Nagymoha település (Brassó megye) Központ: Zsiberk. Nagymoha román elnevezése: Granari. Német neve: Mukendorf.
Bejelentkezés --> Turisztikai látnivalók - Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a terepen valós időben teljeskörű hozzáférés esetén.

Nagymoha (Brassó megye) és környéke turisztikai látnivalói

Mese 5,58 km-re. Ma is álló kis gótikus temploma a XIV-dik század közepén, 1350 körül épült - korábbi egyházi jellegéhez tartozik, hogy a kerci apátság birtoka volt. A láda itt sincs meg. Ez a templom is teljes felújítás alatt van.
Evangélikus templom Lemnek 6,8 km-re. A XIII-dik században már itt vannak a szász telepesek, akik templom nélkül nem maradhattak. 1507-ben és 1698-ban templomépítésre segélyeket gyűjtenek.
Református templom Dombos 8,77 km-re. Korai neve, villa Latina és Waldorph azt jelzi, hogy XII-dik századi szász, azaz vallon telepítés. Ez korai templom létezését feltételezi.
Erődtemplom Szászfehéregyháza 8,97 km-re. Szászfehéregyháza jellegzetes házakkal rendelkező szász falu. Évek óta készülünk ide. S hála a rejtekhelynek el is jutottunk. Kék hangulat. Különös hangulatú falucska, kövezett úttal, kék házakkal, fekete bivalyokkal. Látványos, középkori hangulatú erődtemplomának fehér falai és faerkélyes tornyai vannak.
Lutheránus templom Zsiberk 9,02 km-re. Mivel XIII-dik századi szász telepítés, román stílusú temploma is a XIII-dik században épül, erődített templom volt kettős várfallal. A völgyben cisztercita kolostor is állott, melyet 1336-ban leromboltak.
Erődtemplom Hégen 12 km-re. Szent András erődített evangélikus templom - Hégen
Templomerőd Kóbor 12,03 km-re. Az Oltmelléki hegysorhoz tartozó Hortobágy-hegység területén, a Tyúkosi-patak mellett fekszik Kóbor község. Kóbor falu első említése 1206-ból való, ekkor Villa Cowrnh néven említik.
Miklóstelke 12,09 km-re. 1267-ben jelentkezik első ízben oklevélben praedium Nicolai néven. Megtaláltam. A templom kulcsa a falu bejáratánál balra, a 99-es háznál van. Felújítási munkálatok. A templom körül nagyban folynak a felújítási munkálatok, állítólag az idén végeznek is. 1353-ban Villa Nicolai, 1356-ban Zenthmiclostelke, 1418-ban Closdorf,1427-ben Miklostelke, 1492-ben Kolosdorf, 1504-ben Closdorf a neve.
Erődített evangélikus templom Felmér 12,72 km-re. Mivel már Imre király idejében a kiváltságokban részesülő falvak között szerepel, bizonyos, hogy a XI–XII-dik század fordulóján templom is épül. Erre tanú a templom maga, melynek stílusjegyei az átmeneti (román-gótikus) korra utalnak.
Erődített evangélikus templom Sáros 12,96 km-re. 1449-ben János bíboros oklevele szerint Szent Jakab tiszteletére szentelt temploma van, mégpedig a késő gótikus kor jellegzetességeit magán viselő egyhajós, tornyos templom.
Szászdálya 13,03 km-re. 1280-ban Dilia, 1323-ban Dálya, 1353-ban Daly maior, 1488-ban Dallendorf, 1523-ban Dellendorf néven fordul elő az oklevelekben.
Haller kastély Zoltán 13,32 km-re. Segesvártól 27 km-re délkeletre fekszik, Szászkézd községhez tartozik, a községközponttól 7 km-re délkeletre van. Udvarház. Éveken át csak nézegettem a kastély romjait, de mivel most doboz is van rejtve, megálltam megkeresni. A helység látnivalója a Haller-kastély 1553-ból.
Apold piramisai 13,33 km-re. Apold földpiramisai Doboz helyett borz. Igaz, közel van az úthoz a rejtekhely, de a novemberi mokány esőben odáig caplatni egy különleges élmény. Háromszögek. Hát itten lehetőség van a doboz elrejtéséhez.
