Geotrekker
Navigálj valós időben a terepen, segítünk megtalálni a turisztikai látnivalót! Bejelentkezés után.
Csanád vezér szobra - Erdőcsinád - Turisztikai látnivalók <-- Regisztráció
 


Csanád vezér szobra - Erdőcsinád

1028-ban Ajtony ellen fordul, és Nagyősz mellett megveri volt vezérének seregét, Ajtonyt pedig lefejezi. A győzelem után megkeresztelkedett, és I. István megbízza a marosmenti egyházmegye megszervezésével, amelynek ispánja lett...

Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a terepen valós időben - regisztráció után, teljeskörű hozzáféréssel.

***

Néhány kép a Rejtekhely.ro képtáraiból:

Bálványosvár - Bálványosfürdő
A szörny
Emberfő-csúcs - Suhard-hegység
Sziklak es cserjek
Bolgárszegi-kapu - Brassó
Bolgárszegi kapu
Római őrtorony - Homoródfürdő
Római őrtorony
Bánatos királylány kútja - Nagygalambfalva
Forrás
Vidalykő
Kilátás a Vidalykőről 1
Várhegy - Homoródalmás
Mélyedés
Gyilkos-kő - Békás-szoros
Virágmező
Dugásfürdő - Csíkdánfalva
Strand
Csinódi bükkfák
Tájékoztató szív

Eljutottál erre a helyre, és különleges felvételeket sikerült készíteni? Töltsd fel a képeidet a Csanád vezér szobra Erdőcsinád fotóalbumba!

***
Kalandjáték jellegén túl, a rejtekhely-keresés igazi kihívása az arra fogékony emberek figyelmének felkeltése, Székelyföld, Erdély, illetve a Kárpát-medence természeti látnivalóinak, történelmi és kulturális örökségének, valamint igaz értékeinek megismerésére, ismertetésére.

Kész vagyok halni és élni veletek, ez a felirat áll Erdőcsinád központjában, Csanád vezér szobra alatt. Csanád Doboka ispán fia, Ajtony egykori vezére volt. Fedezzétek fel Erdőcsinád és a környék turisztikai értékeit, ismerjétek meg az általunk bemutatott szép és érdekes látnivalókat, mint amilyen a Csanád vezér szobra!

