Dudesd település (Hunyad megye) Központ: Alsólunkoj. Dudesd román elnevezése: Dudesti.
Bejelentkezés --> Turisztikai látnivalók - Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a terepen valós időben teljeskörű hozzáférés esetén.

Dudesd (Hunyad megye) és környéke turisztikai látnivalói

Római lépcsők Ruda 5,22 km-re. Az egykori, jelenleg felhagyott műemlék bányajárat a Bárza-patak fejénél nyílik, a Brád városhoz tartozó Ruda falutól keletre, Vályaárszuluj településtől nyugatra. A tárna egy enyhén lejtő, 180 m hosszú járat, melyet kétezer évvel ezelőtt a rómaiak ástak, és a híres római lépcsőkkel végződik.
Vasúti híd Brád 5,22 km-re. Déva felől közelítve, mielőtt Brádra érkeznénk, áthaladunk egy impozáns vasúti viadukt alatt, amely ma már nyugdíjba vonult. Sínek nélküli vasút. A vasútvonalat megyisztították a sínektől, pedig akár turistavonatot is lehetett volna járatni rajta, mert nagyon szép a táj, és a hidakon és erdőkön végigzötyögni nyitott vasúti kocsin, egy jó kis kaland lenne.
Aranymúzeum Brád 8,49 km-re. Brád aranybányászatáról nevezetes, az Aranynégyszög (Brád, Nagyág, Offenbánya, Zalatna) egyik sarka.
Vasútállomás Brád 9,52 km-re. Az akkor Arad Csanádi Egyesült Vasút cégnévvel eredményesen működő és továbbépülő vasút építészeti tevékenységének tetőpontja a millennium évében a vonal végpontján, a bányászatáról neves Brád állomáson épített, festői kompozíciójú felvételi épület.
Tölgyfa Cebe 13,91 km-re. Tölgyfa - Cebe.
Traianus forrása Körösbánya 15,17 km-re. Traianus forrása - Körösbánya.
Ferences kolostor és templom Körösbánya 15,33 km-re. 1390-ben jelentkező, bányára utaló neve bányászok idetelepítését feltételezi. Ne keresd a tornyot. A torony a jelenlegi állapotában alacsonyabb a templomnál, mert a tetejét leborította a vihar. Valóban, a XIV-dik században bányásztelepítésre kerül sor Körösbányán is.
Jósika-kastély Branyicska 15,66 km-re. Branyicska várkastélya, a Jósika-kastély, Branyicska község nyugati szélén, a Marostól északra található dombon áll. Az épületet és a körülötte fekvő parkot szociális otthonként használják.
Vörös Bástya Marosillye 17,95 km-re. A reneszánsz épületet megvásárolta a Ferences Szerzetesrend, hogy azt felújítva, egy Bethlen fejedelemre emlékező Múzeumot, és országúti vendégfogadót alakítsanak ki az évszázados falak között.
Bethlen Gábor-múzeum és várkastély Marosillye 17,97 km-re. Marosillye egykori várkastélyából napjainkra már csak egy 15 x 15 m bástya maradt fenn. Jelenleg, a régi helyére épült Bornemissza-kastélyban kórház üzemel, udvarára autóval is be lehet hajtani.
Dévai várrom 19,44 km-re. A dévai várrom Déva központjában levő Várhegyen található, a hegytetőn levő, romos állapotban levő vár legrégibb része egy falgyűrű. A sikló, az új doboz, és a régi képek. Nem értem, hogy miért kell a sárban tapicskolni, amikor ott a sikló :-) Egyébként egy külön élmény azon a ferde pályán a magasba emelkedni, és látványos is. Déva. Ha valaki meg akarja találni a dobozt, az ne a lifttel menjen fel a várba. E legbelső falgyűrű mentén sorakoznak az egyes épületszárnyak - a külső falgyűrű a 17-dik században épült, majd a 18-dik században egy újabb külső erődítményt építenek hozzá.
A dévai gyerekek Szent Ferenc Alapítvány Déva 19,95 km-re. A dévai ferences kolostor, és Csaba testvér gyerekei. Templom. Éppen az ötórási misére gyülekeztek a hívök amikor odaértem a templomhoz. Árvák. Sikerült megtalálnom a dobozt. A gyermekotthonok híre messzire hallatszik, s az erdélyiek tudják, amelyik gyermek Csaba testvér otthonába bekerül, az megmenekült.
Ortodox templom Guraszáda 20,51 km-re. Guraszáda, Dévától 30 kilométerre északnyugatra, a Maros jobb partján, a 7-es főút mentén fekszik. Az Ákos nemzetségbeli Illyei család 1292-ben kapott engedélyt rá, hogy területére románokat telepítsen.
Kovakő oldala Alváca 20,98 km-re. Baszarabásza község Alváca falujának határában, a Kovakő oldala, románul Coasta Cremenii, faopál lelőhely.
Máda barlangvár 25,25 km-re. A Máda község északnyugati szélén, a Gyógyi-patak partja közelében álló utolsó ház kertje mellől indul északi irányban egy ösvény. Körülbelül 400 métert gyalogolva könnyen megtalálható a barlang - a szurdokig el kell menni, innen indul az ösvény.
Barlangvár Erdőfalva 25,76 km-re. Az erdélyi Érchegység délkeleti részén, a festői Glodi szorostól kissé délre találjuk Erdőfalva községet, ahová legkönnyebben Szászváros felől Algyógyon keresztül juthatunk el. Útvonal a várhoz. Van egy másik egyszerűbb útvonal a barlangvárhoz. A déli irányból vezető úton Erdőfalvára érkezve a falu központjából már jól látható a községtől északra magasodó csipkézett sziklafal, mely számos üreget, hasadékot rejt magában.
