Nagysink település (Brassó megye) Központ: Nagysink. Nagysink román elnevezése: Cincu.
Turisztikai látnivalók - Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a terepen valós időben - bejelentkezés után

Nagysink (Brassó megye) és környéke turisztikai látnivalói

- Erődített evangélikus templom Nagysink 0,13 km-re. A helység szász telepítését a legkorábbi Szeben vidéki telepítések idejére teszik, az 1200-as évek előttire, körülbelül 1150-től kezdődően...
- Volt városháza Nagysink 0,27 km-re. Volt városháza, XVIII-dik századi középület - Nagysink...
- Erődített evangélikus templom Nádpatak 5,4 km-re. 1313-ban plébániatemploma van, papja - a templom építési idejét régebbre teszik, a XII-XIII-dik század fordulójára, a román kori templomok közé tartozik, háromhajós, pilléres bazilika volt...
- Erődített evangélikus templom Kisprázsmár 5,41 km-re. 1332-ben már plébániatemploma van - a templom legalább egy évszázaddal korábbi, mivel eredeti formája szerint román stílusú, tornyos, háromhajós bazilika...
- Thomas Quibb-ház Morgonda 8,03 km-re. Thomas Quibb-ház, egykori polgármesteri hivatal - Morgonda...
- Erődített evangélikus templom Gerdály 8,19 km-re. 1332-ben temploma van - középkori temploma volt, mert 1520-ban a szebeni tartománytól segélyt kap a templom és torony erődítésére...
- Erődített evangélikus templom Morgonda 8,31 km-re. 1332-ben plébániatemploma van - mivel az első szász települések közé számítják, már az előző században kellett lennie templomnak...
- Erődített evangélikus templom Brulya 9,36 km-re. 1332-ben plébániatemploma van - a templom eredete sokkal régibb, Halaváts szerint a XIII-dik század elején építették, ez egybeesik a szász telepítés korával, mely a XII-dik század után közvetlenül megtörtént itt is...
- Erődített evangélikus templom Sáros 9,73 km-re. 1449-ben János bíboros oklevele szerint Szent Jakab tiszteletére szentelt temploma van, mégpedig a késő gótikus kor jellegzetességeit magán viselő egyhajós, tornyos templom...
- Brukenthal-kastély Alsószombatfalva 11,89 km-re. Alsószombatfalván található az egykori Brukenthal-kastély, mely kivülről elég jó, benn leromlott állapotban van...
- Lesses vára 12,08 km-re. Lesses falu közelében, a lessesi templomtól délkeleti irányban, körülbelül 1,5 km távolságban találjuk az erdőben az enyhén kiemelkedő Várhegyet, ennek tetején pedig egy középkori vár nyomait...
- Evangélikus templom Mártonhegy 12,4 km-re. 1335-ben plébániatemploma van - temploma után, melynek Szent Márton lehetett a védőszentje, Szentmárton volt a neve...
- Erődített evangélikus templom Vessződ 12,67 km-re. 1332-ben plébániatemploma van, papja - a templom legalább egy évszázaddal régebbi, mivel a falu az 1200 előtti telepítések korából való - a mai templom a XIII-dik századi bazilikális templom utóda...
- Református templom Dombos 13,77 km-re. Korai neve, villa Latina és Waldorph azt jelzi, hogy XII-dik századi szász, azaz vallon telepítés...
- Fejedelemasszony kútja Fogaras 14,75 km-re. Fejedelemasszony kútja, Fürsten Brunnen - Fogaras...
- Régi Olt-fahíd Fogaras 15,25 km-re. A fogarasi Olt-híd Fogaras város szélén, a Fogaras-Segesvár úton áll, vámoshíd szerepét töltötte be...
- Fogarasi vár 15,3 km-re. Fogaras városában jó állapotban maradt meg az impozáns várerőd, a 14-dik és 17-dik század között épült vár fallal, vizesárokkal van körülvéve és 4 sarokbástyával rendelkezik...
- Evangélikus erődtemplom Szentágota 15,52 km-re. Szentágota Medgyestől 37 km-re délkeletre, Segesvártól 41 km-re délnyugatra, Nagyszebentől 60 km-re északkeletre, a Királyföldön, a Hortobágy két partján fekszik...
- Erődített evangélikus templom Felmér 16,03 km-re. Mivel már Imre király idejében a kiváltságokban részesülő falvak között szerepel, bizonyos, hogy a XI–XII-dik század fordulóján templom is épül...
- Evangélikus templom Vérd 16,22 km-re. 1317-ben Mária-temploma van - a templom és plébánia azonban sokkal régibb, mert az első Szeben vidéki telepítések közé tartozik, az 1200-as évekből...
- Erődített evangélikus templom Kürpöd 16,28 km-re. 1332-ben plébániatemploma van, papja - ekkor feltűnő neve is templomáról tanúskodik - a templom sokkal régibb, mert Kürpöd az 1200 előtti Szeben vidéki települések közé tartozik...
- Evangélikus templom Lemnek 17,6 km-re. A XIII-dik században már itt vannak a szász telepesek, akik templom nélkül nem maradhattak...
- Erődtemplom Hégen 18,13 km-re. Szent András erődített evangélikus templom - Hégen..
- Templomerőd Kóbor 19,58 km-re. Az Oltmelléki hegysorhoz tartozó Hortobágy-hegység területén, a Tyúkosi-patak mellett fekszik Kóbor község...
- Földpiramisok Sona 21,2 km-re. Földpiramisok - Sona..
- Apold piramisai 21,56 km-re. Apold földpiramisai..
- Templomerőd Szásztyukos 22,75 km-re. Szásztyukos község az Oltmelléki hegysorhoz tartozó Hortobágy-hegység területén, a Tyukos-patak mellett fekszik...
