Köpec település (Kovászna megye) Központ: Barót. Köpec román elnevezése: Capeni.
Turisztikai látnivalók - Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a terepen valós időben - bejelentkezés után

Köpec (Kovászna megye) és környéke turisztikai látnivalói

- Köpeci szil 1,26 km-re. Az 2011-es év fája Romániában, a köpeci 300 éves szilfa.
- Tartogóvára Miklósvár 3,75 km-re. Tartogóvára Miklósvár fölött található a Csutakosnak nevezett erdőrészen.
- Kerék-domb alatti vízesés Ágostonfalva 4,03 km-re. Ágostonfalva közelében, a román térképeken Fenes-pataknak nevezett, a régi osztrák térképeken Pétrisiú-ként megjelenő patak fejében levő egyik oldalágban, a Kerék-domb alatt egy mély gödörbe ömlő, 4-5 méter magas, csinos vízesés található.
- Barót 4,12 km-re. Barót Erdővidék központja, az 1739-ben született Baróti Szabó Dávid szülővárosa.
- Unitárius templom Ürmös 4,65 km-re. A XVIII-dik században unitárius anyaegyház.
- Bükkfej 4,74 km-re. A Baróti-hegység turisztikai szempontból alig feltárt, alig használt vidék, pedig lombos erdőivel, hangulatos ligeteivel üdítő változatosságot jelent a körötte lévő magashegységek zordon rengetegeihez képest.
- Unitárius templom Felsőrákos 4,91 km-re. Felsőrákosnak középkori gótikus temploma volt.
- Régi székelyház Felsőrákos 4,92 km-re. 1235-ben Cormosbach néven szerepel, mely települést Felsőrákos elődjének tekintenek.
- Zathureczky-temető Barót 5,23 km-re. Barót északkeleti végében, a Szőlős-oldalon található a Zathureczky-temető, a helység egy régebbi temetője, mely a hatvanas évek elejéig volt használatban.
- Sündisznó-szikla Ürmös 5,58 km-re. A falu délnyugati kijáratánál, a régi térképeken Kiskőbányának nevezett részen, egy különleges, sündisznóhoz hasonlító sziklát találunk.
- Mária-borvízforrás Darabonta Vargyas 6,32 km-re. A Kormos és Vargyas vize egyesülésénél, a Darabonta nevű helyen fakad fel e térség legjelesebb ásványos forrása, a rákosi borviz, melyet gyakran borszéki gyanánt is hordanak szét.
- Bolond-borvíz Olasztelek 6,79 km-re. Az olaszteleki Bolond-borvíz a Kormos-patak és az egykori Malom-árok találkozása közelében, attól délkeletre található.
- Daniel-kastély Olasztelek 7 km-re. A Daniel-kastély az erdővidéki Olasztelek központjában található, reneszánsz stílusú épület, a falu egyik legfontosabb műemléke.
- Református templom Olasztelek 7,08 km-re. Olasztelek református templomának késő román és átmeneti stílusban faragott kapuzata van.
- Református templom Bodos 7,38 km-re. Bodos a Barót felől jövő főúttól kicsit bennebb,  nyugalmas környezetben, dombok között, egy teknőben fekszik.
- Likaskő Olasztelek 7,38 km-re. Olasztelek határában, közel a felsőrákosi úthoz, egy lapos kőkúp tűnik az arrajáró szemébe, mely élénken kiválik a lapos rét füves, zöld színéből.
- Tiborc vára 7,53 km-re. Tiborc vára, Bibarcfalvától délre fekvő, Várbükk nevű hegyen épült.
- Református templom Bibarcfalva 8,4 km-re. Bibarcfalva látnivalója a református templom Szent László-legendát ábrázoló freskótöredékei.
- Unitárius templom Nagyajta 8,54 km-re. A mai templom az ősinek közvetlen utóda.
- Ürmösi Töpe 8,61 km-re. Áthaladva az alsórákosi szoros első büvkörén, még nagyobbszerű táj-csoport merül fel; a szoros mindkét felén roppant hegy-óriások emelkednek, jobbról a sziklagula idomu rákosi Tepej, balról a vele versenyző sisak idomu ürmösi Tepej.
