Navigálj valós időben a terepen, segítünk megtalálni a turisztikai látnivalót!
Latin iskola - Nagysink - Turisztikai látnivalók - Bejelentkezés
 

Latin iskola - Nagysink turisztikai látnivalói

Latin iskola - Nagysink..

Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a terepen valós időben - bejelentkezés után.

***

Eljutottál erre a helyre, és különleges felvételeket sikerült készíteni? Töltsd fel a képeidet a Latin iskola Nagysink fotóalbumba! A Rejtekhely képtárában már összesen 22615 fényképet tudsz megtekinteni.

***
Kalandjáték jellegén túl, a rejtekhely-keresés igazi kihívása az arra fogékony emberek figyelmének felkeltése, Székelyföld, Erdély, illetve a Kárpát-medence természeti látnivalóinak, történelmi és kulturális örökségének, valamint igaz értékeinek megismerésére, ismertetésére.

>>> Fedezzétek fel Nagysink és a környék turisztikai értékeit, ismerjétek meg az általunk bemutatott szép és érdekes látnivalókat, mint amilyen a Latin iskola!

A legközelebbi település Nagysink, 0,09 km távolságra található.
Fotóalbum, közeli látnivalókkal: Sonai földpiramisok (10 kép). Fogarasi-medence (Fogarasföld, Olt síkság).
14714742651100
14714742661101
14714742671102
14714742681103
Milyen fontos látványosságok és népszerű látnivalók vannak a Latin iskola Nagysink közelében?
62800 Ennélfogva a templomépítés is legkésőbb a XIII-dik század elején megtörténhetett.
69080 Volt városháza, XVIII-dik századi középület - Nagysink.
1683040 1332-ben már plébániatemploma van - a templom legalább egy évszázaddal korábbi, mivel eredeti formája szerint román stílusú, tornyos, háromhajós bazilika.
1720720 A tatárjárás lerombolta - ma csak a főhajó pillérsora és a torony falazata eredeti, a tornyot viszont a tatárjárás után, a XIII-dik század második felében építették.
2490020 Thomas Quibb-ház, egykori polgármesteri hivatal - Morgonda.
2568520 1332-ben temploma van - középkori temploma volt, mert 1520-ban a szebeni tartománytól segélyt kap a templom és torony erődítésére.
2577940 1332-ben plébániatemploma van - mivel az első szász települések közé számítják, már az előző században kellett lennie templomnak.
2926480 1332-ben plébániatemploma van - a templom eredete sokkal régibb, Halaváts szerint a XIII-dik század elején építették, ez egybeesik a szász telepítés korával, mely a XII-dik század után közvetlenül megtörtént itt is.
3074060 1449-ben János bíboros oklevele szerint Szent Jakab tiszteletére szentelt temploma van, mégpedig a késő gótikus kor jellegzetességeit magán viselő egyhajós, tornyos templom.
3532500 3545060 3752300 Alsószombatfalván található az egykori Brukenthal-kastély, mely kivülről elég jó, benn leromlott állapotban van.
3764860 Lesses falu közelében, a lessesi templomtól délkeleti irányban, körülbelül 1,5 km távolságban találjuk az erdőben az enyhén kiemelkedő Várhegyet, ennek tetején pedig egy középkori vár nyomait. Semmi nyoma a várnak - Miután megkerestem "Románia közepét", bementem az erdöbe és megkaptam a dobozkát, közel az oszlophoz. (különleges hely geodobozzal)
3884180 1335-ben plébániatemploma van - temploma után, melynek Szent Márton lehetett a védőszentje, Szentmárton volt a neve.
3953260 A román kori bazilikának félköríves szentélye volt, amelyet a XV-dik század végén a szentély fölé épített toronnyal erődítettek, falait megkettőzve.
4339480 Ez korai templom létezését feltételezi.
4659760 Fejedelemasszony kútja, Fürsten Brunnen - Fogaras.
4819900 1778-1782-ben épült, 1906-ban bontották le, miután 1905-ben új vasszerkezetű hídat építettek mellette.
4832460 Fogaras városában jó állapotban maradt meg az impozáns várerőd, a 14-dik és 17-dik század között épült vár fallal, vizesárokkal van körülvéve és 4 sarokbástyával rendelkezik. Voltam a fogarasi várnál, augusztusban - Kár,hogy nem foglalkoznak eléggé vele, bár látszik, itt-ott valami állag megőrzésre tett kísérlet.
4845020 Szentágota Medgyestől 37 km-re délkeletre, Segesvártól 41 km-re délnyugatra, Nagyszebentől 60 km-re északkeletre, a Királyföldön, a Hortobágy két partján fekszik. Szénakazalban tűt keresel - A napokban az elmaradt, moderálásra váró bejegyzésekkel foglalkoztam. (látnivaló és geodoboz)
5055400 Erre tanú a templom maga, melynek stílusjegyei az átmeneti (román-gótikus) korra utalnak.
5067960 1317-ben Mária-temploma van - a templom és plébánia azonban sokkal régibb, mert az első Szeben vidéki telepítések közé tartozik, az 1200-as évekből.
