Geotrekker
Navigálj valós időben a terepen, segítünk megtalálni a turisztikai látnivalót! Bejelentkezés után.
Református templom - Nagygalambfalva - Turisztikai látnivalók <-- Regisztráció
 


Református templom - Nagygalambfalva

Az északi oldalon egy hármas tagoltságú faliképet, triptichont tártak fel 1970-ben. Az első kép Árpád-kori Szent Erzsébetet ábrázolja a betegek között, a második kép témája Mária megkoronázása, a harmadik kép Szent Dorottya kétalakos kompozíciója, bár ez utóbbi témájával a tiszteletes úr nem ért egyet. (Pomjánek Béla) 1333-ban már plébániatemploma van, eredeti formájában a román kori stíluselemek jelzése szerint a XIII–XIV-dik század fordulóján épült...

Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a terepen valós időben - regisztráció után, teljeskörű hozzáféréssel.

***

Néhány kép a Rejtekhely.ro képtáraiból:

Bedellői-cseppkőbarlang
Az Aranyos völgye
Kelnek
Festett kazetták 1
Kék-tó 2 - Felsőbánya
Templombelső
Nyugati kilátó - Istenszéke - Kelemen-havasok
Ez még nem az Isten széke
Isteni irgalmasság kápolna - Székelyvécke
Székely Kálvária
Szent Imre erődtemplom - Gelence
Szent Imre erődtemplom
Sóskútfürdő
Kereszt
Székely Nagygyűlés - Agyagfalva
Látogatási nyitvatartás
Bardócz párkányai - Békás-szoros
Oltár-kő
Benedek Elek fürdő - Kisbacon
Totálkáros pallók és felborult budi

Eljutottál erre a helyre, és különleges felvételeket sikerült készíteni? Töltsd fel a képeidet a Református templom Nagygalambfalva fotóalbumba!

***
Kalandjáték jellegén túl, a rejtekhely-keresés igazi kihívása az arra fogékony emberek figyelmének felkeltése, Székelyföld, Erdély, illetve a Kárpát-medence természeti látnivalóinak, történelmi és kulturális örökségének, valamint igaz értékeinek megismerésére, ismertetésére.

Benéztünk a 13-14-dik században épült templomba, ahol Kányádi György református tiszteletes elkápráztatott alapos ismereteivel. A rengeteg érték közül említsük meg a Borsai Nagy Clara adományait, az 1789-ből származó festett templomajtót és az 1782-ből datált Úr asztalát. Fedezzétek fel Nagygalambfalva és a környék turisztikai értékeit, ismerjétek meg az általunk bemutatott szép és érdekes látnivalókat, mint amilyen a Református templom!

