Szászfehéregyháza település (Brassó megye) Központ: Szászbuda. Szászfehéregyháza román elnevezése: Viscri. Német neve: Deutsch-Weisskirch.
Turisztikai látnivalók - Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a terepen valós időben - bejelentkezés után

Szászfehéregyháza (Brassó megye) és környéke turisztikai látnivalói

- Erődtemplom Szászfehéregyháza 0,55 km-re. Szászfehéregyháza jellegzetes házakkal rendelkező szász falu...
- Evangélikus erődtemplom Sövénység 4,89 km-re. Szent Márton tiszteletére szentelt egyhajós torony nélküli temploma a XV-dik század közepén épül késő gótikus stílusban...
- Lutheránus templom Zsiberk 6,31 km-re. Mivel XIII-dik századi szász telepítés, román stílusú temploma is a XIII-dik században épül, erődített templom volt kettős várfallal...
- Templomerőd Garat 6,72 km-re. Eredetileg torony nélküli, háromhajós bazilika rendszerű épület volt...
- Evangélikus erődtemplom Rádos 8,15 km-re. Egyhajós temploma a XIV-dik század gótikus alkotása, Keresztelő Szent János tiszteletére - a sekrestye építésének idejét az ajtajára festett évszám (1526) jelzi, ami újítását is jelentheti...
- Sziklafal Kőhalom mellett 8,26 km-re. Kőhalom várától északnyugatra, 1 km távolságra, a Sövénység-patak földrajzi bal partján, a DN13-as nemzeti úttól alig száz méterre, egy látványos sziklafalat találunk...
- Kőhalom vára 9,27 km-re. Feltételezik, hogy még a szász telepítés előtt, a XI-dik században, a Kőhalom feletti hegyen, királyi vár volt...
- Büdöskútfő-fürdő Kőhalom 9,44 km-re. A kőhalmi várhegy lábánál a múltban sós-kénes forrás fakadt...
- Katolikus templom Kőhalom 9,49 km-re. A katolikus vallás szervezkedésére 1752-ben történik kísérlet, amikor Gábor Mihály, egy Kőhalmon letelepedett obsitos katona lakást ajánl fel a ferenceseknek...
- Mese 9,76 km-re. Ma is álló kis gótikus temploma a XIV-dik század közepén, 1350 körül épült - korábbi egyházi jellegéhez tartozik, hogy a kerci apátság birtoka volt...
- Evangélikus templom Kőhalom 9,89 km-re. Kőhalom plébániatemploma a szász telepítés korában, a XII–XIII-dik században épül...
- Evangélikus templom Lemnek 10,25 km-re. A XIII-dik században már itt vannak a szász telepesek, akik templom nélkül nem maradhattak...
- Evangélikus erődtemplom Homoródbene 12,17 km-re. Templomának építési idejét a XIV-dik századra teszik, ekkor készül a hajó, a szentély és a többszöggel záródó apszisa...
- Templomerőd Kóbor 12,38 km-re. Az Oltmelléki hegysorhoz tartozó Hortobágy-hegység területén, a Tyúkosi-patak mellett fekszik Kóbor község...
- Haller kastély Zoltán 12,41 km-re. Segesvártól 27 km-re délkeletre fekszik, Szászkézd községhez tartozik, a községközponttól 7 km-re délkeletre van...
- Miklóstelke 12,84 km-re. 1267-ben jelentkezik első ízben oklevélben praedium Nicolai néven...
- Erked 13,93 km-re. A XIII-dik században épül román kori háromhajós bazilikatemploma, a XV-dik században erődtemplommá építik át...
- Templomerőd Szásztyukos 14,03 km-re. Szásztyukos község az Oltmelléki hegysorhoz tartozó Hortobágy-hegység területén, a Tyukos-patak mellett fekszik...
- Lutheránus erődtemplom Homoród 14,19 km-re. Homoród központjában található egy nagyon szép román kori, 1270-ben épült evangélikus erődtemplom...
- Református templom Dombos 14,19 km-re. Korai neve, villa Latina és Waldorph azt jelzi, hogy XII-dik századi szász, azaz vallon telepítés...
- Iskola és községháza Homoród 14,27 km-re. Iskola és községháza - Homoród..
- Homoród-folyó forrása 14,83 km-re. A Homoród-folyó úgynevezett forrása, pontosabban kezdete, a Kis-Homoród és a Nagy-Homoród összefolyásánál található, Homoród községben...
- Régi Móric-fahíd Homoród 15,03 km-re. A homoródi Móric-híd (régi osztrák térképen Morizbrücke) újjáépítés áldozata lett, 1886-1887-ben cserélték ki újszerkezetű vashíddal...
- Egykori malom és villanytelep Homoród 15,12 km-re. Az egykori homoródi malom és villanytelep, a két Homoród összefolyásától 500 m-re északkeletre található, az ortodox temető alatt, a Mirkvásárról érkező 132 jelzésű út északi oldalán...
- Erődített evangélikus templom Felmér 15,45 km-re. Mivel már Imre király idejében a kiváltságokban részesülő falvak között szerepel, bizonyos, hogy a XI–XII-dik század fordulóján templom is épül...
- Egykori fürdő és iszapforrások Homoród 15,48 km-re. A homoródi iszapvulkánok (helyesen iszapforrások) Homoród (Hameruden) település, a Geréd (Griedenreeg), és a Szenes-tető (Kohlenreeg) között találhatók...
- Földpiramisok Szászkézd 16,27 km-re. Földpiramisok - Szászkézd..
- Királyhalma 16,51 km-re. 1396-ban tűnik fel az oklevelekben, templomról nincs adat, de a XV-dik századig katolikus lakói voltak...