- Református templom Vargyas 8,65 km-re. Vargyas Erdővidék festett bútorkészítéséről és fafaragásáról híres települése.
- Attila vára Vargyas 8,67 km-re. A Persányi-hegységnek az Olt alsórákosi szorosától északrahúzódó vonulatát az erdővidéki és homoródmenti emberek Rikának vagy Rika erdejének nevezik.
- Attila vára Rika-erdei erődítményrendszer 8,67 km-re. Attila vára a Rika-erdei kora középkori erődítményrendszerhez tartozik, Felsőrákostól 6 km-re északnyugatra, a Sóskút (Nádas) és Rika patakok között, enyhe lejtésű hegylábon helyezkedik el.
- Reformatus templom Szárazajta 8,77 km-re. A szép, rendezett iskola előtti emlékmű szomoru történelmi eseményt idéz.
- Ürmösi Töpe barlangjai 8,89 km-re. Az Olt folyó Ágostonfalva és Alsórákos közötti 10 km hosszú, kiszélesedett szorosában csak kisebb barlangokat hagyott meg az erozió.
- Réka vára Rika-erdei erődítményrendszer 8,92 km-re. Réka vára a Rika-erdei kora középkori erődítményrendszerhez tartozik, Felsőrákostól 6 km-re északnyugatra, a Sóskút (Nádas) és Rika patakok között, enyhe lejtésű hegylábon helyezkedik el.
- Vargyas tavai 9,08 km-re. 1954-1989 között, a Vargyas falu közelében végzett bányászati munkák során, itt-ott elérték a talajvizet.
- Réka királyné sírja 9,09 km-re. Útban a Rika-erdei kora középkori erődítményrendszer felé, a Rika-patak völgyében vezető földúton, kelet felől érkezve, először balkéz felől a Réka királyné sírjának nevezett patak parti sziklához érkezünk.
- Rákosi Tepő Alsórákos 9,19 km-re. Az Olt rakosi szakasza folotti karszt teruleten,  az Also-Rakos feloli oldalon talalhato egy piramis alaku meszkoszirt, aminek a neve Rakosi Tepo, 820 m magassaggal.
- Tepő vára Alsórákos 9,2 km-re. A Kárpát-kanyar hágói a legfontosabb átjárócsoport, amely a Kárpát-medencét a Fekete-tenger térségével összeköti.
- Kék-kő Ürmösi Töpe-patak 9,41 km-re. A Kék-kő közvetlenül az Ürmösi Töpe-patak, osztrák térképeken Ürmösi határ-patak völgyében vezető erdőkitermelő út mellett található.
- Sziklakapu Ürmösi határ-patak 9,55 km-re. Az Ürmösi határ-patak, jelenlegi nevén Ürmösi Töpe-patak fejének baloldali ágán egy érdekes sziklakapu található, mely alatt átfolyik a víz.
- Oroszlános emlékmű Vargyas 9,59 km-re. A vargyasi Elesett hősök emlékműve, vagy helybeli név szerint Oroszlános emlékmű, a Fő út és a Temető utca kereszteződésénél található, 50 m-re északra a Polgármesteri Hivataltól.
- Feketevár Apáca 9,76 km-re. Az apácai Feketevárat székely határőrök létesítették a 14-dik században.
- Turdolya-szikla Alsórákos 9,92 km-re. A Turdolya-szikla közvetlenül az Olt folyó szélén magasodik.
- Református templom Nagybacon 10,46 km-re. Nagybacon látnivalója az 1930-as években épített, Kós Károly által tervezett és szépen felújított kultúrotthon.
- Tortomai halomsirok 10,48 km-re. Bardóc és Bibarcfalva közt, a Kerekhegyen és a Csutakos tetőn egy 18 halomból álló, kora bronzkori temető van.
- Apáca temploma 10,5 km-re. Apáca egy barcasági magyar falu, lakói lutheránusok.
- Kőpince Tollas Persányi-hegység 10,6 km-re. A Kőpince egy sziklaüreg a Tollas oldalában, mely a Kerekhegy tetején levő Kőasztallal néz szembe.
