Navigálj valós időben a terepen, segítünk megtalálni a turisztikai látnivalót!
Találkozás háza - Zágor - Turisztikai látnivalók <-- Bejelentkezés
 


Találkozás háza - Zágor turisztikai látnivalói

Az 1794-ben épült papilakot és az egykori tanári lakásokat 2007-2008 között részben újjáépítették és felújították. Johann Bretz hagyatékának segítségével felépült a Találkozás háza, németül Haus der Begegnung, román fordításban Casa Prieteniei (Barátság háza)...

Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a terepen valós időben - teljeskörű hozzáféréssel.

***

Néhány kép a Találkozás háza - Zágor képtárból:

Papilak kőfal mögött
Papilak kőfal mögött
Evangélikus templom
Evangélikus templom
Bejárati kapu
Bejárati kapu

Eljutottál erre a helyre, és különleges felvételeket sikerült készíteni? Töltsd fel a képeidet a Találkozás háza Zágor fotóalbumba! A Rejtekhely képtárában már összesen 22811 fényképet tudsz megtekinteni.

***
Kalandjáték jellegén túl, a rejtekhely-keresés igazi kihívása az arra fogékony emberek figyelmének felkeltése, Székelyföld, Erdély, illetve a Kárpát-medence természeti látnivalóinak, történelmi és kulturális örökségének, valamint igaz értékeinek megismerésére, ismertetésére.

>>> Fedezzétek fel Zágor és a környék turisztikai értékeit, ismerjétek meg az általunk bemutatott szép és érdekes látnivalókat, mint amilyen a Találkozás háza!

