Geotrekker
Navigálj valós időben a terepen, segítünk megtalálni a turisztikai látnivalót! Bejelentkezés után.
Radnót - Református templom - Turisztikai látnivalók <-- Regisztráció
 


Radnót - Református templom

Szentélye poligon záródású és a hajóhoz szentélynégyszög kapcsolja. Boltozata kettős keresztboltozat. Gótikus ablakai kőrácsos díszítésükkel csak részben maradtak meg: a szentélyzáródáson, a szentély déli oldalán és kettő a hajón...

Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a terepen valós időben - regisztráció után, teljeskörű hozzáféréssel.

***

Néhány kép a Rejtekhely.ro képtáraiból:

Nagy-Küküllő híd - Héjjasfalva
A régi vashíd
Lakóca-csúcs
A Lakóca gerincén
Velnica kőbánya vízesései
Terasz-vízesés
Zongora-ház - Mezőcsávás
Zongora formájú épület
Unitárius templom - Nagyajta
Várfal
Rava patak homokkő képződményei
Kis zuhatag
Ortodox templom - Bükkloka
Az első megtaláló bizonyítéka
Földpiramisok - Sona
Taréj
A lövétei suvadás
Lövéte
Csorgókő-vízesés - Székelyvarság

Eljutottál erre a helyre, és különleges felvételeket sikerült készíteni? Töltsd fel a képeidet a Radnót Református templom fotóalbumba!

***
Kalandjáték jellegén túl, a rejtekhely-keresés igazi kihívása az arra fogékony emberek figyelmének felkeltése, Székelyföld, Erdély, illetve a Kárpát-medence természeti látnivalóinak, történelmi és kulturális örökségének, valamint igaz értékeinek megismerésére, ismertetésére.

Temploma gótikus stílusban épült, így korát legkésőbb a 15-dik századra teszik, amit megerősít a diadalív két angyalfőt ábrázoló zárókövének évszáma is: 1486. A dátum azonban csak a befejezést jelölheti, mert 1423-ban már Bogáti Péter egy malom vámjogát adományozza a radnóti templomnak, és 1442-ből plébánosa nevét is ismerjük, akit Demeternek hívtak. Mivel a település sokkal régebbi, a templom építésének ideje az előző századra nyúlhat vissza. Plébánosát 1544-ben is említik. A nagyobb méretű falusi templomok közé tartozik. Fedezzétek fel Református templom és a környék turisztikai értékeit, ismerjétek meg az általunk bemutatott szép és érdekes látnivalókat, mint amilyen a Radnót!

