Navigálj valós időben a terepen, segítünk megtalálni a turisztikai látnivalót!
Református templom - Balavásár - Turisztikai látnivalók <-- Bejelentkezés
 


Református templom - Balavásár turisztikai látnivalói

Temploma a két világháború között megcsúszott, megrepedezett, veszélyessége miatt nem lehetett használni. Helyette az 1970-es években a régitől nyugatra új templomot építenek...

Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a terepen valós időben - teljeskörű hozzáféréssel.

***

Néhány kép a Református templom - Balavásár képtárból:

Eljutottál erre a helyre, és különleges felvételeket sikerült készíteni? Töltsd fel a képeidet a Református templom Balavásár fotóalbumba! A Rejtekhely képtárában már összesen 22811 fényképet tudsz megtekinteni.

***
Kalandjáték jellegén túl, a rejtekhely-keresés igazi kihívása az arra fogékony emberek figyelmének felkeltése, Székelyföld, Erdély, illetve a Kárpát-medence természeti látnivalóinak, történelmi és kulturális örökségének, valamint igaz értékeinek megismerésére, ismertetésére.

>>> Fedezzétek fel Balavásár és a környék turisztikai értékeit, ismerjétek meg az általunk bemutatott szép és érdekes látnivalókat, mint amilyen a Református templom!

