Geotrekker
Navigálj valós időben a terepen, segítünk megtalálni a turisztikai látnivalót! Bejelentkezés után.
Szászújfalu - Turisztikai látnivalók <-- Regisztráció
 


Szászújfalu

A szentély külső falán, a gyámköveken kőből faragott állati és emberi alakok láthatók. 1322-ben említik először oklevélben Uyfalu néven, 1332-ben Nova villa, 1372-ben villa Wyvalw, 1468-ban Newndorf, 1501-ben Nayendorf a neve. 1332-ben plébániatemploma van, ebben az évben papja, János a pápai tizedjegyzék szerint 4 évre 44 régi banálist fizet...

Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a terepen valós időben - regisztráció után, teljeskörű hozzáféréssel.

***

Néhány kép a Rejtekhely.ro képtáraiból:

Evangélikus erődtemplom - Baráthely
Erődített templom
Bökecs leve - Bekecs-tető
Isten hozott
Cece vára
Várélen hazafele
Kecskekő vára
Kereszt a csúcson
Arborétum - Piski
Virágok 3
Dungó feredő - Homoródkarácsonyfalva
Kazánház
Unitárius templom - Kálnok
Bedő Albert emlékfa
Református templom - Vízakna
Kora reggeli órában
Fenn a volgy felett - Nagy Boglya - Bucsecs-hegység
Zászló cafatokban
Református templom - Bibarcfalva
Harang 1

Eljutottál erre a helyre, és különleges felvételeket sikerült készíteni? Töltsd fel a képeidet a Szászújfalu fotóalbumba!

***
Kalandjáték jellegén túl, a rejtekhely-keresés igazi kihívása az arra fogékony emberek figyelmének felkeltése, Székelyföld, Erdély, illetve a Kárpát-medence természeti látnivalóinak, történelmi és kulturális örökségének, valamint igaz értékeinek megismerésére, ismertetésére.

Szászújfalu templomának tornya a nagydisznódihoz hasonló, alatta a félköríves kapu befalazva maradt meg. A torony nyugati falán levő késő román kori féldombormű egy püspököt ábrázol, a másikon oroszlán, amint emberforma alakot nyel le; a gonosz lelket szemlélteti. Fedezzétek fel a környék turisztikai értékeit, ismerjétek meg az általunk bemutatott szép és érdekes látnivalókat, mint amilyen a Szászújfalu!

