Kálbor település (Brassó megye) Központ: Betlen. Kálbor román elnevezése: Calbor.
Turisztikai látnivalók - Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a terepen valós időben - bejelentkezés után

Kálbor (Brassó megye) és környéke turisztikai látnivalói

- Erődített evangélikus templom Nádpatak 5,19 km-re. 1313-ban plébániatemploma van, papja - a templom építési idejét régebbre teszik, a XII-XIII-dik század fordulójára, a román kori templomok közé tartozik, háromhajós, pilléres bazilika volt...
- Fejedelemasszony kútja Fogaras 5,86 km-re. Fejedelemasszony kútja, Fürsten Brunnen - Fogaras...
- Fogarasi vár 6,19 km-re. Fogaras városában jó állapotban maradt meg az impozáns várerőd, a 14-dik és 17-dik század között épült vár fallal, vizesárokkal van körülvéve és 4 sarokbástyával rendelkezik...
- Régi Olt-fahíd Fogaras 6,21 km-re. A fogarasi Olt-híd Fogaras város szélén, a Fogaras-Segesvár úton áll, vámoshíd szerepét töltötte be...
- Erődített evangélikus templom Sáros 6,69 km-re. 1449-ben János bíboros oklevele szerint Szent Jakab tiszteletére szentelt temploma van, mégpedig a késő gótikus kor jellegzetességeit magán viselő egyhajós, tornyos templom...
- Erődített evangélikus templom Nagysink 9,04 km-re. A helység szász telepítését a legkorábbi Szeben vidéki telepítések idejére teszik, az 1200-as évek előttire, körülbelül 1150-től kezdődően...
- Volt városháza Nagysink 9,32 km-re. Volt városháza, XVIII-dik századi középület - Nagysink...
- Brukenthal-kastély Alsószombatfalva 9,67 km-re. Alsószombatfalván található az egykori Brukenthal-kastély, mely kivülről elég jó, benn leromlott állapotban van...
- Erődített evangélikus templom Felmér 10,57 km-re. Mivel már Imre király idejében a kiváltságokban részesülő falvak között szerepel, bizonyos, hogy a XI–XII-dik század fordulóján templom is épül...
- Református templom Dombos 11,36 km-re. Korai neve, villa Latina és Waldorph azt jelzi, hogy XII-dik századi szász, azaz vallon telepítés...
- Földpiramisok Sona 12,65 km-re. Földpiramisok - Sona..
- Erődített evangélikus templom Gerdály 12,99 km-re. 1332-ben temploma van - középkori temploma volt, mert 1520-ban a szebeni tartománytól segélyt kap a templom és torony erődítésére...
- Erődített evangélikus templom Kisprázsmár 13,05 km-re. 1332-ben már plébániatemploma van - a templom legalább egy évszázaddal korábbi, mivel eredeti formája szerint román stílusú, tornyos, háromhajós bazilika...
- Templomerőd Kóbor 14,45 km-re. Az Oltmelléki hegysorhoz tartozó Hortobágy-hegység területén, a Tyúkosi-patak mellett fekszik Kóbor község...
- Evangélikus templom Lemnek 15,11 km-re. A XIII-dik században már itt vannak a szász telepesek, akik templom nélkül nem maradhattak...
- Erődített evangélikus templom Brulya 15,75 km-re. 1332-ben plébániatemploma van - a templom eredete sokkal régibb, Halaváts szerint a XIII-dik század elején építették, ez egybeesik a szász telepítés korával, mely a XII-dik század után közvetlenül megtörtént itt is...
- Templomerőd Szásztyukos 16,43 km-re. Szásztyukos község az Oltmelléki hegysorhoz tartozó Hortobágy-hegység területén, a Tyukos-patak mellett fekszik...
- Thomas Quibb-ház Morgonda 17,08 km-re. Thomas Quibb-ház, egykori polgármesteri hivatal - Morgonda...
- Erődített evangélikus templom Morgonda 17,39 km-re. 1332-ben plébániatemploma van - mivel az első szász települések közé számítják, már az előző században kellett lennie templomnak...
- Evangélikus templom Halmágy 17,5 km-re. Szász telepítés, 1488-ban a török támadás elnépteleníti, ekkor 1488-ban magyar családnevek szerepelnek...
- Evangélikus templom Mártonhegy 18,17 km-re. 1335-ben plébániatemploma van - temploma után, melynek Szent Márton lehetett a védőszentje, Szentmárton volt a neve...
- Nárciszrét Sárkány Vád 18,18 km-re. A híres Nárcisz-mező (románul Poiana Narciselor és Dumbrava Vadului néven is ismert) tulajdonképpen egy 394 hektár kiterjedésű, nedves talajú, ritkás kocsányos tölgyes, amelynek tisztásait májusban ellepik a csillagos nárcisz fehér virágai...
- Lutheránus templom Zsiberk 19,58 km-re. Mivel XIII-dik századi szász telepítés, román stílusú temploma is a XIII-dik században épül, erődített templom volt kettős várfallal...
- Lesses vára 21,19 km-re. Lesses falu közelében, a lessesi templomtól délkeleti irányban, körülbelül 1,5 km távolságban találjuk az erdőben az enyhén kiemelkedő Várhegyet, ennek tetején pedig egy középkori vár nyomait...
- Erődített evangélikus templom Vessződ 21,24 km-re. 1332-ben plébániatemploma van, papja - a templom legalább egy évszázaddal régebbi, mivel a falu az 1200 előtti telepítések korából való - a mai templom a XIII-dik századi bazilikális templom utóda...
- Erődtemplom Hégen 23,78 km-re. Szent András erődített evangélikus templom - Hégen..
