Szászbuda település (Brassó megye) Központ: Szászbuda. Szászbuda román elnevezése: Bunesti. Német neve: Bodendorf. Egyéb neve: Bondorf.
Turisztikai látnivalók - Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a terepen valós időben - bejelentkezés után

Szászbuda (Brassó megye) és környéke turisztikai látnivalói

- Evangélikus erődtemplom Rádos 4,06 km-re. Egyhajós temploma a XIV-dik század gótikus alkotása, Keresztelő Szent János tiszteletére - a sekrestye építésének idejét az ajtajára festett évszám (1526) jelzi, ami újítását is jelentheti...
- Erődtemplom Szászfehéregyháza 6,1 km-re. Szászfehéregyháza jellegzetes házakkal rendelkező szász falu...
- Haller kastély Zoltán 6,18 km-re. Segesvártól 27 km-re délkeletre fekszik, Szászkézd községhez tartozik, a községközponttól 7 km-re délkeletre van...
- Mese 6,79 km-re. Ma is álló kis gótikus temploma a XIV-dik század közepén, 1350 körül épült - korábbi egyházi jellegéhez tartozik, hogy a kerci apátság birtoka volt...
- Miklóstelke 6,93 km-re. 1267-ben jelentkezik első ízben oklevélben praedium Nicolai néven...
- Evangélikus erődtemplom Sövénység 6,96 km-re. Szent Márton tiszteletére szentelt egyhajós torony nélküli temploma a XV-dik század közepén épül késő gótikus stílusban...
- Erked 8,28 km-re. A XIII-dik században épül román kori háromhajós bazilikatemploma, a XV-dik században erődtemplommá építik át...
- Evangélikus erődtemplom Homoródbene 10,19 km-re. Templomának építési idejét a XIV-dik századra teszik, ekkor készül a hajó, a szentély és a többszöggel záródó apszisa...
- Földpiramisok Szászkézd 10,38 km-re. Földpiramisok - Szászkézd..
- Lutheránus templom Zsiberk 11,92 km-re. Mivel XIII-dik századi szász telepítés, román stílusú temploma is a XIII-dik században épül, erődített templom volt kettős várfallal...
- Evangélikus templom Szászkézd 12,6 km-re. Szászkézd Segesvártól 20 km-re fekszik...
- Sziklafal Kőhalom mellett 12,71 km-re. Kőhalom várától északnyugatra, 1 km távolságra, a Sövénység-patak földrajzi bal partján, a DN13-as nemzeti úttól alig száz méterre, egy látványos sziklafalat találunk...
- Templomerőd Garat 12,8 km-re. Eredetileg torony nélküli, háromhajós bazilika rendszerű épület volt...
- Református templom Székelymuzsna 12,85 km-re. 1520-ban Muscha, 1566-ban Musna néven jelentkezik a forrásokban...
- Parasztvár Szászkézd 13,17 km-re. A XIV-dik században egy vár épül a Szászkézdtól északnyugatra fekvő hegyen, védelmét hét torony tette erősebbé...
- Szászdálya 13,21 km-re. 1280-ban Dilia, 1323-ban Dálya, 1353-ban Daly maior, 1488-ban Dallendorf, 1523-ban Dellendorf néven fordul elő az oklevelekben...
- Kőhalom vára 13,81 km-re. Feltételezik, hogy még a szász telepítés előtt, a XI-dik században, a Kőhalom feletti hegyen, királyi vár volt...
- Likoldala Székelymuzsna 13,86 km-re. Székelymuzsnától északra egy meredek, suvadással kopaszra feltárt konglomerát sziklafal, a Likoldala emelkedik, amelynek sziklaodúi a tatárjárás idején menedékül szolgáltak...
- Katolikus templom Kőhalom 13,96 km-re. A katolikus vallás szervezkedésére 1752-ben történik kísérlet, amikor Gábor Mihály, egy Kőhalmon letelepedett obsitos katona lakást ajánl fel a ferenceseknek...
- Büdöskútfő-fürdő Kőhalom 14,04 km-re. A kőhalmi várhegy lábánál a múltban sós-kénes forrás fakadt...
- Evangélikus templom Lemnek 14,25 km-re. A XIII-dik században már itt vannak a szász telepesek, akik templom nélkül nem maradhattak...
- Evangélikus templom Kőhalom 14,3 km-re. Kőhalom plébániatemploma a szász telepítés korában, a XII–XIII-dik században épül...
- Székelyderzs 14,84 km-re. A Kányádtól 5 km-re, dombok közé települt Székelyderzs községközpont...
- Szászdálya vára 16,78 km-re. Fehéregyháza és Héjjasfalva között, utóbbi határában, a Határ-patak mentén déli irányba vezető földúton, Héjjasfalvától 5 km távolságban, egy 588 m magas hegyen találjuk az eredetileg Szászdálya határához tartozó szászdályai vár maradványait...
- Iszapvulkánok Fiatfalva 17,24 km-re. A Székelykeresztúrhoz tartozó, a várostól 1 kilométerre települt Fiatfalva nevezetessége a falu nyugati szélén álló Ugron-kúria, a 17-dik század vége óta a reformátusok és unitáriusok által közösen használt templom, valamint a falu délnyugati részén található iszapvulkánok...
- Sárpatak 17,6 km-re. 1231-ben jelentkezik először Sarpotoc néven...
- Református templom Dombos 17,73 km-re. Korai neve, villa Latina és Waldorph azt jelzi, hogy XII-dik századi szász, azaz vallon telepítés...
- Templomerőd Kóbor 17,75 km-re. Az Oltmelléki hegysorhoz tartozó Hortobágy-hegység területén, a Tyúkosi-patak mellett fekszik Kóbor község...
