Navigálj valós időben a terepen, segítünk megtalálni a turisztikai látnivalót!
Stefan Untch-ház - Nagysink - Turisztikai látnivalók - Bejelentkezés
 

Stefan Untch-ház - Nagysink turisztikai látnivalói

Stefan Untch-ház - Nagysink..

Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a terepen valós időben - bejelentkezés után.

***

Eljutottál erre a helyre, és különleges felvételeket sikerült készíteni? Töltsd fel a képeidet a Stefan Untch-ház Nagysink fotóalbumba! A Rejtekhely képtárában már összesen 22615 fényképet tudsz megtekinteni.

***
Kalandjáték jellegén túl, a rejtekhely-keresés igazi kihívása az arra fogékony emberek figyelmének felkeltése, Székelyföld, Erdély, illetve a Kárpát-medence természeti látnivalóinak, történelmi és kulturális örökségének, valamint igaz értékeinek megismerésére, ismertetésére.

>>> Fedezzétek fel Nagysink és a környék turisztikai értékeit, ismerjétek meg az általunk bemutatott szép és érdekes látnivalókat, mint amilyen a Stefan Untch-ház!

A legközelebbi település Nagysink, 0,11 km távolságra található.
Fotóalbum, közeli látnivalókkal: Sonai földpiramisok (10 kép). Fogarasi-medence (Fogarasföld, Olt síkság).
14714742651100
14714742661101
14714742671102
14714742681103
Milyen fontos látványosságok és népszerű látnivalók vannak a Stefan Untch-ház Nagysink közelében?
59660 116180 Volt városháza, XVIII-dik századi középület - Nagysink.
1664200 1313-ban plébániatemploma van, papja - a templom építési idejét régebbre teszik, a XII-XIII-dik század fordulójára, a román kori templomok közé tartozik, háromhajós, pilléres bazilika volt.
1727000 1332-ben már plébániatemploma van - a templom legalább egy évszázaddal korábbi, mivel eredeti formája szerint román stílusú, tornyos, háromhajós bazilika.
2546540 Thomas Quibb-ház, egykori polgármesteri hivatal - Morgonda.
2587360 1332-ben temploma van - középkori temploma volt, mert 1520-ban a szebeni tartománytól segélyt kap a templom és torony erődítésére.
2637600 Az oklevelekben először feltűnő Vallis Mariae és a németben szereplő Mariental, arra enged következtetni, hogy Mária-temploma volt.
2964160 Régiségére enged következtetni a templom védőszentje, Szent Miklós is.
3023820 1449-ben János bíboros oklevele szerint Szent Jakab tiszteletére szentelt temploma van, mégpedig a késő gótikus kor jellegzetességeit magán viselő egyhajós, tornyos templom.
3589020 3601580 3727180 Alsószombatfalván található az egykori Brukenthal-kastély, mely kivülről elég jó, benn leromlott állapotban van.
3821380 Lesses falu közelében, a lessesi templomtól délkeleti irányban, körülbelül 1,5 km távolságban találjuk az erdőben az enyhén kiemelkedő Várhegyet, ennek tetején pedig egy középkori vár nyomait. Semmi nyoma a várnak - Miután megkerestem "Románia közepét", bementem az erdöbe és megkaptam a dobozkát, közel az oszlophoz. (turisztikai látnivaló geodobozzal)
3918720 Templomának eredete egy századdal korábbra, a XIII-dik századra tehető, mert eredetileg háromhajós bazilika volt.
4012920 1332-ben plébániatemploma van, papja - a templom legalább egy évszázaddal régebbi, mivel a falu az 1200 előtti telepítések korából való - a mai templom a XIII-dik századi bazilikális templom utóda.
4295520 Ez korai templom létezését feltételezi.
4603240 Fejedelemasszony kútja, Fürsten Brunnen - Fogaras.
4760240 1778-1782-ben épült, 1906-ban bontották le, miután 1905-ben új vasszerkezetű hídat építettek mellette.
4772800 Fogaras városában jó állapotban maradt meg az impozáns várerőd, a 14-dik és 17-dik század között épült vár fallal, vizesárokkal van körülvéve és 4 sarokbástyával rendelkezik. Voltam a fogarasi várnál, augusztusban - Kár,hogy nem foglalkoznak eléggé vele, bár látszik, itt-ott valami állag megőrzésre tett kísérlet.
4904680 Szentágota Medgyestől 37 km-re délkeletre, Segesvártól 41 km-re délnyugatra, Nagyszebentől 60 km-re északkeletre, a Királyföldön, a Hortobágy két partján fekszik. Szénakazalban tűt keresel - A napokban az elmaradt, moderálásra váró bejegyzésekkel foglalkoztam. (látnivaló és geodoboz)
5002020 Erre tanú a templom maga, melynek stílusjegyei az átmeneti (román-gótikus) korra utalnak.
5127620 A templom valóban román kori csarnoktemplom volt, legkésőbb a XIII-dik század végéről.
5143320 A Mária tiszteletére szentelt templom korát stíluselemei alapján a XIII-dik század elejére teszik. Megvan - Itt sem lehetett bejutni a templomba. (itt geodobozt is lehet keresni)
5498140 1507-ben és 1698-ban templomépítésre segélyeket gyűjtenek.