Evangélikus erődtemplom Sövénység 14,07 km-re. Szent Márton tiszteletére szentelt egyhajós torony nélküli temploma a XV-dik század közepén épül késő gótikus stílusban. Az 1505-ben végzett erődítések során a keskeny templom elveszti eredeti formáit.
Evangélikus erődtemplom Rádos 14,17 km-re. Egyhajós temploma a XIV-dik század gótikus alkotása, Keresztelő Szent János tiszteletére - a sekrestye építésének idejét az ajtajára festett évszám (1526) jelzi, ami újítását is jelentheti. Nagyon elhanyagolt állapotban van. De amint láttam, megkezdték a feljavítását. Belsejében a szentély megőrizte eredeti hálóboltozatát, míg a hajó a XIX-dik században fiókos dongaboltozatot kap - a torony alatt megmaradt szép gótikus kapuja is.
Templomerőd Garat 14,21 km-re. Eredetileg torony nélküli, háromhajós bazilika rendszerű épület volt. Négyzetes alapú szentélyét kereszthálós boltozat fedte, a hajót pedig sík mennyezet.
Földpiramisok Szászkézd 14,42 km-re. Földpiramisok - Szászkézd
Evangélikus erődtemplom Apold 15,29 km-re. Apold központjában 16-dik században épített, szép, bár leromlott erődtemplom található. Apold falai. Régebb az volt a divat, hogy az asszonyt falazták be. Pap nélkül. A templom zárva. Értékei közül megemlíthető a szentélyben található faragott szentségtartó, illetve a szines karzata.
Templomerőd Szásztyukos 15,7 km-re. Szásztyukos község az Oltmelléki hegysorhoz tartozó Hortobágy-hegység területén, a Tyukos-patak mellett fekszik. Első említése 1373-ból ismert, 1494-ban a község a Hét-széktől nyolc arany támogatást kapott templomépítésre.
Erődített evangélikus templom Nádpatak 16,13 km-re. 1313-ban plébániatemploma van, papja - a templom építési idejét régebbre teszik, a XII-XIII-dik század fordulójára, a román kori templomok közé tartozik, háromhajós, pilléres bazilika volt. A tatárjárás lerombolta - ma csak a főhajó pillérsora és a torony falazata eredeti, a tornyot viszont a tatárjárás után, a XIII-dik század második felében építették.
Sárpatak 17,13 km-re. 1231-ben jelentkezik először Sarpotoc néven. A középkorban katolikus temploma volt, amelyet azonban megroskadt állapota miatt 1800-ban le kellett bontani.
Evangélikus templom Szászkézd 17,18 km-re. Szászkézd Segesvártól 20 km-re fekszik. Szem előtt. A doboz az épületen kívül van a fal és a föld találkozásánál. A falu szeme most sem nézett oda. Felkészültem már itthon a keresésre. Erődtemploma 1496-ban épült, mellette áll az 1677-ben épült, a segesvári óratoronyra hasonlító díszes torony.
Parasztvár Szászkézd 17,41 km-re. A XIV-dik században egy vár épül a Szászkézdtól északnyugatra fekvő hegyen, védelmét hét torony tette erősebbé. Szemerkélő esőben. Mivel erőst szemerkélt az eső, megpróbáltam minél jobban megközelíteni a várat kocsival. Építőtelep. A várban teljes felújításban vannak, szerencsére a munkások beengedtek a várba. 1470-ben a lakosság fele mentességet kap a hadba vonulás kötelezettsége alól, hogy a vár védelmét biztosítsa hét környékbeli község számára.
Sziklafal Kőhalom mellett 17,54 km-re. Kőhalom várától északnyugatra, 1 km távolságra, a Sövénység-patak földrajzi bal partján, a DN13-as nemzeti úttól alig száz méterre, egy látványos sziklafalat találunk. Dombhát. Mindig azt hittem, hogy ez lösszfal. A Sárga-tető (Gelberreeg) déli oldalában levő sziklafal mintegy száz méter hosszú, és kelet-nyugat irányban nyúlik el.
Erked 17,73 km-re. A XIII-dik században épül román kori háromhajós bazilikatemploma, a XV-dik században erődtemplommá építik át. Ekkor a főhajót és a szentélyt magasítják, a hajó fölé védőemeletet húznak, és a többszög három oldalával záródó szentély fölé is.