A legközelebbi település Radnót, 0,5 km távolságra található.
Orbán Balázs - A Székelyföld leírása: Radnóth
Milyen fontos látványosságok és népszerű látnivalók vannak a Radnót Református templom közelében?
(részletek teljeskörű hozzáféréssel)
5 km-re. A Rövidek dűlő a kutyfalvi határ keleti részén található, nevét a földek rövidsége adta. Itt egy jó és bővízű forrás van, melyet a Dörgös hídnál lévő forrásnak mond a nép.
5,3 km-re. Egykori templomáról csak annyit tudunk, hogy 1675-ben itt anyaegyház volt, amikor Mezőbodon különvált Marosdátostól és független anyaegyház lett. 1657-1661 között teljesen elpusztul a falu, templomával együtt - 1706-ig Marosdátos fogarasföldi görögkeletiekkel települ be.
6,1 km-re. Ennek a kastélynak az anyagából is készült a XIX-dik század elején, a Degenfeld Miksa Kristóf gróf által elkezdett udvarház. Az első kutyfalvi kastélyt a XVII-dik században építette Pekry Lőrinc gróf és felesége, Petrőczi Kata Szidónia bárónő.
6,3 km-re. Az átalakítás Dániel István idejében történt. Kutyfalva ma is álló temploma, bár átalakítva, a gótikus kor emlékeit őrzi, főképp két gótikus kapuja révén.
6,5 km-re. A szakadékos terület két, jól elkülöníthető részből áll - a nyugati részen van az igazi szakadékos oldal, a Rántó-tető alatt. Érdekes hely, jóval érdekesebb, mint távolról látva gondolnám. A délkeleti részen található a Szabó Garatjának (Marosdátosi szakadék) nevezett, látványosabb rész.
6,9 km-re. Magas és meredek oldal, agyagos föld, mely a Maros folyó és a Kripta lábok (Kőláb) nevű domb között található. A Ripa nevű szakadékos és vizes oldal Marosoroszi északkeleti végétől Kutyfalva nyugati határáig húzódik, a Maros bal partján, követve annak görbületét.
6,9 km-re. A falu nyugati szélén, közel a Maroshoz, a Ripa nevű szakadékos oldal felett található a település református temetője. Itt, a Kripta lábok nevű dűlőn (Orbán Balázsnál Kőláb nevű domb) áll Pekri Lőrincz gróf négyszög formájú, kivehetetlen feliratú sírköve.
Katolikus templom Kerelőszentpál 8,2 km-re. Román kori jellegét a torony alatti kapu kőkerete, a kórus ablaka, a sekrestye által eltakart oszlop őrizte meg. A későbbi átalakítások és újítások során a templom barokk jelleget kap.
8,3 km-re. Ma délben jártam a romos Haller kastélynál. Kerelőszentpál Marosvásárhelytől 20 km-re található - látnivalói a Haller család 18-dik században épült, barokk stílusú, jelenleg romos kastélya és temető kápolnája.
8,7 km-re. Erre később magyar vár is épülhetett. A település körül három domb, kiemelkedő magaslat található. Orbán Balázs A Székelyföld leírásában, Marosbogát délkeleti részén levő magaslatán, egy római álló tábort feltételez.
8,9 km-re. A marosbogáti temető közepén van néhány kovácsoltvas kerítéssel körbevett, gyomnövényekkel benőtt, gondozatlan sírkert, néhai grófok sírhelye. Egyetlen bekerített sírkert van jobb állapotban, itt van az Ecken nemesi család sírköve, valamint a Tradíció síremlék.
8,9 km-re. A temető területét felnőtte a fű, a héber feliratú sírkövek egy része előre, mások hátra vannak dőlve, egy sírkő már a földre esett. A marosbogáti zsidó temető a település északkeleti részében, a Keménytelke felé vezető út mellett található, közvetlenül a Maros folyó, illetve a vasútvonal feletti dombon.
9,1 km-re. A szabadulást kép is szemlélteti. A Google térképen műhold nézetben láthatóak a földutak is, ezért gondoltam, hogy nem szűkséges feltölteni a letérő koordinátáit. Miután megtaláltam a közeli gyalogoshíd és komp melletti geoládát, természetesen nem hagyhattam ki a Mária-kápolna rejtését sem. A Kápolna-hegy ormán, a temető közepén, négy sarokbástyával körülvett Mária-kápolna áll, amelyet 1744-ben Károlyi Klára építtetett fogadalma teljesítésére, abból az alkalomból, hogy a méhesi tó jegén a helység lakói csodálatosan megmenekültek.
9,1 km-re. Templomának régiségét az is jelzi, hogy falaiba nagymennyiségű olyan téglát építettek be, amelyeken az 5-dik macedóniai római légió bélyege ismétlődik. Ez arra utal, hogy korai templomépítésről van szó, amikor még nem használták fel más építkezésekhez a római téglákat.
9,2 km-re. Marosbogát fő utcáján, mely a települést észak-dél irányban metszi át, mielőtt átmennénk az autópálya alatt, a 429-es számú ház udvarán, egy ismerős műalkotás vonja magára a figyelmet. Brancusi Végtelen oszlop című szobrának másolata egy kis ráadással, a tetejére egy sas került.
10,4 km-re. 2023-ban, a dicsőszentmártoni Lavanda di Maria levendulás június 23 és július 9 között fogadja a látogatókat, hétfő-kedd 16-20, szombat-vasárnap 9-21. Ingyen fotók és ingyenes belépés.
10,6 km-re. Akik autóval akarnak átkelni, két lehetőség közül választhatnak: kerülnek néhány kilométert a Kerelőszentpál és Magyardellő között épült új hídig, vagy átkelnek a gyalogoshíd melletti kompon. A Mihai Eminescu szobra - Marosvásárhely és a MOGYE Könyvtár - Marosvásárhely rejtekhelyeket én még a com-os oldalról néztem ki. Amikor otthon vagyok, tízpercenként benézek a Rejtekhely-re, hogy nehogy elszalasszak egy új rejtést :-) A tegnap este későn megjelent a Mezőszentmargita és Kerelő közötti gyalogoshídnál elrejtett új geodoboz. Kerelő és Mezőszentmargita között a Maroson csak egy gyalogos híd vezet át.
11,4 km-re. Egykori marosludasi községháza.
11,4 km-re. A marosludasi RMDSZ-székház, Köztársaság út 30 szám alatti épületén, a homlokzati oromfal fülkéjében van elhelyezve az Árpádházi Szent Erzsébet szobra. Az épület a XX-dik század elején épült, a katolikus plébánia tulajdona volt, majd a két világháború között gyógyszertár működött benne.
