Geotrekker
Navigálj valós időben a terepen, segítünk megtalálni a turisztikai látnivalót! Bejelentkezés után.
Szászszőlős temploma - Turisztikai látnivalók <-- Regisztráció
 


Szászszőlős temploma

A templom átépítéséről és bővítéséről 1678-ból és 1795-ből vannak adatok. A harangtornyot 1758-ban a segesvári Johann Rühn építőmester emelte. A templomtól délkeletre, a kerítőfallal egybeépítve áll...

Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a terepen valós időben - regisztráció után, teljeskörű hozzáféréssel.

***

Néhány kép a Rejtekhely.ro képtáraiból:

Erzsébet királyné emlékoszlopa - Bereck
Szürke-sárga korlát
Fenn a volgy felett - Nagy Boglya - Bucsecs-hegység
Nagy Boglya ösvénye
Dagadókúp - Csicsói Hargita
Piramis alakú dagadókúp
Méhes-tető tőzegláp - Görgényi havasok
Erdészeti határjelzés
Vasszékely
Udvarhely
Jávárdi-tető - Jávárdipataka
A nap és a felhők harca
Katolikus Székesegyház Gyulafehérvár
Az épület alaprajza
Vasúti megálló - Andrásháza
Vasúti megálló
Homokkő képződmények - Homoródalmás
A köves ódú
Néra alagútjai
Szerintem valahol itt

Eljutottál erre a helyre, és különleges felvételeket sikerült készíteni? Töltsd fel a képeidet a Szászszőlős temploma fotóalbumba!

***
Kalandjáték jellegén túl, a rejtekhely-keresés igazi kihívása az arra fogékony emberek figyelmének felkeltése, Székelyföld, Erdély, illetve a Kárpát-medence természeti látnivalóinak, történelmi és kulturális örökségének, valamint igaz értékeinek megismerésére, ismertetésére.

Szászszőlős közepén egy egyszerű csarnoktemplom áll, félköríves záródású szentéllyel és négyszögletes ablakokkal. A csarnokot egyszerű fatető fedi. Fedezzétek fel a környék turisztikai értékeit, ismerjétek meg az általunk bemutatott szép és érdekes látnivalókat, mint amilyen a Szászszőlős temploma!

