Geotrekker
Navigálj valós időben a terepen, segítünk megtalálni a turisztikai látnivalót! Bejelentkezés után.
Református templom - Gernyeszeg - Turisztikai látnivalók <-- Regisztráció
 


Református templom - Gernyeszeg

Mindenképpen érdemes meglátogatni. A templom udvarán található az ugyancsak Gernyeszegen született bethleni gróf Bethlen István miniszterelnök szobra...

Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a terepen valós időben - regisztráció után, teljeskörű hozzáféréssel.

***

Néhány kép a Rejtekhely.ro képtáraiból:

Nyerges via ferrata vasalt mászóút - Madarasi Hargita
A híd felett
Kemény család várparkja - Marosvécs
4645
Református templom - Bibarcfalva
Szószék
Vármege szörnye - Máréfalva
Vármege szörnye
Haller kastély - Zoltán
Pusztulás
Ponor-rét
Sziklakert
Pietrosz-csúcs - Kelemen-havasok
Csillagvirág
Kőkép - Verőfény-tető - Székelyudvarhely
Télen
Evangélikus erődtemplom - Szászhermány
Kerítés mögött
Bodvaji vashámor - Fenyves-patak völgye
Az ágyú útja felé

Eljutottál erre a helyre, és különleges felvételeket sikerült készíteni? Töltsd fel a képeidet a Református templom Gernyeszeg fotóalbumba!

***
Kalandjáték jellegén túl, a rejtekhely-keresés igazi kihívása az arra fogékony emberek figyelmének felkeltése, Székelyföld, Erdély, illetve a Kárpát-medence természeti látnivalóinak, történelmi és kulturális örökségének, valamint igaz értékeinek megismerésére, ismertetésére.

A XV-dik században épült gótikus templom, déli kapuja felett található a somkeréki Erdélyi család címere. Sekrestyéjében helyezték el gróf Teleki Mihály kancellár és felesége Weér Judit földi maradványait. Fedezzétek fel Gernyeszeg és a környék turisztikai értékeit, ismerjétek meg az általunk bemutatott szép és érdekes látnivalókat, mint amilyen a Református templom!