5089940 A Mária tiszteletére szentelt templom korát stíluselemei alapján a XIII-dik század elejére teszik. Megvan - Itt sem lehetett bejutni a templomba. (itt geodobozt is lehet keresni)
5538960 1507-ben és 1698-ban templomépítésre segélyeket gyűjtenek.
5680260 6166960 Az Oltmelléki hegysorhoz tartozó Hortobágy-hegység területén, a Tyúkosi-patak mellett fekszik Kóbor község. (látnivaló és geodoboz)
6685060 6757280 Háromszögek - Hát itten lehetőség van a doboz elrejtéséhez. 7168620 Első említése 1373-ból ismert.
7178040 A szerzetesi hangulat lengi át falait napjainkban is. Apátság - Amúgy, csak azt akarom megmondani, hogy lehet én találtam meg elsőnek a dobozt, mert az enyém volt az első bejegyzés.
7190600 A falu szász lakossága a romos templom egykori szentélyrészét ma is evangélikus templomként használja. Nagyon szép hely - A kolostor romjai között éppen a "Kronenfest" folyt.
7203160 Mivel XIII-dik századi szász telepítés, román stílusú temploma is a XIII-dik században épül, erődített templom volt kettős várfallal.
7269100 Almakerék falu délkeleti szélén, közvetlenül az utolsó házak fölé emelkedo kis dombteton állhatott Almakerék vára.
7300500 Apold központjában 16-dik században épített, szép, bár leromlott erődtemplom található. Pap nélkül - A templom zárva.
7426100 Ma is álló kis gótikus temploma a XIV-dik század közepén, 1350 körül épült - korábbi egyházi jellegéhez tartozik, hogy a kerci apátság birtoka volt. A láda itt sincs meg - Ez a templom is teljes felújítás alatt van.
7714980 Almakerék középkori katolikus lakói a reformáció idején lutheránusok lesznek, a templommal együtt, 1424-ben a pápa az Apafi Miklós által alapított várkápolna részére búcsút engedélyez.
7758940 Először Henrik nevű plébánosa kapcsán említik 1289-ben, majd 1317–1320 között a pápai tizedjegyzék részére készült számadásban is szerepel. Csodálatos freskók - Aki arrafelé jár ne hagyja ki, csodálatos templom a védművekkel együtt.
8104340 Szász telepítés, 1488-ban a török támadás elnépteleníti, ekkor 1488-ban magyar családnevek szerepelnek.
8368100 Jelenleg Keresd várkastélya nem látogatható, állítólag a Bethlen család egyik tagja visszaigényelte. Kastély - Szép impozáns épület.
8396360 1280-ban Dilia, 1323-ban Dálya, 1353-ban Daly maior, 1488-ban Dallendorf, 1523-ban Dellendorf néven fordul elő az oklevelekben.
8424620 Látványos, középkori hangulatú erődtemplomának fehér falai és faerkélyes tornyai vannak. Kék hangulat - Különös hangulatú falucska, kövezett úttal, kék házakkal, fekete bivalyokkal.
8600460 A híres Nárcisz-mező (románul Poiana Narciselor és Dumbrava Vadului néven is ismert) tulajdonképpen egy 394 hektár kiterjedésű, nedves talajú, ritkás kocsányos tölgyes, amelynek tisztásait májusban ellepik a csillagos nárcisz fehér virágai. Április végén, a nárciszmezőn - Aznap a környéken kirándultunk, az egyik célpont ez a nárciszmező volt.
8970980 1231-ben jelentkezik először Sarpotoc néven.
9062040 Négyzetes alapú szentélyét kereszthálós boltozat fedte, a hajót pedig sík mennyezet.
9212760 Árpás-völgyi bánya. A regi banyajaratban - Menet Podragu fele kerestem meg.
9344640 1353-ban Villa Nicolai, 1356-ban Zenthmiclostelke, 1418-ban Closdorf,1427-ben Miklostelke, 1492-ben Kolosdorf, 1504-ben Closdorf a neve. Felújítási munkálatok - A templom körül nagyban folynak a felújítási munkálatok, állítólag az idén végeznek is.
9636660 1396-ban tűnik fel az oklevelekben, templomról nincs adat, de a XV-dik századig katolikus lakói voltak.
9639800 Holcmány Nagyszebentől 25 km-re fekszik - 13-dik századi erődtemplomának értékei a bejárati kapu, a rajta levő festett szoboralakokkal, valamint a 250-300 éves működő óraszerkezet. Sajnos - Nem találtam meg geodobozt, csak a köfalat, az esetleges rejtekkel.
9677480 9730860 Segesvárttól délnyugatra levő dombtetőn helyezkedik el a Breite Öregtölgyes Természetvédelmi Terület, egy szépen megőrzött legelőerdő, makkoserdő, számos többévszázados tölgyfával. ásó, kapa - Segesváron hagytuk az autót, onnan mentunk fel a piros sáv jelzésen, amin most már a Via Transylvanica is halad.
9774820 A XVIII-dik században lutheránus anyaegyház, és a század elején is az. Vár gazda nélkül - Itt bizony rengeteg lehetőség van a doboz helyének.
9812500 Fehéregyháza és Héjjasfalva között, utóbbi határában, a Határ-patak mentén déli irányba vezető földúton, Héjjasfalvától 5 km távolságban, egy 588 m magas hegyen találjuk az eredetileg Szászdálya határához tartozó szászdályai vár maradványait.
