Báránykút település (Brassó megye) Központ: Sáros. Báránykút román elnevezése: Barcut. Német neve: Brigittenau. Egyéb neve: Bekokten.
Turisztikai látnivalók - Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a terepen valós időben - bejelentkezés után

Báránykút (Brassó megye) és környéke turisztikai látnivalói

- Református templom Dombos 5,57 km-re. Korai neve, villa Latina és Waldorph azt jelzi, hogy XII-dik századi szász, azaz vallon telepítés...
- Evangélikus templom Lemnek 7,02 km-re. A XIII-dik században már itt vannak a szász telepesek, akik templom nélkül nem maradhattak...
- Erődített evangélikus templom Sáros 7,82 km-re. 1449-ben János bíboros oklevele szerint Szent Jakab tiszteletére szentelt temploma van, mégpedig a késő gótikus kor jellegzetességeit magán viselő egyhajós, tornyos templom...
- Erődített evangélikus templom Nádpatak 10,14 km-re. 1313-ban plébániatemploma van, papja - a templom építési idejét régebbre teszik, a XII-XIII-dik század fordulójára, a román kori templomok közé tartozik, háromhajós, pilléres bazilika volt...
- Erődített evangélikus templom Felmér 10,38 km-re. Mivel már Imre király idejében a kiváltságokban részesülő falvak között szerepel, bizonyos, hogy a XI–XII-dik század fordulóján templom is épül...
- Mese 11,22 km-re. Ma is álló kis gótikus temploma a XIV-dik század közepén, 1350 körül épült - korábbi egyházi jellegéhez tartozik, hogy a kerci apátság birtoka volt...
- Erődtemplom Hégen 11,42 km-re. Szent András erődített evangélikus templom - Hégen..
- Templomerőd Kóbor 11,7 km-re. Az Oltmelléki hegysorhoz tartozó Hortobágy-hegység területén, a Tyúkosi-patak mellett fekszik Kóbor község...
- Lutheránus templom Zsiberk 11,9 km-re. Mivel XIII-dik századi szász telepítés, román stílusú temploma is a XIII-dik században épül, erődített templom volt kettős várfallal...
- Erődített evangélikus templom Nagysink 12,71 km-re. A helység szász telepítését a legkorábbi Szeben vidéki telepítések idejére teszik, az 1200-as évek előttire, körülbelül 1150-től kezdődően...
- Volt városháza Nagysink 13,05 km-re. Volt városháza, XVIII-dik századi középület - Nagysink...
- Apold piramisai 14,1 km-re. Apold földpiramisai..
- Erődtemplom Szászfehéregyháza 14,37 km-re. Szászfehéregyháza jellegzetes házakkal rendelkező szász falu...
- Thomas Quibb-ház Morgonda 15,23 km-re. Thomas Quibb-ház, egykori polgármesteri hivatal - Morgonda...
- Erődített evangélikus templom Morgonda 15,72 km-re. 1332-ben plébániatemploma van - mivel az első szász települések közé számítják, már az előző században kellett lennie templomnak...
- Templomerőd Szásztyukos 15,73 km-re. Szásztyukos község az Oltmelléki hegysorhoz tartozó Hortobágy-hegység területén, a Tyukos-patak mellett fekszik...
- Evangélikus erődtemplom Apold 16,22 km-re. Apold központjában 16-dik században épített, szép, bár leromlott erődtemplom található...
- Szászdálya 16,59 km-re. 1280-ban Dilia, 1323-ban Dálya, 1353-ban Daly maior, 1488-ban Dallendorf, 1523-ban Dellendorf néven fordul elő az oklevelekben...
- Régi Olt-fahíd Fogaras 17,06 km-re. A fogarasi Olt-híd Fogaras város szélén, a Fogaras-Segesvár úton áll, vámoshíd szerepét töltötte be...
- Fogarasi vár 17,51 km-re. Fogaras városában jó állapotban maradt meg az impozáns várerőd, a 14-dik és 17-dik század között épült vár fallal, vizesárokkal van körülvéve és 4 sarokbástyával rendelkezik...
- Miklóstelke 17,66 km-re. 1267-ben jelentkezik első ízben oklevélben praedium Nicolai néven...
- Erődített evangélikus templom Kisprázsmár 17,88 km-re. 1332-ben már plébániatemploma van - a templom legalább egy évszázaddal korábbi, mivel eredeti formája szerint román stílusú, tornyos, háromhajós bazilika...
- Templomerőd Garat 17,92 km-re. Eredetileg torony nélküli, háromhajós bazilika rendszerű épület volt...
- Lesses vára 18,83 km-re. Lesses falu közelében, a lessesi templomtól délkeleti irányban, körülbelül 1,5 km távolságban találjuk az erdőben az enyhén kiemelkedő Várhegyet, ennek tetején pedig egy középkori vár nyomait...
- Fejedelemasszony kútja Fogaras 19,04 km-re. Fejedelemasszony kútja, Fürsten Brunnen - Fogaras...
- Haller kastély Zoltán 19,17 km-re. Segesvártól 27 km-re délkeletre fekszik, Szászkézd községhez tartozik, a községközponttól 7 km-re délkeletre van...
- Földpiramisok Sona 19,26 km-re. Földpiramisok - Sona..
- Földpiramisok Szászkézd 19,41 km-re. Földpiramisok - Szászkézd..
- Evangélikus erődtemplom Sövénység 19,7 km-re. Szent Márton tiszteletére szentelt egyhajós torony nélküli temploma a XV-dik század közepén épül késő gótikus stílusban...
- Sárpatak 19,85 km-re. 1231-ben jelentkezik először Sarpotoc néven...