5695960 6116720 Az Oltmelléki hegysorhoz tartozó Hortobágy-hegység területén, a Tyúkosi-patak mellett fekszik Kóbor község. (látnivaló és geodoboz)
6625400 6772980 Háromszögek - Hát itten lehetőség van a doboz elrejtéséhez. 7112100 Szásztyukos község az Oltmelléki hegysorhoz tartozó Hortobágy-hegység területén, a Tyukos-patak mellett fekszik.
7162340 Mivel XIII-dik századi szász telepítés, román stílusú temploma is a XIII-dik században épül, erődített templom volt kettős várfallal.
7206300 A szerzetesi hangulat lengi át falait napjainkban is. Apátság - Amúgy, csak azt akarom megmondani, hogy lehet én találtam meg elsőnek a dobozt, mert az enyém volt az első bejegyzés.
7222000 A falu szász lakossága a romos templom egykori szentélyrészét ma is evangélikus templomként használja. Nagyon szép hely - A kolostor romjai között éppen a "Kronenfest" folyt.
7316200 Rusu szerint eredete a XIII-XIV-dik századra teheto, felszínén régészeti kutatásra eddig még nem került sor.
7322480 Értékei közül megemlíthető a szentélyben található faragott szentségtartó, illetve a szines karzata. Pap nélkül - A templom zárva.
7413540 Ma is álló kis gótikus temploma a XIV-dik század közepén, 1350 körül épült - korábbi egyházi jellegéhez tartozik, hogy a kerci apátság birtoka volt. A láda itt sincs meg - Ez a templom is teljes felújítás alatt van.
7762080 Ez lehetett az a kápolna, amelyet később a kevés számban megmaradt katolikusok használtak - a XVIII-dik század elejétől segesvári ferencesek gondozzák.
7806040 A templomot a falu birtokosai, az Apafiak építették Szűz Mária tiszteletére a 13-dik században. Csodálatos freskók - Aki arrafelé jár ne hagyja ki, csodálatos templom a védművekkel együtt.
8044680 Szász telepítés, 1488-ban a török támadás elnépteleníti, ekkor 1488-ban magyar családnevek szerepelnek.
8393220 Szászfehéregyháza jellegzetes házakkal rendelkező szász falu. Kék hangulat - Különös hangulatú falucska, kövezett úttal, kék házakkal, fekete bivalyokkal.
8402640 1280-ban Dilia, 1323-ban Dálya, 1353-ban Daly maior, 1488-ban Dallendorf, 1523-ban Dellendorf néven fordul elő az oklevelekben.
8405780 Jelenleg Keresd várkastélya nem látogatható, állítólag a Bethlen család egyik tagja visszaigényelte. Kastély - Szép impozáns épület.
8543940 A híres Nárcisz-mező (románul Poiana Narciselor és Dumbrava Vadului néven is ismert) tulajdonképpen egy 394 hektár kiterjedésű, nedves talajú, ritkás kocsányos tölgyes, amelynek tisztásait májusban ellepik a csillagos nárcisz fehér virágai. Április végén, a nárciszmezőn - Aznap a környéken kirándultunk, az egyik célpont ez a nárciszmező volt.
8986680 A középkorban katolikus temploma volt, amelyet azonban megroskadt állapota miatt 1800-ban le kellett bontani.
9018080 Négyzetes alapú szentélyét kereszthálós boltozat fedte, a hajót pedig sík mennyezet.
9212760 Árpás-völgyi bánya. A regi banyajaratban - Menet Podragu fele kerestem meg.
9335220 1353-ban Villa Nicolai, 1356-ban Zenthmiclostelke, 1418-ban Closdorf,1427-ben Miklostelke, 1492-ben Kolosdorf, 1504-ben Closdorf a neve. Felújítási munkálatok - A templom körül nagyban folynak a felújítási munkálatok, állítólag az idén végeznek is.
9580140 1396-ban tűnik fel az oklevelekben, templomról nincs adat, de a XV-dik századig katolikus lakói voltak.
9677480 9686900 Holcmány Nagyszebentől 25 km-re fekszik - 13-dik századi erődtemplomának értékei a bejárati kapu, a rajta levő festett szoboralakokkal, valamint a 250-300 éves működő óraszerkezet. Sajnos - Nem találtam meg geodobozt, csak a köfalat, az esetleges rejtekkel.
9759120 Több mint 600 tölgy található a platón, melyek közül sok már a 800 éves kort is meghaladta. ásó, kapa - Segesváron hagytuk az autót, onnan mentunk fel a piros sáv jelzésen, amin most már a Via Transylvanica is halad.
9825060 Fehéregyháza és Héjjasfalva között, utóbbi határában, a Határ-patak mentén déli irányba vezető földúton, Héjjasfalvától 5 km távolságban, egy 588 m magas hegyen találjuk az eredetileg Szászdálya határához tartozó szászdályai vár maradványait.
9828200 1238-ig székelyek lakják, középkori katolikus hívei a reformáció során lutheránusok lesznek, a templommal együtt. Vár gazda nélkül - Itt bizony rengeteg lehetőség van a doboz helyének.
9887860 A helység látnivalója a Haller-kastély 1553-ból. Udvarház - Éveken át csak nézegettem a kastély romjait, de mivel most doboz is van rejtve, megálltam megkeresni.
9922400 1235-ben plébániatemploma van, ebben az évben plébánosa Konrád, aki ellen és több erdélyi pap ellen panaszt emel Raynald erdélyi püspök.