14,6 km-re. A Marosludastól 15 km-re, délre, Magyarózdon áll az a szabályos, négy darab, kerek alaprajzú sarokbástyás későreneszánsz kastély, amelyet régi építőiről Radák-Pekry kastélynak is hívnak.
15,2 km-re. A falu életterének módszeres leszűkítésével, a hivatalok, helyi iskola, orvosi ellátás elköltöztetésével a lakosság igen gyors ütemben tűnt el Herepéről. Az egykor népes település Ceausescu hírhedt falurombolási projektjének esett áldozatul.
15,4 km-re. Nyugati szélén, a Maros északi partja mentén haladó út fölött egy észak-dél irányú dombnyúlványon található a malomfalvi őskori vár középkorban is használt központi dombja. Horgászhelyek, mármint a Maros partján? Jó horgászhelyek vannak itt. A Mezőség déli szélén, az itt délnyugatra kanyargó Maros jobb partján, az északról érkező Szénafű patak torkolatánál fekszik Malomfalva.
17 km-re. Először 1334-ben a pápai tizedjegyzékben jelentkezik a neve Bergune, Borgone formában. 1575-ben Bergenie, 1632-ben mai formájában, Bergenye néven említik.
17 km-re. A reformáció idején az egész lakosság református lesz, a templommal együtt. A régi templom a falu délkeleti részén állott, a falu akkori központjában, 1884-ben lebontják és felépítik a ma is álló új templomot.
17,2 km-re. A reformáció idején az egész lakosság református lesz, a templommal együtt. A középkorban tiszta katolikus falu, amire egy 1484-dik évi oklevél is utal, amely szerint székely település.
17,7 km-re. Az Isten dombjánál találkozik a bándi, a bergenyei, és a paniti határ. A Bándról Marosvásárhelyre bevezető út nyugatról megkerüli ezt a magaslatot.
18,5 km-re. A gerendkeresztúri levendulásba, 2023-ban, két hétvégén szerveznek látogatást, június 17-18-án és 24-25-én. A közigazgatásilag Maroskecéhez tartozó faluban, festői környezetben, 2015 óta termesztik a levendulát, családi vállalkozás keretében.
18,8 km-re. Az egyik gróf Bethlen Farkas tábornok kriptája, ő 1763-ban halt meg, a díszgúlát az 1860-ban elhunyt gróf Bethlen Lipót és nejének emlékére emelték. Nagyteremi református temetőjének délnyugati végében, a Kripta-hegy tetején, két kriptát találunk.
18,8 km-re. 1289-ben jelentkező neve szent kereszt tiszteletére szentelt templomáról tanúskodik, ekkor azonban a helység már lakatlan. A két tatárjárás (1241, 1284) valamelyike vagy mindkettő következtében pusztulhattak el lakói, ebből következik, hogy már pusztulása előtt megvolt a Szent kereszt-templom.
18,8 km-re. A Marosludas és Nagysármás közötti úton haladva, messziről feltűnik a Mezőzáh fölé emelkedő dombtetőn magasló kastély. A falu főútjáról felkanyarodó rozoga úton közelíthető meg az épület, amely a Burszána nevű erdős rész közepén fekszik. A kastélyban ma csak a szú és a penész működik sajnos. Déli órában érkeztem a kastélyhoz, mely tárt kapuval, elhagyottan, és egy álmos kutyával fogadott.
19,3 km-re. Orbán Balázs régi templomát részletesen leírja, bizonyos, hogy itt középkori templom volt. Szentélye sokszöggel záródott, hosszúkás keskeny ablakai durva félkörívben végződtek, minden díszművészet nélkül.
19,5 km-re. A kastély a 19-dik század közepén épült, és 1932-ben leégett. Utazgatni a jövőben, szárnyalni téren és időn át és egyenesen a toplista élére repülni. Maroskeresztúrra időgéppel lehet eljutni? A rejteket könnyű volt megtalálni, csak a sok kukoricatáblát kellett kerülgetni. Maroskeresztúr egykori kastélyát Knöpfler Vilmos építtette, aki országgyűlési képviselő, és a marosvásárhelyi kórház alapítója volt.
19,8 km-re. A Maroson átívelő hídon túl a vasutat felszedték, csak a töltés maradt, habár vezetőink felújítást ígértek. A kisvasút világáról sokat tudhatunk meg a maroskeresztúri Varga Istvántól, aki valaha még gőzmozdonyt is vezetett ezeken a vonalakon. Ötletes rejtési modszer. Mivel kocsival közelítettem meg a helyet, körbe kellett kerülnöm. Elsőnek találtam meg, a közelében lakom.
20,6 km-re. A ma is álló bonyhai református templom építését a Bethlen és Apafi családok őseinek tulajdonítják a tatárjárás utáni évtizedekből. Tornya újabb, XVIII-dik századi. A Bethlen várkastély geodoboza után eljöttünk szétnézni a református templomnál is.
20,6 km-re. Magáról a templomról több adat nem ismeretes, a reformáció utáni háborús időkben korán elpusztult. A temetőn keresztül közelítettem meg a rejteket. Nyárádtő felől érkezve, hamarabb letértem a főútról, mint kellett volna. Pusztult vele a nép is, amit 1760-ban feljegyzett neve is jelez: Puszta-Keresztúr.
20,7 km-re. Gyakran jártam Bonyhán, de nem tudtam a várkastélyról. Gyönyörű időben érkeztünk a viszonylag ép, de lehangoló állapotban levő kastélyhoz.
20,9 km-re. Ha ködös idő ereszkedik Marosvásárhely fölé, akkor azt már mindenki tudja, hogy megint elgázosítás következik. Képzeljék el, hogy én találtam azt a helyet, ahova el van rejtve. El nem tudom képzelni, hogy milyen csoda folytán találtad meg ezt a helyet :-) Főleg este? Képzeljék el, hogy elsőnek találtam meg azt a helyet, ahova ez a geodoboz el van rejtve. Nem ma és nem csak a tegnap volt ez így, mert Marosvásárhely mióta a sokoldalúan fejlett szocializmus útjára lépett, az egész város, a környező falvaival, egyetemben a népe egészségével tizedet fizet az ipar istenségének.
20,9 km-re. Középkori templomának szentélye, keleti része ma is a régi. 1800-ban nyugati részén meghosszabbítják és kőtornyot építenek hozzá.