- Apold piramisai 17,92 km-re. Apold földpiramisai..
- Lutheránus erődtemplom Homoród 18,07 km-re. Homoród központjában található egy nagyon szép román kori, 1270-ben épült evangélikus erődtemplom...
- Iskola és községháza Homoród 18,13 km-re. Iskola és községháza - Homoród..
- Sóskút Székelykeresztúr 18,15 km-re. Székelykeresztúr és Sóskút múltja és jelene összefonódik, ezt régészeti ásatások is bebizonyították...
- Unitárius és református templom Fiatfalva 18,45 km-re. 1460-ban Fyathfalva, 1478-ban Fyadfalva néven jelentkezik az okiratokban...
- Ugron-kúria Fiatfalva 18,49 km-re. A jelenlegi L alakú, manzárdtetős kastély előtt már a 17-dik században volt itt udvarház - a történelmi idők során több építkezés is történt...
- Erődtemplom Hégen 18,5 km-re. Szent András erődített evangélikus templom - Hégen..
- Kisgalambfalva 18,6 km-re. A falu a Nagy-Küküllő bal partján terül el, a SzékelyudvarhelytSzékelykeresztúrral összekötő megyei útról a vasútállomás után kellletérni...
- Unitárius templom Újszékely 18,62 km-re. A sárdi híd után az első székely falu neve Újszékely, a Küküllő jobb partján elvonuló hegyek alján, széles utcákkal, melyeket nagyrészt cseréppel fedett kőházak szegélyeznek...
- Várféle őrtorony Nagygalambfalva 18,66 km-re. A Bánatos királylány kútja mellett, a Vágás-patak partján, a helybeliek közösségi összefogással megépítették az eredetileg a közeli Várfele nevű domboldalon lévő egykori erődítmény elképzelt mását...
- Református templom Agyagfalva 18,68 km-re. 1510-ben plébániatemploma van, plébánosa, Máté alesperes név szerint is ismeretes, maga a templom régebbi - Építési idejét a XIII-dik századra teszik...
- Kisgalamb Levendula Kisgalambfalva 18,69 km-re. A Kisgalamb Levendula egy kis levenduláskert Kisgalambfalván, a református templommal szemben, a Hősök emlékműve mellett...
- Homoród-folyó forrása 18,77 km-re. A Homoród-folyó úgynevezett forrása, pontosabban kezdete, a Kis-Homoród és a Nagy-Homoród összefolyásánál található, Homoród községben...
- Bánatos királylány kútja Nagygalambfalva 18,77 km-re. Lélegzetvisszafojtva hallgattuk a mesét, s a szomorú éneket, amit az asszony olyan gyönyörűen énekelt, hogy még a felnőttek is megkönnyezték...
- Székely Nagygyűlés Agyagfalva 18,85 km-re. Ezen a helyen, 1506-ban alkották meg az agyagfalvi constitutio-t...
- Nagy-Küküllő híd Sárd 18,87 km-re. A Székelyföldre vezető főútvonalt követve, amint az utas Segesvárt elhagyja, s aztán a gyönyörü fekvésű fehéregyházi kastélyt meghaladja, mind mélyebbre hatol a hegységek közé...
- Egykori malom és villanytelep Homoród 18,93 km-re. Az egykori homoródi malom és villanytelep, a két Homoród összefolyásától 500 m-re északkeletre található, az ortodox temető alatt, a Mirkvásárról érkező 132 jelzésű út északi oldalán...
[ Fel ↑ ]
- Sósvizes kút Mirkvásár 22,07 km-re. A mirkvásári sósvizes kút a falu templomától keletre, 740 m távolságra, illetve a megyei úti letérőtől mintegy 500 m-re található...
- Kapuzáb Fehéregyháza 22,18 km-re. A kapuzáb a falu végét jelezte a székely falvakban...
- Régi Olt-fahíd Hévíz 22,36 km-re. A hévízi Olt-híd újjáépítés áldozata lett, 1886-1887-ben cserélték ki újszerkezetű vashíddal...
- Erődített evangélikus templom Sáros 22,46 km-re. 1449-ben János bíboros oklevele szerint Szent Jakab tiszteletére szentelt temploma van, mégpedig a késő gótikus kor jellegzetességeit magán viselő egyhajós, tornyos templom...
- Királyhalma 22,74 km-re. 1396-ban tűnik fel az oklevelekben, templomról nincs adat, de a XV-dik századig katolikus lakói voltak...
- Skariatin emlékmű Segesvár 23,21 km-re. 1849 július 31-én, a segesvári csatában ütközött meg Bem József főserege az oroszokkal...
- Levendulás Csekefalva 23,21 km-re. A csekefalvi levendulaültetvény 2023-ban június 24 és július 16 között látogatható, nyílt napok keretén belül, hétköznapokon 15-20 óra között, hétvégeken 10-20 óra között...
- A Kárpátok öregje Mirkvásár 23,42 km-re. A Kárpátok öregje - Mirkvásár...
- Dobó és Vágás 23,67 km-re. A Nagy-Küküllőbe ömlő Vágás-patak felső, kitáruló völgyében fekszik Dobó...
- Céhek háza Segesvár 24,28 km-re. A segesvári Céhek háza múzeum a Torony (Turnului) utca 1 szám alatt található...
[ Fel ↑ ]
* Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a térképen valós időben - bejelentkezés után.
Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató - A hozzászólások, leírások szerzõik tulajdonai. Minden más tartalom © 2005-2024 Rejtekhely.ro, a hivatalos magyar geotrekking webhely. Minden jog fenntartva. Geotrekking Székelyföldön, Erdélyben, és a Kárpát-medencében. Túrázás, kirándulás, és kincskeresés. Székelyföld, Erdély, és a Kárpát-medence látványosságai, látnivalói.