Szászdálya vára 18,19 km-re. Fehéregyháza és Héjjasfalva között, utóbbi határában, a Határ-patak mentén déli irányba vezető földúton, Héjjasfalvától 5 km távolságban, egy 588 m magas hegyen találjuk az eredetileg Szászdálya határához tartozó szászdályai vár maradványait.
Kőhalom vára 18,46 km-re. Feltételezik, hogy még a szász telepítés előtt, a XI-dik században, a Kőhalom feletti hegyen, királyi vár volt. Hazafele. Erős szél fújt a várban. Reps. Miután már lassan ötven éve, legalább évente egyszer elmegyek a vár mellett, ideje volt, hogy fel is menjek. Neve is a szász telepítés előtti eredetre mutat: Kőhalom.
Büdöskútfő-fürdő Kőhalom 18,59 km-re. A kőhalmi várhegy lábánál a múltban sós-kénes forrás fakadt. Több mint százötven évvel ezelőtt népszerű fürdőt létesítettek itt.
Katolikus templom Kőhalom 18,7 km-re. A katolikus vallás szervezkedésére 1752-ben történik kísérlet, amikor Gábor Mihály, egy Kőhalmon letelepedett obsitos katona lakást ajánl fel a ferenceseknek. A városi tanács nem engedélyezi, a terv csak 1761-ben valósul meg.
Erődített evangélikus templom Nagysink 18,93 km-re. A helység szász telepítését a legkorábbi Szeben vidéki telepítések idejére teszik, az 1200-as évek előttire, körülbelül 1150-től kezdődően. Ennélfogva a templomépítés is legkésőbb a XIII-dik század elején megtörténhetett.
Evangélikus templom Kőhalom 19,11 km-re. Kőhalom plébániatemploma a szász telepítés korában, a XII–XIII-dik században épül. Mai temploma a XIV-dik században épülhetett, 1488-as felirata javítására vonatkozik.
Volt városháza Nagysink 19,26 km-re. Volt városháza, XVIII-dik századi középület - Nagysink.
Evangélikus erődtemplom Homoródbene 20 km-re. Templomának építési idejét a XIV-dik századra teszik, ekkor készül a hajó, a szentély és a többszöggel záródó apszisa. Késő gótikus stílusú.
Thomas Quibb-ház Morgonda 20,63 km-re. Thomas Quibb-ház, egykori polgármesteri hivatal - Morgonda.
Erődített evangélikus templom Morgonda 21,1 km-re. 1332-ben plébániatemploma van - mivel az első szász települések közé számítják, már az előző században kellett lennie templomnak. Az oklevelekben először feltűnő Vallis Mariae és a németben szereplő Mariental, arra enged következtetni, hogy Mária-temploma volt.
Régi Olt-fahíd Fogaras 21,2 km-re. A fogarasi Olt-híd Fogaras város szélén, a Fogaras-Segesvár úton áll, vámoshíd szerepét töltötte be. 1778-1782-ben épült, 1906-ban bontották le, miután 1905-ben új vasszerkezetű hídat építettek mellette.
Földpiramisok Sona 21,59 km-re. Földpiramisok - Sona
Királyhalma 21,66 km-re. 1396-ban tűnik fel az oklevelekben, templomról nincs adat, de a XV-dik századig katolikus lakói voltak.
Fogarasi vár 21,72 km-re. Fogaras városában jó állapotban maradt meg az impozáns várerőd, a 14-dik és 17-dik század között épült vár fallal, vizesárokkal van körülvéve és 4 sarokbástyával rendelkezik. Fogaras és környéke. Többször is voltam a Fogarasi havasokban gyalog, utoljára egy óriási vihar kergetett le a Bilea-tótól. Voltam a fogarasi várnál, augusztusban. Kár,hogy nem foglalkoznak eléggé vele, bár látszik, itt-ott valami állag megőrzésre tett kísérlet.
Fehéregyháza vára 21,74 km-re. Fehéregyházától 3 km-re délre lévő 400 m magas hegyen középkori vár nyomai találhatók - itt először az őskorban vagy a dák korszakban építettek ki egy erődítményt. A középkori ujrafelhasználáskor körben egy földsáncot alakították ki, ez az építkezés a 13-dik század második felére tehető.
