Csatószeg település (Hargita megye) Központ: Csíkszentsimon. Csatószeg román elnevezése: Cetatuia.
Turisztikai látnivalók - Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a terepen valós időben - bejelentkezés után

Csatószeg (Hargita megye) és környéke turisztikai látnivalói

- Csíkcsatószegi borvízforrás 0,19 km-re. A Csíkcsatószeg központjában eredő borvíz, Alcsík egyik legjobb ízű borvízforrása...
- Katolikus templom Csíkcsatószeg 0,72 km-re. A csíkcsatószegi temető útfelőli oldalán egy sor évszázados lucfenyő sorakozik...
- A régi Olt folyó tanösvény Csíkszentsimon 2,22 km-re. A régi Olt folyó tanösvény - Csíkszentsimon...
- Régi székelykapuk Csíkverebes 2,26 km-re. Csíkverebesen megmaradt néhány, majdnem kétszáz éves faragott székelykapu...
- Népi fürdő Csíkverebes 2,52 km-re. Csíkverebesen, egy két medencéből, egy filagóriából, öltözőkből és napozó teraszból álló hagyományos népi fürdő található, melyet 2010-11-ben állítottak helyre...
- Benes rétláp Csíkverebes 2,68 km-re. A Benes rétláp területét borvízforrások táplálják...
- Szeszgyár Csíkszentsimon 2,9 km-re. Itt a néhai csíkszentsimoni szeszgyár látható, részben romokban...
- Csíkcsekefalva 3,52 km-re. Csíkcsekefalva Csíkszentmárton ikerfaluja, a főút mellett álló kőkereszt a falu bejáratát jelöli...
- Katolikus templom Csíkszentmárton 3,6 km-re. Csíkszentmárton középkori templomának emlékeiből megőrizték a XV-dik századi fali szentségfülkét beépítve a várfalba; sajnos felső részét letörték, falusi ügyeskedő mester munkája...
- Római katolikus templom Csíkkozmás 3,71 km-re. AKozmás-patak mellett elterülő Csíkkozmás igen régi alapítású település...
- Római katolikus kápolna Csíkszentmárton 3,81 km-re. Csíkszentmárton északi kijáratánál, a Vásárhely nevű falurészen, a Szentsimon felé vezető útelágazásnál áll egy kápolna...
- Katolikus templom Tusnád 3,87 km-re. Nagytusnád a Tusnád-patak kelet-nyugat irányban hosszan elnyúló,szűk völgyében fekszik, Tusnádfürdőtől északra, az országút mellett...
- Alszegi borvízkút Tusnád 3,93 km-re. Az Alszegi borvízkutat 1960-ban fúrták Tusnád falu alszegi részén...
- Kőkereszt Tusnád 4 km-re. Oh szent kereszt légy oltalmunk, így szól annak a kőkeresztnek a felirata, amely Tusnád falu egyik fontos kereszteződésében, a központból Alszeg felé vezető úton található...
- Imets Fülöp Jákó-iskola és emléktábla Tusnád 4,03 km-re. A Tusnádon született Imets Fülöp Jákó (1837-1912) kanonok, főesperes, tanár, gimnáziumi igazgató, valamint művelődés- és oktatásszervező tudós pap volt...
- Borvízmúzeum Tusnádfalu 4,4 km-re. Tusnád falu központjában lévő múzeumot a Csíki Székely Múzeum működteti...
- Nyírkert-rétláp Nagytusnád 4,66 km-re. Az összesen 4 hektáron elterülő Nyírkert-rétláp, a Benes-rétláp folytatása, Nagytusnádtól dél-nyugatra, a Tusnád-patak földrajzi baloldalán terül el...
- Varsavész-rétláp Újtusnád 4,76 km-re. A Varsavész-rétláp védett terület Újtusnádtól észak-keletre, az Olt földrajzi jobb partján terül el, összesen 30 hektáron...
- Szent Margit-kápolna Csíkszentimre 4,83 km-re. Csíkszentimrétől nyugatra húzódó mező közepén magányosan egy kis kápolna áll...
- Henter-kúria Csíkszentimre 4,84 km-re. Csíkszentimrén a romos állapotban lévő Henter-kúria előtti évszázados akácfák és vadgesztenyefák mesélhetnének a Henter családról és a település eseményeiről...
- Kőkeresztes emlékoszlop Csíkszentimre 4,98 km-re. A csíkszentimrei temető bejáratánál levő kőkereszt az 1700-as évek nagy pestisjárványára emlékeztet...
- Szent Imre katolikus templom Csíkszentimre 5,08 km-re. Csíkszentimre Szent Imre herceg tiszteletére szentelt, római katolikus temploma 1778-ban épült az egyházközség és Henter Ádám költségén...
- Sószékfürdő 5,29 km-re. Csíkkozmás területén ágazik el a Nyerges-tetőn át Kászon felé vezető út, ennek mentén terül el a Kendereskert és Tófenék nevű falurész...
- Julis-borvíz Újtusnád 5,56 km-re. A Julis-borvíz Újtusnád Bátord nevű falurészének északi szélén, a vasútállomás felé vezető utca mellett található...
- Akó-kapu Csíkszentgyörgy 5,6 km-re. Az Akó-kapu kifejezés az évszázadok során Alcsík közepén azt a helyet nevezte meg, ahol az országútból kiszakad a Fiság völgye felé vivő útszakasz...
- Első világháborús emlékmű Újtusnád 5,62 km-re. Az első világháború századik évfordulóján, 1922-ben, Újtusnád népe emlékművet emelt, amely a falu múltjára emlékeztet...
- Római katolikus templom Lázárfalva 5,82 km-re. Lázárfalva az Alcsíki-medence egyik félreeső települése a Tusnád- és a Hí-patakok völgyében...
