Zsiberk település (Brassó megye) Központ: Zsiberk. Zsiberk román elnevezése: Jibert.
Turisztikai látnivalók - Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a terepen valós időben - bejelentkezés után

Zsiberk (Brassó megye) és környéke turisztikai látnivalói

- Lutheránus templom Zsiberk 0,34 km-re. Mivel XIII-dik századi szász telepítés, román stílusú temploma is a XIII-dik században épül, erődített templom volt kettős várfallal.
- Evangélikus templom Lemnek 5,41 km-re. A XIII-dik században már itt vannak a szász telepesek, akik templom nélkül nem maradhattak.
- Erődtemplom Szászfehéregyháza 5,85 km-re. Szászfehéregyháza jellegzetes házakkal rendelkező szász falu.
- Templomerőd Garat 6,06 km-re. Eredetileg torony nélküli, háromhajós bazilika rendszerű épület volt.
- Templomerőd Kóbor 6,37 km-re. Az Oltmelléki hegysorhoz tartozó Hortobágy-hegység területén, a Tyúkosi-patak mellett fekszik Kóbor község.
- Templomerőd Szásztyukos 8,45 km-re. Szásztyukos község az Oltmelléki hegysorhoz tartozó Hortobágy-hegység területén, a Tyukos-patak mellett fekszik.
- Református templom Dombos 9,28 km-re. Korai neve, villa Latina és Waldorph azt jelzi, hogy XII-dik századi szász, azaz vallon telepítés.
- Erődített evangélikus templom Felmér 9,58 km-re. Mivel már Imre király idejében a kiváltságokban részesülő falvak között szerepel, bizonyos, hogy a XI–XII-dik század fordulóján templom is épül.
- Evangélikus erődtemplom Sövénység 10,3 km-re. Szent Márton tiszteletére szentelt egyhajós torony nélküli temploma a XV-dik század közepén épül késő gótikus stílusban.
- Sziklafal Kőhalom mellett 10,74 km-re. Kőhalom várától északnyugatra, 1 km távolságra, a Sövénység-patak földrajzi bal partján, a DN13-as nemzeti úttól alig száz méterre, egy látványos sziklafalat találunk.
- Kőhalom vára 11,37 km-re. Feltételezik, hogy még a szász telepítés előtt, a XI-dik században, a Kőhalom feletti hegyen, királyi vár volt.
- Büdöskútfő-fürdő Kőhalom 11,41 km-re. A kőhalmi várhegy lábánál a múltban sós-kénes forrás fakadt.
- Katolikus templom Kőhalom 11,62 km-re. A katolikus vallás szervezkedésére 1752-ben történik kísérlet, amikor Gábor Mihály, egy Kőhalmon letelepedett obsitos katona lakást ajánl fel a ferenceseknek.
- Evangélikus templom Kőhalom 12,02 km-re. Kőhalom plébániatemploma a szász telepítés korában, a XII–XIII-dik században épül.
- Mese 12,17 km-re. Ma is álló kis gótikus temploma a XIV-dik század közepén, 1350 körül épült - korábbi egyházi jellegéhez tartozik, hogy a kerci apátság birtoka volt.
- Királyhalma 12,99 km-re. 1396-ban tűnik fel az oklevelekben, templomról nincs adat, de a XV-dik századig katolikus lakói voltak.
- Erődített evangélikus templom Sáros 13,98 km-re. 1449-ben János bíboros oklevele szerint Szent Jakab tiszteletére szentelt temploma van, mégpedig a késő gótikus kor jellegzetességeit magán viselő egyhajós, tornyos templom.
- Evangélikus erődtemplom Rádos 14,11 km-re. Egyhajós temploma a XIV-dik század gótikus alkotása, Keresztelő Szent János tiszteletére - a sekrestye építésének idejét az ajtajára festett évszám (1526) jelzi, ami újítását is jelentheti.
- Régi Móric-fahíd Homoród 15,81 km-re. A homoródi Móric-híd (régi osztrák térképen Morizbrücke) újjáépítés áldozata lett, 1886-1887-ben cserélték ki újszerkezetű vashíddal.