A legközelebbi település Gernyeszeg, 0,62 km távolságra található.
Milyen fontos látványosságok és népszerű látnivalók vannak a Református templom Gernyeszeg közelében?
(részletek teljeskörű hozzáféréssel)
1,6 km-re. A Teleki-kastély és a református gótikus templom mellett Gernyeszeg kiemelt látnivalói közé tartozik a Telekiek gernyeszegi ágának a piramis formájú kriptája.
2,7 km-re. Körtvélyfája harangját különálló harangláb hordozza. Gernyeszegen dolgoztam és mielőtt visszaindultam volna még felkerestem ezt a rejtekhelyet, ha már ilyen közel található. Marosvásárhely felől Szászrégen irányába haladtam. 1768-ban Alsóbölkényből került ide.
3,1 km-re. Marossárpatak egyik műemléke a Teleki-kripta, amely a 19-dik század első éveiben épült, ide temették egykor a sárpataki Teleki család halottjait. Késő délután indultam, néhány közeli rejtekhelyet felkeresni. A Teleki körtúránk közben meglátogatott 8 helyszínen volt részünk jòban-rosszban. A dobozt sajnos nem találtuk meg, a leírás szerinti repedést vagy valami hasonlót találtunk, de abban nem volt meg.
3,3 km-re. A Sáromberki horgásztanya könnyen megközelíthető, 2 darab 1 hektár körüli tóval rendelkezik, szép zöld terület övezi, ahol a horgászok és családtagjaik a fák árnyékában élvezhetik a nyári meleget. Ugyanakkor lehetőség nyílik a sütés-főzésre is, és a lakmározás után egy jéghideg sör társaságában pihenhetünk egy hintán, amíg a kapást várjuk. Irigylésre méltó szép park, nyáron igazán vonzó lehet.
3,4 km-re. 1263-ban Sárpatak, 1319-ben Sarpataka, 1332-ben meg Sarpotoc néven jelentkezik az okiratokban. Nagyon rendezett a templomudvar és a szoborpark. A szoborparkban nem volt senki, de épp el voltak indítva az locsolófejek. Meglett. 1332-ben plébániatemploma van, ebben az évben papja, Domokos a pápai tizedjegyzék szerint 18 régi és 8 új banálist fizet, majd 10 új és 3 régi dénárt, 1333-ban 16 régi banálist, 1334-ben 33 obulust, 6 verőczeit, majd 32 montan dénárt és 2 régi banálist, 1335-ben pedig 14 régi banálist.
Református templom Vajdaszentivány 3,6 km-re. 1332-ben de Sancto Joanne néven jegyzi a pápai tizedjegyzék. Később így szerepel a forrásokban: 1366-ban Mortunzenthyuana, 1451-ben Vayda Zenth Iwan.
3,7 km-re. Sáromberke Marosvásárhelytől 14 km-re fekszik, látnivalói a Teleki család sírboltja, a Teleki kiállítás, illetve a 18-dik században épített Teleki-kastély. 1319-ben Sárombergként jelentkezik az oklevelekben, 1405-ben Sáromberk, 1412-ben Sárumberek néven, a középkorban szász lakói is voltak. Sáromberke látnivalói közül ehhez a rejtekhelyhez a kriptát mutatnám be.
3,8 km-re. Ilyen a Faragó - Marossárpatak térségében levő 235 hektárnyi tó-lánculat. Kevéssel sötétedés előtt érkeztem a helyszínre. Maros megyében több vizes terület létezik, amelyek fontosak a vízimadarak élővilágának szempontjából.
4 km-re. Középkori templomáról nincs adat, de feltételezhetjük, hogy a középkorban katolikus falu volt, majd a reformáció idején református lett. 1409-ben Zengelnek Arják a források, 1471-ben Zengyel a neve.
6,1 km-re. Erdőcsinád temetői három szomszédos dombon helyezkednek el, a falutól északnyugatra. A sikertelen székelykáli keresés után megkerestem az erdőcsinádi temetőt. Nekem is hasonló élményben volt részem, a helybeliek engem is megbámultak.
6,2 km-re. 1268-ban Toldalaghnak, 1432-ben Tholdalagnak írják a források a nevét.
6,3 km-re. Az erdőcsinádi temető-együttes a falu nyugati határában található, három szomszédos dombocskát foglal magába. A legnagyobb dombocska kerek, itt található a ravatalozó is.
6,4 km-re. 1323-ban Pokateluka, 1334-ben Poukatelky, 1472-ben Pókafalva néven jelentkezik a forrásokban.
6,6 km-re. Nagyernye nevét az ér, vízfolyás főnévből származtatják, mások szerint az Árpád-korban élt Ernyei családról kapta. Sajnos az útjavítás miatt sok munkás pihent a környéken. Mágneses a doboz, vonzza a romákat? Mi is többször próbálkoztunk itt, de mindig kupaktanács volt, amikor arra jártunk. A falu nevezetessége, hogy egyszerre öt felekezetnek volt itt temploma, a szombatosok később Bözödre telepedtek át.
6,7 km-re. Kész vagyok halni és élni veletek, ez a felirat áll Erdőcsinád központjában, Csanád vezér szobra alatt. Csanád Doboka ispán fia, Ajtony egykori vezére volt.
6,8 km-re. 1332-ben Jara, 1456-ban Iara néven jelentkezik az oklevelekben.
6,9 km-re. 1322-ben Keresztúr néven jelentkezik az oklevelekben, majd 1323-ban Kyrizthur, 1334-ben de Sancta Cruce, 1450-ben Kereszthur néven. 1322-ben temploma van, ugyanis a falu Keresztúr nevét csak templomától kaphatta, mely a szent kereszt tiszteletére volt szentelve.
7,3 km-re. 1602-ben a falunak híres vezére volt Ernyei Mósa Gergely, 1661 szeptember 14-én Ali pasa libáncsmezei táborában választották fejedelemmé I Apafi Mihályt. Nehéz nem annyira a rejtek megtalálása volt, hanem a geodobozt feltűnésmentesen elővenni és visszatenni. Legalább egy negyed órát kerestem, mire megtaláltam. Nagyernye nevezetessége, hogy egyszerre öt felekezetnek volt itt temploma, a szombatosok később Bözödre telepedtek át.
