mely települést Felsőrákos elődjének tekintenek...
- Réka királyné sírja 6,66 km-re. Útban a Rika-erdei kora középkori erődítményrendszer felé, a Rika-patak völgyében vezető földúton, kelet felől érkezve, először balkéz felől a Réka királyné sírjának nevezett patak parti sziklához érkezünk...
- Dobói kápolna Erdőfüle 6,8 km-re. Erdőfülén felül egy határrészt a Kormospatak völgyében Faluhelynek neveznek...
- Attila vára Rika-erdei erődítményrendszer 7,05 km-re. Attila vára a Rika-erdei kora középkori erődítményrendszerhez tartozik, Felsőrákostól 6 km-re északnyugatra, a Sóskút (Nádas) és Rika patakok között, enyhe lejtésű hegylábon helyezkedik el...
- Attila vára Vargyas 7,05 km-re. A Persányi-hegységnek az Olt alsórákosi szorosától északrahúzódó vonulatát az erdővidéki és homoródmenti emberek Rikának vagy Rika erdejének nevezik...
- Katolikus templom romjai Erdőfüle 7,21 km-re. A múlt század közepén még elég magasan álló romokból egy középkori templom maradványait azonosították, amelyeket Orbán Balázs ismertet: 8 lépés hosszú és ugyanilyen széles poligon záródású szentély, 17 lépés hosszu és 11 lépés széles hajó...
- Református templom Bodos 7,54 km-re. Bodos a Barót felől jövő főúttól kicsit bennebb,  nyugalmas környezetben, dombok között, egy teknőben fekszik...
- Réka vára Rika-erdei erődítményrendszer 7,55 km-re. Réka vára a Rika-erdei kora középkori erődítményrendszerhez tartozik, Felsőrákostól 6 km-re északnyugatra, a Sóskút (Nádas) és Rika patakok között, enyhe lejtésű hegylábon helyezkedik el...
- Benedek Elek sírja Kisbacon 7,89 km-re. Benedek Elek sírja a Kisbacontól nyugatra fekvő temetőben található...
- Benedek Elek nagy mesemondó szobra 8,18 km-re. Délceg, javakorabeli férfi ül a kisbaconi iskola előtti padon, arca derűs, mellette egy üres hely...
- Vízimalom Kisbacon 8,2 km-re. A székely ezermesterség még mindig működő csodája, a kisbaconi Fülöp-malom...
- Református templom Kisbacon 8,23 km-re. Az 1567-es regestrumban jelentkezik először Kws Baczon néven...
- Kisbaconi régi temető 8,3 km-re. Kisbacon temetőjével átellenben, egy dombon található a falu régi temetője...
- Sási borvíz Kisbacon 8,34 km-re. A Sási borvíz a Barót-patak vízgyűjtő medencéjében található, Kisbacontól észak-északkeletre, körülbelül 1 km távolságra...
- Köpeci szil 8,37 km-re. Az 2011-es év fája Romániában, a köpeci 300 éves szilfa...
- Református templom Nagybacon 8,41 km-re. Nagybacon látnivalója az 1930-as években épített, Kós Károly által tervezett és szépen felújított kultúrotthon...
- Mackó bácsi feredője Kisbacon 8,68 km-re. Mackó bácsi egy nagy termetű ember volt, aki rendszeresen járt e fürdőhöz...
- Benedek Elek fürdő Kisbacon 8,77 km-re. A régi Benedek Elek fürdő, vagy más néven Kisbaconi feredő, a Faluborvize vagy Rezes-forrás mellett található...
- Faluborvize forrás Kisbacon 8,79 km-re. A Faluborvize vagy Rezes forrás Kisbacon és Magyarhermány között található, a bodvaji letérőtől körülbelül 500 m távolságra, Magyarhermány felé...
- Kormos völgye 8,94 km-re. A Kormos-patak völgyében fekszik Erdőfüle, mely közigazgatásilag Bardochoz tartozik...
- Hagymás vára Oklánd 9,31 km-re. Hagymás vára valószínűleg egy római őrtorony vagy egy földvár lehetett, mely az itt átvonuló római út, a limes egyik láncszemét képezhette...
- Ejtőkő 9,36 km-re. Erdővidéknépművészetéről híres falujábólVargyasról indulunk, a Vargyas patak völgyén fölfelea Homoródalmási Orbán Balázs barlang irányába...
- Miklós borvíz 9,61 km-re. Miklós borvíz, a Borvizek Tanösvény térképen Rossz borvíz...
- Kustaly vára Oklánd 9,62 km-re. Kustaly vára a Persány-hegység főgerincének nyergében található, az Oklánd és Vargyas közötti úttól délre emelkedő Heveder hegyese és a Gyepűbükke között...
- Fingós borvíz Kisbacon 10,07 km-re. Derültséget keltett a forás neve, csalódás volt az állapota...
- Bükkfej 10,35 km-re. A Baróti-hegység turisztikai szempontból alig feltárt, alig használt vidék, pedig lombos erdőivel, hangulatos ligeteivel üdítő változatosságot jelent a körötte lévő magashegységek zordon rengetegeihez képest...
[ Fel ↑ ]
- Sós kút Homoródszentpéter 16,85 km-re. A sóskút Homoródszentpétertől keletre, 1,15 km távolságra található, a Tarhegy aljában...
- Madárpihenő Homoródszentpál 16,99 km-re. A homoródszentpáli Madárpihenő a Homoródmenti Madárvédelmi Natura 2000 terület része, így ma 200 hektáron madárvédelmi rezervátum...
- Sziklakapu Ürmösi határ-patak 17,03 km-re. Az Ürmösi határ-patak, jelenlegi nevén Ürmösi Töpe-patak fejének baloldali ágán egy érdekes sziklakapu található, mely alatt átfolyik a víz...
- Sós kút Recsenyéd 17,41 km-re. Homoródrecsenyéden a sósforrás a falutól keletre, a Bakó-hegy oldalán, a templomtól 2 km-re található...
- Katolikus temető Zalánpatak 17,46 km-re. Zalánpatak római katolikus temploma 1863-ban épült, a Kisboldogasszony tiszteletére...
- Unitárius templom Nagyajta 17,86 km-re. A mai templom az ősinek közvetlen utóda...
- Kőpince Tollas Persányi-hegység 17,87 km-re. A Kőpince egy sziklaüreg a Tollas oldalában, mely a Kerekhegy tetején levő Kőasztallal néz szembe...
- Aszópataki aranybányák Csíkszentsimon 18,05 km-re. Csíkszentsimontól nyugatra, a Bartis és Aladár-tető között, az Aszó-patak mellett aranybányák voltak, ahol még egy kevés ezüstöt is lehetett találni...
- Kőhíd teteje Hargita-hegység 18,1 km-re. A Kőhíd teteje, látványos sziklavilág, a Kakukk-hegytől észak-keletre, attól 1,5 km távolságra található...
- Béla bán vára Homoródszentpál 18,21 km-re. A 12-dik századi Béla bán várának helye Homoródszentpál északi határában található, a Kis-Homoródba ömlő Várca-patak bal oldalán...
[ Fel ↑ ]
* Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a térképen valós időben - bejelentkezés után.
Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató - A hozzászólások, leírások szerzõik tulajdonai. Minden más tartalom © 2005-2024 Rejtekhely.ro, a hivatalos magyar geotrekking webhely. Minden jog fenntartva. Geotrekking Székelyföldön, Erdélyben, és a Kárpát-medencében. Túrázás, kirándulás, és kincskeresés. Székelyföld, Erdély, és a Kárpát-medence látványosságai, látnivalói.