Hidegkút település (Hargita megye) Központ: Székelyandrásfalva. Hidegkút román elnevezése: Vidacut.
Bejelentkezés --> Turisztikai látnivalók - Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a terepen valós időben teljeskörű hozzáférés esetén.

Hidegkút (Hargita megye) és környéke turisztikai látnivalói

Rava patak homokkő képződményei 3,42 km-re. A Rava nevű falu Marosvásárhelytől 28 km-re délkeletre a Rava- (Kopasz) patak szűk völgyében fekszik, Gyulakutához tartozik, melytől 14 km-re délkeletre van. A Rava-patak látványos, vízvájta szorosa és vízesése. Székelyvéckén töltöttem a hétvégét. Két doboz. Két dobozt rejtettem. A hagyomány szerint a falu először a Kis-Küküllő mellett települt, ahonnan a török pusztítások elöl költöztek fel az erdő mellé.
Bözödi halomsírok 7,72 km-re. Az elmúlt években Bözöd környékén, légi régészet nyomán beazonosították a bözödi halomsírokat. Ezeket Orbán Balázs ismertette először, azonban kutatásokra csak 2009 után került sor.
Református templom Bözöd 8,06 km-re. Először 1636-ban említik, de szentélyének formája és a gótikus szamárhátíves ülőfülke a templom korábbi eredetéről vall. Szerintem ez a református templom. Bár erre én is csak akkor jöttem rá, amikor a faluban elhaladtam a másik templom mellett, melyre rá volt írva az Egy az Isten felirat. A szentély sokszögzáródású, de ablakait átalakították, a diadalívet lebontották.
Kálvária és kilátó Székelyvécke 8,21 km-re. Székelyvécke bejáratához közel faragott tábla hirdeti, hogy a közeli dombon kilátó található. Geoláda-keresés Eszterlánc koncert előtt. A magyarországi Eszterlánc zenekar koncertjére érkeztünk Székelyvéckére. Egyelőre. A régi helyére tettem egy dobozt, a rejtő nevével (fakir), és persze az enyémmel is. Az út a 14 székely gyalogkapu mellett, a székely kálvárián keresztül vezet a kilátóhoz.
Római katolikus templom Székelyvécke 8,29 km-re. A faluban szépen felújított régi házak vannak, megőrizve az eredeti jelleget. A székelyvéckei templom kincse. A kilátó után a katolikus templomhoz jöttünk, a templomot övező kőfalon levő bejáratot mi is nyitva találtuk. Felújított fal. Csendes kis falu. A temetőben érdekes feliratú régi sírköveket lehet látni.
Örök nyugalom 8,35 km-re. A Bözöd és Gagy közötti vízválasztó gerincén van egy tanya, ahol valószínűleg a kommunisták által kitaszított emberek, családok éltek, akik ott helyben, a kert végében, temetkeztek is. és békés õz. Sajnos nem volt nalam leiras. Csendes, elhagyott hely. Bözöd felől érkeztem, egy kocsit eléggé próbára tevő úton. A régi ház már romos, de az udvaron élet nyomai vannak, és a sír is gondozott.
Isteni irgalmasság kápolna Székelyvécke 8,37 km-re. A székelyvéckei Székely Kálvária Erdőszentgyörgytől 15 km-re, festői környezetben, Székelyvécke határában található. Erre születni kell. Vagyis ilyen maflának mint én, születni kell. Jézus szenvedéseit örökíti meg 14 megállón keresztül, székelykapukkal és domborművekkel.
Levenduladomb Bözöd 8,95 km-re. A bözödi levenduladomb a tó keleti végénél, a kőrispataki letérőnél található, különleges helyszínen. 2023-ban június 20 és július 9 között szerveztek nyílt napokat, naponta 10-21 óra között.
A tó partján Bözödújfalu 9,63 km-re. Bözödújfalu elpusztult falu Romániában, Maros megyében. Pet előformát nem, üres söröspalackot találtam. A délelőtt folyamán nagyon eltöltöttem az időt a bözödi halomsírok legjobb megközelítésének megtalálásával, délután 3 órakor már egyéb programom volt Székelyvéckén, de mivel a közelben jártam, kis kitérőt tettem, hogy megkereshessem ezt a geodobozt. POI. A doboz eltűnt. A falu a romániai falurombolás jelképévé vált: 1988-ban elárasztották egy új víztározó építésekor.
