Madéfalva település (Hargita megye) Központ: Madéfalva. Madéfalva román elnevezése: Siculeni. Egyéb neve: Csík-Madéfalva.
Turisztikai látnivalók - Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a terepen valós időben - bejelentkezés után

Madéfalva (Hargita megye) és környéke turisztikai látnivalói

- Siculicidium útja Jézus Szíve templom Madéfalva 0,12 km-re. A madéfalvi veszedelemhez kapcsolódik az a történelmi tanösvény, amelynek kiépítésére még 2010-ben nyert pályázatot Madéfalva önkormányzata.
- Hosszú-borvíz Madéfalva 0,69 km-re. Hosszú-borvíz, Madéfalva
- Poénos kocsmák Erdélyben 1,18 km-re. Poénos nevű erdélyi kocsmák helyét, koordinátáit és fényképeit szeretnénk összegyűjteni ezen az oldalon.
- Siculicidium emlékmű Madéfalva 1,23 km-re. Siculicidium, a határőrség erőszakos megszervezésekor Madéfalva határában 1764 január 7-én a császári katonaság védtelenül lekaszabolt csíki- és háromszéki 200 székely vértanú emlékére, kik az ősi szabadság védelméért véreztek el.
- Siker Madéfalva 1,41 km-re. Végre sikerült.
- Kőmosó-tó Csíkrákos 1,9 km-re. A Göröcsfalva közelében levő, benyúló földnyelvvel rendelkező, a rejtő által Nyelves-tónak keresztelt tó, az újabban elhelyezett irányjelző táblákon Rákosi tó elnevezéssel jelenik meg.
- Csíkrákos Bogát-hegyi kápolna 2,03 km-re. Csíkrákos határában, az Olt fölé magasodó 787 m magas kiszögellés a Hargitához tartozik.
- Airsoft pálya Csíkcsicsó 2,47 km-re. Airsoft és paintball pálya, Csíkcsicsó.
- Katolikus templom Göröcsfalva Csíkrákos 2,57 km-re. Csíkrákos központjában keletre kanyarodva, a 124-es megyei úton közelíthető meg.
- Páduai Szent Antal római katolikus templom Csíkcsicsó 3,03 km-re. A Páduai Szent Antal tiszteletére felszentelt római katolikus templom Csíkcsicsó központjában található, az iskola közelében.
- Vacsárcsi kőbánya 3,81 km-re. Vacsárcsi közelében, egy olyan kevésbé ismert, felhagyott kőfejtő van, ahol Csíkban egyedülálló, bazaltorgonákat láthatunk.
- Kavics- és homokbánya Csíkszépvíz 4,43 km-re. Tekintélyes méretű kavics- és homokbánya Göröcsfalva és Csíkszépvíz között, az aszfaltút mellett, a szépvízi lőtér szomszédságában.
- Csíki Székely Krónika Vacsárcsi 5,11 km-re. Vacsárcsi első hiteles említése az 1560-as évekből származik, azonban a korábbi történetére több, elsősorban régészeti adat utal.
- Szent József-kápolna Csíkborzsova 5,44 km-re. A csíkszentmiklósi egyházközség filiáléját alkotó Csíkborzsovában, a jelenlegi kápolna helyén az Egri család épített egy fakápolnát, amelyet az idő vagy a tőzvész elpusztított.
- Vásárút Csíkdelne Borzsova Csíkszépvíz 5,46 km-re. Balogh Lajos a borzsovai falumonográfiájában említi a Vásárutat.
- Keresztelő Szent János templom Csíkdelne 5,49 km-re. A Csíkszeredából Csíkszépvizre vezető országút bal oldalán, Csíkdelne magasságában, gyenge ívelésű dombon, szántóföldek között magányosan áll a Szent János-templom.
- Katolikus templom Csíkborzsova 5,62 km-re. A Csíkszeredát Szépvizzel összekötő országútról nézve csak templomtorony jelzi, hogy a dombok mögött település húzódik meg.
- Római-katolikus kápolna Delne 5,93 km-re. Delnén, a falu szélén, egy kis kápolna áll, ez ma a falu rendszeresen használt temploma - a XV-dik században épült poligon záródású gótikus szentéllyel, csúcsíves diadalívvel és ablakokkal.
- Sziklakert a Béta oldalában 6,06 km-re. A csicsói Várszikláról, a környéket felfedezendő, beereszkedtünk az erdőben délre, a Béta-patak völgyébe.