A legközelebbi település Erdőcsinád, 0,16 km távolságra található.
Milyen fontos látványosságok és népszerű látnivalók vannak a Csanád vezér szobra Erdőcsinád közelében?
(részletek teljeskörű hozzáféréssel)
620 m-re. Erdőcsinád temetői három szomszédos dombon helyezkednek el, a falutól északnyugatra. A sikertelen székelykáli keresés után megkerestem az erdőcsinádi temetőt. Nekem is hasonló élményben volt részem, a helybeliek engem is megbámultak.
960 m-re. Hat méter magas és csinádi hagyományos népművészeti motívumokkal van díszitve, önkéntes munkával készült, az önkormányzat költségére. Erdőcsinád délkeleti bejáratánál nagyméretű székelykapu üdvözli az érkezőket, 2013 április 26-án avatták fel.
2,6 km-re. 1332-ben Jara, 1456-ban Iara néven jelentkezik az oklevelekben.
4 km-re. Középkori templomáról nincs adat, de feltételezhetjük, hogy a középkorban katolikus falu volt, majd a reformáció idején református lett. 1409-ben Zengelnek Arják a források, 1471-ben Zengyel a neve.
4,2 km-re. Kriptájának egyedüli megőrzött emléke egy sírkő, melynek 1647-ból származó érdekes felirata van. A megtalálást segítő információ nem költői gondolat. A geodobozt nem kellett sokat keressem. Sokáig kerestem a megadott koordinátáknál, de eredménytelenül. A középkori templom a Kripta nevű hegyen állott, ahol az egykori templom alatti kripta helye jól kirajzolódik ma is.
4,3 km-re.   Nem messze, csupán 15 km-re található Marosvásárhelytől. Székelykál a Káli-patak völgyében fekvő Maros megyei falu, mely közigazgatásilag Nagyernyével képez egyazon egységet.
4,7 km-re. 1451-ben Székesfalva néven jelentkezik a forrásokban, 1571-ben Székes formában fordul elő. Az 1567 évi regestrumban Zékes 7 kapuval fordul elő, katolikus lakói a reformáció korában reformátusok lesznek. Almafa odvában turkálni élvezet, ha megtalálom. Mindig szerettük Székes környékét.
5,3 km-re. A település földrajzilag az Iszló-patak völgyében, Marosvásárhelytől csupán 19 km-re található. Iszló Maros megyei falu, mely közigazgatásilag Székelyhodoshoz tartozik.
5,3 km-re. A Teleki-kastély és a református gótikus templom mellett Gernyeszeg kiemelt látnivalói közé tartozik a Telekiek gernyeszegi ágának a piramis formájú kriptája.
5,6 km-re. Sáromberke Marosvásárhelytől 14 km-re fekszik, látnivalói a Teleki család sírboltja, a Teleki kiállítás, illetve a 18-dik században épített Teleki-kastély. Sáromberke látnivalói közül ehhez a rejtekhelyhez a kriptát mutatnám be. 1319-ben Sárombergként jelentkezik az oklevelekben, 1405-ben Sáromberk, 1412-ben Sárumberek néven, a középkorban szász lakói is voltak.
6 km-re. A Gomolyát-domb a nagyernyeiek kedvelt kirándulóhelye, mégis nagyon kevés információt lehet róla találni. Fordultam a másik oldalamra. A falutól keletre található dombot gyakran keresik fel a siklóernyőzés kedvelői.
6,2 km-re. A falu nevezetessége, hogy egyszerre öt felekezetnek volt itt temploma, a szombatosok később Bözödre telepedtek át. Jó lenne rendezni ennek a rejtésnek a sorsát. Mágneses a doboz, vonzza a romákat? Sajnos az útjavítás miatt sok munkás pihent a környéken. Nagyernye nevét az ér, vízfolyás főnévből származtatják, mások szerint az Árpád-korban élt Ernyei családról kapta.
6,3 km-re. 1465-ben Péterlakaként szerepel. 1332-ben a pápai tizedjegyzékben említik először Peturlaka néven.
6,4 km-re. Ott jartunk, de nem tudtunk bejutni a kastely udvarara. Egy rendezvény alkalmából voltunk a kastélyban, így sikerült alaposan körbejárjuk. Szerintem ha még arra jársz, próbálkozz újra. Gernyeszeg látnivalója a Teleki család erdélyi barokk kastélya.
6,5 km-re. Ugyanakkor lehetőség nyílik a sütés-főzésre is, és a lakmározás után egy jéghideg sör társaságában pihenhetünk egy hintán, amíg a kapást várjuk. Ez a második alkalom volt, amikor a sáromberki halastavak mellett elrejtett geodobozt kerestem. Irigylésre méltó szép park, nyáron igazán vonzó lehet. A Sáromberki horgásztanya könnyen megközelíthető, 2 darab 1 hektár körüli tóval rendelkezik, szép zöld terület övezi, ahol a horgászok és családtagjaik a fák árnyékában élvezhetik a nyári meleget.