- Evangélikus templom Halmágy 15,9 km-re. Szász telepítés, 1488-ban a török támadás elnépteleníti, ekkor 1488-ban magyar családnevek szerepelnek.
- Földpiramisok Sona 16,26 km-re. Földpiramisok - Sona
- Lutheránus erődtemplom Homoród 16,26 km-re. Homoród központjában található egy nagyon szép román kori, 1270-ben épült evangélikus erődtemplom.
- Iskola és községháza Homoród 16,35 km-re. Iskola és községháza - Homoród
- Homoród-folyó forrása 16,75 km-re. A Homoród-folyó úgynevezett forrása, pontosabban kezdete, a Kis-Homoród és a Nagy-Homoród összefolyásánál található, Homoród községben.
- Egykori malom és villanytelep Homoród 17,16 km-re. Az egykori homoródi malom és villanytelep, a két Homoród összefolyásától 500 m-re északkeletre található, az ortodox temető alatt, a Mirkvásárról érkező 132 jelzésű út északi oldalán.
- Egykori fürdő és iszapforrások Homoród 17,17 km-re. A homoródi iszapvulkánok (helyesen iszapforrások) Homoród (Hameruden) település, a Geréd (Griedenreeg), és a Szenes-tető (Kohlenreeg) között találhatók.
- Miklóstelke 17,21 km-re. 1267-ben jelentkezik első ízben oklevélben praedium Nicolai néven.
- Haller kastély Zoltán 17,35 km-re. Segesvártól 27 km-re délkeletre fekszik, Szászkézd községhez tartozik, a községközponttól 7 km-re délkeletre van.
- Alsóvenice 17,6 km-re. 1235-ben plébániatemploma van, ebben az évben plébánosa Konrád, aki ellen és több erdélyi pap ellen panaszt emel Raynald erdélyi püspök.
- Régi Olt-fahíd Hévíz 17,68 km-re. A hévízi Olt-híd újjáépítés áldozata lett, 1886-1887-ben cserélték ki újszerkezetű vashíddal.
- Haller-udvarház Olthévíz 17,84 km-re. A Haller-udvarház Olthévíz központi részében, egy festői és szépen karbantartott, évszázados tölgyfákkal teli parkban található.
- Evangélikus erődtemplom Homoródbene 17,96 km-re. Templomának építési idejét a XIV-dik századra teszik, ekkor készül a hajó, a szentély és a többszöggel záródó apszisa.
- Guthman-Valenta kastély Olthévíz 18,15 km-re. Az olthévízi Guthman-Valenta kastély a Kálnoky-kastélytól 300 méterre dél-délkeletre található, az ortodox templom szomszédságában.
- Erődített evangélikus templom Nádpatak 18,43 km-re. 1313-ban plébániatemploma van, papja - a templom építési idejét régebbre teszik, a XII-XIII-dik század fordulójára, a román kori templomok közé tartozik, háromhajós, pilléres bazilika volt.
- Bazalt mikro-kanyon Olthévíz 18,54 km-re. Az olthévízi bazalt mikro-kanyon védett terület a Persány-hegység középső csoportjában, az olthévízi patak völgyében található.
- Régi Olt-fahíd Fogaras 18,62 km-re. A fogarasi Olt-híd Fogaras város szélén, a Fogaras-Segesvár úton áll, vámoshíd szerepét töltötte be.
- Fogarasi vár 19,2 km-re. Fogaras városában jó állapotban maradt meg az impozáns várerőd, a 14-dik és 17-dik század között épült vár fallal, vizesárokkal van körülvéve és 4 sarokbástyával rendelkezik.
- Egykori gyógyfürdő Alsóvenice 19,69 km-re. Alsóvenice egykori gyógyfürdője a falutól 3 km-re keletre található, a Dosul Magurei nevű domb északnyugati lábánál.
- Erked 19,71 km-re. A XIII-dik században épül román kori háromhajós bazilikatemploma, a XV-dik században erődtemplommá építik át.