- Cisztercita apátság Kerc 22,88 km-re. Az Árpád-házi Imre király alapította Kerc cisztercita apátsága még romjaiban is rendkívül impozáns...
- Lutheránus templom Zsiberk 22,9 km-re. Mivel XIII-dik századi szász telepítés, román stílusú temploma is a XIII-dik században épül, erődített templom volt kettős várfallal...
- Kerci apátság 22,93 km-re. Kerc a Fogarast Nagyszebennel összekötő főút közelében, az Olt partján, terül el - a szerzetesek a XV-dik század végén elhagyták, azóta állnak ma is lenyűgöző romjai...
- Almakerék várhely 23,23 km-re. Almakerék falu délkeleti szélén, közvetlenül az utolsó házak fölé emelkedo kis dombteton állhatott Almakerék vára...
- Evangélikus erődtemplom Apold 23,3 km-re. Apold központjában 16-dik században épített, szép, bár leromlott erődtemplom található...
- Mese 23,65 km-re. Ma is álló kis gótikus temploma a XIV-dik század közepén, 1350 körül épült - korábbi egyházi jellegéhez tartozik, hogy a kerci apátság birtoka volt...
- Katolikus templom Almakerék 24,66 km-re. Almakerék középkori katolikus lakói a reformáció idején lutheránusok lesznek, a templommal együtt, 1424-ben a pápa az Apafi Miklós által alapított várkápolna részére búcsút engedélyez...
- Gótikus erődtemplom Almakerék 24,79 km-re. A templomot a falu birtokosai, az Apafiak építették Szűz Mária tiszteletére a 13-dik században...
- Evangélikus templom Halmágy 25,73 km-re. Szász telepítés, 1488-ban a török támadás elnépteleníti, ekkor 1488-ban magyar családnevek szerepelnek...
- Bethlen várkastély Keresd 26,72 km-re. Keresd falu közepén, egy dombon áll a Bethlen család 16-17-dik században épült erdélyi reneszánsz, oszlopos tornácos, sajnos ma már romlásnak indult, egykor gyönyörű kastélya...
- Szászdálya 26,78 km-re. 1280-ban Dilia, 1323-ban Dálya, 1353-ban Daly maior, 1488-ban Dallendorf, 1523-ban Dellendorf néven fordul elő az oklevelekben...
- Erődtemplom Szászfehéregyháza 26,8 km-re. Szászfehéregyháza jellegzetes házakkal rendelkező szász falu...
- Nárciszrét Sárkány Vád 27,3 km-re. A híres Nárcisz-mező (románul Poiana Narciselor és Dumbrava Vadului néven is ismert) tulajdonképpen egy 394 hektár kiterjedésű, nedves talajú, ritkás kocsányos tölgyes, amelynek tisztásait májusban ellepik a csillagos nárcisz fehér virágai...
- Sárpatak 28,61 km-re. 1231-ben jelentkezik először Sarpotoc néven...
- Templomerőd Garat 28,81 km-re. Eredetileg torony nélküli, háromhajós bazilika rendszerű épület volt...
- Árpás-völgyi bánya 29,32 km-re. Árpás-völgyi bánya...
- Miklóstelke 29,77 km-re. 1267-ben jelentkezik első ízben oklevélben praedium Nicolai néven...
- Királyhalma 30,62 km-re. 1396-ban tűnik fel az oklevelekben, templomról nincs adat, de a XV-dik századig katolikus lakói voltak...
[ Fel ↑ ]
- Segesvár első plébániatemplomának romjai 33,72 km-re. Az Ónművesek (románul Cositorarilor) utcájában láthatjuk Segesvár első, XIV-dik században épített plébániatemplomának megmaradt romjait...
- Wonnerth-ház Segesvár 33,74 km-re. A Wonnerth-ház az Ónművesek utca 4 szám alatt található, épült a XVI-XVII-dik században, módosították a XIX-dik században és 1938-ban...
- Haraszty-ház Segesvár 33,74 km-re. Az Iskola utca 15 szám alatt található, egykori kézművesek által lakott ház a XVI-dik században épült...
- Szűcsök bástyája Segesvár 33,74 km-re. A Szűcsök bástyája a segesvári vár délnyugati oldalán található...
- Első román iskola Segesvár 33,74 km-re. 1861-ben, Zaharia Boiu ebben a házban nyitotta meg, a segesvári vár első román iskoláját...
- Albert-ház Segesvár 33,74 km-re. Az Albert-házban található a Hegyi iskola bentlakása, mely ma a német tannyelvű Joseph Haltrich Elméleti Líceumhoz tartozik...
- Roman S-ház Segesvár 33,75 km-re. Roman S-ház - Szűcsök (románul Cojocarilor) utca 2 szám, Segesvár...
- Óratorony Segesvár 33,75 km-re. A segesvári Óratorony eredetileg egy kaputorony volt, melynek négy tornyocskája van a tetején...
- Loris-ház Segesvár 33,75 km-re. A Loris-ház, kézművesek lakóháza, az Ónművesek utca 3 szám alatt található...
- Fronius-ház Segesvár 33,75 km-re. Az Iskola utca 13 szám alatt található Fronius-ház kézművesek lakóháza volt, a XVI-dik században épült...
[ Fel ↑ ]
* Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a térképen valós időben - bejelentkezés után.
Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató - A hozzászólások, leírások szerzõik tulajdonai. Minden más tartalom © 2005-2024 Rejtekhely.ro, a hivatalos magyar geotrekking webhely. Minden jog fenntartva. Geotrekking Székelyföldön, Erdélyben, és a Kárpát-medencében. Túrázás, kirándulás, és kincskeresés. Székelyföld, Erdély, és a Kárpát-medence látványosságai, látnivalói.