- Mihályvára Mátéfalva 10,72 km-re. A középkorbanSárkány-erdőnek nevezett Persányi-hegységben, Mátéfalvától keletre, a Rákosi-szorosban állnak Mihályvára romjai.
- Kőasztal Kerekhegy Persányi-hegység 10,86 km-re. A Kerekhegy az Alsórákos környékén található hegyek közül a legmagasabb, 932 m tengerszint feletti magasságával.
- Ésfalu Bardóc és Erdőfüle 10,9 km-re. Bardóc községközpontot csak egy néhányszáz méteres szakasz választja el Erdőfülétől, a helybeliek ezt Ésfalunak hívják.
- Ravaszlik Egres-patak völgye 11,05 km-re. Tortomától csekély távolra a Hermánból Bardóczra vezető út mellett van egy most össze omladozott, Ravaszlik-nak nevezett sziklaüreg, mely régi harczias időkben a vidék lakóinak erőditett védhelyül szolgált.
- Kisbaconi régi temető 11,1 km-re. Kisbacon temetőjével átellenben, egy dombon található a falu régi temetője.
- Benedek Elek sírja Kisbacon 11,22 km-re. Benedek Elek sírja a Kisbacontól nyugatra fekvő temetőben található.
[ Fel ↑ ]
- Óvoda Oklánd 17,88 km-re. Az oklándi óvoda a polgármesteri hivatal mellett található, Felszegen.
- Dungó feredő Homoródkarácsonyfalva 18,01 km-re. A Dungó népi feredő Homoródkarácsonyfalvától délkeletre található, a Sós- és a Csősz-patak (régebb Csüsz-patak) között.
- Uzonka-forrás Uzonkafürdő 18,05 km-re. Uzonkafürdő Kovászna megye északi peremén, Nagybacon és Sepsibükszád között, a Baróti hegység lábánál, a Nagy Murgó alatt, az Uzonka és Pisztrángos patakok völgyében található.
- Bázis-sósmedencék Homoródkarácsonyfalva 18,12 km-re. Homoródkarácsonyfalvától délkeletre, a Dungó népi feredő közelében, attól keletre, a Csősz patakába ömlő Sós-patakon, két sósmedencét találunk.
- Sósvizes kút Mirkvásár 18,29 km-re. A mirkvásári sósvizes kút a falu templomától keletre, 740 m távolságra, illetve a megyei úti letérőtől mintegy 500 m-re található.
- Ortodox templom Oltbogát 18,59 km-re. Útban a Datki-szoros felé, a DN13 jelzésű út felől, mielőtt beérnénk Oltbogát faluba, egy faragott kőből készült templom hívja fel magára a figyelmet.
- Sugásfürdő 18,63 km-re. Sugásfürdő Sepsiszentgyörgytől 8 km-re fekszik nyugatra.
- Várhegy Sepsiárkos 18,66 km-re. Az árkosi Várhegy Sepsiárkostól 3,5 km-re található, északnyugat felé, a Súgó- és az Égevesze-patakok találkozásánál.
- Erődtemplom Mirkvásár 18,99 km-re. Mirkvásár templomáról az azt körülvevő várfalon feltüntetett két évszám ad biztos eligazítást: 1517 és 1541.
- Elek apó feredője 19,01 km-re. Elek apó feredője, Benedek Elek egykori borvizes feredőjének helye, a Kis-Köves patak északi mellékágának, a Györgykovács-patak völgyében található.
[ Fel ↑ ]
* Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a térképen valós időben - bejelentkezés után.
Turisztikai látnivalók Miklósvár - Látnivalók Kirulyfürdő - Közeli települések: Ágostonfalva látnivalói 2,03 km-re - Miklósvár látnivalói 3,66 km-re.
Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató - A hozzászólások, leírások szerzõik tulajdonai. Minden más tartalom © 2005-2024 Rejtekhely.ro, a hivatalos magyar geotrekking webhely. Minden jog fenntartva. Geotrekking Székelyföldön, Erdélyben, és a Kárpát-medencében. Túrázás, kirándulás, és kincskeresés. Székelyföld, Erdély, és a Kárpát-medence látványosságai, látnivalói.