Turisztikai látnivalók - Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a terepen valós időben teljeskörű hozzáférés esetén.

Havad patakának völgye, Gyulakuta és Kelementelke környéke - Marosszék - Orbán Balázs: A Székelyföld leírása

Makfalvától Erdőszentgyörgyig Vadasd, néveredete, régi harangja. Tekefalva fekhelye. Bózod völgyében avar nyomok. Gyógyforrások. Havad, Csereoldalon tatár pinczék, darab erdő. Regék a tatárjárás korából. Geges, régi harang. Avar sánczok. Kápolna hegyese, török vár. Abod. Apród bércze, Abakútja, Zelénk pataka. Rigmány, a tekenősoldali avar sánczok, itt talált régiségek. Várhegy, kilátás. Szentsimon, régi temploma és harangja. Gyalakuta, a reformátusok régi temploma, harangja, e templomban levő siremlékek, szentedények. Bikás pataka, Gyala vára, Tormás pataka. Kelementelke, országgyülés. Balavására, vármegye és Székelyföld, népviszony. Balavásári hegy. Kilátás. A Göcsi patak völgye Terra Siculorum
Tatárpincék a Csereoldalon Nyárádszentsimon 1,44 km-re. Nagyon különleges látvány, olyan ősi érzés ott lenni. Pincék, gödrök, mélyedések.. A tejfölös doboz távol volt a frissen kiásott pincéktől, egy csutakban, de észrevehetted, hogy a doboz környékén gödrök, vagy inkább csak mélyedések vannak, amik mind beomlott, betömött, vagy betömődött pincék. Kerékpártúra. Ma egy kb 20-25 fős kerékpártúra alkalmával jártunk erre.
Református templom és harangláb Nyárádszentsimon 2,08 km-re. Ez a hely, ahol az emberek kies völgyekben élik monotonnak tűnő mindennapjaikat, káros külső hatásoktól még mentesen. Lehet egészen máshova került a doboz. Az első megtaláló a bejegyzése szerint még a rejtekben találta meg a geodobozt. Új geodoboz új rejtekben. A közeli Csereoldal tatárpincéit terveztem felkeresni, de ha már itt voltam, elrejtettem a haranglábnál egy új geodobozt, új rejtekbe.
Régi sírkövek Geges 3,13 km-re. Régi sírkövek Geges
Népi iskola Geges 3,34 km-re. Épült 1896-ban.
Geges 3,47 km-re. Területe már ősidők óta lakott. Ez mashol lehet. E Ez nem egy emlékmű, csak egy sírhely. Miután rejtettem egy új geodobozt Geges református temetőjében, amivel a gegesi régi sírköveket szeretném bemutatni, elindultam megkeresni ezt a rejtést is.
Rigmány 3,78 km-re. Középkori katolikus lakói, majd a reformáció idején a reformátussá lett hívek Nyárádszentsimonhoz tartoztak. Felmászott a toronyba..... F Második alkalommal itt. A helyet már ismertem, 2010 novemberében már jártam itt.
Unitárius templom Hármasfalu 4,77 km-re. Közigazgatásilag Makfalvához tartozik.
Református templom Erdőszentgyörgy 5,01 km-re. Itt tartották 1618-ban az unitárius zsinatot, 1640-től a reformátusoké.
Dózsa-Barátosi kúria Hármasfalu 5,03 km-re. Hármasfalu 244 szám alatt található.
Rhédey-kastély Erdőszentgyörgy 5,08 km-re. Ez az a kastély, amelyben Rhédey Klaudia, Mária brit királynő nagyanyja, II Erzsébet ükanyja felnőtt.
Havadtő sírkövei 5,31 km-re. A határában bőven található sírkőkészítésre alkalmas homokkő. Jellegzetes. Érdekesek ezek a sírkövek, érdemes volt felkeresni ezt a helyet is. Befagyva. Érdekes ez a temető.
Havadtő Református templom 5,55 km-re. Az építmény északi részén egy felirat is olvasható.
Síremlék Doberdó Makfalva 6,85 km-re. A világháborúban, az olaszországi Doberdóban hősi halált halt Barabás János emlékére emelték.
Nyárádszeredai Padlásmúzeum 7,11 km-re. Biró Zsigmond Sándor családi háza ez, melynek padlásterében több száz, paraszti használati tárgy, hadászati és világháborús tárgy sorakozik.
Óriások dombja Atosfalva 7,19 km-re. Innen nagyméretű emberi csontok kerültek elő a múltban, talán ezzel magyarázható e hely neve is.