Síratófal Bözödújfalu 9,92 km-re. Bözödújfalu tragédiája az 1980-as években történt. Szürke gémek. A kidőlt fa megvolt, de akkora volt a bozót körülötte, hogy az már gyanús volt. Emlékmű. Az esztelen falurombolás során elárasztott település. Egy völgyzáró gát építése miatt a falu nagy részét elárasztották vizzel, a lakóit pedig elköltöztették.
Bethlen-várkastély Alsóbún 9,95 km-re. A négy saroktornyos, valaha külső falakkal és sarokbástyákkal megépített várkastély a Küküllőközi dombvidék területén állt. Befagyva. Ha ez betonút, akkor a leírás pontos. Romos falak. Szeretnék visszamenni vagy 150 évet a történelemben, hogy láthassam ezt a kastélyt ép állapotában. A romokat a mai Bún község központjától délre, 1,5 km-re, a Nagy-Küküllő egykori kanyarulatában találjuk.
Unitárius templom Alsóboldogfalva 10 km-re. Újszékelyen felül, a Szurdokpatakának torkolatja előtt fekvő Alsó-boldogasszonyfalva következik, melyet a nép rövidítve egyszerűen Bodogfalának nevez. Ezen elnevezés szűz Máriától származik.
Nagy-Küküllő híd Héjjasfalva 10,13 km-re. A Nagy-Küküllő hullámai felett átvezető híd a sárdi hid, a Székelyföld anyaszékének, Udvarhelyszéknek a határszéle nyugatról. A Székelyföldre vezető főútvonalt követve, amint az utas Segesvárt elhagyja, s aztán a gyönyörü fekvésű fehéregyházi kastélyt meghaladja, mind mélyebbre hatol a hegységek közé.
Levendulás Csekefalva 10,17 km-re. A csekefalvi levendulaültetvény 2023-ban június 24 és július 16 között látogatható, nyílt napok keretén belül, hétköznapokon 15-20 óra között, hétvégeken 10-20 óra között. A helyszín közelében parkoló a csekefalvi futballpálya mellett van.
Unitárius templom Újszékely 10,28 km-re. A sárdi híd után az első székely falu neve Újszékely, a Küküllő jobb partján elvonuló hegyek alján, széles utcákkal, melyeket nagyrészt cseréppel fedett kőházak szegélyeznek. A falut unitáriusok lakják.
Szalmakalap Múzeum Kőrispatak 10,62 km-re. Szőcs Lajos kőrispataki lakos, akinek családja három nemzedékig visszamenőleg kalapossággal foglalkozott elhatározta, hogy létre hozza az ország első Szalmakalap Múzeumát. Szalmakalap és nemcsak. Biciklikkel felpakolt autókkal érkeztünk a helyszínre. Gömbkövek. Hirtelen azt sem tudtam, hogy a köveket vagy a kalapokat csodáljam. Egy felújított hagyományos parasztházban létesült a Szalmakalap Múzeum, mely egyedi az egész világon.
Református templom Kőrispatak 10,65 km-re. Középkori templomról nincs okleveles adat, ennek ellenére bizonyosan már a középkorban volt temploma. A reformáció után ugyanis két protestáns egyház alakul, a hívek megoszlanak a református és unitárius vallás között.
Református templom Gagy 10,68 km-re. 1566-ban Gagij néven jelentkezik a forrásokban 1567-ben a regestrum 2 kapuval jegyzi. Maganyos kis templom. Megtalaltam a dobozt, ugy nez ki, elsonek. Gyík van, doboz nincs. Énlakáról hazafele, gondoltuk megkeressük a geodobozt. 1576-ban mint Gagy szerepel.
Ispán-kút 10,87 km-re. 1849 július 31-én itt állt fel Bem József főserege. Őszi esős nap. A doboz hamar előkerült, csak a környék hangulata szomorkás kicsit. Petöfi. Megtaláltam az emlékmü mellett elrejtett dobozt. A segesvári csata délelőtt 11-kor indult magyar ágyúzással.
Petőfi körtefája Székelykeresztúr 11,33 km-re. 1849 július 30-án Petőfi Székelykeresztúron, a Gyárfás udvarházban töltötte a segesvári csata előtti utolsó éjszakát. Petőfi Sándor . A kertben eltöltött idő alatt volt időnk kitalálni, hogy vajon hol lehet a rejtek, és végül meg is lett, csak meg kellett várjuk, hogy a szerelmes pár eltávozzon onnan. Öreg tanú. Rugonfalva után ez volt a következő állomásunk. A Gyárfáskert hátulsó részén áll, a ma védett körtefa.