A legközelebbi település Zágor, 0,01 km távolságra található.
Milyen fontos látványosságok és népszerű látnivalók vannak a Találkozás háza Zágor közelében?
(részletek teljeskörű hozzáféréssel)
Szászszőlős temploma - 3 km-re. A csarnokot egyszerű fatető fedi. Szászszőlős közepén egy egyszerű csarnoktemplom áll , félköríves záródású szentéllyel és négyszögletes ablakokkal.
Evangélikus templom - Szénaverős - 3,1 km-re. Ebben az időben épülhetett fel első, gótikus temploma is, ezt 1870-ben teljesen lebontották és 1873-ban egy neogótikus templomot építettek. A Küküllőközi-dombvidék területén , a Szénaverősi-patak mellett fekszik Szénaverős község, a falu első írásos említése 1430-ból származik.
Evangélikus templom Fületelke - 4,3 km-re. Evangélikus templom Domáld Csatófalva - 5,9 km-re. A hagyomány szerint Domáld (Maldorf) szalmával fedett kisebb templomát egy nagyobb váltja fel, zsindellyel fedve. Új templomot 1845-ben építenek, sík mennyezettel.
Bolyai János édesanyjának emlékhelye Csatófalva - 6,1 km-re. Bolyai János édesanyja fiatalon, csak 41 évesen halt meg, kívánságára a domáldi birtokukon levő domboldalra temették el. Emlékhely fehér kerítéssel. A csatófalvi evangélikus templomtól már megláttuk a síremléket. Bolyai Farkas feleségével, Benkő Zsuzsannával 1801 és 1804 között lakott Domáldon, majd beköltöztek Marosvásárhelyre.
Erődtemplom Szászörményes - 6,3 km-re. A templomot négyszög alaprajzú védőfal keríti, melynek szentély felőli szakaszánál magas védőtorony áll, ennek felső szintjén, a sokszögű gúlasisak alatt faerkély fut körbe, ez alatt pedig lőréseket képeztek ki a torony falában. Lovak legelnek. Minden kapu sajnos zárva volt, pedig valaki rendszeresen bejár az udvarba, a lovait legeltetni. Szászörményes evangélikus erődtemploma gótikus csarnoktemplom, támpilléres szentélye a nyolcszög három oldalával záródik, hajója elé nem építettek tornyot.
Evangélikus templom Küküllőmagyarós - 6,3 km-re. A korábbi templomból származik a torony - ezt a templomot a 16-dik században átépítették. A Küküllőközi dombvidék területén, a Magyarós-patak mentén fekszik Küküllőmagyarós helység - középkori templomáról nem rendelkezünk okleveles említéssel.
Református templom Kóródszentmárton - 6,4 km-re. 1324-ben jelentkező neve Szent Márton tiszteletére szentelt templomáról tanúskodik. Bencével. Együtt találtuk meg, miközben Balázsfalvára utaztunk, elhozni egy könyvörökséget (két tonna könyvet). Új ládát rejtettünk. A fotók alapján beazonosítottuk a rejteket, de a ferde fát már kivágták. Temploma legalább egy századdal előbb már állott, a XV-dik századi és későbbi változtatásokkal ma is megvan.
Evangélikus templom Hundorf Csatófalva - 6,5 km-re. Csarnoktemplomnak épült, barokk oltára 1762-ből, Philippi Georg segesvári mestertől származik. Csatófalva egykori Hundorf faluhoz tartozó evangélikus-lutheránus temploma stílusjegyeiben a gótikus kort idézi a XV-dik századból.
Lutheránus templom Cikmántor - 7,6 km-re. Első okleveles megjelenésekor már szász település, s így bizonyos, hogy abban az időben temploma is van. A régi templomot 1851-ben lebontják, helyén 1865-ben épül a mai templom klasszicista stílusban.
László István síremléke Vámosudvarhely - 8,1 km-re. A falubeliek hagyománya szerint abban az időben amikor az országhatár itt húzódott, a hősünk átjárt a szomszéd faluba a kedveséhez, amely falu a határ túloldalán volt. A síremlék legalább megvan. Az eredeti koordináta odébb tesz, az erdőbe, és ott semmit sem találtunk. Egy piros, mutáns medve és a pásztorkutyák. Székelycsóka felől érkeztem a helyszínre, az erdőjáró kocsimmal. Favágók. A dobozt rejtő fának nyomát sem találtam, köszönöm a fatolvajoknak, pedig olyan alakja volt, hogy messziről kiszúrták volna a dobozkeresők. Járt utat járatlanért el ne hagyj. Vészesen közeledett a sötétedés időpontja, így sokat nem töltöttem az időt a székelycsókai református templomnál. Világháborús emlék, valójában László István síremléke, aki ezen a helyen halt hősi halált.
Református templom Balavásár - 8,2 km-re. Helyette az 1970-es években a régitől nyugatra új templomot építenek. Temploma a két világháború között megcsúszott, megrepedezett, veszélyessége miatt nem lehetett használni.