A legközelebbi település Szászszőllős, 0,41 km távolságra található.
Milyen fontos látványosságok és népszerű látnivalók vannak a Szászszőlős temploma közelében?
(részletek teljeskörű hozzáféréssel)
3 km-re. Johann Bretz hagyatékának segítségével felépült a Találkozás háza, németül Haus der Begegnung, román fordításban Casa Prieteniei (Barátság háza). Az 1794-ben épült papilakot és az egykori tanári lakásokat 2007-2008 között részben újjáépítették és felújították.
5 km-re. Temploma legalább egy századdal előbb már állott, a XV-dik századi és későbbi változtatásokkal ma is megvan. A fotók alapján beazonosítottuk a rejteket, de a ferde fát már kivágták. Együtt találtuk meg, miközben Balázsfalvára utaztunk, elhozni egy könyvörökséget (két tonna könyvet). 1324-ben jelentkező neve Szent Márton tiszteletére szentelt templomáról tanúskodik.
5,3 km-re. A templomot négyszög alaprajzú védőfal keríti, melynek szentély felőli szakaszánál magas védőtorony áll, ennek felső szintjén, a sokszögű gúlasisak alatt faerkély fut körbe, ez alatt pedig lőréseket képeztek ki a torony falában. Minden kapu sajnos zárva volt, pedig valaki rendszeresen bejár az udvarba, a lovait legeltetni. Szászörményes evangélikus erődtemploma gótikus csarnoktemplom, támpilléres szentélye a nyolcszög három oldalával záródik, hajója elé nem építettek tornyot.
5,9 km-re. Világháborús emlék, valójában László István síremléke, aki ezen a helyen halt hősi halált. A falubeliek hagyománya szerint abban az időben amikor az országhatár itt húzódott, a hősünk átjárt a szomszéd faluba a kedveséhez, amely falu a határ túloldalán volt. Székelycsóka felől érkeztem a helyszínre, az erdőjáró kocsimmal. Az eredeti koordináta odébb tesz, az erdőbe, és ott semmit sem találtunk. Vészesen közeledett a sötétedés időpontja, így sokat nem töltöttem az időt a székelycsókai református templomnál.
6,1 km-re. A Küküllőközi-dombvidék területén , a Szénaverősi-patak mellett fekszik Szénaverős község, a falu első írásos említése 1430-ból származik. Ebben az időben épülhetett fel első, gótikus temploma is, ezt 1870-ben teljesen lebontották és 1873-ban egy neogótikus templomot építettek.
7,2 km-re. Székelycsóka a Nyárád és a Kis-Küküllő közti dombvidék alsó részén fekszik, a Töm patak völgyének széles részén. Marosvásárhelytől 16 km távolságra van, ebből 14 km aszfalt és 2 km köves út. Cserefalva felől, Kisgörgény falun keresztül érkeztem Székelycsókára. A gerinczről jövet valahogy csak be-bógeneztünk Csókába. Mivel BabBerci újrarejtette a székelycsókai eltűnt geodobozát, illetve pontosította a László István síremlék segítő információját, elhatároztam, hogy újra próbálkozom, és újra bejárom a nemrég már egyszer megtett útvonalat.
7,4 km-re. A hagyomány szerint Domáld (Maldorf) szalmával fedett kisebb templomát egy nagyobb váltja fel, zsindellyel fedve. Új templomot 1845-ben építenek, sík mennyezettel.
7,6 km-re. A vár helyén mára csak a vár árkai és sánca, valamint a bozótos plató közepén tátongó üreg figyelhető meg. Gogánváraljára érkezve előbb a haranglábot akartuk megnézni, és rejteni ott. Gógánváralja egyik látnivalója a református templom és harangláb. Gógánváraljától északra eső hegy tetejét a középkorban Gógán vára koronázta, valamikor a 16-dik században pusztult el végleg, romjait a község lakosai teljesen elhordták.
7,7 km-re. Bolyai János édesanyja fiatalon, csak 41 évesen halt meg, kívánságára a domáldi birtokukon levő domboldalra temették el. A csatófalvi evangélikus templomtól már megláttuk a síremléket. Bolyai Farkas feleségével, Benkő Zsuzsannával 1801 és 1804 között lakott Domáldon, majd beköltöztek Marosvásárhelyre.
7,8 km-re. Sikerült bejutni a templomba, ez külön öröm mindig számunkra.
7,8 km-re. Gyakran jártam Bonyhán, de nem tudtam a várkastélyról. Gyönyörű időben érkeztünk a viszonylag ép, de lehangoló állapotban levő kastélyhoz.
8 km-re. Csatófalva egykori Hundorf faluhoz tartozó evangélikus-lutheránus temploma stílusjegyeiben a gótikus kort idézi a XV-dik századból. Csarnoktemplomnak épült, barokk oltára 1762-ből, Philippi Georg segesvári mestertől származik.
8 km-re. A ma is álló bonyhai református templom építését a Bethlen és Apafi családok őseinek tulajdonítják a tatárjárás utáni évtizedekből. A Bethlen várkastély geodoboza után eljöttünk szétnézni a református templomnál is. Megtaláltuk a geodobozt, a helyén volt, elsőnek jegyeztünk be megtalálóként. Tornya újabb, XVIII-dik századi.
9,1 km-re. Temploma a két világháború között megcsúszott, megrepedezett, veszélyessége miatt nem lehetett használni. Helyette az 1970-es években a régitől nyugatra új templomot építenek.
9,4 km-re. A Küküllőközi dombvidék területén, a Magyarós-patak mentén fekszik Küküllőmagyarós helység - középkori templomáról nem rendelkezünk okleveles említéssel. A korábbi templomból származik a torony - ezt a templomot a 16-dik században átépítették.
9,4 km-re. Látogatási idő: naponta 10-18 óra között, háziállatok nélkül. Belépő felnőtteknek 35 ron, 3-10 éves gyerekeknek 25 ron, 0-3 éves gyerekeknek ingyenes, nyugdíjasoknak és diákoknak 25 ron.
9,6 km-re. A hagyomány egy kápolnáról tud, amelyet még a katolikus korban remeték alapítottak, Szent István-kápolna, és amely búcsúhely volt abban az időben. Régi templomának vagy kápolnájának egyik harangja felirata szerint 1614-ból való: Anno Domini 1614 MPN.