A legközelebbi település Balavásár, 0,47 km távolságra található.
Orbán Balázs - A Székelyföld leírása: A Göcsi patak völgye Tájleirás. A patak keletkezése. Őrhegy. Szövérd. Szövérdi Bálint, Szövérdi Gáspár János. Göcs, e falu keletkezése, régi kápolnája, régi harangja. Vaja, neve, a vajai református egyház, annak régiségei, régi harangjai. Filep József emléke. Véte pataka. Bálvány. Kékhegy, csatatér.
Milyen fontos látványosságok és népszerű látnivalók vannak a Református templom Balavásár közelében?
(részletek teljeskörű hozzáféréssel)
Református templom - Göcs - 2,4 km-re. A hagyomány egy kápolnáról tud, amelyet még a katolikus korban remeték alapítottak, Szent István-kápolna, és amely búcsúhely volt abban az időben. Régi templomának vagy kápolnájának egyik harangja felirata szerint 1614-ból való: Anno Domini 1614 MPN.
Református templom Kelementelke - 3,6 km-re. Kelementelke a Kis-Küküllő jobb partján, Maros megyében, Szövérd szomszédságában található falu. Elnevezése minden bizonnyal arról a gazdáról ered, mely megalapította.
Evangélikus templom Fületelke - 4,8 km-re. Lavenderland Nagykend - 4,8 km-re. Itt szervezik meg minden évben a Lavenderland Feszt levendulás-kulturális fesztivált, gyerekfoglalkozásokkal, koncertekkel, kézműves vásárral. A nagykendi levendulagazdaságot 2015-ben alapították, 1,2 hektáron fekszik, ebből 50 árat levendula borít.
Református templom Székelyvaja - 5,6 km-re. A Maros megyei település Marosvásárhely közelében fekszik. Székelyvaja a Göcs-patak mellett található falu, mely közigazgatásilag Ákosfalva része.
Református templom Kóródszentmárton - 6,2 km-re. 1324-ben jelentkező neve Szent Márton tiszteletére szentelt templomáról tanúskodik. Bencével. Együtt találtuk meg, miközben Balázsfalvára utaztunk, elhozni egy könyvörökséget (két tonna könyvet). Új ládát rejtettünk. A fotók alapján beazonosítottuk a rejteket, de a ferde fát már kivágták. Temploma legalább egy századdal előbb már állott, a XV-dik századi és későbbi változtatásokkal ma is megvan.
Lutheránus templom Cikmántor - 6,5 km-re. A régi templomot 1851-ben lebontják, helyén 1865-ben épül a mai templom klasszicista stílusban. Első okleveles megjelenésekor már szász település, s így bizonyos, hogy abban az időben temploma is van.
Zsiliprendszer Gyulakuta - 7,2 km-re. Most már teljesen el van hanyagolva az egész berendezés, de még így is lenyűgözött a bonyolultságával. A hőerőműhöz vezető csatornák környékén vagyunk, ennyi zsilipet még sehol sem láttam.
Szentgerice - 7,4 km-re. Aprólékosan megvizsgáltuk a rejteket. A belsejét is tükörrel -elemlámpával, de nem találtunk dobozt. Sajnos nincs doboz. Kerestem a dobozt, de sajnos nincs meg. Szentgerice látnivalója az 1670-ból származó, szép kazettás mennyezetű, unitárius templom.
Református templom Székelycsóka - 7,6 km-re. Marosvásárhelytől 16 km távolságra van, ebből 14 km aszfalt és 2 km köves út. Pap, papné. A gerinczről jövet valahogy csak be-bógeneztünk Csókába. Talán egy csóka vitte el a dobozt. Cserefalva felől, Kisgörgény falun keresztül érkeztem Székelycsókára. Új doboz. Tettem egy új dobozt a székelycsókai templomhoz, a réginek hűlt helyét látva. Ez alkalommal futtában, de megtaláltam. Mivel BabBerci újrarejtette a székelycsókai eltűnt geodobozát, illetve pontosította a László István síremlék segítő információját, elhatároztam, hogy újra próbálkozom, és újra bejárom a nemrég már egyszer megtett útvonalat. Székelycsóka a Nyárád és a Kis-Küküllő közti dombvidék alsó részén fekszik, a Töm patak völgyének széles részén.
Találkozás háza Zágor - 8,2 km-re. Johann Bretz hagyatékának segítségével felépült a Találkozás háza, németül Haus der Begegnung, román fordításban Casa Prieteniei (Barátság háza). Az 1794-ben épült papilakot és az egykori tanári lakásokat 2007-2008 között részben újjáépítették és felújították.
Evangélikus erődtemplom Zágor - 8,3 km-re. Zágor középkori templomáról nincs adat, temploma viszont volt, mert valószínűleg 14-dik századi település. Domáld után. Mitán elhagytam Domáldot, eljutottam a zágori evangélikus templomhoz. Lutheránus templom, papilak és Találkozás háza. Zágor evangélikus-lutheránus temploma a község központi részén, a főút mellett, az egyik kanyarban, az általános iskola szomszédságában található. A mai templom egy gótikus templom utóda, 1723-24-ben épült, bástyás várfal veszi körül, északnyugati tornyán 1653-as dátum van.