A legközelebbi település Szászújfalu, 0,47 km távolságra található.
Milyen fontos látványosságok és népszerű látnivalók vannak a Szászújfalu közelében?
(részletek teljeskörű hozzáféréssel)
2,6 km-re. Az első Szeben vidéki települések közé tartozik, s így legkésőbb a XIII-dik század elején temploma is van. A templom is korábbi korra utal, mivel román kori és román stílusjegyeit meg is őrizte. Kár hogy nem sikerült bejutni a falon belülre.
2,8 km-re. A templom kívülről szépen felújítva, a torony még várat magára.
4,3 km-re. Az Oltmelléki hegysor területén fekvő Veresmart falutól keleti irányba emelkedő 561 m magas Várhegyen találjuk avárat. A községből földút vezet a Várhegy irányába, áthalad a Veresmart-patakon, majd keleti irányba fordulva a Várhegy alá kanyarodik. Miután elhagytam a falut kimentem a kocsival a domb alá.
5,3 km-re. Megvan a doboz. 1302-ben Castenholz, 1339-ben Castenholez, 1409-ben Castenhalez néven jelentkezik az oklevelekben.
6,9 km-re. Szenterzsébet (románul Gusteriţa, németül Hammersdorf) régebb önálló szász falu volt, 1950 óta Nagyszebenhez tartozik. Az Artmania rockfesztivál ürügyén :-) érkeztem Nagyszebenbe, este 6 órakor. Mivel a geodoboz eltünt, újat kellett tenni egy kicsivel közelebb a toronyhoz. Mivel a régi ládát betemette a föld, új ládát helyeztem el, kicsivel távolabb. A település a város északkeleti részén található, a Szeben (Cibin) folyón túl.
8,6 km-re. Nagyszebenben, a Lazaret negyedben levő Acélmunkások (Otelarilor) utcában, 40 fa lombkoronáját kocka alakúra alakítják ki. Hasonló megoldást alkalmaztak már az országban, a nagyváradi Zöldfa utcában.
9,2 km-re. Vúrpodnak 1332-ben plébániatemploma van. A templom maga régebbi, mint az első okleveles adat: 1230-ban építik román kori stílusban. Megtaláltam a dobozkát a háromszögben.
10,5 km-re. A volt Bádogosok tornya, a szebeni harmadik védőfal övezetnek része, a 16-dik században épült. A tornyot a színház előtti falszakasszal együtt 1877-ban lebontották. Eddigi palyafutasom legagyafurtabb rejteke. Valami előadásra készülődhettek a szomszéd színházban. Elég nagy volt a forgalom arrafele, probáltam kieszelni, de mivel nem volt tul sok segitségem nem tudtam rájönni.
10,6 km-re. Az árvaház szervezője Delphini János Teofi l jezsuita volt. A Nagyszeben-külvárosi plébániatemplom, melyet Mária Terézia alapított, 1767–1781 között épült és Batthyány Ignác erdélyi püspök szentelte fel. A Nagyszeben-külvárosi plébániát, régi nevén Terezianumot, a 18-dik század második felében, 1771-ben alapították, eredetileg árvaházként működött, amelyet Mária Terézia alapított.
10,6 km-re. Románia első vashídja, amelyet 1859-ben állítottak fel, és amely biztosította a bejutást az Alsóvárosból a várba. GPS nélkül nem találtuk volna meg. Nehezen találtam meg a dobozkát GPS nélkül. Nagyon tetszett.
10,6 km-re. Első alkalommal a legalkalmatlanabb pillanatban értem a helyszínre. A doboz valóban az egyik pinceablakban volt, de abban, ahova a koordináták mutattak. Talan 3 szor vagy 4 szer is oda dugtam a kezem ahol a doboz volt, megis trekkingklub vette ki a helyerol. Nagyszeben főterének északi oldalán áll a Szentháromság Római Katolikus Templom.
10,6 km-re. Látnivalói: az evangélikus templom, a Brukenthal Múzeum, a Várostorony, az Orsolya-rendi apácákhoz tartozó templom, a Franz Binder Egyetemes Néprajzi Múzeum, a Gyógyszerészeti Múzeum, az evangélikus püspöki székesegyház, a Történeti Múzeum. Na végre egy megtalált doboz. Megtaláltam a filmdobozt, benne a listát. Az oldalon elsők vagyunk. Nagyszeben Szászföld "fővárosa", 2007-ben Európa kulturális fővárosa volt.
10,6 km-re. A nagyszebeni Vár utca menti várfal megőrizte 15-dik századi arculatát, amikor téglából építették újra és úttal látták el az őrszemek számára. Megvan a dobozka. Nagyon jo rejtek. Sajnos a Fazekasok-tornya melleti várfalból is eltünt a geodoboz. A Vár utca monotóniáját megtöri a három őrtorony, amelyek a harmadik várgyűrűhöz tartoztak.