Gógán vára Gógánváralja - 8,7 km-re. A vár helyén mára csak a vár árkai és sánca, valamint a bozótos plató közepén tátongó üreg figyelhető meg. Szárnyas hangyák vették birtokba a geodobozt. Gógánváralja egyik látnivalója a református templom és harangláb. Közeli látnivalók. Gogánváraljára érkezve előbb a haranglábot akartuk megnézni, és rejteni ott. Szép kis várhely. Sajnos dél felől indultunk a dombnak felfelé, jobb lett volna az északi úton elindulni. Gógánváraljától északra eső hegy tetejét a középkorban Gógán vára koronázta, valamikor a 16-dik században pusztult el végleg, romjait a község lakosai teljesen elhordták.
Református templom Gogánváralja - 8,9 km-re. Csodálatos kis templom. Sikerült bejutni a templomba, ez külön öröm mindig számunkra. Református templom Székelycsóka - 9 km-re. Marosvásárhelytől 16 km távolságra van, ebből 14 km aszfalt és 2 km köves út. Pap, papné. A gerinczről jövet valahogy csak be-bógeneztünk Csókába. Talán egy csóka vitte el a dobozt. Cserefalva felől, Kisgörgény falun keresztül érkeztem Székelycsókára. Új doboz. Tettem egy új dobozt a székelycsókai templomhoz, a réginek hűlt helyét látva. Ez alkalommal futtában, de megtaláltam. Mivel BabBerci újrarejtette a székelycsókai eltűnt geodobozát, illetve pontosította a László István síremlék segítő információját, elhatároztam, hogy újra próbálkozom, és újra bejárom a nemrég már egyszer megtett útvonalat. Székelycsóka a Nyárád és a Kis-Küküllő közti dombvidék alsó részén fekszik, a Töm patak völgyének széles részén.
Lavenderland Nagykend - 9,3 km-re. Itt szervezik meg minden évben a Lavenderland Feszt levendulás-kulturális fesztivált, gyerekfoglalkozásokkal, koncertekkel, kézműves vásárral. A nagykendi levendulagazdaságot 2015-ben alapították, 1,2 hektáron fekszik, ebből 50 árat levendula borít.
Református templom Göcs - 9,4 km-re. Régi templomának vagy kápolnájának egyik harangja felirata szerint 1614-ból való: Anno Domini 1614 MPN. A hagyomány egy kápolnáról tud, amelyet még a katolikus korban remeték alapítottak, Szent István-kápolna, és amely búcsúhely volt abban az időben.
Bethlen várkastély Bonyha - 10,7 km-re. Hogy nézett ki a kastély egykor, és most. Gyönyörű időben érkeztünk a viszonylag ép, de lehangoló állapotban levő kastélyhoz. Kastély és templom. Gyakran jártam Bonyhán, de nem tudtam a várkastélyról. Nincs drót. Az almafát megtaláltuk, de drót már nem volt, könyökig benyúltam de a doboz már valószínű sokkal mélyebbre süllyedt. Református templom Bonyha - 10,9 km-re. A XV-dik századi átalakítások és a későbbi újítások után is szentélye megőrizte gótikus gyámköveit és középkori szentségfülkéjét. Fedett lépcső . A Bethlen várkastély geodoboza után eljöttünk szétnézni a református templomnál is. Megvan. Megtaláltuk a geodobozt, a helyén volt, elsőnek jegyeztünk be megtalálóként. A ma is álló bonyhai református templom építését a Bethlen és Apafi családok őseinek tulajdonítják a tatárjárás utáni évtizedekből, tornya újabb, XVIII-dik századi.
A fehér amurokhoz-tavak Erzsébetváros - 11 km-re. Nem murok, hanem amurok. Közös megegyezés alapján fakir rejtett az Erzsébetváros közelében található tavaknál. Tavirózsa. Tele-tele volt az út leparkolt gépkocsikkal. Az erzsébetvárosi örmény katolikus templomtól Kund felé tartva, nem hagyhattuk ki az Erzsébetváros közelében levő tavakat sem.
Református templom Kelementelke - 11,1 km-re. Kelementelke a Kis-Küküllő jobb partján, Maros megyében, Szövérd szomszédságában található falu. Elnevezése minden bizonnyal arról a gazdáról ered, mely megalapította.
Református templom Székelyvaja - 11,1 km-re. A Maros megyei település Marosvásárhely közelében fekszik. Székelyvaja a Göcs-patak mellett található falu, mely közigazgatásilag Ákosfalva része.
Evangélikus templom Kund - 11,7 km-re. Nedves volt a doboz belseje. Miután rejtettünk Erzsébetváros tavainál, Kundon folyattuk a kincskeresést az evangélikus templomnál. Patakban fürdőző lányok. Amíg az aznapi túratársam, fakir, a rejtekhez sietett, én lemaradtam fotózni. A dobozt nem találtuk. A dobozt nem találtuk, vélhetően a fát már kivágták. Kund evangélikus templom szakrális építmény a XIV-XV-dik századból, a tornyát 1804-ben építették.