6,5 km-re. Sőt még később, 1791-ben sem, ugyanis ekkor önállósításukat kérik, de azt a választ kapják, hogy előbb gondoskodjanak templomról. A közelben volt még néhány cseresznyefa, de a repedés nagy segítség. Nem készültem különösebben az ehedi rejtekhelyhez. Ehed falunak temploma a középkorban nem volt.
6,6 km-re. Nagyernye nevezetessége, hogy egyszerre öt felekezetnek volt itt temploma, a szombatosok később Bözödre telepedtek át. Legalább egy negyed órát kerestem, mire megtaláltam. Nehéz nem annyira a rejtek megtalálása volt, hanem a geodobozt feltűnésmentesen elővenni és visszatenni. Feltaláltuk a külsőleg alkalmazható geodobozt, amit csak a zárt kapun kívülről lehet szagolgatni. 1602-ben a falunak híres vezére volt Ernyei Mósa Gergely, 1661 szeptember 14-én Ali pasa libáncsmezei táborában választották fejedelemmé I Apafi Mihályt.
6,7 km-re. A XV-dik században épült gótikus templom, déli kapuja felett található a somkeréki Erdélyi család címere. Sekrestyéjében helyezték el gróf Teleki Mihály kancellár és felesége Weér Judit földi maradványait.
6,8 km-re. A kastély előtti domboldalon terült el tájképi parkja, melynek maradványai az egykori halastóval ma is jól láthatók. Ma újra erre jártam. Közvetlenül a Marosvásárhelyt Régennel összekötő országút mellett áll a 19-dik század elejéről származó Bálintitt-kastély.
6,8 km-re. A Gomolyát-domb lábánál, a Bálintitt kastély előtt fekszik a Báró kertje. Dolgom volt Ernyében és gondoltam megkeresem a tó körüli dobozokat. Többször is jártam ebben a parkban az elmúlt években, így nem emlékeztem már, hogy megkaptam ezt a geodobozt, vagy nem. Az egykori bárókertbe ásott mesterséges tavat nyáron békalencse borít, a tó körül évszádos fák magasodnak.
6,9 km-re. Báró kertje, Bálintitt-kastélypark - Nagyernye. Jelenleg a park főút felőli kapuja le van zárva, lakattal. Ma erre jártam és meg is álltam a rejtek előtt, de mégsem mentem a cső közelébe, mert az udvaron, a rejtek közelében sepregetett egy úriember.
7,3 km-re. 1768-ban Alsóbölkényből került ide. Marosvásárhely felől Szászrégen irányába haladtam. Gernyeszegen dolgoztam és mielőtt visszaindultam volna még felkerestem ezt a rejtekhelyet, ha már ilyen közel található. Körtvélyfája harangját különálló harangláb hordozza.
8 km-re. Székelyhodos községközpont, Marosvásárhelytől 22 km-re északkeletre, Szászrégentől délkeletre található. Nevét egykor hódban gazdag határáról kapta. A helyszínre érkezve, annak rendje-módja szerint a kőoszlopos kapun léptem be a templomkertbe.
8,3 km-re. Késő délután indultam, néhány közeli rejtekhelyet felkeresni. A Teleki körtúránk közben meglátogatott 8 helyszínen volt részünk jòban-rosszban. Marossárpatak egyik műemléke a Teleki-kripta, amely a 19-dik század első éveiben épült, ide temették egykor a sárpataki Teleki család halottjait.
8,3 km-re. 1332-ben plébániatemploma van, ebben az évben papja, Domokos a pápai tizedjegyzék szerint 18 régi és 8 új banálist fizet, majd 10 új és 3 régi dénárt, 1333-ban 16 régi banálist, 1334-ben 33 obulust, 6 verőczeit, majd 32 montan dénárt és 2 régi banálist, 1335-ben pedig 14 régi banálist. Nagyon szép a szoborpark. A szoborparkban nem volt senki, de épp el voltak indítva az locsolófejek. Nagyon rendezett a templomudvar és a szoborpark. 1263-ban Sárpatak, 1319-ben Sarpataka, 1332-ben meg Sarpotoc néven jelentkezik az okiratokban.
8,7 km-re. A csíkfalvi unitárius temetőben nagyméretű, különös alakú, régi, megdőlt sírkő található. A sírköveket nem láttam, nem is volt sok időm. Kerestem a sírköveket de nem találtam meg. Felső, süvegszerű részén hurokká csavarodott, nyitott szájú kígyó látható.
8,7 km-re. Marosvásárhelytől 24 km-re északkeletre, Székelyhodostól 3 km-re a Tar-bükk alatt fekszik, a Hodos-patak völgyében. Nem emlékeztem a segítő információra. A hatalmas tuják takarásában feltűnésmentesen meg lehet keresni a geodobozt. Jobbágytelke közigazgatásilag Székelyhodoshoz tartozik.