A legközelebbi település Nagygalambfalva, 0,3 km távolságra található.
Orbán Balázs - A Székelyföld leírása: Nagygalambfalva és környéke
Milyen fontos látványosságok és népszerű látnivalók vannak a Református templom Nagygalambfalva közelében?
(részletek teljeskörű hozzáféréssel)
1,4 km-re. Lélegzetvisszafojtva hallgattuk a mesét, s a szomorú éneket, amit az asszony olyan gyönyörűen énekelt, hogy még a felnőttek is megkönnyezték.
1,7 km-re. Egy jómódú, ám gonosz lelkű özvegyasszony, Rákné élt benne, csúnya édeslányával és szépséges mostohalányával. Ott jártunk mi is, érdekes, hogy egy évig nem volt bejegyzés a füzetben, de pont aznap, előttünk pár órával mások is megtalálták. Örvendek, hogy az első megtaláló lehettem. A legenda szerint a tó helyén valamikor állt egy ház. Nagygalambfalva mellett, a Rák tava helyén, régen egy ház állott.
2,2 km-re. A Kisgalamb Levendula egy kis levenduláskert Kisgalambfalván, a református templommal szemben, a Hősök emlékműve mellett. Bár egy, a kertben látható, festett kerékpár fotózási lehetőségre utal, nincs információnk a kert látogathatóságáról.
2,3 km-re. Nagygalambfalvától három km-re délkeletre, a Vágás-patak völgye felett található a Vártető. Az ókorban, és az Árpád-korban is itt erődítmény állott.
2,3 km-re. A falu a Nagy-Küküllő bal partján terül el, a SzékelyudvarhelytSzékelykeresztúrral összekötő megyei útról a vasútállomás után kellletérni. A Nagy-Küküllőn átvezető betonhíd után kezdődik Kisgalambfalva.
2,5 km-re. Székelykeresztúr közelében található Erzsébet kútja. Nagyszebenből hazafele, az utolsó felkeresett rejtekhely volt az Erzsébet kútja. Ezt a "dobozt" is könnyen megtalaltuk Babbercivel eggyütt,, habar eleg csuszos Volt az ut odaig. A kútat és környékét rendben tartják, a vize nagyon finom, érdemes felkeresni. Ez egy hűs vizű forrás, ahova a környékbeliek előszeretettel járnak ki korsókat és pillepalackokat friss vízzel megtölteni.
2,8 km-re. A Székelyudvarhely és Székelykeresztúr közötti főútról tábla jelzi a letérőt a település felé, mely egyszerre utca és város, falu. Rugonfalváról jöttem jöttem át, felkeresni ezt a nyugis helyet. Megkaptam a sebességkorlátozó táblát, a harangot (és a lábát). A magyarázat egyszerű.
4,1 km-re. Betfalva és Székelykeresztúr között ömlik a Nagy-Küküllőbe a Farkaslaka határában eredő Fehér-Nyikó. A Székelykeresztúrtól 2 km-re fekvő Betfalva a Nagy-Küküllő jobb partján települt.
4,9 km-re. Ezen a helyen, 1506-ban alkották meg az agyagfalvi constitutio-t. Bár még este 6 óra sincs, koromsötét van. A GPS 0 métert mutatott azon a helyen, ami az Agyagfalva 2 című képen középtájt van. A lada ismet keresheto. A népgyűlés kimondta és megerősítette a népszabadságot, a székely nemzet jogait biztosító kiváltságokat, a nemzeti szuverenitást, ahol ítélkeztek a hazaárulók és pártütők felett.
5,3 km-re. 1510-ben plébániatemploma van, plébánosa, Máté alesperes név szerint is ismeretes, maga a templom régebbi - Építési idejét a XIII-dik századra teszik. 1579-ből ismeretesek az egyházközség jegyzőkönyvi feljegyzései és határozatai, amelyeket 1628-ban Galgótzi István esperességében megerősítenek.
5,4 km-re. A patak betéved a hegyek közé; ennek fennebb kitáguló völgyébe fekszik a két Dobó (alsó és felső) és Vágás. Most Vágás az anyamegye, régen megfordítva Dobó volt.
5,7 km-re. A falu csupán 2 km-re fekszik Székelykeresztúrtól és 5 km-re Siménfalva községközponttól. 1968-ig községközpontja volt Betfalvának, Nagy- és Kiskedének, azóta Siménfalva tartozéka. Épp istentisztelet volt, ezért a templomba nem tudtunk bemenni, de legalább nem voltak sokan a templomudvaron. Esélyem sem volt a geodoboz keresésén "dolgozni", mivel a harangozó bácsi végig ott volt mellettem. Örvendek, hogy sikerült egy kicsit megdolgoztassalak, bár az én elvem az, hogy a helyszín lényegesebb mint a rejtés, ezért nem jó a tulságosan nehéz, ugymond rejtélyes rejtés, mert elvonja a figyelmet, és főleg az időt a helyszín megfigyelésétől, tanulmányozasától, élvezetétől.