- Csíkmadaras 6,26 km-re. Az Olt mentén egybeépült hat település.
- Asztag-kő Madéfalva 6,32 km-re. A Hargita-hegység egyik kevésbé ismert gyöngyszeme az Asztag-kő.
- Csicsói-várszikla 6,32 km-re. Csicsó vára Csíkcsicsótól délnyugatra található, a Központi-Hargita keleti peremén, a Vár-patak baloldalán levő, lemezes elválású, törésű andezit szikla tetején.
- Római-katolikus templom Csíkszentmiklós 6,61 km-re. Csíkszentmiklós a környék egyik legrégibb települése és legrégibb a plébániája.
- Kőbánya Csíkdelne 6,67 km-re. Hargita megyében több, külszíni robbantásos fejtéssel dolgozó, nagyméretű bánya van.
- Csíki panoráma Csíkszereda 6,74 km-re. Amennyiben Székelyudvarhely felől érkezik valaki Csíkszeredába, a csibai eltérő után, a kavicsos uton balra térve, az ut bal oldalán levő dombon emelkedő római katolikus templomhoz juthat.
- Csergeványoló Csíkmadaras 6,87 km-re. Csíkmadaras nyugati kijáratánál, a Nagy Madaras-patakon, ma is működik egy csergeványoló.
- Katolikus templom Csíkszentmihály 6,93 km-re. Csíkszentmihály római-katolikus templomának magas, karcsú tornya mai formáját a XVIII-dik század elején nyerte, amikor magasították, de ablakai még a gótikus kor jegyeit hordozzák.
- Csíkszentmihály hársfái 6,95 km-re. A hosszan elnyúló Kőd és Kőcsonka magaslata alatt, a Rákospatakamentén elterülő Csíkszentmihály templomkertjében találhatók hársfák mesélnek a településről.
- Vasfuvó domb Csíkszereda 7,01 km-re. Csíkszereda nyugati határában, közvetlenül a Székelyudvarhely felé vezető országút mellett, az Olt hídjának közelében található, az úgynevezett Vasfuvó domb.
- Csíktaploca 7,05 km-re. Csíktaplocát a megyeközpont, Csíkszereda elég sokáig elhanyagolt külvárosának tartják, pedig már akkor létezett, amikor Szeredának még területe sem volt.
- Fontana-borvízforrás Csíktaploca 7,19 km-re. A csíktaplocai Rét utcában egy borvízforrás található, melynek vizét a környékbeliek előszeretettel hordják és fogyasztják.
- Szeder-útkereszteződés Piricske 7,2 km-re. Piricske északi végébe érkezve egy útkereszteződéshez jutunk, mely egyúttal túraútvonalak találkozási pontja is.
- Katolikus templom Csíktaploca 7,36 km-re. Az 1567-dik évi regestrum Taplocza néven 44 kapuval jegyzi.
- Katolikus templom Csíkpálfalva 7,36 km-re. 1567-ben a regestrum mai nevén 12 kapuval jegyzi.
- Fekete nyárfa csonkja Csíktaploca 7,42 km-re. Csíktaplocán, a Lázár-kúriától 100 méterre, a járda közepén, egy 4 m kerületű fekete nyárfa található.
- Lázár-kúria Csíktaploca 7,54 km-re. Csíktaploca kőrisfája és hársfája a jelenlegi kultúrház, a volt Lázár-kúria előtt áll, társai azoknak a fáknak, amelyeket a kollektiv gazdaság idejében kivágtak.
- Borzsovafürdő 7,71 km-re. Borzsovafürdő Csíkborzsovától keletre, a Csíki-havasokban fekszik, a Borzsova pataka mentén.
- Sziklakilátó a Borvíz-patak felett Piricske 7,8 km-re. Piricske északi végében, gombaszedés közben, egy sziklakilátóra bukkantunk.
- Szent Antal-kápolna Csíkmadaras 7,82 km-re. A Fejedelem kertjében, Csíkmadaras nyugati kijáratánál, tőle mintegy 800 méterre, a Hámorfenék területén álló Szent Antal-kápolna 1992-ben épült egy régi kápolna romjaira.
- Csíkrákosi Pogányvár 7,87 km-re. A csíkrákosi Pogányvár romjai Csíkszeredától északra, Csíkrákos község nyugati határában, a Vár-patak és a Súgó-patak által közrefogott 1274 m magas sziklacsúcson állnak.