8,8 km-re. Templomának építési idejét – függetlenül a pápai tizedjegyzék adatától – a XIII. századra teszik: XIII-dik századi, késő román ízlésű, sőt – a háromszéki kökösi unitárius templomon kívül az egyedül álló egyenes záródású szentélyével az egész Székelyföldön. Most először jártam úgy, hogy előbb "oda" nyúlok, de bíztos máshol lesz s hát láss csodát.
9,2 km-re. Féreglyuk hegyi kerékpáros ösvény - Csíkfalva.
Református templom Vajdaszentivány 9,8 km-re. 1332-ben de Sancto Joanne néven jegyzi a pápai tizedjegyzék. Később így szerepel a forrásokban: 1366-ban Mortunzenthyuana, 1451-ben Vayda Zenth Iwan.
10 km-re. Ilyen a Faragó - Marossárpatak térségében levő 235 hektárnyi tó-lánculat. Kevéssel sötétedés előtt érkeztem a helyszínre. Maros megyében több vizes terület létezik, amelyek fontosak a vízimadarak élővilágának szempontjából.
10 km-re. A petelei fatemplom 1832-ben épült, egy régebbi fatemplom helyére, amit Marosorbóra adtak el. Dolgozni voltunk Péterrel Libánfalván, a Görgény völgyében. Bár együtt kerestük meg ezt a rejtekhelyet, nekem esélyem sem volt megtalálni. Báró Bornemissza adománya a 20 kilogrammos harang, amit 1750-ben öntöttek.
10,1 km-re. Petele középkori temploma ma is áll, gótikus stílusjegyeit csak részben őrizte meg, portálja átmenetet képvisel a román és gótikus stílus közütt. Mai tornyát a XIX-dik század második felében építették.
10,1 km-re. A kockásliliom a liliomfélék családjába tartozó fokozottan védett növény. A jellegzetes nedves réti, kora tavaszi növény, mely áprilisban tömegesen nyílik. De a földrajzi koordináták sokat segítettek.
10,2 km-re. A Cinege-tető a maga 446 m-es magaságával Marosszentgyörgytől délkeletre található, a falu szélétől körülbelül 800 m-re. Ha a tófalvi útról közelítsz, kutyás élményben nem szenvedsz hiányt. Bár a Cinege- és a Terebics-tető rejtéseit egy kerékpáros kirándulás keretében terveztem megkeresni, végül úgy sikerült, hogy a sziklamászó kocsival érkeztem a helyszínre. Ezen a vasárnapi napon több dobozt is meg szerettünk volna találni gyalogtúránk alkalmával, de csak ezt az egyet sikerült végül.
10,3 km-re. Munkából hazaérve gondoltam, hogy még megkeressük ezt a rejtekhelyet ebéd előtt. Kalkutta Indiaban? A közelben tanyázik a jeddi juhász. A Terebics-tető Jedd község határában található, Jeddről 30-40 perc gyaloglással elérhető.
10,4 km-re. Csíkfalvából tértünk Búzaháza felé, miután áthaladtunk Búzaházán, jobbra egy földút vezet az erdő irányába. Az elmúlt napokban olvastam, láttam a képeket, hogy Óvárhely mellett már nyílnak a kockásliliomok. A vasúti sínen való átkelés után már láthatjuk a nedves rétet és a virágokat.
10,5 km-re. Az elágazásnál minden cserefa tövét átnéztem, de nem találtam. Jól jött a rejtekről készült fotó, mint segítség. A valóság az, hogy nagyon sokat vacakoltam a Terebicsen. Ha a piros sáv jelzést követed, amelyik összeköti a Somostetőt Marosszentgyörggyel, egy adott helyen kiválik belőle a piros kereszt jelzés, amely a Terebicst érintve elvezet Agárdra.
10,5 km-re. Marosszentgyörgy Marosvásárhely központjától 6 km-re fekszik. Modern sósvizű strandja és gyógykezelő központja van. Ismet megmartoztunk a sos vizben, hatha tartosabbak leszunk. A környéken, pl: Jedden, Tófalván is megtalálható a sós víz. Kolyok koromban sokat jartunk a szuleimmel furodni a sos medencekbe.
11 km-re. 1638-ban a források szerint az Agyagos tetőn fakápolna állt Szent Orsolya tiszteletére szentelve. 1671-ben a kápolnát leviszik a mai temetőbe és ott a szent őrzőangyalok tiszteletére szentelik.
11,2 km-re. Marosszentgyörgy legrégebbi és legszebb műemléke a helység feletti magaslaton található. Előbb nem ültem le a padra mert nedves volt, cipőfűzőkötést színlelve végigtapogattam az elérhető helyeket, de nem volt ott a doboz. Igyekeznem kellett, mert lassan sötétedett. Építése a XIV-ik századra tehető, román-gótikus műemlék.
11,2 km-re. A Máriaffi-kastély szebb időket megért dendrológiai parkjában több száz éves fákat is találunk. Köztük van tiszafa, kocsánytalan tölgy, mocsári tölgy, amerikai dió. Sosem jártam még itt, de a rejtésnek köszönhetően most ideje volt ezen változtatni. Nekem nagyon megtetszett a mókus. Én sem jártam még a marosszentgyörgyi Máriaffi-kastély szomszédságában levő dendrológiai parkban.