- Középpatak-rétláp Újtusnád 6,5 km-re. A 4 hektár területen fekvő Középpatak-rétláp, növényvédelmi rezervátum, Újtusnádtól délre, az Olt földrajzi jobboldalán terül el...
- Sarlós Boldogasszony-kápolna Kotormány 6,74 km-re. Az Akó-kaputól a Fiság völgyébe vezető ut bal oldalán, a dombok között bujik meg Kotormány, az elrejtett falu...
- Millecentenáriumi emlékmű Újtusnád 7,11 km-re. Az Újtusnád és Tusnádfürdő közötti országúttól nem messze, Nádasfürdő irányában letérve, áll a Millecentenáriumi emlékmű...
- Nyír kútja pihenő Csíkszentimre 7,24 km-re. A Nyír kútja pihenő Csíkszentimrétől kevesebb mint 4 km-re található, keletre...
- Nyeregbe Nyerges-tető 7,29 km-re. A Nyergestetőről leereszkedve, Kozmás felé a völgybe, kitárulkozik előttünk a Csiki medence...
- Nádasfürdő Újtusnád 7,31 km-re. Nádasfürdő - Újtusnád..
- Úrkápolna Csíkszentkirály 7,52 km-re. Csíkszentkirálytól délre eső temető közepén egy elég nagy kápolna áll, kőkerítéssel körülvéve...
- Székely Lehel ajándéka Csíkszentkirály 7,66 km-re. Csíkszentkirály déli kijáratánál, mielőtt elérnénk a temetőhöz, az út túlsó felén, a mezőgazdasági gépeket forgalmazó Agromek vállalat kerítésénél, egy régi szekeret láthatunk...
- Lázárfalvi Nyírfürdő 7,76 km-re. Lázárfalván a Hí-patak folyik keresztül, s ez találkozik a Tusnád-patakkal...
- Cserépgyári borvízforrás Csíkszentkirály 7,87 km-re. Alcsík borvízforrásokban leggazdagabb települése, Csíkszentkirály, egyik legforgalmasabb borvízkútja a főút melletti, az egykori téglagyár előtti forrás...
- Csíkbánkfalva 2 8 km-re. Csíkbánkfalván több kápolna is van...
- Bors-kúria Csíkszentkirály 8,04 km-re. A Bors-kúria bejárati kapuja állítólag nem szerepel a műemlékek jegyzékében...
- Erődített katolikus templom Csíkbánkfalva 8,08 km-re. Csíkbánkfalva Csíkszeredától 17 km-re fekszik...
- Hősök Sírja Nyerges-tető 8,18 km-re. Az 1848–49-es szabadságharc utolsó csíki csatájára emlékeztet...
- Árnyék oldala Csíkmindszent 8,29 km-re. Csíkmindszent és Kotormány között egy hegygerinc található, mely kelet-nyugat irányban helyezkedik el...
- Római katolikus templom Csíkszentkirály 8,4 km-re. A jelenlegi római katolikus templom melletti hársfasort kivágták, ezért Csíkszentkirályról a település déli kijáratánál levő temető kápolna melletti öreg hársfák mesélnek...
- Óriások asztala Bánya-patak 8,47 km-re. Érdekes, nagy méretű szabályos kő...
- Borsáros-láp Csíkszentkirály 8,82 km-re. A Borsáros természetvédelmi terület az Olt jobb partján, 651 m tengerszintfeletti magasságban, 1 km-es hosszúságban, 50-200 m szélességben, Csíkszentkirály határában, a Csíkszentsimon felé vezető úttól balra terül el...
[ Fel ↑ ]
- Rudi forrás Tusnádfürdő 11,75 km-re. Rudi forrás - Tusnádfürdő...
- Mohos tőzegláp 11,93 km-re. A Szent Anna-tó vizét magába foglaló kráter gerincének túloldalán 1050 m magasságban találjuk a Mohos-tőzeglápot...
- Ördöglik Csíkzsögöd 12 km-re. Az Ördöglik környékét elsősorban a csíkszeredai terepkerékpárosoknak ajánlom, de a hely természetesen gyalogosan is felkereshető...
- Komlósároki alsóborvíz Tusnádfürdő 12,07 km-re. Komlósároki alsóborvíz - Tusnádfürdő...
- Nagy Imre képtár Csíkzsögöd 12,9 km-re. Csíkszereda képzőművészeti szempontból nevezetes látnivalója a csíkzsögödi Nagy Imre képtár...
- Kútpatak utcai Fitód-híd Csíkzsögöd 12,91 km-re. Kútpatak utcai Fitód-híd - Csíkzsögöd..
- Harom utcai Olt-híd Csíkzsögöd 12,91 km-re. Harom utcai Olt-híd - Csíkzsögöd..
- Mikó-kúria Csíkzsögöd 13,05 km-re. Mikó-kúria Csíkzsögöd, műemléképület a 19-dik századból...
- Kászonújfalu temetője 13,1 km-re. A Kászoni medencébe érve a legelső település Kászonújfalu...
- Égető kemencék Fenyves-patak völgye 13,31 km-re. A Fenyves-patak völgyében, a Buzgó borvíztől 1 km-re északra, az út egy kisebb tisztást kerül meg...
[ Fel ↑ ]
* Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a térképen valós időben - bejelentkezés után.
Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató - A hozzászólások, leírások szerzõik tulajdonai. Minden más tartalom © 2005-2024 Rejtekhely.ro, a hivatalos magyar geotrekking webhely. Minden jog fenntartva. Geotrekking Székelyföldön, Erdélyben, és a Kárpát-medencében. Túrázás, kirándulás, és kincskeresés. Székelyföld, Erdély, és a Kárpát-medence látványosságai, látnivalói.