- Földpiramisok Szászkézd 20,4 km-re. Földpiramisok - Szászkézd
- Szászdálya 20,76 km-re. 1280-ban Dilia, 1323-ban Dálya, 1353-ban Daly maior, 1488-ban Dallendorf, 1523-ban Dellendorf néven fordul elő az oklevelekben.
- Erődtemplom Hégen 20,77 km-re. Szent András erődített evangélikus templom - Hégen
- Erődtemplom Mirkvásár 21,32 km-re. Mirkvásár templomáról az azt körülvevő várfalon feltüntetett két évszám ad biztos eligazítást: 1517 és 1541.
- Sziklakapu Felsőkomána 21,52 km-re. Felsőkomána falutól kelet felé, valamivel több mint 2 km távolságra, a talajút két méretes sziklatömb között vezet át, ezt a helyet nevezik a Tatárok sziklakapujának.
- Ortodox templom Oltbogát 21,8 km-re. Útban a Datki-szoros felé, a DN13 jelzésű út felől, mielőtt beérnénk Oltbogát faluba, egy faragott kőből készült templom hívja fel magára a figyelmet.
[ Fel ↑ ]
- Erődített evangélikus templom Morgonda 27,47 km-re. 1332-ben plébániatemploma van - mivel az első szász települések közé számítják, már az előző században kellett lennie templomnak.
- Erődített evangélikus templom Kisprázsmár 28,4 km-re. 1332-ben már plébániatemploma van - a templom legalább egy évszázaddal korábbi, mivel eredeti formája szerint román stílusú, tornyos, háromhajós bazilika.
- Mihályvára Mátéfalva 28,6 km-re. A középkorbanSárkány-erdőnek nevezett Persányi-hegységben, Mátéfalvától keletre, a Rákosi-szorosban állnak Mihályvára romjai.
- Iszapvulkánok Fiatfalva 28,64 km-re. A Székelykeresztúrhoz tartozó, a várostól 1 kilométerre települt Fiatfalva nevezetessége a falu nyugati szélén álló Ugron-kúria, a 17-dik század vége óta a reformátusok és unitáriusok által közösen használt templom, valamint a falu délnyugati részén található iszapvulkánok.
- Református templom Agyagfalva 28,91 km-re. 1510-ben plébániatemploma van, plébánosa, Máté alesperes név szerint is ismeretes, maga a templom régebbi - Építési idejét a XIII-dik századra teszik.
- Székely Nagygyűlés Agyagfalva 29,17 km-re. Ezen a helyen, 1506-ban alkották meg az agyagfalvi constitutio-t.
- Turdolya-szikla Alsórákos 29,27 km-re. A Turdolya-szikla közvetlenül az Olt folyó szélén magasodik.
- Fehéregyháza vára 29,32 km-re. Fehéregyházától 3 km-re délre lévő 400 m magas hegyen középkori vár nyomai találhatók - itt először az őskorban vagy a dák korszakban építettek ki egy erődítményt.
- Brukenthal-kastély Alsószombatfalva 29,46 km-re. Alsószombatfalván található az egykori Brukenthal-kastély, mely kivülről elég jó, benn leromlott állapotban van.
- Nagy-Küküllő híd Sárd 29,55 km-re. A Székelyföldre vezető főútvonalt követve, amint az utas Segesvárt elhagyja, s aztán a gyönyörü fekvésű fehéregyházi kastélyt meghaladja, mind mélyebbre hatol a hegységek közé.
[ Fel ↑ ]
* Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a térképen valós időben - bejelentkezés után.
Turisztikai látnivalók Szalárdtelep - Látnivalók Kopac - Közeli települések: Lemnek 5,39 km-re - Szászfehéregyháza 6 km-re.
Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató - A hozzászólások, leírások szerzõik tulajdonai. Minden más tartalom © 2005-2024 Rejtekhely.ro, a hivatalos magyar geotrekking webhely. Minden jog fenntartva. Geotrekking Székelyföldön, Erdélyben, és a Kárpát-medencében. Túrázás, kirándulás, és kincskeresés. Székelyföld, Erdély, és a Kárpát-medence látványosságai, látnivalói.