Unitárius templom Nyárádszentlászló 7,34 km-re. Keletre néző szentélye törpe dongaboltozattal, köríves diadalívvel s egyetlen déli fekvésű keskeny ablakával román kori. Belépni csak alázatosan. Belépni csak alázatosan lehet, mert alacsony a kapu. Madárábrázolásos régi sírkövek. A helyszínre érkezve már az alsó kapun beléptem a templomkertbe.
Nyárádszentimrei templom és harangláb 7,38 km-re. Szent Imre tiszteletére szentelték fel, a falu a templomáról kapta a nevét. Részletes beszámolók. Rendben van. Szent Imre szobor. Nyárádszeredából hazafele választottam ezt az útvonalat: Seprőd - Abod - Makfalva - Szolokma - Etéd - Énlaka - Székelypálfalva.
Zsiliprendszer Gyulakuta 7,58 km-re. Most már teljesen el van hanyagolva az egész berendezés, de még így is lenyűgözött a bonyolultságával.
Dózsa György mellszobra Makfalva 7,63 km-re. Dózsa György mellszobra - Makfalva
Református templom Makfalva 7,67 km-re. Az egykori templom középkori létéről tanúskodik az a leírás, amely Benkőnél olvasható: csinos kőépület, keleti része ódon gót stílusú.
Majálistér Makfalva Abod 7,81 km-re. Itt találkozott egykor a makfalvi és az abodi ifjúság május elsején.
Alsó-szikla Makfalva 7,86 km-re. A hagyomány szerint, ha a faluból is jól látható Alsó-szikla megszürkül, megváltozik az idő, ugyanis a kék palás rétegek előre jelzik az esőt.
Maka vára Makfalva 7,88 km-re. Makavárának eredete a Váruta helynévhez kapcsolódik, de ellentétben a különböző világhálón található leírásokkal, a Váruta nem egy hegy vagy domb neve.
Alsó fenyős Makfalva 8,12 km-re. Alsó fenyős Makfalva
Katonáné hegyese Abod 8,32 km-re. Remek kilátás nyílik innen a Küküllő vidékére, Firtos, Csombod és Rabsonné felé.
A tó partján Bözödújfalu 8,34 km-re. A falu a romániai falurombolás jelképévé vált: 1988-ban elárasztották egy új víztározó építésekor. Pet előformát nem, üres söröspalackot találtam. A délelőtt folyamán nagyon eltöltöttem az időt a bözödi halomsírok legjobb megközelítésének megtalálásával, délután 3 órakor már egyéb programom volt Székelyvéckén, de mivel a közelben jártam, kis kitérőt tettem, hogy megkereshessem ezt a geodobozt. POI. A doboz eltűnt.
Tatársír Makfalva 8,7 km-re. A hagyomány szerint az egykori legyilkolt tatárok sírhelye.
Levenduladomb Bözöd 8,9 km-re. 2023-ban június 20 és július 9 között szerveztek nyílt napokat, naponta 10-21 óra között.
Síratófal Bözödújfalu 8,92 km-re. Egy völgyzáró gát építése miatt a falu nagy részét elárasztották vizzel, a lakóit pedig elköltöztették. Szürke gémek. A kidőlt fa megvolt, de akkora volt a bozót körülötte, hogy az már gyanús volt. Emlékmű. Az esztelen falurombolás során elárasztott település.
Árpád fejedelem szobra Székelybere 9,29 km-re. Száz évvel a budapesti Hősök tere után, Erdélyben először itt avattak Árpád szobrot.
Református templom Székelybere 9,41 km-re. Református templom Székelybere
Szentgerice 9,45 km-re. Szentgerice Aprólékosan megvizsgáltuk a rejteket. A belsejét is tükörrel -elemlámpával, de nem találtunk dobozt. Sajnos nincs doboz. Kerestem a dobozt, de sajnos nincs meg.
Ropó-domb Székelybere 9,81 km-re. A helybeliektől érdeklődve tudtam meg, hogy Ropó-domb a neve.
Nyomáti sírkövek 9,95 km-re. A legszebb ilyen sírkövek, amelyeken két egymással szembe hajló kígyó domborműves faragása látható, a nyomáti temetőben vannak. Megkövült kígyók . A két kígyó meg volt kövülve, úgyhogy bátran vettem elő a dobozt. Kígyók. Érdekes a sírfelirat, manapság már csak adatokat írnak fel a csilivili márványra, és mindent körbebetonoznak.