Kilátópont kereszttel Hétúr - 12,4 km-re. Jó rálátás van innen a környékre, és a közeli Szívhegy (Herzberg), Sárfő (Scharfenberg), Csorba-tető (Schartenberg) magaslatokra, és a Keménynagyszőlős feletti dombokra (Nagyszőlősi-tető és Magas-tető). Hétúr falutól nyugatra, a DN13 jelzésű műút hajtűkanyarja felett, körpanorámával kecsegtető, kereszttel ellátott, csúcsos domb található.
Isteni irgalmasság kápolna Székelyvécke - 13,2 km-re. Jézus szenvedéseit örökíti meg 14 megállón keresztül, székelykapukkal és domborművekkel. Erre születni kell. Vagyis ilyen maflának mint én, születni kell. A székelyvéckei Székely Kálvária Erdőszentgyörgytől 15 km-re, festői környezetben, Székelyvécke határában található.
Római katolikus templom Székelyvécke - 13,2 km-re. A temetőben érdekes feliratú régi sírköveket lehet látni. A doboz jó egészségnek örvend, teljesen száraz. Nem csoda hiszen az esőtől védve van. A székelyvéckei templom kincse. A kilátó után a katolikus templomhoz jöttünk, a templomot övező kőfalon levő bejáratot mi is nyitva találtuk. Felújított fal. Csendes kis falu. A faluban szépen felújított régi házak vannak, megőrizve az eredeti jelleget.
Kálvária és kilátó Székelyvécke - 13,4 km-re. Az út a 14 székely gyalogkapu mellett, a székely kálvárián keresztül vezet a kilátóhoz. Geoláda-keresés Eszterlánc koncert előtt. A magyarországi Eszterlánc zenekar koncertjére érkeztünk Székelyvéckére. Egyelőre. A régi helyére tettem egy dobozt, a rejtő nevével (fakir), és persze az enyémmel is. Székelyvécke bejáratához közel faragott tábla hirdeti, hogy a közeli dombon kilátó található.
Örmény katolikus templom Erzsébetváros - 14,3 km-re. Benne copf stílusú talapzaton áll Péter és Pál apostolok szobra 1780-ból, Simon Hoffmayer alkotásai. Kupola nélkül. Két nap keresés után, tizenannyi rejtekhely után, végre egy kis sikerélmény. Télvégi túra 4. "Dugó, fadugó bing-beng bent van a lukban. Kitapogatva. Jártam még itt, láttam már a templomot, ezért míg Péter kívülről a templomot fényképezte, én hamar szétnéztem az ajtó mögött, pontosabban tapogattam és meglett az eredménye. Az egyik toronysisak nélkül, de geodobozzal. Aznap az Erzsébetváros és Szászbonyha közötti útvonalon terveztünk geodobozokat keresni, az örmény katolikus templom volt az első felkeresett rejtekhely. A főtéren álló, impozáns méreteivel magasan a város fölé emelkedő örmény katolikus nagytemplom 1766 és 1783 között épült barokk stílusban.
Zsiliprendszer Gyulakuta - 14,4 km-re. Most már teljesen el van hanyagolva az egész berendezés, de még így is lenyűgözött a bonyolultságával. A hőerőműhöz vezető csatornák környékén vagyunk, ennyi zsilipet még sehol sem láttam.
Fatemplom Káposztásszentmiklós - 14,5 km-re. Kincs, ott ahol nincs, és nem is volt. A helyszínhez közeledve egy tábla hívja fel a figyelmet az út mellett található műemlékre. Óriási fű között. Akkora a fű a templom körül, hogy alig látszik ki belőle a templom. Ez is. Erdekes egy kis fatemlomocska. Káposztásszentmiklósi fatemplom. Hazafele tartva. 1842-ből van először említés görög katolikus hívekről, fatemplommal a falu végén.
Erika Levendula Nyárádszentbenedek - 14,5 km-re. Parkolási lehetőség az ültetvénnyel szemben van, a telefonos bolt udvarán. A nyárádszentbenedeki Erika levendulásban június 23 és július 2-a között zajlik a levendulaszüret.
Református templom Nyárádkarácsonyfalva - 14,7 km-re. Az 1567. Zárt kapu. Az este vettem észre, hogy megjelent ez a rejtekhely. Megkerülve a templomot. Ma újra erre jártam, de most már nem siettem annyira. 1444-ben Karachonfalva néven jelentkezik a forrásokban.
Református templom Nyárádszentbenedek - 14,7 km-re. A bencésekkel hozhatók kapcsolatba a Szent Benedekről elnevezett egyházközségek. Turkálni újból élvezet . Turkálni újból élvezet, mert így ezt is megtaláltam. Félreeső templom, utcára nyíló kapuval. Bár ez a rejtekhely nem esett az aznapi kincskereső kirándulásom útvonalába, a közelsége miatt tettem egy kis kitérőt Nyárádszentbenedekre. Mókus?. Marosvásárhely fele menet megálltam megkeresni a nyárádszentbenedeki református templomot, illetve az itt elrejtett dobozkát. I Béla király idején alapított kolozsmonostori apátság (1060–1063) több birtokot kapott és több bencés plébániát alapított.