- Evangélikus erődtemplom Rádos 20,38 km-re. Egyhajós temploma a XIV-dik század gótikus alkotása, Keresztelő Szent János tiszteletére - a sekrestye építésének idejét az ajtajára festett évszám (1526) jelzi, ami újítását is jelentheti...
- Erődített evangélikus templom Gerdály 21 km-re. 1332-ben temploma van - középkori temploma volt, mert 1520-ban a szebeni tartománytól segélyt kap a templom és torony erődítésére...
- Szászdálya vára 21,72 km-re. Fehéregyháza és Héjjasfalva között, utóbbi határában, a Határ-patak mentén déli irányba vezető földúton, Héjjasfalvától 5 km távolságban, egy 588 m magas hegyen találjuk az eredetileg Szászdálya határához tartozó szászdályai vár maradványait...
- Evangélikus templom Halmágy 21,86 km-re. Szász telepítés, 1488-ban a török támadás elnépteleníti, ekkor 1488-ban magyar családnevek szerepelnek...
- Erődített evangélikus templom Brulya 21,97 km-re. 1332-ben plébániatemploma van - a templom eredete sokkal régibb, Halaváts szerint a XIII-dik század elején építették, ez egybeesik a szász telepítés korával, mely a XII-dik század után közvetlenül megtörtént itt is...
- Evangélikus templom Szászkézd 22,06 km-re. Szászkézd Segesvártól 20 km-re fekszik...
- Parasztvár Szászkézd 22,16 km-re. A XIV-dik században egy vár épül a Szászkézdtól északnyugatra fekvő hegyen, védelmét hét torony tette erősebbé...
- Sziklafal Kőhalom mellett 22,2 km-re. Kőhalom várától északnyugatra, 1 km távolságra, a Sövénység-patak földrajzi bal partján, a DN13-as nemzeti úttól alig száz méterre, egy látványos sziklafalat találunk...
- Brukenthal-kastély Alsószombatfalva 22,56 km-re. Alsószombatfalván található az egykori Brukenthal-kastély, mely kivülről elég jó, benn leromlott állapotban van...
- Erődített evangélikus templom Vessződ 22,86 km-re. 1332-ben plébániatemploma van, papja - a templom legalább egy évszázaddal régebbi, mivel a falu az 1200 előtti telepítések korából való - a mai templom a XIII-dik századi bazilikális templom utóda...
- Kőhalom vára 22,98 km-re. Feltételezik, hogy még a szász telepítés előtt, a XI-dik században, a Kőhalom feletti hegyen, királyi vár volt...
- Királyhalma 23,05 km-re. 1396-ban tűnik fel az oklevelekben, templomról nincs adat, de a XV-dik századig katolikus lakói voltak...
- Almakerék várhely 23,05 km-re. Almakerék falu délkeleti szélén, közvetlenül az utolsó házak fölé emelkedo kis dombteton állhatott Almakerék vára...
- Büdöskútfő-fürdő Kőhalom 23,06 km-re. A kőhalmi várhegy lábánál a múltban sós-kénes forrás fakadt...
- Katolikus templom Kőhalom 23,22 km-re. A katolikus vallás szervezkedésére 1752-ben történik kísérlet, amikor Gábor Mihály, egy Kőhalmon letelepedett obsitos katona lakást ajánl fel a ferenceseknek...
[ Fel ↑ ]
- Kiskacsák tere Segesvár 26,47 km-re. A Kiskacsák tere a Tímár-torony és az Ónművesek tornya közelében található, melyek várfolyosóval vannak összekötve...
- Petőfi Sándor múzeum Fehéregyháza 26,47 km-re. Fehéregyháza Petőfi Sándor és a magyar szabadságharc egyik legfontosabb emlékhelye...
- Óratorony Segesvár 26,48 km-re. A segesvári Óratorony eredetileg egy kaputorony volt, melynek négy tornyocskája van a tetején...
- Albert-ház Segesvár 26,48 km-re. Az Albert-házban található a Hegyi iskola bentlakása, mely ma a német tannyelvű Joseph Haltrich Elméleti Líceumhoz tartozik...
- Segesvár első plébániatemplomának romjai 26,48 km-re. Az Ónművesek (románul Cositorarilor) utcájában láthatjuk Segesvár első, XIV-dik században épített plébániatemplomának megmaradt romjait...
- Wonnerth-ház Segesvár 26,49 km-re. A Wonnerth-ház az Ónművesek utca 4 szám alatt található, épült a XVI-XVII-dik században, módosították a XIX-dik században és 1938-ban...
- Első román iskola Segesvár 26,49 km-re. 1861-ben, Zaharia Boiu ebben a házban nyitotta meg, a segesvári vár első román iskoláját...
- Loris-ház Segesvár 26,5 km-re. A Loris-ház, kézművesek lakóháza, az Ónművesek utca 3 szám alatt található...
- Kovács-torony Segesvár 26,5 km-re. A Kovácsok tornyát 1631-ben építették, a régi Borbélyok tornyának helyén, szerepe a Kolostortemplom védelme volt...
- Haraszty-ház Segesvár 26,51 km-re. Az Iskola utca 15 szám alatt található, egykori kézművesek által lakott ház a XVI-dik században épült...
[ Fel ↑ ]
* Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a térképen valós időben - bejelentkezés után.
Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató - A hozzászólások, leírások szerzõik tulajdonai. Minden más tartalom © 2005-2024 Rejtekhely.ro, a hivatalos magyar geotrekking webhely. Minden jog fenntartva. Geotrekking Székelyföldön, Erdélyben, és a Kárpát-medencében. Túrázás, kirándulás, és kincskeresés. Székelyföld, Erdély, és a Kárpát-medence látványosságai, látnivalói.