Rhédey-kastély Erdőszentgyörgy 11,45 km-re. Erdőszengyörgy nevezetessége a 18-dik század végi volt Rhédey-kastély, amely egy 16-dik századi kastély helyén épült 1759-ben, 1808-ban újjáépítették. Ez az a kastély, amelyben Rhédey Klaudia, Mária brit királynő nagyanyja, II Erzsébet ükanyja felnőtt.
Református templom Erdőszentgyörgy 11,53 km-re. Erdőszentgyörgy református temploma gótikus, a 13-14-dik század fordulóján épült. Itt tartották 1618-ban az unitárius zsinatot, 1640-től a reformátusoké.
Ugron-kúria Fiatfalva 11,67 km-re. A jelenlegi L alakú, manzárdtetős kastély előtt már a 17-dik században volt itt udvarház, jelenlegi nevét a legutolsó tulajdonostól kapta. A történelmi idők során több építkezés is történt itt, 2021 és 2024 között teljes felújításon esett át.
Kapuzáb Fehéregyháza 11,76 km-re. A kapuzáb a falu végét jelezte a székely falvakban. Állítólag Petőfi a fehéregyházi kapuzáb mellől nézte a csatát, az ötvenes években az Ispánkuthoz került, majd a Sárpatak hídja mellé.
Dianna Levendula Kert Székelykeresztúr 11,78 km-re. 2023-ban, június 24-én kezdődik a Dianna Manufaktúra levendulaültetvényények hatodik szüretje. A levendulakertbe két kapun keresztül is be lehet jutni, a Kriza János utca 59, illetve a Székely utca 9 szám bejáratainál.
Berde Mózes Unitárius Gimnázium Székelykeresztúr 11,81 km-re. Berde Mózes Unitárius Gimnázium - Székelykeresztúr
Molnar Istvan mellszobra Szekelykeresztur Cristuru Secuiesc 11,81 km-re. Molnar Istvan mellszobra Szekelykeresztur Cristuru Secuiesc 2008
Unitárius és református templom Fiatfalva 11,94 km-re. A fiatfalvi templomot közösen használják (ami ritkán fordul elő) a reformátusok és az unitáriusok, a feljegyzések szerint 1726 óta. 1783-ban ezt írják róla a templomhasználat szabályzatában: oly régi, hogy arra senki sem emlékszik - oklevélben először 1631-ben említik, mint egyezkedés tárgyát a reformátusok és unitáriusok között.
Petőfi Sándor múzeum Fehéregyháza 11,94 km-re. Fehéregyháza Petőfi Sándor és a magyar szabadságharc egyik legfontosabb emlékhelye. Erdekes muzeum. Nagyon erdekes hely, egy dobozt is el lehetne rejteni. A költő itt esett el 1849 julius 31-én.
Iszapvulkánok Fiatfalva 11,99 km-re. A Székelykeresztúrhoz tartozó, a várostól 1 kilométerre települt Fiatfalva látnivalói közé tartoznak a falu délnyugati részén található iszapvulkánok. Szárazság volt. A szárazság miatt csak a legfelső, D-K-i vulkán működött, enyhén szivárgott az iszap. Inkább érdekes, mint látványos. Nem annyira látványos, mint amennyire érdekes hely, nem véletlenül szerepel a Székelyföld 7 csodája között. Ez utóbbi természeti értékünk, bár nem annyira látványos mint a Bodza környéki sárvulkánok, mindenképpen megérdemli, hogy meglátogassuk őket.
Katolikus templom Székelykeresztúr 12,01 km-re. Székely- vagy Szitáskeresztúr a Székely előnevét onnan nyerte, hogy a lakói székelyek, a Szitás melléknevet pedig arról, hogy itt nagyban folyt a szitagyártás. Keresztúr a Gagypatakának Nagy-Küküllőbe szakadásának térhelyén fekszik.
Lutheránus templom Hétúr 12,44 km-re. 1446-ban jelentkező neve (Marienburg) Mária tiszteletére szentelt templomáról tanúskodik, az 1417-ben feltűnő Erenberg szász lakosságra utal. Útban Vásárhelyre. Már rég nézegettük, hogy van itt is egy geoláda. Kő. Hamar megkaptam a rejteket, de sajnos nem tudtam kivenni a dobozt. Ma is álló gótikus temploma a reformáció előtti kor stílusának jegyeit képviseli többszöggel záródó szentéllyel.
Havadtő Református templom 12,76 km-re. A 19-dik században építettek meg a település központjában a református templomot. Az építmény északi részén egy felirat is olvasható.
Zsiliprendszer Gyulakuta 12,94 km-re. A hőerőműhöz vezető csatornák környékén vagyunk, ennyi zsilipet még sehol sem láttam. Most már teljesen el van hanyagolva az egész berendezés, de még így is lenyűgözött a bonyolultságával.