7,4 km-re. Közvetlenül a Marosvásárhelyt Régennel összekötő országút mellett áll a 19-dik század elejéről származó Bálintitt-kastély. Ma újra erre jártam. A kastély előtti domboldalon terült el tájképi parkja, melynek maradványai az egykori halastóval ma is jól láthatók.
7,4 km-re. Az egykori bárókertbe ásott mesterséges tavat nyáron békalencse borít, a tó körül évszádos fák magasodnak. Többször is jártam ebben a parkban az elmúlt években, így nem emlékeztem már, hogy megkaptam ezt a geodobozt, vagy nem. Dolgom volt Ernyében és gondoltam megkeresem a tó körüli dobozokat. A Gomolyát-domb lábánál, a Bálintitt kastély előtt fekszik a Báró kertje.
7,5 km-re. Jelenleg a park főút felőli kapuja le van zárva, lakattal. Ma megint erre jártam, és mivel senki sem volt a környéken, sikerült a dobozt is előszedni. Ma erre jártam és meg is álltam a rejtek előtt, de mégsem mentem a cső közelébe, mert az udvaron, a rejtek közelében sepregetett egy úriember. Báró kertje, Bálintitt-kastélypark - Nagyernye.
7,7 km-re. Hat méter magas és csinádi hagyományos népművészeti motívumokkal van díszitve, önkéntes munkával készült, az önkormányzat költségére. Erdőcsinád délkeleti bejáratánál nagyméretű székelykapu üdvözli az érkezőket, 2013 április 26-án avatták fel.
7,7 km-re. A Gomolyát-domb a nagyernyeiek kedvelt kirándulóhelye, mégis nagyon kevés információt lehet róla találni. Fordultam a másik oldalamra. A falutól keletre található dombot gyakran keresik fel a siklóernyőzés kedvelői.
7,9 km-re. A Református Névkönyv szerint a Basta korszakig egyháza volt, azután elnéptelenedett, ezt erősíti meg a Puszta előneve is. 1256-ban Almás néven jelentkezik az okiratokban és úgyszintén 1432-ben is.
7,9 km-re. 1268-ban Varakatelke néven írják az okiratok, 1319-ben Vnokateluka, 1446-ban Onoka formában fordul elő. Középkori templomáról nincs adat.
7,9 km-re. Petele középkori temploma ma is áll, gótikus stílusjegyeit csak részben őrizte meg, portálja átmenetet képvisel a román és gótikus stílus közütt. Mai tornyát a XIX-dik század második felében építették.
8,2 km-re. A petelei fatemplom 1832-ben épült, egy régebbi fatemplom helyére, amit Marosorbóra adtak el. Dolgozni voltunk Péterrel Libánfalván, a Görgény völgyében. Bár együtt kerestük meg ezt a rejtekhelyet, nekem esélyem sem volt megtalálni. Báró Bornemissza adománya a 20 kilogrammos harang, amit 1750-ben öntöttek.
8,5 km-re. 1332-ben a pápai tizedjegyzékben említik először Peturlaka néven. 1465-ben Péterlakaként szerepel.
9 km-re. 1451-ben Székesfalva néven jelentkezik a forrásokban, 1571-ben Székes formában fordul elő. Az 1567 évi regestrumban Zékes 7 kapuval fordul elő, katolikus lakói a reformáció korában reformátusok lesznek. Almafa odvában turkálni élvezet, ha megtalálom. Mindig szerettük Székes környékét.
9,1 km-re. 1256-ban Moys, 1344-ben Moyus, 1450-ben Mayos néven jelentkezik a forrásokban.
9,1 km-re. Első Azben 1332-ben jelentkezik a pápai tizedjegyzékben Abafaya néven, majd 1408-ban ilyenképpen: Abafya alio nomine: Apáthy.
9,6 km-re. A kastélynak egykor 32 terme, az udvaron eklektikus szökőkútja, historizáló ablakos lépcsőháza, festett kazettás mennyezetű emeleti nagyterme volt. A jelenleg romokban álló műemlék épület a Régenhez tartozó Abafája falu területén található.
9,7 km-re. 1319-ben villa Kurtuelkopu, 1334-ben Kurtuelkapu, 1642-ben Körtvelykapu néven jelentkezik az okiratokban.
10,4 km-re. Mezőcsávás Marosvásárhelytől 14 km-re északra, a Marosi-Mezőség keleti gyepűvonalában települt. A község a Marosvásárhely Metropolisz Övezethez tartozik. A rejtővel közösen, egy kis, késő délutáni kincskereső-, ellenőrző-, rejtekhelyfelderítő kiruccanásra indultunk.
10,4 km-re. 1319-ben Beryteluka, 1503-ban pedig Berecztelke néven jelentkezik az okiratokban.
10,5 km-re. Marosszentgyörgy Marosvásárhely központjától 6 km-re fekszik. Ismet megmartoztunk a sos vizben, hatha tartosabbak leszunk. Mert a papbacsit ismerjük, hanem ez egy erdekes kis települes. Kolyok koromban sokat jartunk a szuleimmel furodni a sos medencekbe. Modern sósvizű strandja és gyógykezelő központja van.
10,5 km-re. 1391-ben villa Nogilpusnak vagy Nogfilpusnak írják az oklevelek,1332-ben Philpus major, 1404-ben Magyarfilpes, 1599-ben pedig Magyar Fewlpes a neve. Eredetileg szász település 1314-tól.
10,5 km-re. A középkori templom a Kripta nevű hegyen állott, ahol az egykori templom alatti kripta helye jól kirajzolódik ma is. Sokáig kerestem a megadott koordinátáknál, de eredménytelenül. A geodobozt nem kellett sokat keressem. Ez a doboz nem akar megmaradni, mert a valóságban is eltűnt, nem csak a világháborúban. Kriptájának egyedüli megőrzött emléke egy sírkő, melynek 1647-ból származó érdekes felirata van.
10,6 km-re.   Nem messze, csupán 15 km-re található Marosvásárhelytől. Székelykál a Káli-patak völgyében fekvő Maros megyei falu, mely közigazgatásilag Nagyernyével képez egyazon egységet.
10,7 km-re. Mezőcsávás és Mezőszabad között, körülbelül félúton, néhány érdekes házat láthat a figyelmes átutazó. Az út melletti épület egy zongorára hasonlít, a mögötte levő épület utcára néző oldalán hegedű formájú ablaknyílást alakítottak ki.