10,3 km-re. Első okleveles megjelenésekor már szász település, s így bizonyos, hogy abban az időben temploma is van. A régi templomot 1851-ben lebontják, helyén 1865-ben épül a mai templom klasszicista stílusban.
10,4 km-re. Székelyvaja a Göcs-patak mellett található falu, mely közigazgatásilag Ákosfalva része. A Maros megyei település Marosvásárhely közelében fekszik.
11,5 km-re. Itt szervezik meg minden évben a Lavenderland Feszt levendulás-kulturális fesztivált, gyerekfoglalkozásokkal, koncertekkel, kézműves vásárral. A nagykendi levendulagazdaságot 2015-ben alapították, 1,2 hektáron fekszik, ebből 50 árat levendula borít.
11,5 km-re. Kund evangélikus templom szakrális építmény a XIV-XV-dik századból, a tornyát 1804-ben építették. Miután rejtettünk Erzsébetváros tavainál, Kundon folyattuk a kincskeresést az evangélikus templomnál. Amíg az aznapi túratársam, fakir, a rejtekhez sietett, én lemaradtam fotózni. A dobozt nem találtuk, vélhetően a fát már kivágták.
12 km-re. Az erzsébetvárosi örmény katolikus templomtól Kund felé tartva, nem hagyhattuk ki az Erzsébetváros közelében levő tavakat sem. Közös megegyezés alapján fakir rejtett az Erzsébetváros közelében található tavaknál. Tele-tele volt az út leparkolt gépkocsikkal.
12,2 km-re. Akkora a fű a templom körül, hogy alig látszik ki belőle a templom. A helyszínhez közeledve egy tábla hívja fel a figyelmet az út mellett található műemlékre. Erdekes egy kis fatemlomocska. 1842-ből van először említés görög katolikus hívekről, fatemplommal a falu végén.
12,2 km-re. Orbán Balázs régi templomát részletesen leírja, bizonyos, hogy itt középkori templom volt. Szentélye sokszöggel záródott, hosszúkás keskeny ablakai durva félkörívben végződtek, minden díszművészet nélkül.
12,5 km-re. Kelementelke a Kis-Küküllő jobb partján, Maros megyében, Szövérd szomszédságában található falu. Elnevezése minden bizonnyal arról a gazdáról ered, mely megalapította.
12,6 km-re. Az egyik gróf Bethlen Farkas tábornok kriptája, ő 1763-ban halt meg, a díszgúlát az 1860-ban elhunyt gróf Bethlen Lipót és nejének emlékére emelték. Nagyteremi református temetőjének délnyugati végében, a Kripta-hegy tetején, két kriptát találunk. - Református templom Káposztásszentmiklós 12,8 km-re.
12,9 km-re. Bodor István 1608-ban egy hold földért egy harangot ad a templomnak. Ma újra erre jártam, de most már nem siettem annyira. Az este vettem észre, hogy megjelent ez a rejtekhely. Entz Géza közlése szerint a régi templom szemöldökkövén az 1496-os évszám volt olvasható.
13,7 km-re. A nyárádszentbenedeki Erika levendulásban június 23 és július 2-a között zajlik a levendulaszüret. Parkolási lehetőség az ültetvénnyel szemben van, a telefonos bolt udvarán.
13,9 km-re. A bencésekkel hozhatók kapcsolatba a Szent Benedekről elnevezett egyházközségek. Bár ez a rejtekhely nem esett az aznapi kincskereső kirándulásom útvonalába, a közelsége miatt tettem egy kis kitérőt Nyárádszentbenedekre. Turkálni újból élvezet, mert így ezt is megtaláltam. I Béla király idején alapított kolozsmonostori apátság (1060–1063) több birtokot kapott és több bencés plébániát alapított.
14,1 km-re. Szabadidő programok és tevékenységek családok és gyerekek számára.
14,1 km-re. Marosvásárhelyt a Bodoni utcán keresztül hagytam el, majd a Bodon-patak völgyében Hagymásbodon mellett mentem el, a Nyárádkarácson felé haladó aszfaltúton. Rég nem voltam kincskeresésen.
15,3 km-re. Szentgerice látnivalója az 1670-ból származó, szép kazettás mennyezetű, unitárius templom. A belsejét is tükörrel -elemlámpával, de nem találtunk dobozt. Kerestem a dobozt, de sajnos nincs meg.
15,3 km-re. Hétúr falutól nyugatra, a DN13 jelzésű műút hajtűkanyarja felett, körpanorámával kecsegtető, kereszttel ellátott, csúcsos domb található. Jó rálátás van innen a környékre, és a közeli Szívhegy (Herzberg), Sárfő (Scharfenberg), Csorba-tető (Schartenberg) magaslatokra, és a Keménynagyszőlős feletti dombokra (Nagyszőlősi-tető és Magas-tető).
15,3 km-re. Átvizsgáltuk a szekeret, az étterem hirdetőpaneljét, az oszlopot, a fákat, de semmi. Itthon jártam MVhelyen és a környéken minden bejelentett ládát kiírtam egy listára.
15,5 km-re. Benne copf stílusú talapzaton áll Péter és Pál apostolok szobra 1780-ból, Simon Hoffmayer alkotásai, egyik toronysisakját 1927-ben vihar sodorta le. Két nap keresés után, tizenannyi rejtekhely után, végre egy kis sikerélmény. Jártam még itt, láttam már a templomot, ezért míg Péter kívülről a templomot fényképezte, én hamar szétnéztem az ajtó mögött, pontosabban tapogattam és meglett az eredménye. "Dugó, fadugó bing-beng bent van a lukban. A főtéren álló, impozáns méreteivel magasan a város fölé emelkedő örmény katolikus nagytemplom 1766 és 1783 között épült barokk stílusban.
15,8 km-re. A székelyvéckei Székely Kálvária Erdőszentgyörgytől 15 km-re, festői környezetben, Székelyvécke határában található. Vagyis ilyen maflának mint én, születni kell. Jézus szenvedéseit örökíti meg 14 megállón keresztül, székelykapukkal és domborművekkel.
15,9 km-re. A temetőben érdekes feliratú régi sírköveket lehet látni, érdemes ide ellátogatni. A kilátó után a katolikus templomhoz jöttünk, a templomot övező kőfalon levő bejáratot mi is nyitva találtuk. Nem csoda hiszen az esőtől védve van. A faluban szépen felújított régi házak vannak, megőrizve az eredeti jelleget.