9897280 A helység látnivalója a Haller-kastély 1553-ból. Udvarház - Éveken át csak nézegettem a kastély romjait, de mivel most doboz is van rejtve, megálltam megkeresni.
9982060 1235-ben plébániatemploma van, ebben az évben plébánosa Konrád, aki ellen és több erdélyi pap ellen panaszt emel Raynald erdélyi püspök.
10082540 A XIII-dik században is lehetett elődje, mivel a szász telepítés ekkor már megtörtént ezen a tájon. Beszöktünk - A kiírt telefonszámon nem vették fel a kagylót, így hát a mellékutcából, a kerítés végénél beszöktünk.
10088820 A szélesebb hajóhoz az apszis szentélynégyszöggel kapcsolódik, s a többszög három oldalával záródik.
10107660 Az 1505-ben végzett erődítések során a keskeny templom elveszti eredeti formáit.
10255240 Egykori szász evangélikus püspöki székhely. Impozáns - Valóban impozáns az erődtemplom, már messziről uralja a tájat.
10349440 Váldhíd templomát a XVI-dik századtól tornyos, 10 méter magas várfal veszi körül. Szászok már nincsenek - Sikerült bejutnunk a templomba is.
10362000 A harmadik osztrák katonai felmérés térképén ez a hely Kalbertritt (Borjak útja) helynévvel szerepel, a város Goldberg (Aranyhegy) negyedében (elővárosában).
10412240 A XIV-dik században egy vár épül Szászkézdtól északnyugatra fekvő hegyen. Építőtelep - A várban teljes felújításban vannak.
10431080 Egyhajós temploma a XIV-dik század gótikus alkotása, Keresztelő Szent János tiszteletére - a sekrestye építésének idejét az ajtajára festett évszám (1526) jelzi, ami újítását is jelentheti. Nagyon elhanyagolt állapotban van - De amint láttam, megkezdték a feljavítását.
10434220 Erődtemploma 1496-ban épült, mellette áll az 1677-ben épült, a segesvári óratoronyra hasonlító díszes torony. A falu szeme most sem nézett oda - Felkészültem már itthon a keresésre.
10519000 Az örökös jobb- és baloldal dilemma - Én először a leírást pontosan követve a támpillér baloldalán kerestem a geodobozt, de ott nem volt. 10531560 A segesvári Szent Miklós evangélikus vártemplom, németül Bergkirche, románul Biserica din Deal.
10531560 10534700 Az evangélikus vártemplomtól északkeletre található iskolát, az épület előtt elhelyezett tájékoztató tábla szerint, 1792-ben kezdték el építeni.
10537840 A fedett falépcső a tanulók feljutását könnyítette meg, a dombtetőn található iskolába. Alagút - Ketten is kerestük, de beton gerendát nem találtunk.
10553540 A középkori ujrafelhasználáskor körben egy földsáncot alakították ki, ez az építkezés a 13-dik század második felére tehető.
10559820 Az Ónművesek tornyával, egy várfolyosón keresztül, össze van kötve.
10569240 A téren található a segesvári területi evangélikus konzisztórium épülete is.
10569240 Segesvári és környékbeli kézművesek szerszámai, gépei és berendezései vannak itt kiállítva.
10569240 10569240 Az Ónművesek (románul Cositorarilor) utcájában láthatjuk Segesvár első, XIV-dik században épített plébániatemplomának megmaradt romjait.
10569240 10572380 10575520 MS-II-m-A-15891.
10575520 10575520 Az Iskola utca 15 szám alatt található, egykori kézművesek által lakott ház a XVI-dik században épült.
10575520 Az 1676-os tűzvész elpusztította, de később újraépítették.
10578660 1861-ben, Zaharia Boiu ebben a házban nyitotta meg, a segesvári vár első román iskoláját.
10578660 Az Albert-házban található a Hegyi iskola bentlakása, mely ma a német tannyelvű Joseph Haltrich Elméleti Líceumhoz tartozik.
10578660 10578660 Roman S-ház - Szűcsök (románul Cojocarilor) utca 2 szám, Segesvár.
10581800 A Loris-ház, kézművesek lakóháza, az Ónművesek utca 3 szám alatt található.
10581800 A segesvári Óratorony eredetileg egy kaputorony volt, melynek négy tornyocskája van a tetején. A dobozt nem találtuk - Habár sokan voltunk, alkalmas pillanatban megpróbáltuk a dobozt kivenni, de sajnos már nem találtuk.
10581800 Az Iskola utca 13 szám alatt található Fronius-ház kézművesek lakóháza volt, a XVI-dik században épült.
10584940 MS-II-m-B-16031.
10584940 Itt lakott Joseph Bacon (1857-1941), orvos és szenvedélyes gyűjtő, az Óratoronyban található Történelmi Múzeum (eredetileg Régi Segesvár Múzeum) alapítója.
10591220 Az Iskola utca 10 szám alatt található lakóház.
10594360 MS-II-m-A-15983.
10594360 Az 1501-ben épült Drakula-Paulinus-ház a segesvári Múzeum-tér 5 szám alatt található, az Óratorony közelében, attól északnyugatra.
10594360 1676-ban leégett, majd újjáépítik.