László István síremléke Vámosudvarhely - 8,4 km-re. A falubeliek hagyománya szerint abban az időben amikor az országhatár itt húzódott, a hősünk átjárt a szomszéd faluba a kedveséhez, amely falu a határ túloldalán volt. A síremlék legalább megvan. Az eredeti koordináta odébb tesz, az erdőbe, és ott semmit sem találtunk. Egy piros, mutáns medve és a pásztorkutyák. Székelycsóka felől érkeztem a helyszínre, az erdőjáró kocsimmal. Favágók. A dobozt rejtő fának nyomát sem találtam, köszönöm a fatolvajoknak, pedig olyan alakja volt, hogy messziről kiszúrták volna a dobozkeresők. Járt utat járatlanért el ne hagyj. Vészesen közeledett a sötétedés időpontja, így sokat nem töltöttem az időt a székelycsókai református templomnál. Világháborús emlék, valójában László István síremléke, aki ezen a helyen halt hősi halált.
Léda Levendula Nyárádszentbenedek - 8,4 km-re. Szabadidő programok és tevékenységek családok és gyerekek számára.
Református templom Nyárádszentbenedek - 8,5 km-re. I Béla király idején alapított kolozsmonostori apátság (1060–1063) több birtokot kapott és több bencés plébániát alapított. Turkálni újból élvezet . Turkálni újból élvezet, mert így ezt is megtaláltam. Félreeső templom, utcára nyíló kapuval. Bár ez a rejtekhely nem esett az aznapi kincskereső kirándulásom útvonalába, a közelsége miatt tettem egy kis kitérőt Nyárádszentbenedekre. Mókus?. Marosvásárhely fele menet megálltam megkeresni a nyárádszentbenedeki református templomot, illetve az itt elrejtett dobozkát. A bencésekkel hozhatók kapcsolatba a Szent Benedekről elnevezett egyházközségek.
Erika Levendula Nyárádszentbenedek - 8,5 km-re. A nyárádszentbenedeki Erika levendulásban június 23 és július 2-a között zajlik a levendulaszüret. Parkolási lehetőség az ültetvénnyel szemben van, a telefonos bolt udvarán.
Evangélikus templom Szénaverős - 8,7 km-re. Ebben az időben épülhetett fel első, gótikus temploma is, ezt 1870-ben teljesen lebontották és 1873-ban egy neogótikus templomot építettek. A Küküllőközi-dombvidék területén , a Szénaverősi-patak mellett fekszik Szénaverős község, a falu első írásos említése 1430-ból származik.
Szászszőlős temploma - 9,1 km-re. Szászszőlős közepén egy egyszerű csarnoktemplom áll , félköríves záródású szentéllyel és négyszögletes ablakokkal. A csarnokot egyszerű fatető fedi.
Református templom Backamadaras - 9,3 km-re. Az 1567. Megint bodobácsok leptek el mindent. A rejtek körül is sok volt a bodobács, de mégis sikerült egyből a dobozt kitapogatnom anélkül, hogy érintettem volna a bodobácsokat. Már 1392-ben jelentkezik oklevélben Bachka Madaras néven.
A református templomkert tujabokrai Backamadaras - 9,3 km-re. Havadtő Református templom - 9,3 km-re. Az építmény északi részén egy felirat is olvasható. A 19-dik században építettek meg a település központjában a református templomot.
Havadtő sírkövei - 9,4 km-re. A határában bőven található sírkőkészítésre alkalmas homokkő. Jellegzetes. Érdekesek ezek a sírkövek, érdemes volt felkeresni ezt a helyet is. Befagyva. Érdekes ez a temető. Maros megye egyik legjelentősebb sírkőkészítő központja Havadtő.
Evangélikus templom Küküllőmagyarós - 9,6 km-re. A korábbi templomból származik a torony - ezt a templomot a 16-dik században átépítették. A Küküllőközi dombvidék területén, a Magyarós-patak mentén fekszik Küküllőmagyarós helység - középkori templomáról nem rendelkezünk okleveles említéssel.
Isteni irgalmasság kápolna Székelyvécke - 10 km-re. Jézus szenvedéseit örökíti meg 14 megállón keresztül, székelykapukkal és domborművekkel. Erre születni kell. Vagyis ilyen maflának mint én, születni kell. A székelyvéckei Székely Kálvária Erdőszentgyörgytől 15 km-re, festői környezetben, Székelyvécke határában található.
Kálvária és kilátó Székelyvécke - 10,1 km-re. Az út a 14 székely gyalogkapu mellett, a székely kálvárián keresztül vezet a kilátóhoz. Geoláda-keresés Eszterlánc koncert előtt. A magyarországi Eszterlánc zenekar koncertjére érkeztünk Székelyvéckére. Egyelőre. A régi helyére tettem egy dobozt, a rejtő nevével (fakir), és persze az enyémmel is. Székelyvécke bejáratához közel faragott tábla hirdeti, hogy a közeli dombon kilátó található.
Római katolikus templom Székelyvécke - 10,2 km-re. A faluban szépen felújított régi házak vannak, megőrizve az eredeti jelleget. A doboz jó egészségnek örvend, teljesen száraz. Nem csoda hiszen az esőtől védve van. A székelyvéckei templom kincse. A kilátó után a katolikus templomhoz jöttünk, a templomot övező kőfalon levő bejáratot mi is nyitva találtuk. Felújított fal. Csendes kis falu. A temetőben érdekes feliratú régi sírköveket lehet látni.