Történelmi-kulturális értékek - Maros megye
* A történelmi háttér és kulturális jelentőség részletei bejelentkezés után.
[ Fel ↑ ]

Teljeskörű hozzáférés esetén

 • Hozzászólások, bejelentések
 • Turisztikai látnivalók keresése kulcszóra és koordináták körül
 • Utolsó megtalálások és hozzászólások
 • Csanád vezér szobra adatlapjának követése
 • Közeli és meg nem talált rejtekhelyek megjelenítése térképen és listában - Erdőcsinád térkép
 • Látnivalók a felhasználó földrajzi helyzetének közelében
 • Navigálás valós időben a terepen!

Hozzászólások

 • Igen, az "Apor lányok 4 testvér között" jobban hangzik :-) Ez az első megtalált geodobozod, vagy csak az első itt bejelentett? További sikeres rejtekhely-vadászatot.
 • Itt 2011 oszen Melivel ketten ladat rejtettunk. Mivel legutoljara 2013 oszen talaltak meg, gondoltam, hogy ujra megkeresem a ladat, de mar nem volt sehol.
 • Vámszer Géza a Csík vármegye településtörténetében három zsögödi várromról beszél. Szerinte kettő kisebb, a Kisvár-tető és a Vár-hegy, a harmadik pedig a Harom-tetői vár lenne.
 • Kocsival érkeztem a helyszínre, így Maroskeresztúr utcáit kerülgetve jutottam a rejtekhely közelébe. A kocsiból nem könnyű egyből észrevenni a házak közötti átjárót, amely az egykori kastélykert területére visz.
 • Meglett, azt a fűzfán fütyülőjét.
 • A geodobozt nagyon könnyű volt megtalálni. Viszont elég körülményesre sikerült a templom megközelítése.
 • A ravatalozó délnyugati sarkánál, belül. Fel kell nyúlni.
 • Hát itten lehetőség van a doboz elrejtéséhez. Felmásztunk az egyik dombocskára, majdnem mindegyik tövében van egy kis fás-bokros, de mindegyik fel van nőve burjánnal, s ami a szomorú, hogy a szilvák is magasan vannak.
 • Hatartura Mozgalom kereteben jarva a Karpatok berceit a lada meglelve. Csodas hely, keves megtalalo.
 • En viszont orvendek , hogy valaki vegre mar megtalalta ezt a varat is. Amikor rejtettem nem volt dobozom csak egy ilyen, de nem volt benne tej, meg anyatej sem.
 • A geodoboz helyét többedmagammal mértük be. A bazaltoszlopok feletti sziklacsoport aljában a mélyedést és a köveket ugyan megtaláltuk, de a geodoboznak, sajnos, hült helye volt.
 • Kicsit suru a bozot, de azert annyira nem veszes.

Sikerült eljutni Erdőcsinád környékére? Tetszett a Csanád vezér szobra? Vagy csak egyszerűen hozzá szeretnél szólni, kiegészíteni a leírást? Meséld el nekünk a tapasztalataidat!

Néhány látnivaló

Tudomásod van kevésbé ismert, szép és érdekes kirándulóhelyekről Maros megyében? Oszd meg velünk az információidat, és adj lehetőséget a többieknek is, hogy megismerhessék ezeket a helyeket!

[ Fel ↑ ]
A hozzászólások, leírások szerzõik tulajdonai. Minden más tartalom © 2005-2024 Rejtekhely.ro, a magyar geotrekking webhely. Minden jog fenntartva. Geotrekking Székelyföldön, Erdélyben, és a Kárpát-medencében. Túrázás és kirándulás. Székelyföld, Erdély, és a Kárpát-medence látványosságai, látnivalói.