Történelmi-kulturális értékek - Maros megye
* A történelmi háttér és kulturális jelentőség részletei bejelentkezés után.
[ Fel ↑ ]

Teljeskörű hozzáférés esetén

 • Hozzászólások, bejelentések
 • Turisztikai látnivalók keresése kulcszóra és koordináták körül
 • Utolsó megtalálások és hozzászólások
 • Radnót adatlapjának követése
 • Közeli és meg nem talált rejtekhelyek megjelenítése térképen és listában - Református templom térkép
 • Látnivalók a felhasználó földrajzi helyzetének közelében
 • Navigálás valós időben a terepen!

Hozzászólások

 • Szep a kilatas a volgybe.
 • Nárcisznézőbe indultunk a zuhogó eső ellenére. A Kalonda tetőn letérve, első megállónk a szénégetőknél volt.
 • Meg egy olyan hely, ahova nem mentem volna el, ha nincs oda lada rejtve. Jo rejtes.
 • Elindultunk egy kis bálványosi kirándulásra. Utunk első pontja a Vár volt.
 • "Menjetek ki a természetbe, és ismerjétek meg egymást ott, ahol az ember őszinte lesz." Így szól az a Móricz Zsigmond idézet, amely a székelyszentléleki katolikus templom közelében levő tájház előtti ismertető táblán áll.
 • Még mindig sokan azt hiszik, hogy ha a mozdony kemencéjébe szemetet dobnak, elég. Sajnos nem.
 • Na, egy kalap alatt ezt is elintéztük, s helyretettük a kalap alá mármint a dobozt. Tetszett ez a rejtés is, s megyünk tovább még a zápor előtt, Bereck felé.
 • Bánffyhunyad felől közelítettem meg a Pádist, az út katasztrofálisan rossz. Van egy 300-400 méteres rész ahol csak lépegető módban lehet közlekedni.
 • Egy fel orat varakoztunk az autoban a templomkert mellett, amig eltavozott a zivatar, aztan rajottunk hogy a doboz egesz mashol van. Reg lattam ilyen "papi feljarot", kellemes emlekeket idezett fel.
 • Hogy mi egyéb lehet még itt? Rengeteg minden.
 • Na, ez a hely pont a vásár kellős közepén van. Itt, ha háttal állnak az emberek, akkor is szem előtt vagy.
 • Aznap az Ördög-tó volt a kirándulásunk célpontja. Visszafelé kiugrottunk az Asztalkőhöz, ezúttal dél felől, a Bükk- illetve Égés-patakok felől.

Sikerült eljutni Református templom környékére? Tetszett a Radnót? Vagy csak egyszerűen hozzá szeretnél szólni, kiegészíteni a leírást? Meséld el nekünk a tapasztalataidat!

Néhány látnivaló

Tudomásod van kevésbé ismert, szép és érdekes kirándulóhelyekről Maros megyében? Oszd meg velünk az információidat, és adj lehetőséget a többieknek is, hogy megismerhessék ezeket a helyeket!

[ Fel ↑ ]
A hozzászólások, leírások szerzõik tulajdonai. Minden más tartalom © 2005-2024 Rejtekhely.ro, a magyar geotrekking webhely. Minden jog fenntartva. Geotrekking Székelyföldön, Erdélyben, és a Kárpát-medencében. Túrázás és kirándulás. Székelyföld, Erdély, és a Kárpát-medence látványosságai, látnivalói.