Nyomáti templom 10,15 km-re. Az 1567. Köszönöm. Köszönöm a javítást, és a rejtéseket is a közelben, így már itthon is lesz amit keressek. Második próbálkozásra. Még kerestem ezt a rejtekhelyet.
Fehérnép sarka Makfalva 10,21 km-re. Mivel hasonlít egy karcsú női lábra, valószínűleg a felszíni forma határozta meg a helynevet.
Református templom Bözöd 10,41 km-re. A szentély sokszögzáródású, de ablakait átalakították, a diadalívet lebontották. Szerintem ez a református templom. Bár erre én is csak akkor jöttem rá, amikor a faluban elhaladtam a másik templom mellett, melyre rá volt írva az Egy az Isten felirat.
Református templom Kelementelke 10,45 km-re. Elnevezése minden bizonnyal arról a gazdáról ered, mely megalapította.
A református templomkert tujabokrai Backamadaras 10,58 km-re. A református templomkert tujabokrai - Backamadaras
Református templom Backamadaras 10,59 km-re. Az 1567. Megint bodobácsok leptek el mindent. A rejtek körül is sok volt a bodobács, de mégis sikerült egyből a dobozt kitapogatnom anélkül, hogy érintettem volna a bodobácsokat.
Féreglyuk Csíkfalva 10,85 km-re. Féreglyuk Csíkfalva
Református templom Nyárádmagyaros 11,23 km-re. 1643-ból is van adat kápolnáról, amikor még mindig Berekeresztúr filiája.
Református templom Berekeresztúr 11,28 km-re. 1335-ben a pápai tizedjegyzékben Berechce szerepel, Berekete néven, amelyet Benkő feltételesen Berekeresztúrral azonosít, ami minden bizonnyal igaz lehet, mert más hasonló helységnév nincs a kerületben. Tető alatt. Nyárádszentimréről jöttünk át Berekeresztúrra.
Unitárius temető Csíkfalva 11,87 km-re. Felső, süvegszerű részén hurokká csavarodott, nyitott szájú kígyó látható. Megrágva. A sírköveket nem láttam, nem is volt sok időm. Csak a dobozt találtam meg. Kerestem a sírköveket de nem találtam meg.
Kibéd 11,96 km-re. Kibéd
Unitárius templom Nyárádszentmárton 12,1 km-re. Beke ugyanezt az adatot Mező-szentmártonnal azonosítja. Mégis ott van. Most először jártam úgy, hogy előbb "oda" nyúlok, de bíztos máshol lesz s hát láss csodát. Fej fölött. Felnéztem és megláttam a dobozt.
Református templom Kőrispatak 12,39 km-re. A reformáció után ugyanis két protestáns egyház alakul, a hívek megoszlanak a református és unitárius vallás között.
Szalmakalap Múzeum Kőrispatak 12,69 km-re. Egy felújított hagyományos parasztházban létesült a Szalmakalap Múzeum, mely egyedi az egész világon. Szalmakalap és nemcsak. Biciklikkel felpakolt autókkal érkeztünk a helyszínre. Gömbkövek. Hirtelen azt sem tudtam, hogy a köveket vagy a kalapokat csodáljam.
Rava patak homokkő képződményei 12,94 km-re. A hagyomány szerint a falu először a Kis-Küküllő mellett települt, ahonnan a török pusztítások elöl költöztek fel az erdő mellé. A Rava-patak látványos, vízvájta szorosa és vízesése. Székelyvéckén töltöttem a hétvégét. Két doboz. Két dobozt rejtettem.
Bözödi halomsírok 13,05 km-re. Ezeket Orbán Balázs ismertette először, azonban kutatásokra csak 2009 után került sor.
[ Fel ↑ ]
Iszulyka völgye - Bekecs-tető
Iszulyka völgye - Bekecs-tető 18,12 km-re
Siklódkő - Görgényi-havasok
Siklódkő - Görgényi-havasok 18,61 km-re
[ Fel ↑ ]
Közeli települések: Havad 0 km-re, Látnivalók Nyárádszentsimon 2,05 km-re, Vadasd 2,53 km-re, Nagyadorján 2,78 km-re, Látnivalók Geges 3,43 km-re, Rigmány 3,58 km-re, Látnivalók Bede 3,78 km-re.
2005-2024 Rejtekhely.ro. Minden jog fenntartva. Geotrekking Székelyföldön, Erdélyben, és a Kárpát-medencében. Túrázás és kirándulás. Székelyföld, Erdély, és a Kárpát-medence látványosságai, látnivalói.