Havadtő sírkövei 12,97 km-re. Maros megye egyik legjelentősebb sírkőkészítő központja Havadtő. Jellegzetes. Érdekesek ezek a sírkövek, érdemes volt felkeresni ezt a helyet is. Befagyva. Érdekes ez a temető. A határában bőven található sírkőkészítésre alkalmas homokkő.
Sóskút Székelykeresztúr 13,41 km-re. Székelykeresztúr és Sóskút múltja és jelene összefonódik, ezt régészeti ásatások is bebizonyították. Sóskút. Elég későn értünk ide, így a csobbanás elmaradt de majd legközelebb. Bükk. Eddig nem hallottam erről a fürdőről, de most meglátogattam. A Gyárfás-fürdőt tápláló Sóskút takarításakor Krisztus el?
Lavenderland Nagykend 13,47 km-re. A nagykendi levendulagazdaságot 2015-ben alapították, 1,2 hektáron fekszik, ebből 50 árat levendula borít. Itt szervezik meg minden évben a Lavenderland Feszt levendulás-kulturális fesztivált, gyerekfoglalkozásokkal, koncertekkel, kézműves vásárral.
Skariatin emlékmű Segesvár 13,49 km-re. 1849 július 31-én, a segesvári csatában ütközött meg Bem József főserege az oroszokkal. Ebben a csatában esett el (tűnt el) Petőfi Sándor, Fehéregyháza közelében.
Fehéregyháza vára 13,83 km-re. Fehéregyházától 3 km-re délre lévő 400 m magas hegyen középkori vár nyomai találhatók - itt először az őskorban vagy a dák korszakban építettek ki egy erődítményt. A középkori ujrafelhasználáskor körben egy földsáncot alakították ki, ez az építkezés a 13-dik század második felére tehető.
Lutheránus templom Cikmántor 13,85 km-re. Első okleveles megjelenésekor már szász település, s így bizonyos, hogy abban az időben temploma is van. A régi templomot 1851-ben lebontják, helyén 1865-ben épül a mai templom klasszicista stílusban.
Református templom Rugonfalva 13,94 km-re. A falu csupán 2 km-re fekszik Székelykeresztúrtól és 5 km-re Siménfalva községközponttól. Az épület árnyékában. Örvendek, hogy sikerült egy kicsit megdolgoztassalak, bár az én elvem az, hogy a helyszín lényegesebb mint a rejtés, ezért nem jó a tulságosan nehéz, ugymond rejtélyes rejtés, mert elvonja a figyelmet, és főleg az időt a helyszín megfigyelésétől, tanulmányozasától, élvezetétől. Feltételezem, hogy három harangja is van a templomnak. Esélyem sem volt a geodoboz keresésén "dolgozni", mivel a harangozó bácsi végig ott volt mellettem. 1968-ig községközpontja volt Betfalvának, Nagy- és Kiskedének.
Vila Franka Segesvár 14,04 km-re. A segesvári vár falain belül található középkori várnegyed a Világörökség részét képezi. Vacsora elott. Vacsoraztunk, azelott geodobozt talaltunk. Sötétben lámpa és gps nélkül. Nagyon sötétedett mire ideértem. Középkori hangulatú, zegzugos utcák, régi házak egészítik ki a vár megmaradt tornyait, bástyáit.
Kilátópont kereszttel Hétúr 14,56 km-re. Hétúr falutól nyugatra, a DN13 jelzésű műút hajtűkanyarja felett, körpanorámával kecsegtető, kereszttel ellátott, csúcsos domb található. Jó rálátás van innen a környékre, és a közeli Szívhegy (Herzberg), Sárfő (Scharfenberg), Csorba-tető (Schartenberg) magaslatokra, és a Keménynagyszőlős feletti dombokra (Nagyszőlősi-tető és Magas-tető).
Serkes-tó Segesvár 14,79 km-re. Akik kocsival utaznak át Segesváron talán nem tudnak a Serkes-tóról, hiszen félreesik kissé a főúttól, megközelítése pedig körülményes. Tavirózsák a szemetes tóban. A napokban értesültem, hogy a Segesvár melletti tóban megjelent a tavirózsa. Tavirózsák. Elég eldugott utakon lehet eljutni a tavakhoz, sok az indián kunyhó. A vonatból látni lehet, hiszen a tó a vasúti sínek közelében van.
