Kóbor település (Brassó megye) Központ: Szásztyukos. Kóbor román elnevezése: Cobor. Német neve: Buchhorn. Egyéb neve: Kivern.
Turisztikai látnivalók - Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a terepen valós időben - bejelentkezés után

Kóbor (Brassó megye) és környéke turisztikai látnivalói

- Templomerőd Kóbor 0,17 km-re. Az Oltmelléki hegysorhoz tartozó Hortobágy-hegység területén, a Tyúkosi-patak mellett fekszik Kóbor község...
- Erődített evangélikus templom Felmér 3,73 km-re. Mivel már Imre király idejében a kiváltságokban részesülő falvak között szerepel, bizonyos, hogy a XI–XII-dik század fordulóján templom is épül...
- Templomerőd Szásztyukos 4,05 km-re. Szásztyukos község az Oltmelléki hegysorhoz tartozó Hortobágy-hegység területén, a Tyukos-patak mellett fekszik...
- Evangélikus templom Lemnek 5,38 km-re. A XIII-dik században már itt vannak a szász telepesek, akik templom nélkül nem maradhattak...
- Lutheránus templom Zsiberk 6,22 km-re. Mivel XIII-dik századi szász telepítés, román stílusú temploma is a XIII-dik században épül, erődített templom volt kettős várfallal...
- Református templom Dombos 6,57 km-re. Korai neve, villa Latina és Waldorph azt jelzi, hogy XII-dik századi szász, azaz vallon telepítés...
- Erődített evangélikus templom Sáros 9,73 km-re. 1449-ben János bíboros oklevele szerint Szent Jakab tiszteletére szentelt temploma van, mégpedig a késő gótikus kor jellegzetességeit magán viselő egyhajós, tornyos templom...
- Földpiramisok Sona 9,99 km-re. Földpiramisok - Sona..
- Templomerőd Garat 10,43 km-re. Eredetileg torony nélküli, háromhajós bazilika rendszerű épület volt...
- Evangélikus templom Halmágy 10,8 km-re. Szász telepítés, 1488-ban a török támadás elnépteleníti, ekkor 1488-ban magyar családnevek szerepelnek...
- Királyhalma 11,67 km-re. 1396-ban tűnik fel az oklevelekben, templomról nincs adat, de a XV-dik századig katolikus lakói voltak...
- Régi Olt-fahíd Fogaras 12,2 km-re. A fogarasi Olt-híd Fogaras város szélén, a Fogaras-Segesvár úton áll, vámoshíd szerepét töltötte be...
- Erődtemplom Szászfehéregyháza 12,37 km-re. Szászfehéregyháza jellegzetes házakkal rendelkező szász falu...
- Fogarasi vár 12,79 km-re. Fogaras városában jó állapotban maradt meg az impozáns várerőd, a 14-dik és 17-dik század között épült vár fallal, vizesárokkal van körülvéve és 4 sarokbástyával rendelkezik...
- Erődített evangélikus templom Nádpatak 14,26 km-re. 1313-ban plébániatemploma van, papja - a templom építési idejét régebbre teszik, a XII-XIII-dik század fordulójára, a román kori templomok közé tartozik, háromhajós, pilléres bazilika volt...
- Alsóvenice 14,51 km-re. 1235-ben plébániatemploma van, ebben az évben plébánosa Konrád, aki ellen és több erdélyi pap ellen panaszt emel Raynald erdélyi püspök...
- Fejedelemasszony kútja Fogaras 15,48 km-re. Fejedelemasszony kútja, Fürsten Brunnen - Fogaras...
- Sziklafal Kőhalom mellett 15,74 km-re. Kőhalom várától északnyugatra, 1 km távolságra, a Sövénység-patak földrajzi bal partján, a DN13-as nemzeti úttól alig száz méterre, egy látványos sziklafalat találunk...
- Büdöskútfő-fürdő Kőhalom 16 km-re. A kőhalmi várhegy lábánál a múltban sós-kénes forrás fakadt...