Vácmány - 10,7 km-re. A koordináták stimmelnek. De geoládát nem találtunk. Első megtalálásom Romániában. Itthon jártam MVhelyen és a környéken minden bejelentett ládát kiírtam egy listára. Mai napon kerestük. Átvizsgáltuk a szekeret, az étterem hirdetőpaneljét, az oszlopot, a fákat, de semmi. A geodoboz a helyén van. Ma ellenőriztem a Vácmánynál elrejtett geodobozt. Unitárius templom Nyárádszentlászló - 10,9 km-re. A templom mai napig megőrzött stílusjegyei is erre a korra utalnak, román és gótikus vegyesen. Belépni csak alázatosan. Belépni csak alázatosan lehet, mert alacsony a kapu. Madárábrázolásos régi sírkövek. A helyszínre érkezve már az alsó kapun beléptem a templomkertbe. Keletre néző szentélye törpe dongaboltozattal, köríves diadalívvel s egyetlen déli fekvésű keskeny ablakával román kori.
Református templom Nyárádkarácsonyfalva - 11 km-re. Az 1567. Zárt kapu. Az este vettem észre, hogy megjelent ez a rejtekhely. Megkerülve a templomot. Ma újra erre jártam, de most már nem siettem annyira. 1444-ben Karachonfalva néven jelentkezik a forrásokban.
Református templom Erdőszentgyörgy - 11,9 km-re. Itt tartották 1618-ban az unitárius zsinatot, 1640-től a reformátusoké. Erdőszentgyörgy református temploma gótikus, a 13-14-dik század fordulóján épült.
Rhédey-kastély Erdőszentgyörgy - 11,9 km-re. Ez az a kastély, amelyben Rhédey Klaudia, Mária brit királynő nagyanyja, II Erzsébet ükanyja felnőtt. Erdőszengyörgy nevezetessége a 18-dik század végi volt Rhédey-kastély, amely egy 16-dik századi kastély helyén épült 1759-ben, 1808-ban újjáépítették.
Kilátás a Nyárádmentére - 12 km-re. Kilátás a Fogarasi-havasokra. Rég nem voltam kincskeresésen. Geodobozt rejtő fa. Marosvásárhelyt a Bodoni utcán keresztül hagytam el, majd a Bodon-patak völgyében Hagymásbodon mellett mentem el, a Nyárádkarácson felé haladó aszfaltúton. Fatemplom Káposztásszentmiklós - 12,4 km-re. Kincs, ott ahol nincs, és nem is volt. A helyszínhez közeledve egy tábla hívja fel a figyelmet az út mellett található műemlékre. Óriási fű között. Akkora a fű a templom körül, hogy alig látszik ki belőle a templom. Ez is. Erdekes egy kis fatemlomocska. Káposztásszentmiklósi fatemplom. Hazafele tartva. 1842-ből van először említés görög katolikus hívekről, fatemplommal a falu végén.
Nyomáti templom - 12,5 km-re. Az 1567. Második próbálkozásra. Még kerestem ezt a rejtekhelyet. Koordináták. Úgy gondolom, hogy tévesen vannak megadva a koordináták. Nyomáti haranglábak és sírkövek. Nyomát háromszögű központjába érve, a két templom, illetve a haranglábak alatt állva, a gps 400 métert mutatott még a rejtekig. Köszönöm. Köszönöm a javítást, és a rejtéseket is a közelben, így már itthon is lesz amit keressek. Első ízben oklevélben 1513-ban említik Monyath néven.
Református templom Káposztásszentmiklós - 12,7 km-re. Nyomáti sírkövek - 12,8 km-re. A legszebb ilyen sírkövek, amelyeken két egymással szembe hajló kígyó domborműves faragása látható, a nyomáti temetőben vannak. Megkövült kígyók . A két kígyó meg volt kövülve, úgyhogy bátran vettem elő a dobozt. Kígyók. Érdekes a sírfelirat, manapság már csak adatokat írnak fel a csilivili márványra, és mindent körbebetonoznak. A kígyót gazdag jelképi tartalma alkalmassá teszi arra, hogy helyet találjon a sírkövek ábrázolásai között.
Levendula Koronka - 13,3 km-re. A koronkai levendula a bolgár levendulaként ismert Sevastopolis, az egyik legmagasabb illóolajtartalmú fajta. Koronka, Alsó utca 167 szám.
Református templom Koronka - 13,6 km-re. 1769-ben lebontották és helyébe újat építettek, a régi templomból megmaradt két harang. Koronka régi templomát magas védőfalak vették körül.
Toldalagi-kastély Koronka - 13,6 km-re. Az épület több mint 180 éve figyeli az ottani világot, tűrve tehetetlenül a történelem viszontagságait. A Toldalagi-kastélyt 1830 körül Toldalagi Ferenc építtette a régebbi 17-dik századi kastély helyére, amely 1630-ban már állt.
Evangélikus templom Domáld Csatófalva - 13,8 km-re. A hagyomány szerint Domáld (Maldorf) szalmával fedett kisebb templomát egy nagyobb váltja fel, zsindellyel fedve. Új templomot 1845-ben építenek, sík mennyezettel.