Léda Levendula Nyárádszentbenedek - 14,8 km-re. Szabadidő programok és tevékenységek családok és gyerekek számára.
Lutheránus templom Hétúr - 14,9 km-re. Ma is álló gótikus temploma a reformáció előtti kor stílusának jegyeit képviseli többszöggel záródó szentéllyel. Odú. Könnyen meglett, de az a fránya kő majdnem kifogott rajtam. Megtaláltam a dobozt. Szerencsére könnyű helyen van. Utban a Fogaras fele. Jo szokas szerint, valamikor ejjel talaltuk meg. Beszorult a kő. Meglett, jó hogy van akinek befér a keze. 1446-ban jelentkező neve (Marienburg) Mária tiszteletére szentelt templomáról tanúskodik, az 1417-ben feltűnő Erenberg szász lakosságra utal.
Református templom Káposztásszentmiklós - 15 km-re. Református templom Nagyteremi - 15,1 km-re. Szentélye sokszöggel záródott, hosszúkás keskeny ablakai durva félkörívben végződtek, minden díszművészet nélkül, megvolt az egyenes záródású szentségfülke a szentély bal oldalán, a sekrestyére utaló befalazott ajtó. Orbán Balázs régi templomát részletesen leírja, bizonyos, hogy itt középkori templom volt.
Szentgerice - 15,2 km-re. Aprólékosan megvizsgáltuk a rejteket. A belsejét is tükörrel -elemlámpával, de nem találtunk dobozt. Sajnos nincs doboz. Kerestem a dobozt, de sajnos nincs meg. Szentgerice látnivalója az 1670-ból származó, szép kazettás mennyezetű, unitárius templom.
Kripta-hegy Nagyteremi - 15,5 km-re. Nagyteremi református temetőjének délnyugati végében, a Kripta-hegy tetején, két kriptát találunk. Az egyik gróf Bethlen Farkas tábornok kriptája, ő 1763-ban halt meg.
Dános - 15,5 km-re. Megvan. Megvan a --- alatti doboz. Megvan, pontosan ott. Ahol a leírás mondja, még GPS sem kell a megtalálásához. Sajnos ez is eltűnt. A falu képe ellenben követendő példa minden település számára: tiszta, rendezett, csupa-csupa virág. 1348-ban Danus, 1393-ban Dansdorf, 1504-ben Dones Dorf, Donisdorf, 1532-ben Dunes Dorf néven jegyzik az oklevelek.
Kilátás a Nyárádmentére - 15,9 km-re. Kilátás a Fogarasi-havasokra. Rég nem voltam kincskeresésen. Geodobozt rejtő fa. Marosvásárhelyt a Bodoni utcán keresztül hagytam el, majd a Bodon-patak völgyében Hagymásbodon mellett mentem el, a Nyárádkarácson felé haladó aszfaltúton. Vácmány - 16,4 km-re. A koordináták stimmelnek. De geoládát nem találtunk. Első megtalálásom Romániában. Itthon jártam MVhelyen és a környéken minden bejelentett ládát kiírtam egy listára. Mai napon kerestük. Átvizsgáltuk a szekeret, az étterem hirdetőpaneljét, az oszlopot, a fákat, de semmi. A geodoboz a helyén van. Ma ellenőriztem a Vácmánynál elrejtett geodobozt. Református templom Harangláb - 16,7 km-re. Havadtő Református templom - 16,7 km-re. A 19-dik században építettek meg a település központjában a református templomot. Az építmény északi részén egy felirat is olvasható.
Református templom Backamadaras - 16,7 km-re. Már 1392-ben jelentkezik oklevélben Bachka Madaras néven. Megint bodobácsok leptek el mindent. A rejtek körül is sok volt a bodobács, de mégis sikerült egyből a dobozt kitapogatnom anélkül, hogy érintettem volna a bodobácsokat. Az 1567.
A református templomkert tujabokrai Backamadaras - 16,7 km-re. Havadtő sírkövei - 16,8 km-re. Maros megye egyik legjelentősebb sírkőkészítő központja Havadtő. Jellegzetes. Érdekesek ezek a sírkövek, érdemes volt felkeresni ezt a helyet is. Befagyva. Érdekes ez a temető. A határában bőven található sírkőkészítésre alkalmas homokkő.
Attila Berg Segesvár - 17,5 km-re. Érdemes lenne azonosítani a helyet, és megtudni a helynév történetét. Az Attila Berg helynév a régi osztrák térképről.
Régi Küküllő-fahíd Segesvár - 17,8 km-re. Építésének idejéről nincsenek adatatok, a tordai híd után épülhetett. A segesvári Küküllő-híd a várostól 3 km-re állt, egy nyílásban hidalva át a Nagy-Küküllő folyót.
Serkes-tó Segesvár - 18,3 km-re. A vonatból látni lehet, hiszen a tó a vasúti sínek közelében van. Ismeretlen tó. A református templomtól jöttem át a tó partjára. Tavirózsák a szemetes tóban. A napokban értesültem, hogy a Segesvár melletti tóban megjelent a tavirózsa. Tavirózsák. Elég eldugott utakon lehet eljutni a tavakhoz, sok az indián kunyhó. Akik kocsival utaznak át Segesváron talán nem tudnak a Serkes-tóról, hiszen félreesik kissé a főúttól, megközelítése pedig körülményes.