Evangélikus templom Halmágy 22,89 km-re. Szász telepítés, 1488-ban a török támadás elnépteleníti, ekkor 1488-ban magyar családnevek szerepelnek. Bazilikális rendszerben épült háromhajós temploma 1260 előtti vagy legkésőbb ekkor kezdik el építését.
Református templom Székelymuzsna 22,9 km-re. 1520-ban Muscha, 1566-ban Musna néven jelentkezik a forrásokban. Geodoboz a kőkerítésen túl. Székelymuzsnára érkezve, először a református templom torony felőli oldalánál levő udvaron keresztül próbáltam megközelíteni a rejteket. Muzsna. Ramaty állapotban van a templom. 1567-ben a regestrum 35 kapuval jegyzi, 1602-ben Muzna a neve.
Petőfi Sándor múzeum Fehéregyháza 23,06 km-re. Fehéregyháza Petőfi Sándor és a magyar szabadságharc egyik legfontosabb emlékhelye. Erdekes muzeum. Nagyon erdekes hely, egy dobozt is el lehetne rejteni. A költő itt esett el 1849 julius 31-én.
Ispán-kút 23,09 km-re. 1849 július 31-én itt állt fel Bem József főserege. Őszi esős nap. A doboz hamar előkerült, csak a környék hangulata szomorkás kicsit. Petöfi. Megtaláltam az emlékmü mellett elrejtett dobozt. A segesvári csata délelőtt 11-kor indult magyar ágyúzással.
Tölgyeshát-gerinc kilátó Segesvár 23,44 km-re. A Tölgyeshát-gerinc (Tölgyerdő háta, németül Eichenrücken, Eichrücken, románul Lunca Postei) Segesvár déli szélén emelkedik a város fölé. A harmadik osztrák katonai felmérés térképén ez a hely Kalbertritt (Borjak útja) helynévvel szerepel, a város Goldberg (Aranyhegy) negyedében (elővárosában).
Nagy-Küküllő híd Héjjasfalva 23,45 km-re. A Nagy-Küküllő hullámai felett átvezető híd a sárdi hid, a Székelyföld anyaszékének, Udvarhelyszéknek a határszéle nyugatról. A Székelyföldre vezető főútvonalt követve, amint az utas Segesvárt elhagyja, s aztán a gyönyörü fekvésű fehéregyházi kastélyt meghaladja, mind mélyebbre hatol a hegységek közé.
Lutheránus erődtemplom Homoród 23,48 km-re. Homoród központjában található egy nagyon szép román kori, 1270-ben épült evangélikus erődtemplom. Kívül. Sajnálom, hogy nem találtad meg. Kívül-belül. Persze, hogy megkerültem kívülről is teljes hosszában, de ahova a gps mutatott csak sima fal volt. A többtornyú, impozáns erőd értékei a virágmintás, több szinten futó karzata, illetve a régi szentélyben látható 13-14-dik századi freskók.
Iskola és községháza Homoród 23,57 km-re. Iskola és községháza - Homoród
Fejedelemasszony kútja Fogaras 23,72 km-re. Fejedelemasszony kútja, Fürsten Brunnen - Fogaras.
Lesses vára 23,77 km-re. Lesses falu közelében, a lessesi templomtól délkeleti irányban, körülbelül 1,5 km távolságban találjuk az erdőben az enyhén kiemelkedő Várhegyet, ennek tetején pedig egy középkori vár nyomait. Semmi nyoma a várnak. Miután megkerestem "Románia közepét", bementem az erdöbe és megkaptam a dobozkát, közel az oszlophoz.
Breite Öregtölgyes 23,79 km-re. Segesvárttól délnyugatra levő dombtetőn helyezkedik el a Breite Öregtölgyes Természetvédelmi Terület, egy szépen megőrzött legelőerdő, makkoserdő, számos többévszázados tölgyfával. Öreg tölgyek, fiatal medvék. A dobozt ki kellett bányászni az odúból, be volt ágyazódva a törmelékbe. ásó, kapa. Segesváron hagytuk az autót, onnan mentunk fel a piros sáv jelzésen, amin most már a Via Transylvanica is halad. Több mint 600 tölgy található a platón, melyek közül sok már a 800 éves kort is meghaladta.