Unitárius templom Hármasfalu 14,9 km-re. Hármasfalu 1950-ben jött létre Atosfalva, Csókfalva és Székelyszentistván egyesítésével. Közigazgatásilag Makfalvához tartozik.
Leprások temploma Segesvár 14,93 km-re. A Szentlélek tiszteletére szentelt, segesvári Leprások temploma a XV-dik században épült, és ma is áll. 1575-ben Leprosorium néven ismerték.
Szent József katolikus templom Segesvár 15,15 km-re. A segesvári Szent József római katolikus templom 1896-ban épült, a lebontott domonkos apácák templomának helyén. A katedrális 1983-ban leégett, majd újraépítették 1984-ben, neoklasszikus és eklektikus stílusban.
Petőfi Sándor mellszobra Segesvár 15,15 km-re. Petőfi Sándor mellszobra a segesvári vár északkeleti sarkában, a Csizmadiák tornya és a Szent József római katolikus templom közötti kis parkban található.
Csizmadiák tornya Segesvár 15,18 km-re. A segesvári vár Csizmadiák Tornya 1521-ben épült, 1676-ban tűzvész pusztította, a jelenlegi formáját az 1681-es helyreállítás alkalmával kapta.
György Krauss-ház Segesvár 15,18 km-re. Ebben a házban lakott Krauss György (1607-1679), Segesvár krónikása és történésze, a XVII-dik századi Erdély történelmének szerzője.
Kootz-ház Segesvár 15,19 km-re. A Kootz-ház egy XVII-dik században épült segesvári lakóépület, a Bástya utca 9 szám alatt.
Kolping-ház Segesvár 15,2 km-re. Kolping-ház Segesvár. Medrea-ház, Kolostor(Manastirii)-utca 10 szám, MS-II-m-B-15915.
Református templom Kelementelke 15,2 km-re. Kelementelke a Kis-Küküllő jobb partján, Maros megyében, Szövérd szomszédságában található falu. Elnevezése minden bizonnyal arról a gazdáról ered, mely megalapította.
Polgármesteri hivatal Segesvár 15,2 km-re. A segesvári polgármesteri hivatal épületét, a régi Nagy-Küküllő vármegye palotáját, az egykori domonkos kolostor szerzetesi lakhelyeinek helyére építették. Ezzel az alkalommal lebontották a kádárok tornyát is.
Michael von Melas-ház Segesvár 15,21 km-re. Ebben a házban lakott Michael von Melas (1729-1806), az osztrák hadsereg hadvezére. 1800-ban, az olaszországi Marengo mellett ütközött meg Napóleon seregével.
Kovács-torony Segesvár 15,26 km-re. A Kovácsok tornyát 1631-ben építették, a régi Borbélyok tornyának helyén, szerepe a Kolostortemplom védelme volt. 1676-ban leégett, majd újjáépítik.
Kolostortemplom Segesvár 15,27 km-re. A domonkosok ma is álló templomának építését 1492-re teszik. Ez egy régebbi templomot feltételez, amelynek építése az 1298-dik évi búcsúengedéllyel eshet egybe.
Jakody-ház Segesvár 15,29 km-re. A segesvári Jakody-ház 1772-ben épült lakóház, jelenleg a Fegyverek és Térképek Háza múzeumnak ad otthont.
Óriások dombja Atosfalva 15,29 km-re. Az Óriások dombja valamikor Maka várához tartozott, jelenleg a csókfalvi határ legdélibb és legmagasabb csúcsa. Innen nagyméretű emberi csontok kerültek elő a múltban, talán ezzel magyarázható e hely neve is.
Szarvas-ház Segesvár 15,3 km-re. Segesvár egyik építészeti különlegessége, a Szarvas-ház, az Iskola utca 1 szám alatt található. Nevezik még Szarvasháznak, illetve Szarvasos háznak.
Paulinus-Drakula-ház Segesvár 15,3 km-re. Az 1501-ben épült Drakula-Paulinus-ház a segesvári Múzeum-tér 5 szám alatt található, az Óratorony közelében, attól északnyugatra. Jelenleg a műemlék-épületben (MS-II-m-A-15933) egy étterem működik.
Mild-ház Segesvár 15,3 km-re. Az épületen levő felirat szerint, ebben a házban lakott Johann Both polgármester. A XVII-dik század közepén ő építtette a fedett Diáklépcsőt és a Csizmadiák tornya melletti bástyát.
Szabók bástyája Segesvár 15,31 km-re. A segesvári vár északnyugati oldalában található Szabók bástyája a XIV-dik században épült. Az 1676-dik évi tűzvész alkalmával elpusztult a felső része.