Történelmi-kulturális értékek - Maros megye
* A történelmi háttér és kulturális jelentőség részletei bejelentkezés után.
[ Fel ↑ ]

Teljeskörű hozzáférés esetén

 • Hozzászólások, bejelentések
 • Turisztikai látnivalók keresése kulcszóra és koordináták körül
 • Utolsó megtalálások és hozzászólások
 • Református templom adatlapjának követése
 • Közeli és meg nem talált rejtekhelyek megjelenítése térképen és listában - Gernyeszeg térkép
 • Látnivalók a felhasználó földrajzi helyzetének közelében
 • Navigálás valós időben a terepen!

Hozzászólások

 • A kilátás igazán szép, ha az ember kicsit távolabbra tekint és nem csak a roma-telepet látja. Ahonnan alig tudtunk kikeveredni, hogy megtaláljuk az őrkőt.
 • Kedves Kinga. Még egyszer elmondom, hogy én életemben ilyen elhagyatott állapotban levő templomot élő faluban nem láttam.
 • tulajdonképp csak az a gond, hogy ilyen helyen mint Komandó nincs mobil jel, csak Cosmote és az nekem nincs. Doboz infó vagy bármilyen más frissitési lehetőség nincs.
 • Könyen megtaláltam. Nagyon jó rejtés, de lehangoló a kilátás.
 • Na most mar, ha a Budos hegysegben barangoltunk felkerestuk a legendas Balvanyos varat is. Miutan megjartuk a Cecelet, ott egy dobozt is ott elhullatva, vegigmenve egy jol jarhato gerincen, ujra a varban voltunk.
 • A hely kissé forgalmas volt, ezért várnunk kellett, amíg megközelíthettük a rejteket. A doboz könnyen meglett, és örültünk, hogy ismét szűz dobozt találhattunk.
 • Ha esik, ha fúj.
 • Talán Németkalap? Nem is tudom, én csak tisztázni szerettem volna, hogy ne legyen majd gond mikor mások keresik.
 • A kápolna weboldala ez a weboldal, ahol mi itt a bejegyzéseket írjuk. A Rejtekhely egy webhely (olyan, mint egy könyv), mely többezer weboldalból áll (ahogy egy könyvnek is többszáz oldala, lapja van), ezekből a főoldal a honlap (a könyvnek a borítója).
 • Remélem nem túl nagy segítség, hogy akinek nagy lapátkeze van, mint nekem, vigye magával a lányát. Egyébként garantált a kudarc.
 • Itthon jártam MVhelyen és a környéken minden bejelentett ládát kiírtam egy listára. Ma még hátravan Szováta és Vármező (egyesek szerint Várhegy).
 • Át kellett verekedjük magunkat egy villanypásztoron, kétszer is, mig kiértünk a tetőre. A 14-dik stáció keresztje mellett egy valamire való vastag fa van, de a tövében nem találtam a dobozt.

Sikerült eljutni Gernyeszeg környékére? Tetszett a Református templom? Vagy csak egyszerűen hozzá szeretnél szólni, kiegészíteni a leírást? Meséld el nekünk a tapasztalataidat!

Néhány látnivaló

Tudomásod van kevésbé ismert, szép és érdekes kirándulóhelyekről Maros megyében? Oszd meg velünk az információidat, és adj lehetőséget a többieknek is, hogy megismerhessék ezeket a helyeket!

[ Fel ↑ ]
A hozzászólások, leírások szerzõik tulajdonai. Minden más tartalom © 2005-2024 Rejtekhely.ro, a magyar geotrekking webhely. Minden jog fenntartva. Geotrekking Székelyföldön, Erdélyben, és a Kárpát-medencében. Túrázás és kirándulás. Székelyföld, Erdély, és a Kárpát-medence látványosságai, látnivalói.