Régi Móric-fahíd Homoród 23,8 km-re. A homoródi Móric-híd (régi osztrák térképen Morizbrücke) újjáépítés áldozata lett, 1886-1887-ben cserélték ki újszerkezetű vashíddal. Nem maradt meg fénykép vagy rajz róla.
Likoldala Székelymuzsna 23,82 km-re. Székelymuzsnától északra egy meredek, suvadással kopaszra feltárt konglomerát sziklafal, a Likoldala emelkedik, amelynek sziklaodúi a tatárjárás idején menedékül szolgáltak. Valószínűen innen kapta a kiemelkedő csúcs, a 816 m magas Liktető a nevét.
Iszapvulkánok Fiatfalva 23,93 km-re. A Székelykeresztúrhoz tartozó, a várostól 1 kilométerre települt Fiatfalva látnivalói közé tartoznak a falu délnyugati részén található iszapvulkánok. Szárazság volt. A szárazság miatt csak a legfelső, D-K-i vulkán működött, enyhén szivárgott az iszap. Inkább érdekes, mint látványos. Nem annyira látványos, mint amennyire érdekes hely, nem véletlenül szerepel a Székelyföld 7 csodája között. Ez utóbbi természeti értékünk, bár nem annyira látványos mint a Bodza környéki sárvulkánok, mindenképpen megérdemli, hogy meglátogassuk őket.
Kapuzáb Fehéregyháza 24 km-re. A kapuzáb a falu végét jelezte a székely falvakban. Állítólag Petőfi a fehéregyházi kapuzáb mellől nézte a csatát, az ötvenes években az Ispánkuthoz került, majd a Sárpatak hídja mellé.
Erődített evangélikus templom Kisprázsmár 24,02 km-re. 1332-ben már plébániatemploma van - a templom legalább egy évszázaddal korábbi, mivel eredeti formája szerint román stílusú, tornyos, háromhajós bazilika.
Skariatin emlékmű Segesvár 24,05 km-re. 1849 július 31-én, a segesvári csatában ütközött meg Bem József főserege az oroszokkal. Ebben a csatában esett el (tűnt el) Petőfi Sándor, Fehéregyháza közelében.
Homoród-folyó forrása 24,09 km-re. A Homoród-folyó úgynevezett forrása, pontosabban kezdete, a Kis-Homoród és a Nagy-Homoród összefolyásánál található, Homoród községben. Innen dél felé folyik, majd 6 km után, Szászugránál, az Oltba ömlik.
Joseph Haltrich-líceum Segesvár 24,22 km-re. Az evangélikus vártemplomtól északkeletre található iskolát, az épület előtt elhelyezett tájékoztató tábla szerint, 1792-ben kezdték el építeni. 1901-ben újjáépítik, ekkor kapja a mai romantikus, historizáló sílusú formáját.
Céhek háza Segesvár 24,22 km-re. A segesvári Céhek háza múzeum a Torony (Turnului) utca 1 szám alatt található. Segesvári és környékbeli kézművesek szerszámai, gépei és berendezései vannak itt kiállítva.
Tímár-torony Segesvár 24,23 km-re. A Tímár-torony a XIII-XIV-dik században épült, az Óratorony udvarát hívatott megvédeni. Az Ónművesek tornyával, egy várfolyosón keresztül, össze van kötve.
Szent Miklós evangélikus vártemplom Segesvár 24,25 km-re. A segesvári Szent Miklós evangélikus vártemplom, németül Bergkirche, románul Biserica din Deal.
Óratorony Segesvár 24,25 km-re. A segesvári Óratorony eredetileg egy kaputorony volt, melynek négy tornyocskája van a tetején. Forgalmas hely. Én délben jutottam a rejtekhez, ezért nagy volt a sürgés. A dobozt nem találtuk. Habár sokan voltunk, alkalmas pillanatban megpróbáltuk a dobozt kivenni, de sajnos már nem találtuk. Ezek a tornyocskák fontos jelképek, melyek arra utalnak, hogy van itt egy bíróság, amely akár halálbüntetést is hozhat.
Albert-ház Segesvár 24,26 km-re. Az Albert-házban található a Hegyi iskola bentlakása, mely ma a német tannyelvű Joseph Haltrich Elméleti Líceumhoz tartozik.