5,7 km-re. A Nagyküküllő és a Nyikó között húzódó dombvidék legmagasabb csúcsa, a 932 m magas Rez-tető. Egyik kedvenc rejtekhely-kategóriám, a Rez-tetőihez hasonló kilátótornyok. Ide építettek kilátót 2006- ban a sükői közbirtokosság, a helyi vállalkozók, a felsőboldogfalvi önkormányzat, illetve Sándor József közbenjárásával.
5,8 km-re. A Nagy-Küküllőbe ömlő Vágás-patak felső, kitáruló völgyében fekszik Dobó. A Cigány-patak völgyében, ahol Dobó Vágással összeér, ott fekszik a két falu temploma.
6,5 km-re. Székelymuzsnától északra egy meredek, suvadással kopaszra feltárt konglomerát sziklafal, a Likoldala emelkedik, amelynek sziklaodúi a tatárjárás idején menedékül szolgáltak. Valószínűen innen kapta a kiemelkedő csúcs, a 816 m magas Liktető a nevét.
7,1 km-re. Székelykeresztúr és Sóskút múltja és jelene összefonódik, ezt régészeti ásatások is bebizonyították. A Gyárfás-fürdőt tápláló Sóskút takarításakor Krisztus el?tt II századból, Marcius Aurelianus és Traianus idejéből származó szkíta és római pénzérméket találtak. Bár Nagyszebenből hazafele végig esett az eső, Keresztúrra érve kisütött a nap. Nagyon szép ez az Áprily Lajos vers. Nagyon szép hely - és mégis - jobb sorsra érdemes.
7,5 km-re. Cseresnyéje hires az egész székely földön. Már régóta tervezem, hogy meglátogatom a sükői ferde tornyot és a közelben található Rez-tetői kilátót. Hol a falu között lefolyó Gátpataka ered, messze fenn a Rez oldalában 2000 lábbal a tenger szinvonala felett fekszik Sükő.
7,5 km-re. Székely- vagy Szitáskeresztúr a Székely előnevét onnan nyerte, hogy a lakói székelyek, a Szitás melléknevet pedig arról, hogy itt nagyban folyt a szitagyártás. Keresztúr a Gagypatakának Nagy-Küküllőbe szakadásának térhelyén fekszik.
7,6 km-re. A település eredetét a XI-XII század fordulójára teszik, mert ebből a korból származó, félig földbe ásott lakások nyomait tárták fel. Nem sokkal későbbi lehet a temploma.
7,8 km-re. Középkori templom állott ott, ahol ma a falutól északra a Szentegyház oldala nevő helynév őrzi emlékét. Ez jóval a XV-dik század előtti lehetett, mert a mai református templom, melyet később építettek, XV-dik századra utaló korjelző stíluselemeket őriz Székelymuzsnára érkezve, először a református templom torony felőli oldalánál levő udvaron keresztül próbáltam megközelíteni a rejteket.
8 km-re. A levendulakertbe két kapun keresztül is be lehet jutni, a Kriza János utca 59, illetve a Székely utca 9 szám bejáratainál. 2023-ban, június 24-én kezdődik a Dianna Manufaktúra levendulaültetvényények hatodik szüretje.
8,3 km-re. 1849 július 30-án Petőfi Székelykeresztúron, a Gyárfás udvarházban töltötte a segesvári csata előtti utolsó éjszakát. A Gyárfáskert hátulsó részén áll, a ma védett körtefa. De a kert gyönyörű. Negyvennyolc július 30. Babbercivel eggyütt Petöfi Sandorrol a gyermekeinknek meseltünk.
8,5 km-re. Mai templomának építését stíluselemei alapján a XV-dik századra teszik, mint a késő gótikus kor emlékét. Feltételezik, hogy hajója gótikus kor előtti és csak a szentélyt újították, illetve építették teljesen újjá a gótikus korban.
8,9 km-re. 1783-ban ezt írják róla a templomhasználat szabályzatában: oly régi, hogy arra senki sem emlékszik - oklevélben először 1631-ben említik, mint egyezkedés tárgyát a reformátusok és unitáriusok között. A fiatfalvi templomot közösen használják (ami ritkán fordul elő) a reformátusok és az unitáriusok, a feljegyzések szerint 1726 óta.
9,3 km-re. A jelenlegi L alakú, manzárdtetős kastély előtt már a 17-dik században volt itt udvarház, jelenlegi nevét a legutolsó tulajdonostól kapta. A történelmi idők során több építkezés is történt itt, 2021 és 2024 között teljes felújításon esett át.
9,4 km-re. A csekefalvi levendulaültetvény 2023-ban június 24 és július 16 között látogatható, nyílt napok keretén belül, hétköznapokon 15-20 óra között, hétvégeken 10-20 óra között. A helyszín közelében parkoló a csekefalvi futballpálya mellett van.