10076260 Szent Márton tiszteletére szentelt egyhajós torony nélküli temploma a XV-dik század közepén épül késő gótikus stílusban.
10142200 A templom szentélyében az 1453-as évszám egy későbbi építkezés befejezését jelzi, stíluselemei alapján a templom eredetét az előző századra kell tenni. Beszöktünk - A kiírt telefonszámon nem vették fel a kagylót, így hát a mellékutcából, a kerítés végénél beszöktünk.
10148480 A szélesebb hajóhoz az apszis szentélynégyszöggel kapcsolódik, s a többszög három oldalával záródik.
10311760 Egykori szász evangélikus püspöki székhely. Impozáns - Valóban impozáns az erődtemplom, már messziről uralja a tájat.
10387120 A harmadik osztrák katonai felmérés térképén ez a hely Kalbertritt (Borjak útja) helynévvel szerepel, a város Goldberg (Aranyhegy) negyedében (elővárosában).
10396540 Keleti tornya egyben kaputorony is, bejárata alatt keresztboltozattal - déli tornya az 1916-os évi földrengéskor összeomlott. Szászok már nincsenek - Sikerült bejutnunk a templomba is.
10409100 Egyhajós temploma a XIV-dik század gótikus alkotása, Keresztelő Szent János tiszteletére - a sekrestye építésének idejét az ajtajára festett évszám (1526) jelzi, ami újítását is jelentheti. Nagyon elhanyagolt állapotban van - De amint láttam, megkezdték a feljavítását.
10415380 A XIV-dik században egy vár épül Szászkézdtól északnyugatra fekvő hegyen. Építőtelep - A várban teljes felújításban vannak.
10434220 Erődtemploma 1496-ban épült, mellette áll az 1677-ben épült, a segesvári óratoronyra hasonlító díszes torony. A falu szeme most sem nézett oda - Felkészültem már itthon a keresésre.
10544120 Az örökös jobb- és baloldal dilemma - Én először a leírást pontosan követve a támpillér baloldalán kerestem a geodobozt, de ott nem volt. 10556680 A segesvári Szent Miklós evangélikus vártemplom, németül Bergkirche, románul Biserica din Deal.
10556680 10559820 1901-ben újjáépítik, ekkor kapja a mai romantikus, historizáló sílusú formáját.
10562960 A fedett falépcső a tanulók feljutását könnyítette meg, a dombtetőn található iskolába. Alagút - Ketten is kerestük, de beton gerendát nem találtunk.
10566100 A Sárga-tető (Gelberreeg) déli oldalában levő sziklafal mintegy száz méter hosszú, és kelet-nyugat irányban nyúlik el. Dombhát - Mindig azt hittem, hogy ez lösszfal.
10569240 Fehéregyházától 3 km-re délre lévő 400 m magas hegyen középkori vár nyomai találhatók - itt először az őskorban vagy a dák korszakban építettek ki egy erődítményt.
10584940 Az Ónművesek tornyával, egy várfolyosón keresztül, össze van kötve.
10591220 A téren található a segesvári területi evangélikus konzisztórium épülete is.
10594360 A segesvári Céhek háza múzeum a Torony (Turnului) utca 1 szám alatt található.
10594360 10594360 Az Ónművesek (románul Cositorarilor) utcájában láthatjuk Segesvár első, XIV-dik században épített plébániatemplomának megmaradt romjait.
10594360 10597500 10600640 A Wonnerth-ház az Ónművesek utca 4 szám alatt található, épült a XVI-XVII-dik században, módosították a XIX-dik században és 1938-ban.
10600640 10600640 Az Iskola utca 15 szám alatt található, egykori kézművesek által lakott ház a XVI-dik században épült.
10600640 1861-ben, Zaharia Boiu ebben a házban nyitotta meg, a segesvári vár első román iskoláját.
10600640 Az 1676-os tűzvész elpusztította, de később újraépítették.
10600640 Az Albert-házban található a Hegyi iskola bentlakása, mely ma a német tannyelvű Joseph Haltrich Elméleti Líceumhoz tartozik.
10603780 10603780 Roman S-ház - Szűcsök (románul Cojocarilor) utca 2 szám, Segesvár.
10603780 Ezek a tornyocskák fontos jelképek, melyek arra utalnak, hogy van itt egy bíróság, amely akár halálbüntetést is hozhat. A dobozt nem találtuk - Habár sokan voltunk, alkalmas pillanatban megpróbáltuk a dobozt kivenni, de sajnos már nem találtuk.
10603780 A Loris-ház, kézművesek lakóháza, az Ónművesek utca 3 szám alatt található.
10603780 Az Iskola utca 13 szám alatt található Fronius-ház kézművesek lakóháza volt, a XVI-dik században épült.
10606920 Fetter-ház a Városfal utca 11 szám alatt, történelmi műemlék a XVIII-dik századból.
10610060 Itt lakott Joseph Bacon (1857-1941), orvos és szenvedélyes gyűjtő, az Óratoronyban található Történelmi Múzeum (eredetileg Régi Segesvár Múzeum) alapítója.
10616340 Az Iskola utca 10 szám alatt található lakóház.
10616340 Kézművesek háza az Iskola utca 8 szám alatt, épült a XVI-dik században, módosították a XVIII-dik században.
10616340 Jelenleg a műemlék-épületben (MS-II-m-A-15933) egy étterem működik.