Kovács-torony Segesvár 24,26 km-re. A Kovácsok tornyát 1631-ben építették, a régi Borbélyok tornyának helyén, szerepe a Kolostortemplom védelme volt. 1676-ban leégett, majd újjáépítik.
Kiskacsák tere Segesvár 24,27 km-re. A Kiskacsák tere a Tímár-torony és az Ónművesek tornya közelében található, melyek várfolyosóval vannak összekötve. A téren található a segesvári területi evangélikus konzisztórium épülete is.
Fedett falépcső Segesvár 24,27 km-re. A Diáklépcsőt (Schülertreppe németül) 1642-ben építették, a fedett falépcső a tanulók feljutását könnyítette meg, a dombtetőn található iskolába. Alagút. Sikerült bemennem a fenti templomba, emlékszem most egy pár éve még zárva volt. Az építmény homlokzatán reneszánsz mintákat láthatunk.
Első román iskola Segesvár 24,28 km-re. 1861-ben, Zaharia Boiu ebben a házban nyitotta meg, a segesvári vár első román iskoláját.
Wonnerth-ház Segesvár 24,29 km-re. A Wonnerth-ház az Ónművesek utca 4 szám alatt található, épült a XVI-XVII-dik században, módosították a XIX-dik században és 1938-ban. MS-II-m-A-15891.
Loris-ház Segesvár 24,29 km-re. A Loris-ház, kézművesek lakóháza, az Ónművesek utca 3 szám alatt található.
Segesvár első plébániatemplomának romjai 24,29 km-re. Az Ónművesek (románul Cositorarilor) utcájában láthatjuk Segesvár első, XIV-dik században épített plébániatemplomának megmaradt romjait. A romok az Evangélikus Egyházközösség kertjében vannak, a fedett Diáklépcső közvetlen közelében, az Iskola-domb aljában.
Kolostortemplom Segesvár 24,31 km-re. A domonkosok ma is álló templomának építését 1492-re teszik. Ez egy régebbi templomot feltételez, amelynek építése az 1298-dik évi búcsúengedéllyel eshet egybe.
Paulinus-Drakula-ház Segesvár 24,31 km-re. Az 1501-ben épült Drakula-Paulinus-ház a segesvári Múzeum-tér 5 szám alatt található, az Óratorony közelében, attól északnyugatra. Jelenleg a műemlék-épületben (MS-II-m-A-15933) egy étterem működik.
Haraszty-ház Segesvár 24,31 km-re. Az Iskola utca 15 szám alatt található, egykori kézművesek által lakott ház a XVI-dik században épült.
Fronius-ház Segesvár 24,32 km-re. Az Iskola utca 13 szám alatt található Fronius-ház kézművesek lakóháza volt, a XVI-dik században épült.
Polgármesteri hivatal Segesvár 24,32 km-re. A segesvári polgármesteri hivatal épületét, a régi Nagy-Küküllő vármegye palotáját, az egykori domonkos kolostor szerzetesi lakhelyeinek helyére építették. Ezzel az alkalommal lebontották a kádárok tornyát is.
Joseph Bacon-ház Segesvár 24,33 km-re. Itt lakott Joseph Bacon (1857-1941), orvos és szenvedélyes gyűjtő, az Óratoronyban található Történelmi Múzeum (eredetileg Régi Segesvár Múzeum) alapítója.
Essigmann-ház Segesvár 24,34 km-re. Az Iskola utca 10 szám alatt található lakóház. Épült a XVII-XVIII-dik században, módosították a XX-dik században.
Virgil Marzea-ház Segesvár 24,34 km-re. Kézművesek háza az Iskola utca 8 szám alatt, épült a XVI-dik században, módosították a XVIII-dik században. MS-II-m-A-15983.
Szarvas-ház Segesvár 24,35 km-re. Segesvár egyik építészeti különlegessége, a Szarvas-ház, az Iskola utca 1 szám alatt található. Nevezik még Szarvasháznak, illetve Szarvasos háznak.
Roman S-ház Segesvár 24,36 km-re. Roman S-ház - Szűcsök (románul Cojocarilor) utca 2 szám, Segesvár.
Egykori városháza Segesvár 24,36 km-re. A jelenlegi Segesvár szálloda épülete, mely az Iskola utca 4-6 szám alatt található, a XX-dik század első felében városháza volt. Itt lakott Binder György Pál, püspök 1843-1867 között.