- Kőhalom vára 16,05 km-re. Feltételezik, hogy még a szász telepítés előtt, a XI-dik században, a Kőhalom feletti hegyen, királyi vár volt...
- Katolikus templom Kőhalom 16,28 km-re. A katolikus vallás szervezkedésére 1752-ben történik kísérlet, amikor Gábor Mihály, egy Kőhalmon letelepedett obsitos katona lakást ajánl fel a ferenceseknek...
- Evangélikus templom Kőhalom 16,62 km-re. Kőhalom plébániatemploma a szász telepítés korában, a XII–XIII-dik században épül...
- Evangélikus erődtemplom Sövénység 16,65 km-re. Szent Márton tiszteletére szentelt egyhajós torony nélküli temploma a XV-dik század közepén épül késő gótikus stílusban...
- Mese 16,98 km-re. Ma is álló kis gótikus temploma a XIV-dik század közepén, 1350 körül épült - korábbi egyházi jellegéhez tartozik, hogy a kerci apátság birtoka volt...
- Egykori gyógyfürdő Alsóvenice 17,43 km-re. Alsóvenice egykori gyógyfürdője a falutól 3 km-re keletre található, a Dosul Magurei nevű domb északnyugati lábánál...
- Régi Móric-fahíd Homoród 18,88 km-re. A homoródi Móric-híd (régi osztrák térképen Morizbrücke) újjáépítés áldozata lett, 1886-1887-ben cserélték ki újszerkezetű vashíddal...
- Nárciszrét Sárkány Vád 19,19 km-re. A híres Nárcisz-mező (románul Poiana Narciselor és Dumbrava Vadului néven is ismert) tulajdonképpen egy 394 hektár kiterjedésű, nedves talajú, ritkás kocsányos tölgyes, amelynek tisztásait májusban ellepik a csillagos nárcisz fehér virágai...
- Erődített evangélikus templom Nagysink 19,32 km-re. A helység szász telepítését a legkorábbi Szeben vidéki telepítések idejére teszik, az 1200-as évek előttire, körülbelül 1150-től kezdődően...
- Volt városháza Nagysink 19,72 km-re. Volt városháza, XVIII-dik századi középület - Nagysink...
- Haller-udvarház Olthévíz 19,91 km-re. A Haller-udvarház Olthévíz központi részében, egy festői és szépen karbantartott, évszázados tölgyfákkal teli parkban található...
- Régi Olt-fahíd Hévíz 20,04 km-re. A hévízi Olt-híd újjáépítés áldozata lett, 1886-1887-ben cserélték ki újszerkezetű vashíddal...
- Guthman-Valenta kastély Olthévíz 20,15 km-re. Az olthévízi Guthman-Valenta kastély a Kálnoky-kastélytól 300 méterre dél-délkeletre található, az ortodox templom szomszédságában...
- Sziklakapu Felsőkomána 20,26 km-re. Felsőkomána falutól kelet felé, valamivel több mint 2 km távolságra, a talajút két méretes sziklatömb között vezet át, ezt a helyet nevezik a Tatárok sziklakapujának...
- Lutheránus erődtemplom Homoród 20,34 km-re. Homoród központjában található egy nagyon szép román kori, 1270-ben épült evangélikus erődtemplom...
- Bazalt mikro-kanyon Olthévíz 20,4 km-re. Az olthévízi bazalt mikro-kanyon védett terület a Persány-hegység középső csoportjában, az olthévízi patak völgyében található...
- Iskola és községháza Homoród 20,43 km-re. Iskola és községháza - Homoród..
- Kincsek völgye Páró 20,57 km-re. A Kincsek pataka a Capul Homoraciului és az Osoiul Mare nevű dombok között ered, északnyugat felé folyik, és Páró község előtt felveszi a Muncsel (Muncelul, Lecioru peste totu) nevet...
- Evangélikus erődtemplom Rádos 20,63 km-re. Egyhajós temploma a XIV-dik század gótikus alkotása, Keresztelő Szent János tiszteletére - a sekrestye építésének idejét az ajtajára festett évszám (1526) jelzi, ami újítását is jelentheti...