Székelybósi panoráma - 14 km-re. Kisernye 1580-ban már elpusztult falu a délkeleti völgyben. Költözik a kilátás. Úgy látom, hogy a kivágott fák csutakjai nem hosszú életűek, ezért a beléjük rejtett dobozok élete is hamar véget ér. Egy nagyon gyönyörű hely. De sajnos ide is elérkezett az épitési láz hulláma, és egyre több nem épp őslakos épit modern, képbe nem illő palotákat. Szép hely. Tetszik ez a környék. Csak a panoráma volt a helyén. Ali pasa halmai felől érkeztem ide, egy kis erdei terepkerékpározás után. A hagyomány szerint a törökök által elpusztított Kisernye lakói telepedtek Bósba.
Bolyai János édesanyjának emlékhelye Csatófalva - 14 km-re. Bolyai János édesanyja fiatalon, csak 41 évesen halt meg, kívánságára a domáldi birtokukon levő domboldalra temették el. Emlékhely fehér kerítéssel. A csatófalvi evangélikus templomtól már megláttuk a síremléket. Bolyai Farkas feleségével, Benkő Zsuzsannával 1801 és 1804 között lakott Domáldon, majd beköltöztek Marosvásárhelyre.
Koronka kilátója - 14,1 km-re. Köd. Köd előttem, köd utánam. Én is jártam itt a felvételi vizsgám előestéjén. Jól esett lazítani egy kicsit, kiszellőztetni a fejem. Babbercivel felmasztunk a kanikulaba. Kar hogy szemetes a hely, lent a torony alatt. Tetszett ez a hely. Gyerekkoromban ilyen helyeken játszottunk a hagymásbodoni és székelykáli erdőkben. Erődtemplom Szászörményes - 14,2 km-re. A templomot négyszög alaprajzú védőfal keríti, melynek szentély felőli szakaszánál magas védőtorony áll, ennek felső szintjén, a sokszögű gúlasisak alatt faerkély fut körbe, ez alatt pedig lőréseket képeztek ki a torony falában. Lovak legelnek. Minden kapu sajnos zárva volt, pedig valaki rendszeresen bejár az udvarba, a lovait legeltetni. Szászörményes evangélikus erődtemploma gótikus csarnoktemplom, támpilléres szentélye a nyolcszög három oldalával záródik, hajója elé nem építettek tornyot.
Koronka dombjai - 14,3 km-re. Szep es erdekes a hely. Fent egy sir is van. Geoáfonya Hargitafürdőn. Valószínűleg a szárazság az oka a kopár színeknek. Megtaláltam tegnap délután. Tényleg szép a kilátás, bár a dombok már korántsem olyan szép zöldek, mint a képeken. Erdei gyümölcsök. Jaj, élek-halok az erdei gyümölcsökért, különösen a szederért meg az áfonyáért, úgyhogy eljött az én időm. Sapientia Tudományegyetem tava Marosvásárhely - 14,3 km-re. Legalábbis ez volt a terv 2008-ban. Köszönöm. Köszönöm. Édesanyámmal együtt. Ez az első rejtekhely, amelyet édesanyámmal együtt keresek meg. Doboz helyett darázsfészek. Ma elvittem a családomat, hogy megnézzék a tavirózsákat. Gyógyulást. Ez furcsa, mert én oda tettem vissza, ahol találtam. Három hektáros területen mintegy 2000 növényfajt ültettek a Sapientia-EMTE marosvásárhelyi kampuszának környékére.
Evangélikus templom Hundorf Csatófalva - 14,4 km-re. Csarnoktemplomnak épült, barokk oltára 1762-ből, Philippi Georg segesvári mestertől származik. Csatófalva egykori Hundorf faluhoz tartozó evangélikus-lutheránus temploma stílusjegyeiben a gótikus kort idézi a XV-dik századból.
Tatárpincék a Csereoldalon Nyárádszentsimon - 14,7 km-re. Ottjártamkor néhány lelkes környékbeli legény és leány éppen kiásott egy beomlott pincét. A tatárpincék kincse. Volt tudomásom róla, hogy a geodoboz már nem ép, de reméltem megtalálom legalább a maradványait. Különleges játszótér. 2010 november 3. Jutalom a második megtalálónak. Újra felkerestük a családommal a tatárpincéket. Összetört doboz. A következő értesítést kaptam a facebookon: "Csak szolni szeretnek, hogy Tatarpincek melletti doboz Nyaradszentsimon folott ossze van torve. Nagyon különleges látvány, olyan ősi érzés ott lenni.
Csere-erdő Marosvásárhely - 14,7 km-re. A történetben rejlő tanítás. A történet természetesen egy vicc, és jót nevetünk rajta, mert poénos. Csere. Milyen az a csere-erdő? Olyan, amit cserébe lehet adni? Vagy kapni? És miért akarod elcserélni? Köszönöm, kedves, hogy így felajánlottad. Én úgy hallottam. Ha elviszed a Csere-erdőbe a negyvenéves feleséged, akkor kapsz érte cserébe két húszévest. 20-40-60. Egy 60 éves bácsi kívánta, hogy a 60 éves felesége legyen legalább 20 évvel fiatalabb mint ő. Marosvásárhelytől dél-keletre található a marosvásárhelyiek egyik kedvenc kiránduló- és gombászhelye, a Csere-erdő.
Szelídgesztenyés Csere-erdő Marosvásárhely - 14,8 km-re. A helyszínen csak egy kis, parkolásra alkalmas helyet találtam, ahonnan bokrok takarták a kilátást a városra. Rejtekfa, gesztenye és lila pereszke. Elég feltűnő ez a rejtekfa, könnyű megtalálni. Működik. A gerincz út még mindig szét van túrva és jó sáros. Egy, a Csere-erdő alatti és a marosvásárhelyi Belvedere-lakónegyed feletti kilátópontot indultam megkeresni, térképen bejelölt pont alapján.