- Református templom Székelymuzsna 17,3 km-re. 1520-ban Muscha, 1566-ban Musna néven jelentkezik a forrásokban...
- Régi Olt-fahíd Hévíz 17,45 km-re. A hévízi Olt-híd újjáépítés áldozata lett, 1886-1887-ben cserélték ki újszerkezetű vashíddal...
- Haller-udvarház Olthévíz 17,9 km-re. A Haller-udvarház Olthévíz központi részében, egy festői és szépen karbantartott, évszázados tölgyfákkal teli parkban található...
- Szászdálya 18,01 km-re. 1280-ban Dilia, 1323-ban Dálya, 1353-ban Daly maior, 1488-ban Dallendorf, 1523-ban Dellendorf néven fordul elő az oklevelekben...
- Székelyderzs 18,21 km-re. A Kányádtól 5 km-re, dombok közé települt Székelyderzs községközpont...
- Guthman-Valenta kastély Olthévíz 18,24 km-re. Az olthévízi Guthman-Valenta kastély a Kálnoky-kastélytól 300 méterre dél-délkeletre található, az ortodox templom szomszédságában...
- Likoldala Székelymuzsna 18,5 km-re. Székelymuzsnától északra egy meredek, suvadással kopaszra feltárt konglomerát sziklafal, a Likoldala emelkedik, amelynek sziklaodúi a tatárjárás idején menedékül szolgáltak...
- Erődtemplom Mirkvásár 18,55 km-re. Mirkvásár templomáról az azt körülvevő várfalon feltüntetett két évszám ad biztos eligazítást: 1517 és 1541...
- Evangélikus templom Szászkézd 18,68 km-re. Szászkézd Segesvártól 20 km-re fekszik...
- Bazalt mikro-kanyon Olthévíz 18,72 km-re. Az olthévízi bazalt mikro-kanyon védett terület a Persány-hegység középső csoportjában, az olthévízi patak völgyében található...
- Erődített evangélikus templom Sáros 19,08 km-re. 1449-ben János bíboros oklevele szerint Szent Jakab tiszteletére szentelt temploma van, mégpedig a késő gótikus kor jellegzetességeit magán viselő egyhajós, tornyos templom...
- Parasztvár Szászkézd 19,2 km-re. A XIV-dik században egy vár épül a Szászkézdtól északnyugatra fekvő hegyen, védelmét hét torony tette erősebbé...
- Sósvizes kút Mirkvásár 19,29 km-re. A mirkvásári sósvizes kút a falu templomától keletre, 740 m távolságra, illetve a megyei úti letérőtől mintegy 500 m-re található...
- A Kárpátok öregje Mirkvásár 20,62 km-re. A Kárpátok öregje - Mirkvásár...
- Erődtemplom Hégen 20,78 km-re. Szent András erődített evangélikus templom - Hégen..
- Mirkvásári öreg tölgyfás legelő 21,08 km-re. Mirkvásár mellett található egy különleges tölgyfás legelő...
- Apold piramisai 21,19 km-re. Apold földpiramisai..
[ Fel ↑ ]
- Ugron-kúria Fiatfalva 24,68 km-re. A jelenlegi L alakú, manzárdtetős kastély előtt már a 17-dik században volt itt udvarház - a történelmi idők során több építkezés is történt...
- Unitárius templom Újszékely 24,87 km-re. A sárdi híd után az első székely falu neve Újszékely, a Küküllő jobb partján elvonuló hegyek alján, széles utcákkal, melyeket nagyrészt cseréppel fedett kőházak szegélyeznek...
- Nagy-Küküllő híd Sárd 25,05 km-re. A Székelyföldre vezető főútvonalt követve, amint az utas Segesvárt elhagyja, s aztán a gyönyörü fekvésű fehéregyházi kastélyt meghaladja, mind mélyebbre hatol a hegységek közé...
- Egykori erődítmény Vártető Nagygalambfalva 25,07 km-re. Nagygalambfalvától három km-re délkeletre, a Vágás-patak völgye felett található a Vártető...
- Fogarasi vár 25,16 km-re. Fogaras városában jó állapotban maradt meg az impozáns várerőd, a 14-dik és 17-dik század között épült vár fallal, vizesárokkal van körülvéve és 4 sarokbástyával rendelkezik...
- Harangláb Bözsefalva 25,26 km-re. A Székelyudvarhely és Székelykeresztúr közötti főútról tábla jelzi a letérőt a település felé, mely egyszerre utca és város, falu...
- Kőember Felsőkomána 25,28 km-re. A Kőember-szikla a Komána-völgy északi oldalában található, rögtön az erdei út felett...
- Unitárius templom Alsóboldogfalva 25,7 km-re. Újszékelyen felül, a Szurdokpatakának torkolatja előtt fekvő Alsó-boldogasszonyfalva következik, melyet a nép rövidítve egyszerűen Bodogfalának nevez...
- Berde Mózes Unitárius Gimnázium Székelykeresztúr 25,81 km-re. Berde Mózes Unitárius Gimnázium - Székelykeresztúr..
- Fehéregyháza vára 25,99 km-re. Fehéregyházától 3 km-re délre lévő 400 m magas hegyen középkori vár nyomai találhatók - itt először az őskorban vagy a dák korszakban építettek ki egy erődítményt...
[ Fel ↑ ]
* Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a térképen valós időben - bejelentkezés után.
Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató - A hozzászólások, leírások szerzõik tulajdonai. Minden más tartalom © 2005-2024 Rejtekhely.ro, a hivatalos magyar geotrekking webhely. Minden jog fenntartva. Geotrekking Székelyföldön, Erdélyben, és a Kárpát-medencében. Túrázás, kirándulás, és kincskeresés. Székelyföld, Erdély, és a Kárpát-medence látványosságai, látnivalói.