Történelmi-kulturális értékek - Maros megye
* A történelmi háttér és kulturális jelentőség részletei bejelentkezés után.
[ Fel ↑ ]

Teljeskörű hozzáférés esetén

 • Hozzászólások, bejelentések
 • Turisztikai látnivalók keresése kulcszóra és koordináták körül
 • Utolsó megtalálások és hozzászólások
 • Szászszőlős temploma adatlapjának követése
 • Közeli és meg nem talált rejtekhelyek megjelenítése térképen és listában
 • Látnivalók a felhasználó földrajzi helyzetének közelében
 • Navigálás valós időben a terepen!

Hozzászólások

 • Szombaton a közeli Dórka panzióban mulattunk, így a vasárnapot azzal kezdtük, hogy átnéztünk ide a skanzenbe és megnéztük a madáretetőt is közelebbről.A
 • Mivel a pontgyűjtés volt a mai cél, megkerestük az orvosi egyetem közelében levő mikró dobozt. Ez az általam eddig megtalált legkisebb mágneses doboz.
 • Mi a majus 2-ot neveztuk ki kirandulo idonek. Vasarhelyre mentunk az allatkertbe, jatszoterre.
 • A Pokolvölgy három rejtése, a közeli Torja vára, és még néhány rejtekhely útközben, csábított ide. Miután a Gorgán-patak völgyében ízelítőt kaptunk a sárból, itt tapasztaltuk meg igazán milyen 5 km hosszan a sarat dagasztani kocsival.
 • Bemelegítésként ajánlották fel ezt a rejtekhelyet, és bár éppen hogy nem kézenfogva vezetett oda, a rejteket nem voltak hajlandó megmutatni, így kénytelen voltam magam megkeresni, amig a Rejtekhelyek Királya kedélyesen beszélgetett a hazigazdával.
 • Medgyesre jártam dolgozni, és megálltam megnézni, hogy megvan-e még a doboz, és csak amikor nem találtam, akkor néztem meg a bejegyzéseket, és láttam, hogy nem találták meg, már elég régecske. Tettem egy új dobozt, amihez nem szükségesek új koordináták, elég annyi hogy a bodzafánál keressétek.
 • A geodoboz nagyon könnyű helyen van, ha el nem vitte valaki időközben. Egy egyszerű csuklóhajlítással elérhető.
 • Ezt nem hiszem el. :-) Egy csinos ládát megtalálni csak úgy, gps nélkül, csinos lányok nélkül, egyedül?
 • Es meg vittem magammal vagy 25 embert. :) Minden rendben a ládával.
 • Igaz, hogy nem találtam meg, de szép helyre "vitt el" a rejtő. Annak ellenére, hogy itt lakom még sosem jártam itt.
 • A parkig konnyen eljutottunk. Onnan mar egy kicsit nehezebb volt a dolog, de vegul raleltunk a rejtekre.
 • Megvan a doboz. Kincset nem rejtett, csak leirast.

Sikerült eljutni a környékre? Tetszett a Szászszőlős temploma? Vagy csak egyszerűen hozzá szeretnél szólni, kiegészíteni a leírást? Meséld el nekünk a tapasztalataidat!

Néhány látnivaló

Tudomásod van kevésbé ismert, szép és érdekes kirándulóhelyekről Maros megyében? Oszd meg velünk az információidat, és adj lehetőséget a többieknek is, hogy megismerhessék ezeket a helyeket!

[ Fel ↑ ]
A hozzászólások, leírások szerzõik tulajdonai. Minden más tartalom © 2005-2024 Rejtekhely.ro, a magyar geotrekking webhely. Minden jog fenntartva. Geotrekking Székelyföldön, Erdélyben, és a Kárpát-medencében. Túrázás és kirándulás. Székelyföld, Erdély, és a Kárpát-medence látványosságai, látnivalói.