- Dánfalva 8,2 km-re. Csíkdánfalva a Felcsíki-medence középső részén települt, összenőtt a 150 évvel ezelőtt még különálló településként emlegetett Oltfalvával.
- Felszegi csengettyű Csíkszépvíz 8,24 km-re. Csíkszépvíz felszegi részén, az 1799-ben készült székelykapu mellett áll egy harangláb, amelyet a helyiek mind a mai napig egyszerűen csak Csengettyűnek neveznek.
- Dobogtató Csobotfalva 8,27 km-re. Csobotfalva településként Taplocával, Csomortánnal és Várdotfalvával alkotta a csíksomlyói egyházközséget, vagy másképpen: a szentpéteri egyházmegyét, amely 1751-ben alakult át, amikor Szereda kivált a közösségből.
- Csíksomlyói kegyhely tapintható dombormű 8,28 km-re. A csíksomlyói méretarányos bronz térplasztika a ferences temlom közelében, az út túlsó oldalán található parkolóban került felállításra.
- Kőcsonka Balaskó vára 8,3 km-re. Orbán Balázs így ír Balaskó váráról, A Székelyföld leírása című művében: Szentmihálytól a Köd szép fenyvesei között vezet az ut Szenttamásra, ennek közelében egy dombocskát Balaskó várának neveznek.
[ Fel ↑ ]
- Zsögödfürdői vár Malomföld 12,71 km-re. A zsögödfürdői vár az Olt jobb partján, a Malomföldnek nevezett helyen volt, ott ahol a zsögödfürdői házak felé emelkedő távközlési antenna is van.
- Gyertyán-tető 13,12 km-re. A Gyertyán-tető, a Kőd-vonulat pazar látványt nyújtó, éles gerincrésze.
- Gyimesi hágó 13,31 km-re. Gyimes vidékének megközelítése a Gyimesi hágó, régi nevén Tekerőhágó, irányából történik.
- Panoráma a zsögödi szorosra Zsögödfürdő 13,37 km-re. Zsögödfürdő Csíkszereda déli kijáratánál található, a város egyik, szépen rendben tartott szabadtéri, ásványvizes fürdője.
- Csihányos Csíkzsögöd 13,45 km-re. A Csihányos egy délnyugat-északkelet irányban elnyúló hegyláb, amely a Rejtek- és a Szentvér-patak völgye között helyezkedik el, a Várhegytől keletre levő Faragó-domb és Zsögödfürdő között.
- Égigérő vackorfa Fenyés Csíkszentkirály 13,47 km-re. A világhálón egy nagyon szép, meseszerű leírás olvasható a Csíkszentkirályhoz tartozó Fenyés völgyében levő vackorfáról.
- Porgyos-tető Csíkjenőfalva 13,77 km-re. Csíkjenőfalvától északra, a Porgyos-tető körül, az Olt által kirajzolt törésvonal mentén, több borvízforrás van, egykor népi fürdő is működött.
- Bánya pataka Csíkmadaras 13,81 km-re. Csíkmadarastól nyugatra, a Vasér- vagy Bánya-patakában tör fel a Küpüs-borvíz.
- Szent Anna feredő Csíkszenttamás 14,07 km-re. A Csonkatoronytól nem messze, a Feneketlen-tó közelében épült egy filagória, egy fúrt forrás vizét összegyűjtő medence, öltözővel, árnyékszékkel, nyomóskúttal, padokkal, hintával.
- Csonkatorony Csíkszenttamás 14,31 km-re. A 11 méter magas Csonkatorony a Csíki-medencében, Felcsíkon,Csíkszenttamás fölött jelzi az idő múlását.
[ Fel ↑ ]
* Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a térképen valós időben - bejelentkezés után.
Látnivalók Zalánpatak - Turisztikai látnivalók Tatrang - Közeli települések: Csíkrákos 1,89 km-re - Csaracsó látnivalói 2,61 km-re.
Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató - A hozzászólások, leírások szerzõik tulajdonai. Minden más tartalom © 2005-2024 Rejtekhely.ro, a hivatalos magyar geotrekking webhely. Minden jog fenntartva. Geotrekking Székelyföldön, Erdélyben, és a Kárpát-medencében. Túrázás, kirándulás, és kincskeresés. Székelyföld, Erdély, és a Kárpát-medence látványosságai, látnivalói.