10,7 km-re. Brukenthal-palota, ma muzeum, Épült 1778-1788-ban.
11,1 km-re. Az eredeti (18811-1883) evangélikus (luteránus) templomot az összeomlás veszélye miatt lebontották, helyére épült a mostani evangélikus templom 1912-ben. Érdemes körülnézni odabent a könyves üzletben is. Bevallom nem nagyon szeretem az ilyen bújócskázós helyeket, de az esős időnek köszönhetően, nem jártak sokan az udvaron. Elég alkalmatlan pillanatban érkeztem a helyszínre. A Szent János (Johannis) templom a nagyszebeni Mitropoliei utcában áll.
11,1 km-re. Szakadát temploma a XIII-dik századi Szeben környéki tornyos háromhajós bazilikák típusához tartozik, a XIII-dik század első évtizedeiben épült. A templomot ismertem, jártam már a toronyban is (most is nyitva volt). A három hajó közül csak a főhajó maradt meg, az oldalhajókat lebontották.
11,2 km-re. Nem találtam meg geodobozt, csak a köfalat, az esetleges rejtekkel. Holcmány Nagyszebentől 25 km-re fekszik - 13-dik századi erődtemplomának értékei a bejárati kapu, a rajta levő festett szoboralakokkal, valamint a 250-300 éves működő óraszerkezet.
11,3 km-re. A vadászmúzeum Nagyszeben egyik fontos személyiségének nevét viseli.
11,4 km-re. Petőfi Sándor a szabadságharc idején Nagyszebenben is megszállt. Nem tudtam róla, hogy Szebenben van egy Petőfi Sándor park. Vasárnap reggel megkerestem (persze hogy nem kellett GPS) ezt a dobozkát. Én is szénaszoborként találtam leírást róla a neten, de valószínűleg helytelenül használják. Emlékére egy kis parkot neveztek el a városban.
12 km-re. A park hangulata különös, a zenepavilonban nyáron rendszeresen koncerteket és előadásokat tartanak. A nagyszebeni Erlenpark (Erlen égerfa) az egyik legrégebbi park a mai Románia területén, 1856-ban hozták létre.
12 km-re. A fenyőfalvi Olt-híd a Szeben megyei Fenyőfalva és Felek községek között állott, 1838-1842-ben épült, a két település vámot szedett rajta 1900-ig. 1907-ben bontották le, helyette vasfelszerkezetű hídat építettek a régi hídfők felhasználásával.
12,3 km-re. Mivel a szakemberek az első települések közé sorolják, bizonyos, hogy már egy évszázaddal előbb volt temploma. A XVI-dik században várfallal veszik körül toronnyal. De mivel a rejtek kívül van, nem volt semmiféle akadály megkapni az üvegecskét. Hiába kerülgettük a várfalat, sehol nem találtunk egy elérhetőséget kifüggesztve.
12,8 km-re. A feleki Brukenthal palota, egyedülálló barokk létesítmény Romániában, a XVIII század végén épült a Fogarasi Havasok lábánál, 30 km-re Nagyszebentől. Sokat keresgéltük, elég sok a fa a sétányon. A palota teljesen el van hanyagolva. Épp egy bicikli verseny közepébe csapodtunk be.
13,4 km-re. Erődtemplomának különlegessége, hogy a szász templomok közül egyedül ez készült kereszthajós kivitelben, valamint, hogy templomtornya kezdetben őrtoronyként szolgált. Csodálkoztam is rajta, hogy nincs még itt geodoboz. Sok évvel ezelött voltam egyszer a kistoronyi evangélikus templomban. Kistorony egykor önálló település volt, ma Nagyszeben városának nyugati részéhez tartozik.
14,1 km-re. A szelindeki vár 1765-ben készült. Ma már csak látványos falmaradványait láthatjuk, egy gótikus templom falrészleteit, és egy óratorony köveit. A várba sajnos aznap sehogy sem tudtunk bejutni, de majd legközelebb. Miután a támfal építésen sikeresen túljutottunk fejenként 3 lejért bejutottunk a várba. A látvány nagyon szép volt.
14,2 km-re. A Fiatalerdő (Dumbrava Sibiului, Junge Wald) Nagyszeben város közigazgatási területén található, a park régóta a helyiek kedvenc sétálóhelye. Útban Paltinis fele, éjjel, nem hagyhattam ki ezt a rejtekhelyet. Elég későre érkeztünk meg a helyszinre, és már nem volt sok idő az éjszakai szaladó verseny elött. Mivel a máramarosi emlékműnél levő geodoboz eltűnt, egy újat helyeztem egy kicsit távolabb.