- Királyhalma 23,79 km-re. 1396-ban tűnik fel az oklevelekben, templomról nincs adat, de a XV-dik századig katolikus lakói voltak...
- Alsóvenice 23,8 km-re. 1235-ben plébániatemploma van, ebben az évben plébánosa Konrád, aki ellen és több erdélyi pap ellen panaszt emel Raynald erdélyi püspök...
- Erődített evangélikus templom Kürpöd 23,85 km-re. 1332-ben plébániatemploma van, papja - ekkor feltűnő neve is templomáról tanúskodik - a templom sokkal régibb, mert Kürpöd az 1200 előtti Szeben vidéki települések közé tartozik...
- Evangélikus erődtemplom Szentágota 24,57 km-re. Szentágota Medgyestől 37 km-re délkeletre, Segesvártól 41 km-re délnyugatra, Nagyszebentől 60 km-re északkeletre, a Királyföldön, a Hortobágy két partján fekszik...
- Templomerőd Garat 24,68 km-re. Eredetileg torony nélküli, háromhajós bazilika rendszerű épület volt...
- Evangélikus templom Vérd 24,96 km-re. 1317-ben Mária-temploma van - a templom és plébánia azonban sokkal régibb, mert az első Szeben vidéki telepítések közé tartozik, az 1200-as évekből...
- Erődtemplom Szászfehéregyháza 24,97 km-re. Szászfehéregyháza jellegzetes házakkal rendelkező szász falu...
- Mese 25,14 km-re. Ma is álló kis gótikus temploma a XIV-dik század közepén, 1350 körül épült - korábbi egyházi jellegéhez tartozik, hogy a kerci apátság birtoka volt...
- Apold piramisai 27,05 km-re. Apold földpiramisai..
- Egykori gyógyfürdő Alsóvenice 27,29 km-re. Alsóvenice egykori gyógyfürdője a falutól 3 km-re keletre található, a Dosul Magurei nevű domb északnyugati lábánál...
- Cisztercita apátság Kerc 27,35 km-re. Az Árpád-házi Imre király alapította Kerc cisztercita apátsága még romjaiban is rendkívül impozáns...
- Kerci apátság 27,41 km-re. Kerc a Fogarast Nagyszebennel összekötő főút közelében, az Olt partján, terül el - a szerzetesek a XV-dik század végén elhagyták, azóta állnak ma is lenyűgöző romjai...
- Kincsek völgye Páró 27,42 km-re. A Kincsek pataka a Capul Homoraciului és az Osoiul Mare nevű dombok között ered, északnyugat felé folyik, és Páró község előtt felveszi a Muncsel (Muncelul, Lecioru peste totu) nevet...
- Árpás-völgyi bánya 28,75 km-re. Árpás-völgyi bánya...
- Evangélikus erődtemplom Apold 29,06 km-re. Apold központjában 16-dik században épített, szép, bár leromlott erődtemplom található...
- Apó-csúcs Fogarasi-havasok 29,13 km-re. Apó-csúcs, románul Varful Mosu...
- Apó-hágó Fogarasi-havasok 29,29 km-re. Apó-hágó, románul Curmatura Mosului...
- Álom-csúcs Fogarasi-havasok 29,53 km-re. Álom-csúcs, románul Varful Somnului...
- Apóka-csúcs Fogarasi-havasok 29,53 km-re. Apóka-csúcs, régi osztrák térképen Musuleata, románul Mosuleata és Varful Mosuletei...
[ Fel ↑ ]
- Evangélikus templom Kőhalom 30,9 km-re. Kőhalom plébániatemploma a szász telepítés korában, a XII–XIII-dik században épül...
- Nagy-Szombatfalvi-nyereg Fogarasi-havasok 30,92 km-re. Nagy-Szombatfalvi-nyereg, románul Fereastra Mare a Sambetei...
- Galasescu-nyereg Fogarasi-havasok 30,95 km-re. Galasescu-nyereg, románul Saua Galasescului vagy Saua Vistisoarei...
- Sziklakapu Felsőkomána 30,98 km-re. Felsőkomána falutól kelet felé, valamivel több mint 2 km távolságra, a talajút két méretes sziklatömb között vezet át, ezt a helyet nevezik a Tatárok sziklakapujának...
- Szalonna-csúcs Fogarasi-havasok 31,04 km-re. Szalonna-csúcs, románul Varful Slanina...
- Fundul Bandei-nyereg Fogarasi-havasok 31,38 km-re. Fundul Bandei (magyarul kiejtve Fundul Bündéj) nyereg...
- Körömvirág-nyereg Fogarasi-havasok 31,47 km-re. Körömvirág-nyereg, románul Saua Galbenele vagy Fereastra Ursului...
- Fundu Bandei-csúcs Fogarasi-havasok 31,54 km-re. Fundu Bandei (magyarul kiejtve Fundu Bündéj)-csúcs...
- Almakerék várhely 31,58 km-re. Almakerék falu délkeleti szélén, közvetlenül az utolsó házak fölé emelkedo kis dombteton állhatott Almakerék vára...
- Hartopul Darei-csúcs Fogarasi-havasok 32,11 km-re. Hartopul Darei-csúcs - a román hartop szó gödröt, szakadékot, sziklahasadékot jelent...
[ Fel ↑ ]
* Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a térképen valós időben - bejelentkezés után.
Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató - A hozzászólások, leírások szerzõik tulajdonai. Minden más tartalom © 2005-2024 Rejtekhely.ro, a hivatalos magyar geotrekking webhely. Minden jog fenntartva. Geotrekking Székelyföldön, Erdélyben, és a Kárpát-medencében. Túrázás, kirándulás, és kincskeresés. Székelyföld, Erdély, és a Kárpát-medence látványosságai, látnivalói.