9,6 km-re. A hagyomány szerint Ramocsa nevő tündér járt erre, léptei nyomán a gyönyörő ramocsavirág kezdett nyílni. Nincsenek világörökségeink, csak világörökségi helyszíneink. Nem volt péntek tizenhárom, és erre a templomra már régen fentük a fogunkat. Meglátogattuk a világörökség részét képző, székelyderzsi unitárius erődtemplomot. A Kányádtól 5 km-re, dombok közé települt Székelyderzs községközpont.
10,6 km-re. A Székelykeresztúrhoz tartozó, a várostól 1 kilométerre települt Fiatfalva látnivalói közé tartoznak a falu délnyugati részén található iszapvulkánok. Ez utóbbi természeti értékünk, bár nem annyira látványos mint a Bodza környéki sárvulkánok, mindenképpen megérdemli, hogy meglátogassuk őket. A szárazság miatt csak a legfelső, D-K-i vulkán működött, enyhén szivárgott az iszap.
10,8 km-re. Lengyelfalva a legnagyobb székely, Orbán Balázs szülőfaluja - Érdekes módon Orbán Balázs szülőfalujáról igen keveset írt. Sütő András állítja (1980), hogy A székelyföldi magyarság joggal büszkélkedik Orbán Balázzsal is. Bár eredetileg úgy terveztem, hogy a környék rejtekhelyeit egy külön kirándulás alkalmával keresem fel, Székelylengyelfalva főúthoz való közelsége miatt mégsem hagytam ki ezt a rejtést.
11 km-re. Ezen elnevezés szűz Máriától származik. Újszékelyen felül, a Szurdokpatakának torkolatja előtt fekvő Alsó-boldogasszonyfalva következik, melyet a nép rövidítve egyszerűen Bodogfalának nevez.
11 km-re. Szemben vele a magasabb Csicser - legendás helyek ezek, de a legendákban sok történelmi igazság rejtőzik. Székelyudvarhely nyugati, Székelykeresztúr irányába vezető kijáratánál, a város legrégebbi műemlékével, a Jézus-kápolnával szemben emelkedik félig kopaszon a Budvár (625 m).
11,1 km-re. Egyetlen település a Nyikó mentén, amely az idők folyamán felvette a rajta átfolyó patak nevét, így lett Nyikómalomfalva. Amikor ezt a megtalálást bejelentem, már 2022. A templomkert nagyon szép, a falu csendes és nyugalmas a hőség nagy. Nyikómalomfalva közepes nagyságu település az egykori Udvarhely vármegye területén, a Fehér-Nyikó völgyében található.
11,1 km-re. Székelylengyelfalva temploma 1500-ban épült, amint egy 1776 május 9-én kelt összeírás megállapítja. Minden lengyelfalvi ember tudja. Ugyanezen forrás szerint 1629-ben a templom boltozatát deszkamennyezettel váltják fel, mely deszkamennyezetről megörökített felirat tanúskodik: Hoc opus factum in anno 1629, tempore Gabrielis Bethlen.
11,2 km-re. A tizedjegyzékben Art de Luce Szent Lukács tiszteletére szentelt templomát jelzi. Az evangélista jelképe ugyanis az áldozati tulok, mivel evangéliumát Zakariás áldozatának leírásával kezdi.
11,2 km-re. A XIII-dik században épül román kori háromhajós bazilikatemploma, a XV-dik században erődtemplommá építik át. Ekkor a főhajót és a szentélyt magasítják, a hajó fölé védőemeletet húznak, és a többszög három oldalával záródó szentély fölé is.
11,2 km-re. A Székelylengyelfalván született Orbán Balázs író, történész, természetrajzi, néprajzi, és művészettörténeti kutató, a Székelyföld leírása szerzője. A legnagyobb székely névvel kitüntetett Orbán Balázs köztéri mellszobra a katolikus templomtól északkeletre, a művelődési ház melletti téren található.
11,7 km-re. A múlt századtól két falu, Kecsed és Kisfalud, egy község Kecsedkisfalud néven.
11,8 km-re. Egykori helye megközelíthető a Budvár, majd Fürdő utcákon keresztül, át a Székhídján. Úgy emlékszem az új tulajdonos csűrt épített a régi medence betonkeretére. Székelyudvarhely Budvár negyedében, a Nagy-Küküllő partján, létezett egy egykor igen kedvelt gyógyfürdő, mely 1944-ig működött.
11,8 km-re. A Szejke-tető (Nagy Mál tető) nyugati oldalán, a Sármány nevű helyen, a rozsdás színű földek neve a Vörösoldal. Bányai János leírása alapján ezek egy szép nagy limonittal és mésztufával fedett területet rejtenek, melyek az egykori magasabb szintben levő kifolyási helyei lehettek a mai borvízforrásoknak.
12,1 km-re. A sárdi híd után az első székely falu neve Újszékely, a Küküllő jobb partján elvonuló hegyek alján, széles utcákkal, melyeket nagyrészt cseréppel fedett kőházak szegélyeznek. A falut unitáriusok lakják.