14,5 km-re. 1929-ben nyitotta meg kapuit a nagyszebeni Fiatalerdőben Románia első állatkertje. Először jártunk ebben a kicsi, de szép helyen fekvő állatkertben. Sajnos nincs már meg az állatkert és az Astra Néprajzi Múzeum közötti kapunál levö geodoboz. Az állatkert létrejöttét a Códon (Sadu) levő vízierőművet (az első Erdélyben) feljavitó Székely mérnök kezdeményezte, miután egy pár rókát fogott a közeli erdőben.
16,1 km-re. Nagydisznód központjában található a 13-dik században épített, középkori jellegű evangélikus erődtemplom - Értékei a szárnyasoltárán álló gótikus stílusú Madonna szobor, az oltár külső festett képei. Itt született Heltai Gáspár, a szász származású protestáns lelkész és nyomdász.
16,7 km-re. Rüsz falu szász temploma egy kis dombon áll. Megvan a dobozka. A templom nagyon tetszett. Értékei a karzat festett kazettái, valamint a templom különálló, megdőlt tornya.
17,3 km-re. Felek közelében található zöldövezet, játszótér gyerekeknek. Trambulin, felfújható csúszda, hinták, ijászat.
18,1 km-re. Hossza 5-600 m, oldalfalainak magassága 6-25 m. A szakadék bejárása után megtaláltam én is, ugyanazt a fát a bejárattól balra, de doboz nélkül. Talán nem a legjobb módját választottam a szakadék megközelítésének. A sálfalvi szakadék 15 hektáron védett terület, Sálfalva községtől 1 km-re található.
18,7 km-re. A háromhajós, bazilika típusú templom építését valószínűleg 1240-ben kezdték meg, majd 1280 körül fejezték be. Az a helyzet,hogy kertek vannak az oldalban,tehát vagy kell kerülni egy nagyott vagy átvágni a kerteken,ami eléggé rizikós messze idegenben. Pontosabban milyen magasságban van a rejtekhely. Egy hetet nyomtam le Vízaknán. A település közepén, a Viza patak jobb partján, egy dombon áll a védőfalakkal övezett református vártemplom.
19 km-re. Kisdisznód, románul Cisnadioara, németül Michelsberg, Nagyszebentől 10 km-re délnyugatra, a Csindrel-hegység aljában fekszik. 1428-ban, Mulenbecher Miklós plébánossága idején, Szent Mária tiszteletére szentelt, gótikus templomot építettek a falu közepén. A vár jegyszedőjénél érdeklődtünk a templomba való bejutás lehetőségéről és kaptunk egy telefonszámot, egy nagyon kedves szász hölgy engedett be.
19 km-re. Kisdisznód (Cisnadioara, Michelsberg) csupán néhány kilométerre található Nagyszebentől. A kisdisznódi erődtemplomot 1223 körül építette Gocelinus magister,román stílusban. Megtaláltam a dobozt. Egyedi a templom építési stílusa. Már 7 lej a belépődíj.
19,2 km-re. A Szebeni-havasok Resinári hegysorának keleti végében, az északról érkező Szeben folyó és a nyugatról jövő Cód patak találkozásánál fekszik Nagytalmács falu. Remélem az egerek nem a dobozban voltak :-). Megtaláltam a dobozt es 2 egeret. A doboz rendben, egerek nem voltak. A Vöröstoronyi-szorost védő három vár (Talmács vára, Vöröstorony, Lator-vár) közül az északi erődítménynek, Talmács várának (Koronavárnak, Landskron) romjai koronázzák a településtől délre eső hegy tetejét.
20,1 km-re. Megtaláltuk. Megtaláltam a dobozt.
20,2 km-re. Megvan a dobozka. Lássuk elölről a dolgokat. A rejtekhely fotók alapján egy kicsit zavarban vagyok. Kereszténysziget jellegzetes szász falu, Nagyszebentől 9 km-re fekszik és egy 16-dik században épített, gótikus erődtemplommal büszkélkedik.
20,7 km-re. A várat a Códhoz tartozó Tocile településrészrőlközelítettük meg a Tocile Mare patakot követő erdőgazdasági úton, majd az erdőben a völgyből kimásztunk a gerincre (nem könnyű). Visszafelé több ösvényt is találtunk a településrész irányába, ezeken a gerincet követve lehet várhoz feljutni.
20,8 km-re. A Felek közelében található Brambura Park legfontosabb látnivalója a Fordtott ház. De van itt egy mini állatkert, játszótér gyerekeknek, és egy szabadtéri vendéglő is.
21,5 km-re. Őslénytani lelőhely - Vöröstorony.