Mild-ház Segesvár 24,36 km-re. Az épületen levő felirat szerint, ebben a házban lakott Johann Both polgármester. A XVII-dik század közepén ő építtette a fedett Diáklépcsőt és a Csizmadiák tornya melletti bástyát.
Szűcsök bástyája Segesvár 24,38 km-re. A Szűcsök bástyája a segesvári vár délnyugati oldalán található. Az 1676-os tűzvész elpusztította, de később újraépítették.
Fetter-ház Segesvár 24,38 km-re. Fetter-ház a Városfal utca 11 szám alatt, történelmi műemlék a XVIII-dik századból. MS-II-m-B-16031.
Richter-ház Segesvár 24,39 km-re. A XVIII-dik században épült Richter-ház Segesváron, az Asztalosok utca 28 szám alatt található. MS-II-m-A-16010.
Kolping-ház Segesvár 24,39 km-re. Kolping-ház Segesvár. Medrea-ház, Kolostor(Manastirii)-utca 10 szám, MS-II-m-B-15915.
Egykori malom és villanytelep Homoród 24,42 km-re. Az egykori homoródi malom és villanytelep, a két Homoród összefolyásától 500 m-re északkeletre található, az ortodox temető alatt, a Mirkvásárról érkező 132 jelzésű út északi oldalán.
[ Fel ↑ ]
Erődített evangélikus templom Gerdály 27,23 km-re. 1332-ben temploma van - középkori temploma volt, mert 1520-ban a szebeni tartománytól segélyt kap a templom és torony erődítésére.
Berde Mózes Unitárius Gimnázium Székelykeresztúr 27,23 km-re. Berde Mózes Unitárius Gimnázium - Székelykeresztúr
Dianna Levendula Kert Székelykeresztúr 27,55 km-re. 2023-ban, június 24-én kezdődik a Dianna Manufaktúra levendulaültetvényények hatodik szüretje. A levendulakertbe két kapun keresztül is be lehet jutni, a Kriza János utca 59, illetve a Székely utca 9 szám bejáratainál.
Kisgalambfalva 27,61 km-re. A falu a Nagy-Küküllő bal partján terül el, a SzékelyudvarhelytSzékelykeresztúrral összekötő megyei útról a vasútállomás után kellletérni. A Nagy-Küküllőn átvezető betonhíd után kezdődik Kisgalambfalva.
Kisgalamb Levendula Kisgalambfalva 27,72 km-re. A Kisgalamb Levendula egy kis levenduláskert Kisgalambfalván, a református templommal szemben, a Hősök emlékműve mellett. Bár egy, a kertben látható, festett kerékpár fotózási lehetőségre utal, nincs információnk a kert látogathatóságáról.
Erődtemplom Mirkvásár 28,04 km-re. Mirkvásár templomáról az azt körülvevő várfalon feltüntetett két évszám ad biztos eligazítást: 1517 és 1541. Ekkor erősítik a templomot a négyszög bástyáira támaszkodó falakkal.
Molnar Istvan mellszobra Szekelykeresztur Cristuru Secuiesc 28,05 km-re. Molnar Istvan mellszobra Szekelykeresztur Cristuru Secuiesc 2008
Erődített evangélikus templom Brulya 28,12 km-re. 1332-ben plébániatemploma van - a templom eredete sokkal régibb, Halaváts szerint a XIII-dik század elején építették, ez egybeesik a szász telepítés korával, mely a XII-dik század után közvetlenül megtörtént itt is. Régiségére enged következtetni a templom védőszentje, Szent Miklós is.
Katolikus templom Székelykeresztúr 28,22 km-re. Székely- vagy Szitáskeresztúr a Székely előnevét onnan nyerte, hogy a lakói székelyek, a Szitás melléknevet pedig arról, hogy itt nagyban folyt a szitagyártás. Keresztúr a Gagypatakának Nagy-Küküllőbe szakadásának térhelyén fekszik.
Egykori gyógyfürdő Alsóvenice 28,26 km-re. Alsóvenice egykori gyógyfürdője a falutól 3 km-re keletre található, a Dosul Magurei nevű domb északnyugati lábánál. A hely neve a régi osztrák térképeken, románul Fantana sarata vagy Saratura, németül Salzbrunnen.