Történelmi-kulturális értékek - Hargita megye
* A történelmi háttér és kulturális jelentőség részletei bejelentkezés után.
[ Fel ↑ ]

Teljeskörű hozzáférés esetén

 • Hozzászólások, bejelentések
 • Turisztikai látnivalók keresése kulcszóra és koordináták körül
 • Utolsó megtalálások és hozzászólások
 • Református templom adatlapjának követése
 • Közeli és meg nem talált rejtekhelyek megjelenítése térképen és listában - Nagygalambfalva térkép
 • Látnivalók a felhasználó földrajzi helyzetének közelében
 • Navigálás valós időben a terepen!

Hozzászólások

 • Lefele jövet a Nagykő havasról, megkerestük ezt a geodobozt is.
 • A sárga sáv és a fa is meglett, de az ágak között sajnos nem volt csak egy kő. Valaki észrevette volna valamelyik keresőt?
 • Ezt a bunkert sikerült elsőre megtalálni a három közül. Azért egy eléggé jól kijárt ösvény vezet oda.
 • Több mint 2 órás keresés után sem kaptuk meg a ládát. A hely gyönyörű és nagyon sok vad van.
 • Tusnádfürdőről indultunk a Bálványosfürdő felé vezető úton. Első célpontunk a Büdös-hegyen levő torjai Büdös-barlang volt.
 • kustalyetik, kérlek írd meg az emailcímedet.
 • Először jártam a Csukás hegységben, és szemem - szám tátva maradt a látványtól, amit nyujtott a hegy ebben az évszakban, meg is feledkeztem mindenről, úgy kellett figyelmeztessn Péter, hogy azert vannak rejtekhelyek is.Gyorsan elő a tablettet, de ahogy mondani szokták- elküldött szivarért.
 • Áprilisban, az én hibámból nem maradt ceruza a dobozban. A tegnap újra erre jártam és pótoltam a hiányt.
 • Az árok a dombtetőn található. Tőle az "újváros" felé fordulva induljunk el.
 • Csikszentkiralyrol Bankfalva fele forditottam a kerekpar szarvat, es rogton az Alpesekbe kepzeltem magam. Tabla figyelmeztetett, hogy : drum inchis circulatiei publice intre 31 oct.
 • Mivel a régi ládát betemette a föld, új ládát helyeztem el, kicsivel távolabb.
 • Lefele jövet a székely kavicsról.

Sikerült eljutni Nagygalambfalva környékére? Tetszett a Református templom? Vagy csak egyszerűen hozzá szeretnél szólni, kiegészíteni a leírást? Meséld el nekünk a tapasztalataidat!

Néhány látnivaló

Tudomásod van kevésbé ismert, szép és érdekes kirándulóhelyekről Hargita megyében? Oszd meg velünk az információidat, és adj lehetőséget a többieknek is, hogy megismerhessék ezeket a helyeket!

[ Fel ↑ ]
A hozzászólások, leírások szerzõik tulajdonai. Minden más tartalom © 2005-2024 Rejtekhely.ro, a magyar geotrekking webhely. Minden jog fenntartva. Geotrekking Székelyföldön, Erdélyben, és a Kárpát-medencében. Túrázás és kirándulás. Székelyföld, Erdély, és a Kárpát-medence látványosságai, látnivalói.