Találkozás háza Zágor románul - in limba romana: Casa Prieteniei Zagar


Történelmi-kulturális értékek - Maros megye
* A történelmi háttér és kulturális jelentőség részletei bejelentkezés után.
[ Fel ↑ ]

Teljeskörű hozzáférés esetén

 • Hozzászólások, bejelentések
 • Turisztikai látnivalók keresése kulcszóra és koordináták körül
 • Utolsó megtalálások és hozzászólások
 • Találkozás háza adatlapjának követése
 • Közeli és meg nem talált rejtekhelyek megjelenítése térképen és listában - Zágor térkép
 • Látnivalók a felhasználó földrajzi helyzetének közelében
 • Navigálás valós időben a terepen!

Hozzászólások

  Sikerült eljutni Zágor környékére? Tetszett a Találkozás háza? Vagy csak egyszerűen hozzá szeretnél szólni, kiegészíteni a leírást? Meséld el nekünk a tapasztalataidat! Már összesen 8238 hozzászólás olvasható a webhelyünkön.

  Látnivalók a közelben

  Tudomásod van kevésbé ismert, szép és érdekes kirándulóhelyekről Maros megyében? Oszd meg velünk az információidat, és adj lehetőséget a többieknek is, hogy megismerhessék ezeket a helyeket! Már 3753 helyszínt mutattunk be.

  [ Fel ↑ ]
  A hozzászólások, leírások szerzõik tulajdonai. Minden más tartalom © 2005-2024 Rejtekhely.ro, a hivatalos magyar geotrekking webhely. Minden jog fenntartva. Geotrekking Székelyföldön, Erdélyben, és a Kárpát-medencében. Túrázás és kirándulás. Székelyföld, Erdély, és a Kárpát-medence látványosságai, látnivalói.