Történelmi-kulturális értékek - Szeben megye
* A történelmi háttér és kulturális jelentőség részletei bejelentkezés után.
[ Fel ↑ ]

Teljeskörű hozzáférés esetén

 • Hozzászólások, bejelentések
 • Turisztikai látnivalók keresése kulcszóra és koordináták körül
 • Utolsó megtalálások és hozzászólások
 • Szászújfalu adatlapjának követése
 • Közeli és meg nem talált rejtekhelyek megjelenítése térképen és listában
 • Látnivalók a felhasználó földrajzi helyzetének közelében
 • Navigálás valós időben a terepen!

Hozzászólások

 • Megtaláltam fent a dobozkát - Kár a templomért, be van törve a kapu, döl össze sok minden.
 • Talán sikerül - Talán sikerül így is egy picit felhívni a templomra a figyelmet.
 • A dobozt nem találtuk - A dobozt nem találtuk meg. A templomon végre helyreállítási munkák folynak vagy folytak.
 • Azt mondta az asszony. 1-et igyak meg és 10-re legyek otthon.
 • Bár én voltam az, aki elsőnek megmozgattam a dobozt takaró követ, mivel az nem mozdult elsőre, máshol kezdtem keresni. Végül kiderült, hogy mégiscsak itt van a geodoboz.
 • Nagyon jól megfigyelhetőek a gyűrődések, melyek hol lefele, hol felfele görbülnek. Mivel egy könnyű séta, tömve van látogatókkal, belépő 5 lej.
 • Hát, ez a rejtekhely elég bajos volt számomra. A medvékről szóló figyelmeztetést olvasva, arra gondoltam a rejtekhely valahol az erdő mellett található.
 • A Kosuth szikla most is csodálatos, csak sajnos az erdő körülötte leégett a múlt nyáron. A doboz sértetlen, csak kicsit.
 • Jaj, ne. Melyik kőrakás?
 • Egy ejszakai talalat.
 • Pont 15-én voltam ott, a templomban az ünnepélyre készültek. Gyönyörű kis Istenháza van a falunak.
 • Egy kis tumultus keletkezett a Joachim kápolna körül, sokan kerestük a ládát, és engem, a legkissebbet elküldtek fényképezni, meg ehhez hasonló hasznos elfoglaltságokat űzni.U.

Sikerült eljutni a környékre? Tetszett a Szászújfalu? Vagy csak egyszerűen hozzá szeretnél szólni, kiegészíteni a leírást? Meséld el nekünk a tapasztalataidat!

Néhány látnivaló

Tudomásod van kevésbé ismert, szép és érdekes kirándulóhelyekről Szeben megyében? Oszd meg velünk az információidat, és adj lehetőséget a többieknek is, hogy megismerhessék ezeket a helyeket!

[ Fel ↑ ]
A hozzászólások, leírások szerzõik tulajdonai. Minden más tartalom © 2005-2024 Rejtekhely.ro, a magyar geotrekking webhely. Minden jog fenntartva. Geotrekking Székelyföldön, Erdélyben, és a Kárpát-medencében. Túrázás és kirándulás. Székelyföld, Erdély, és a Kárpát-medence látványosságai, látnivalói.