Történelmi-kulturális értékek - Brassó megye
* A történelmi háttér és kulturális jelentőség részletei regisztráció után. A fényképeket bejelentkezés után lehet megtekinteni.
[ Fel ↑ ]

Regisztrált felhasználók lehetőségei

 • Hozzászólás és bejelentés
 • Turisztikai látnivalók keresése kulcszóra és koordináták körül
 • Utolsó megtalálások és hozzászólások
 • Stefan Untch-ház adatlapjának követése
 • Közeli és meg nem talált rejtekhelyek megjelenítése térképen és listában - Nagysink térkép
 • Látnivalók a felhasználó földrajzi helyzetének közelében
 • Navigálás valós időben a terepen!

Néhány hozzászólás

  Sikerült eljutni Nagysink környékére? Tetszett a Stefan Untch-ház? Vagy csak egyszerűen hozzá szeretnél szólni, kiegészíteni a leírást? Meséld el nekünk a tapasztalataidat! Már összesen 8224 hozzászólás olvasható a webhelyünkön.

  Rejtett látnivalók a közelben

  Tudomásod van kevésbé ismert, szép és érdekes kirándulóhelyekről Brassó megyében? Oszd meg velünk az információidat, és adj lehetőséget a többieknek is, hogy megismerhessék ezeket a helyeket! Már 3727 helyszínt mutattunk be.

  [ Fel ↑ ]
  Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató - A hozzászólások, leírások szerzõik tulajdonai. Minden más tartalom © 2005-2024 Rejtekhely.ro, a hivatalos magyar geotrekking webhely. Minden jog fenntartva. Geotrekking Székelyföldön, Erdélyben, és a Kárpát-medencében. Túrázás, kirándulás, és kincskeresés. Székelyföld, Erdély, és a Kárpát-medence látványosságai, látnivalói.