Egykori városháza Segesvár 15,32 km-re. A jelenlegi Segesvár szálloda épülete, mely az Iskola utca 4-6 szám alatt található, a XX-dik század első felében városháza volt. Itt lakott Binder György Pál, püspök 1843-1867 között.
Óratorony Segesvár 15,32 km-re. A segesvári Óratorony eredetileg egy kaputorony volt, melynek négy tornyocskája van a tetején. Forgalmas hely. Én délben jutottam a rejtekhez, ezért nagy volt a sürgés. A dobozt nem találtuk. Habár sokan voltunk, alkalmas pillanatban megpróbáltuk a dobozt kivenni, de sajnos már nem találtuk. Ezek a tornyocskák fontos jelképek, melyek arra utalnak, hogy van itt egy bíróság, amely akár halálbüntetést is hozhat.
Virgil Marzea-ház Segesvár 15,34 km-re. Kézművesek háza az Iskola utca 8 szám alatt, épült a XVI-dik században, módosították a XVIII-dik században. MS-II-m-A-15983.
Albert-ház Segesvár 15,34 km-re. Az Albert-házban található a Hegyi iskola bentlakása, mely ma a német tannyelvű Joseph Haltrich Elméleti Líceumhoz tartozik.
Richter-ház Segesvár 15,34 km-re. A XVIII-dik században épült Richter-ház Segesváron, az Asztalosok utca 28 szám alatt található. MS-II-m-A-16010.
Betfalva 15,35 km-re. A Székelykeresztúrtól 2 km-re fekvő Betfalva a Nagy-Küküllő jobb partján települt. Betfalva és Székelykeresztúr között ömlik a Nagy-Küküllőbe a Farkaslaka határában eredő Fehér-Nyikó.
Essigmann-ház Segesvár 15,35 km-re. Az Iskola utca 10 szám alatt található lakóház. Épült a XVII-XVIII-dik században, módosították a XX-dik században.
Céhek háza Segesvár 15,35 km-re. A segesvári Céhek háza múzeum a Torony (Turnului) utca 1 szám alatt található. Segesvári és környékbeli kézművesek szerszámai, gépei és berendezései vannak itt kiállítva.
Loris-ház Segesvár 15,35 km-re. A Loris-ház, kézművesek lakóháza, az Ónművesek utca 3 szám alatt található.
Joseph Bacon-ház Segesvár 15,36 km-re. Itt lakott Joseph Bacon (1857-1941), orvos és szenvedélyes gyűjtő, az Óratoronyban található Történelmi Múzeum (eredetileg Régi Segesvár Múzeum) alapítója.
Első román iskola Segesvár 15,36 km-re. 1861-ben, Zaharia Boiu ebben a házban nyitotta meg, a segesvári vár első román iskoláját.
Wonnerth-ház Segesvár 15,38 km-re. A Wonnerth-ház az Ónművesek utca 4 szám alatt található, épült a XVI-XVII-dik században, módosították a XIX-dik században és 1938-ban. MS-II-m-A-15891.
Fronius-ház Segesvár 15,38 km-re. Az Iskola utca 13 szám alatt található Fronius-ház kézművesek lakóháza volt, a XVI-dik században épült.
Haraszty-ház Segesvár 15,39 km-re. Az Iskola utca 15 szám alatt található, egykori kézművesek által lakott ház a XVI-dik században épült.
Kiskacsák tere Segesvár 15,4 km-re. A Kiskacsák tere a Tímár-torony és az Ónművesek tornya közelében található, melyek várfolyosóval vannak összekötve. A téren található a segesvári területi evangélikus konzisztórium épülete is.
Tímár-torony Segesvár 15,4 km-re. A Tímár-torony a XIII-XIV-dik században épült, az Óratorony udvarát hívatott megvédeni. Az Ónművesek tornyával, egy várfolyosón keresztül, össze van kötve.
Segesvár első plébániatemplomának romjai 15,41 km-re. Az Ónművesek (románul Cositorarilor) utcájában láthatjuk Segesvár első, XIV-dik században épített plébániatemplomának megmaradt romjait. A romok az Evangélikus Egyházközösség kertjében vannak, a fedett Diáklépcső közvetlen közelében, az Iskola-domb aljában.
Roman S-ház Segesvár 15,42 km-re. Roman S-ház - Szűcsök (románul Cojocarilor) utca 2 szám, Segesvár.
Fetter-ház Segesvár 15,43 km-re. Fetter-ház a Városfal utca 11 szám alatt, történelmi műemlék a XVIII-dik századból. MS-II-m-B-16031.