Bánatos királylány kútja Nagygalambfalva 28,38 km-re. Lélegzetvisszafojtva hallgattuk a mesét, s a szomorú éneket, amit az asszony olyan gyönyörűen énekelt, hogy még a felnőttek is megkönnyezték.
Erődített evangélikus templom Vessződ 28,43 km-re. 1332-ben plébániatemploma van, papja - a templom legalább egy évszázaddal régebbi, mivel a falu az 1200 előtti telepítések korából való - a mai templom a XIII-dik századi bazilikális templom utóda. A román kori bazilikának félköríves szentélye volt, amelyet a XV-dik század végén a szentély fölé épített toronnyal erődítettek, falait megkettőzve.
Brukenthal-kastély Alsószombatfalva 28,5 km-re. Alsószombatfalván található az egykori Brukenthal-kastély, mely kivülről elég jó, benn leromlott állapotban van. Parkjában lipicai lovakat tenyésztenek.
Harangláb Bözsefalva 28,52 km-re. A Székelyudvarhely és Székelykeresztúr közötti főútról tábla jelzi a letérőt a település felé, mely egyszerre utca és város, falu. Hangulatos hely. Rugonfalváról jöttem jöttem át, felkeresni ezt a nyugis helyet. Erzsébet? Bözse?. Megkaptam a sebességkorlátozó táblát, a harangot (és a lábát). A magyarázat egyszerű.
Református templom Agyagfalva 28,72 km-re. 1510-ben plébániatemploma van, plébánosa, Máté alesperes név szerint is ismeretes, maga a templom régebbi - Építési idejét a XIII-dik századra teszik. 1579-ből ismeretesek az egyházközség jegyzőkönyvi feljegyzései és határozatai, amelyeket 1628-ban Galgótzi István esperességében megerősítenek.
Sósvizes kút Mirkvásár 28,78 km-re. A mirkvásári sósvizes kút a falu templomától keletre, 740 m távolságra, illetve a megyei úti letérőtől mintegy 500 m-re található.
Református templom Nagygalambfalva 28,82 km-re. Benéztünk a 13-14-dik században épült templomba, ahol Kányádi György református tiszteletes elkápráztatott alapos ismereteivel. A rengeteg érték közül említsük meg a Borsai Nagy Clara adományait, az 1789-ből származó festett templomajtót és az 1782-ből datált Úr asztalát.
Székely Nagygyűlés Agyagfalva 28,86 km-re. Ezen a helyen, 1506-ban alkották meg az agyagfalvi constitutio-t. Udvarhelyi túra. Hazafelé Udvarhelyröl benéztem megint az agyagfalvi emlékmühöz. Székelyek. Ez sem került elé, pedig a szulákot jól letapostam a lépcső mellett. A népgyűlés kimondta és megerősítette a népszabadságot, a székely nemzet jogait biztosító kiváltságokat, a nemzeti szuverenitást, ahol ítélkeztek a hazaárulók és pártütők felett.
Betfalva 29,04 km-re. A Székelykeresztúrtól 2 km-re fekvő Betfalva a Nagy-Küküllő jobb partján települt. Betfalva és Székelykeresztúr között ömlik a Nagy-Küküllőbe a Farkaslaka határában eredő Fehér-Nyikó.
Dános 29,34 km-re. 1348-ban Danus, 1393-ban Dansdorf, 1504-ben Dones Dorf, Donisdorf, 1532-ben Dunes Dorf néven jegyzik az oklevelek. Megvan, pontosan ott. Ahol a leírás mondja, még GPS sem kell a megtalálásához. Sajnos ez is eltűnt. A falu képe ellenben követendő példa minden település számára: tiszta, rendezett, csupa-csupa virág.
[ Fel ↑ ]
Turisztikai látnivalók Újszékely - Turisztikai látnivalók Jódtelep - Közeli települések: Mese 5,49 km-re - Báránykút 6,23 km-re.
© 2005-2024 Rejtekhely.ro. Minden jog fenntartva. Geotrekking Székelyföldön, Erdélyben, és a Kárpát-medencében. Túrázás és kirándulás. Székelyföld, Erdély, és a Kárpát-medence látványosságai, látnivalói.