Történelmi-kulturális értékek - Maros megye
* A történelmi háttér és kulturális jelentőség részletei bejelentkezés után.
[ Fel ↑ ]

Teljeskörű hozzáférés esetén

 • Hozzászólások, bejelentések
 • Turisztikai látnivalók keresése kulcszóra és koordináták körül
 • Utolsó megtalálások és hozzászólások
 • Református templom adatlapjának követése
 • Közeli és meg nem talált rejtekhelyek megjelenítése térképen és listában - Balavásár térkép
 • Látnivalók a felhasználó földrajzi helyzetének közelében
 • Navigálás valós időben a terepen!

Hozzászólások

  Sikerült eljutni Balavásár környékére? Tetszett a Református templom? Vagy csak egyszerűen hozzá szeretnél szólni, kiegészíteni a leírást? Meséld el nekünk a tapasztalataidat! Már összesen 8238 hozzászólás olvasható a webhelyünkön.

  Látnivalók a közelben

  Tudomásod van kevésbé ismert, szép és érdekes kirándulóhelyekről Maros megyében? Oszd meg velünk az információidat, és adj lehetőséget a többieknek is, hogy megismerhessék ezeket a helyeket! Már 3753 helyszínt mutattunk be.

  [ Fel ↑ ]
  A hozzászólások, leírások szerzõik tulajdonai. Minden más tartalom © 2005-2024 Rejtekhely.ro, a hivatalos magyar geotrekking webhely. Minden jog fenntartva. Geotrekking Székelyföldön, Erdélyben, és a Kárpát-medencében. Túrázás és kirándulás. Székelyföld, Erdély, és a Kárpát-medence látványosságai, látnivalói.