Szűcsök bástyája Segesvár 15,46 km-re. A Szűcsök bástyája a segesvári vár délnyugati oldalán található. Az 1676-os tűzvész elpusztította, de később újraépítették.
Kőkép Segesvár 15,47 km-re. A segesvári várhegy temploma mellett még ma is látható egy boltozott alagút kezdete, amely végső szükségben kimenekülő utat biztosított az ostromlott várból. Lába kelt. Amikor elkezdtem dobozokat rejteni, nem gondoltam, hogy ilyen sok doboz tűnik el. Rövid és hosszútávú megoldás. Több forgatókönyvet is el tudok képzelni. Állítólag ez az alagút a Medgyes felé vezető országút mellett levő török emléknél végződik.
Zsidó temető Segesvár 15,48 km-re. Segesvár Marosvásárhely, illetve Medgyes felőli bejáratánál, a Kőkép tornyocskája alatti kis, félig rejtett domboldalon találjuk a segesvári zsidó temetőt. Szögesdrótra akadva. Az ösvényről közelítettem meg a rejteket, a temető sarkánál. Mi nem találtuk. A Kőképet megkerülve mentünk le a temető sarkához. Bár a főbejáratán lakat van, és kerítés veszi körül, több lehetőség is van a bejutásra.
Dózsa-Barátosi kúria Hármasfalu 15,52 km-re. A Dózsa-Barátosi kúriát a 18-dik században építették. Hármasfalu 244 szám alatt található.
Joseph Haltrich-líceum Segesvár 15,52 km-re. Az evangélikus vártemplomtól északkeletre található iskolát, az épület előtt elhelyezett tájékoztató tábla szerint, 1792-ben kezdték el építeni. 1901-ben újjáépítik, ekkor kapja a mai romantikus, historizáló sílusú formáját.
Fedett falépcső Segesvár 15,56 km-re. A Diáklépcsőt (Schülertreppe németül) 1642-ben építették, a fedett falépcső a tanulók feljutását könnyítette meg, a dombtetőn található iskolába. Alagút. Sikerült bemennem a fenti templomba, emlékszem most egy pár éve még zárva volt. Az építmény homlokzatán reneszánsz mintákat láthatunk.
Szent Miklós evangélikus vártemplom Segesvár 15,57 km-re. A segesvári Szent Miklós evangélikus vártemplom, németül Bergkirche, románul Biserica din Deal.
[ Fel ↑ ]
Majálistér Makfalva Abod 19,35 km-re. A Majálistér az abodi úttól északra található, a Csere egyik magaslatán lévő liget neve. Itt találkozott egykor a makfalvi és az abodi ifjúság május elsején.
Református templom Nagygalambfalva 19,4 km-re. Benéztünk a 13-14-dik században épült templomba, ahol Kányádi György református tiszteletes elkápráztatott alapos ismereteivel. A rengeteg érték közül említsük meg a Borsai Nagy Clara adományait, az 1789-ből származó festett templomajtót és az 1782-ből datált Úr asztalát.
Alsó fenyős Makfalva 19,44 km-re. Az Alsó fenyős egy mesterséges fenyő telepítés Makfalvától északra, a Nagymagos erdejében.
Dános 19,88 km-re. 1348-ban Danus, 1393-ban Dansdorf, 1504-ben Dones Dorf, Donisdorf, 1532-ben Dunes Dorf néven jegyzik az oklevelek. Megvan, pontosan ott. Ahol a leírás mondja, még GPS sem kell a megtalálásához. Sajnos ez is eltűnt. A falu képe ellenben követendő példa minden település számára: tiszta, rendezett, csupa-csupa virág.
Fehérnép sarka Makfalva 20,05 km-re. A Fehérnép sarka egy jellegzetes alakú domb Makfalva északkeleti részében, a Kis-Küküllő baloldali partján, a Nagyszeg csorgója és Andrásuta pataka között. Mivel hasonlít egy karcsú női lábra, valószínűleg a felszíni forma határozta meg a helynevet.
Református templom Göcs 20,05 km-re. A hagyomány egy kápolnáról tud, amelyet még a katolikus korban remeték alapítottak, Szent István-kápolna, és amely búcsúhely volt abban az időben. Régi templomának vagy kápolnájának egyik harangja felirata szerint 1614-ból való: Anno Domini 1614 MPN.
Katonáné hegyese Abod 20,27 km-re. Katonáné hegyese, a régi osztrák térképeken Katonanő-tető, a Sokad dűlő legmagasabb csúcsa Makfalva északi határán. Remek kilátás nyílik innen a Küküllő vidékére, Firtos, Csombod és Rabsonné felé.