- Homoród-folyó forrása 20,67 km-re. A Homoród-folyó úgynevezett forrása, pontosabban kezdete, a Kis-Homoród és a Nagy-Homoród összefolyásánál található, Homoród községben...
- Egykori fürdő és iszapforrások Homoród 20,86 km-re. A homoródi iszapvulkánok (helyesen iszapforrások) Homoród (Hameruden) település, a Geréd (Griedenreeg), és a Szenes-tető (Kohlenreeg) között találhatók...
- Faragott kő bazaltfal Felsőkomána 20,93 km-re. A Faragott kő geológiai természetvédelmi terület a Persány-hegység legdélebbi bazaltkitörése...
- Egykori malom és villanytelep Homoród 21,13 km-re. Az egykori homoródi malom és villanytelep, a két Homoród összefolyásától 500 m-re északkeletre található, az ortodox temető alatt, a Mirkvásárról érkező 132 jelzésű út északi oldalán...
- Kőember Felsőkomána 21,59 km-re. A Kőember-szikla a Komána-völgy északi oldalában található, rögtön az erdei út felett...
- Erődtemplom Hégen 22,68 km-re. Szent András erődített evangélikus templom - Hégen..
- Miklóstelke 22,84 km-re. 1267-ben jelentkezik első ízben oklevélben praedium Nicolai néven...
[ Fel ↑ ]
- Erődített evangélikus templom Brulya 28,44 km-re. 1332-ben plébániatemploma van - a templom eredete sokkal régibb, Halaváts szerint a XIII-dik század elején építették, ez egybeesik a szász telepítés korával, mely a XII-dik század után közvetlenül megtörtént itt is...
- Parasztvár Szászkézd 28,85 km-re. A XIV-dik században egy vár épül a Szászkézdtól északnyugatra fekvő hegyen, védelmét hét torony tette erősebbé...
- Sárpatak 29,22 km-re. 1231-ben jelentkezik először Sarpotoc néven...
- Szászdálya vára 30,22 km-re. Fehéregyháza és Héjjasfalva között, utóbbi határában, a Határ-patak mentén déli irányba vezető földúton, Héjjasfalvától 5 km távolságban, egy 588 m magas hegyen találjuk az eredetileg Szászdálya határához tartozó szászdályai vár maradványait...
- Mihályvára Mátéfalva 31,26 km-re. A középkorbanSárkány-erdőnek nevezett Persányi-hegységben, Mátéfalvától keletre, a Rákosi-szorosban állnak Mihályvára romjai...
- Evangélikus templom Mártonhegy 31,28 km-re. 1335-ben plébániatemploma van - temploma után, melynek Szent Márton lehetett a védőszentje, Szentmárton volt a neve...
- Evangélikus templom Székelyzsombor 31,5 km-re. Székelyzsombor eredetileg szász település volt, és temploma is abból a korból való...
- Erődített evangélikus templom Vessződ 31,78 km-re. 1332-ben plébániatemploma van, papja - a templom legalább egy évszázaddal régebbi, mivel a falu az 1200 előtti telepítések korából való - a mai templom a XIII-dik századi bazilikális templom utóda...
- Kőasztal Kerekhegy Persányi-hegység 31,85 km-re. A Kerekhegy az Alsórákos környékén található hegyek közül a legmagasabb, 932 m tengerszint feletti magasságával...
- Kőpince Tollas Persányi-hegység 31,92 km-re. A Kőpince egy sziklaüreg a Tollas oldalában, mely a Kerekhegy tetején levő Kőasztallal néz szembe...
[ Fel ↑ ]
* Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a térképen valós időben - bejelentkezés után.
Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató - A hozzászólások, leírások szerzõik tulajdonai. Minden más tartalom © 2005-2024 Rejtekhely.ro, a hivatalos magyar geotrekking webhely. Minden jog fenntartva. Geotrekking Székelyföldön, Erdélyben, és a Kárpát-medencében. Túrázás, kirándulás, és kincskeresés. Székelyföld, Erdély, és a Kárpát-medence látványosságai, látnivalói.