Történelmi-kulturális értékek - Brassó megye
* A történelmi háttér és kulturális jelentőség részletei regisztráció után. A fényképeket bejelentkezés után lehet megtekinteni.
[ Fel ↑ ]

Regisztrált felhasználók lehetőségei

 • Hozzászólás és bejelentés
 • Turisztikai látnivalók keresése kulcszóra és koordináták körül
 • Utolsó megtalálások és hozzászólások
 • Latin iskola adatlapjának követése
 • Közeli és meg nem talált rejtekhelyek megjelenítése térképen és listában - Nagysink térkép
 • Látnivalók a felhasználó földrajzi helyzetének közelében
 • Navigálás valós időben a terepen!

Néhány hozzászólás

  Sikerült eljutni Nagysink környékére? Tetszett a Latin iskola? Vagy csak egyszerűen hozzá szeretnél szólni, kiegészíteni a leírást? Meséld el nekünk a tapasztalataidat! Már összesen 8224 hozzászólás olvasható a webhelyünkön.

  Rejtett látnivalók a közelben

  Tudomásod van kevésbé ismert, szép és érdekes kirándulóhelyekről Brassó megyében? Oszd meg velünk az információidat, és adj lehetőséget a többieknek is, hogy megismerhessék ezeket a helyeket! Már 3727 helyszínt mutattunk be.

  [ Fel ↑ ]
  Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató - A hozzászólások, leírások szerzõik tulajdonai. Minden más tartalom © 2005-2024 Rejtekhely.ro, a hivatalos magyar geotrekking webhely. Minden jog fenntartva. Geotrekking Székelyföldön, Erdélyben, és a Kárpát-medencében. Túrázás, kirándulás, és kincskeresés. Székelyföld, Erdély, és a Kárpát-medence látványosságai, látnivalói.