Tatársír Makfalva 20,55 km-re. Makfalva, illetve a Sokad dűlő északi részén, az abodi határ és Külső Ecsenye közötti, jellegzetes, koporsóra emlékeztető domb neve a Tatársír. A hagyomány szerint az egykori legyilkolt tatárok sírhelye.
Bánatos királylány kútja Nagygalambfalva 20,74 km-re. Lélegzetvisszafojtva hallgattuk a mesét, s a szomorú éneket, amit az asszony olyan gyönyörűen énekelt, hogy még a felnőttek is megkönnyezték.
Szentgerice 20,92 km-re. Szentgerice látnivalója az 1670-ból származó, szép kazettás mennyezetű, unitárius templom. Aprólékosan megvizsgáltuk a rejteket. A belsejét is tükörrel -elemlámpával, de nem találtunk dobozt. Sajnos nincs doboz. Kerestem a dobozt, de sajnos nincs meg.
Találkozás háza Zágor 21,39 km-re. Az 1794-ben épült papilakot és az egykori tanári lakásokat 2007-2008 között részben újjáépítették és felújították. Johann Bretz hagyatékának segítségével felépült a Találkozás háza, németül Haus der Begegnung, román fordításban Casa Prieteniei (Barátság háza).
Evangélikus erődtemplom Zágor 21,49 km-re. Zágor középkori templomáról nincs adat, temploma viszont volt, mert valószínűleg 14-dik századi település. Domáld után. Mitán elhagytam Domáldot, eljutottam a zágori evangélikus templomhoz. Lutheránus templom, papilak és Találkozás háza. Zágor evangélikus-lutheránus temploma a község központi részén, a főút mellett, az egyik kanyarban, az általános iskola szomszédságában található. A mai templom egy gótikus templom utóda, 1723-24-ben épült, bástyás várfal veszi körül, északnyugati tornyán 1653-as dátum van.
Egykori erődítmény Vártető Nagygalambfalva 21,54 km-re. Nagygalambfalvától három km-re délkeletre, a Vágás-patak völgye felett található a Vártető. Az ókorban, és az Árpád-korban is itt erődítmény állott.
Firtosi kilátó Szeles-domb 22,08 km-re. A firtosi kilátó 2006 nyarán készült, a hetedik Székelyföldi kaláka alkalmával. A Firtos-tetőn volt már egy közel húszéves kilátó, mely időközben teljesen elkorhadt, valamint a bükkfák is megnőttek körülötte.
Kibéd 22,29 km-re. Kibéd 10 km-re fekszik Szovátától, helyi posztóüzeméről híres.
Péter-hegyese Firtos 22,51 km-re. A Firtos legdélibb, legmagasabb csúcsán, a magasságjelző pont mellett egy kápolna maradványai találhatók. A hagyományok szerint a Péter-hegyesén állott egy Szent Péternek szentelt és népes búcsúkkal látogatott kápolna.
Erked 22,68 km-re. A XIII-dik században épül román kori háromhajós bazilikatemploma, a XV-dik században erődtemplommá építik át. Ekkor a főhajót és a szentélyt magasítják, a hajó fölé védőemeletet húznak, és a többszög három oldalával záródó szentély fölé is.
Firtos kútja 22,72 km-re. Firtos kútja.
Firtos vára 22,73 km-re. Korond és Firtosváralja között, a Kalonda folytatását képező fennsík nyugati, sajátságosan feltarajosodó részén, meredek sziklafalakkal rendelkező Firtos-hegyen épült Firtos-vára. Legendák nyomán. Firtosváralja felől mentünk fel, a Firtos lova fölött csodálatos erdőben, őzek társaságában. Kerestem, de nem találtam. Még a helyet sem sajnos. A várat övező bükkfák régi történetekről mesélhetnének.
Evangélikus templom Domáld Csatófalva 23,14 km-re. A hagyomány szerint Domáld (Maldorf) szalmával fedett kisebb templomát egy nagyobb váltja fel, zsindellyel fedve. Új templomot 1845-ben építenek, sík mennyezettel.
[ Fel ↑ ]
Turisztikai látnivalók Határpatak - Turisztikai látnivalók Kincsesfő - Közeli települések: Nagysolymos 2,72 km-re - Újlak 3,5 km-re.
© 2005-2024 Rejtekhely.ro. Minden jog fenntartva. Geotrekking Székelyföldön, Erdélyben, és a Kárpát-medencében. Túrázás és kirándulás. Székelyföld, Erdély, és a Kárpát-medence látványosságai, látnivalói.