Arborétum Piski 26,85 km-re. A piski-i arborétum egy mesebeli szép hely, annyira, hogy egy órát kóvályogtam benne a zuhogó esőben, és nagyon jól éreztem magam. Igazán egy szép hely. Nagyon tetszett ez a hely. Fák. Itt GPS nélkül elég bajos a megtalálás. Egy része gondozott, park jellege van.
Aranyvár Piski 27,78 km-re. Piski városka fölött, az Érchegység Nagyági csoportjának délii végében, az itt északnyugatra kanyargó Maros jobb partján fekszik Arany község. A falu délkeleti végében, az Arany-hegy lábánál, közvetlenül a Maros ártere fölött középkori vár is állott egykor.
Arany-hegy Piski 28,15 km-re. Az Arany-hegy Piski (Simeria) közelében van, a Déváról Szászsebesre vezető ut mellett emelkedik. Kincs. Könnyen meglett az Arany hegy kincse. Másik láda. A régi ládát nem találtuk, helyén egy másik, 2016-ban rejtett láda van, rengeteg bejegyzéssel. Piskiben fordulj északra Arany falu felé, aztán Algyógy felé - a hegy a baloldalon lesz.
Bethlen Jozefa kriptája Nagyhalmágy 29,74 km-re. Bethlen Jozefa (1769–1841) kriptája a Sortok-hegyen található, Nagyhalmágy falutól északra, a Halmágycsúcs település felé vezető út közelében.
Római fürdő Feredőgyógy 30,31 km-re. Az Erdélyi Érchegység déli részén, Feredőgyógy településen olyan szénsavas források törnek a felszínre, amelyek környezetükben jelentős mennyiségű mészanyagot halmoztak fel. Fürdő télen. Már az ókorban felismerték a termálvíz gyógyító hatását, ezért a rómaiak komoly fürdőt alakítottak ki a mészkőtufában. Kihasználva a természetes úton létrejött forráskrátert, a langyos források feltöréseinél, a mésztufában, a rómaiak fürdőmedencét alakítottak ki.
Bem-emlékoszlop helye 30,48 km-re. A domborműves emlékoszlop azt a helyet jelölte meg, ahol Bem altábornagy 1849. Szent István. Magát a templomot megtaláltam. február 9-én győzelmet aratott az őt üldöző osztrák csapatok felett.
Zubogó-vízesés Feredőgyógy 30,61 km-re. Zubogó-vízesés, Feredőgyógy Jégcsapok. Váratlan látvány a gőzölgő vízesés és a csillogó jégcsapok.
Felsővidra 33,83 km-re. Fehérviztől 31 km-re fekszik Felsővidra, Avram Iancu, az 1848-as román forradalmár szülőfaluja.
Árpád-kori körtemplom Algyógy 33,92 km-re. Algyógy legértékesebb épülete a körkápolna - a közelmúltban elvégzett régészeti feltárások szerint a kicsiny kerektemplom a 11-dik vagy a 12-dik században épült, s így a legkorábbi kerektemplom Erdélyben. A rotunda, egykor plébániatemplom, a református templom kertjében áll, a paplak közelében.
Református templom Algyógy 33,95 km-re. A református templom, egy régi, lebontott református templom helyén, a harmincas években épült.   Torony nélküli, egytermes, gótikus alaprajzi jellegű épület.
Vajdahunyad vára 34,33 km-re. Hunyad vára a Zalasd patak meredek partja fölé emelkedő dombon létesült a XV-dik század első felében. Corvin. Rendes sáskajárás van várban s környékén, hátha nem lenne ez a covid hisztéria. Teremőrök. Amikor elhelyeztem a dobozt, kb egy órát töltöttünk a várban, és többször is átmentünk azon a helyen ahol a doboz van. Építtetője a Zsigmond királytól adományba kapott uradalomról magát Hunyadinak nevező előkelő nemesi család feltörekvő tagja, János ur volt.
Óhunyadvár Vajdahunyad 34,78 km-re. Vajdahunyad déli szélén, a Hunyadiak történelmi nevezetességű családi várának közelében, a Cserna és a Zalasd összefolyása felett emelkedő 319 m magas Szentpéter-hegyen fekszik a korai Árpád-korban épült Óhunyad vára.
Pozsgai erdő 35,41 km-re. A Pozsgai erdő természetvédelmi terület 20 hektáron.
Valle Mika mészkövei 36,3 km-re. A Valle Mika mészkövei az Ompoly-kövekhez hasonlatos olisztolit képződmények, amelyek tulajdonképpen nem tartoznak a szoros értelemben vett Torockói-hegység területéhez. Ellenben a hatalmas sziklatömbök valamikor a geológiai idők folyamán a Torockói-hegység akkori mészkőpartjáról vándoroltak egyre délebbre, majd beágyazódtak az akkori tengerfenékbe.
Hinta Felsőgörbed 37 km-re. Hinta - Felsőgörbed
Hollókő Verespatak 37,1 km-re. A Hollókő Verespatak egyik jelképe, egy könnyen felismerhető, jellegzetes formájú sziklaképződmény, természeti emlék.
A Hollókő aljában Verespatak 37,18 km-re. A sziklás hegyoldalakon szinte semmi sem terem, az ErdélyiSzigethegység mégis rendkivül gazdag. Fel a fejjel. Hát persze, hogy el van ismerve a megtalálás. Új geodobozt rejtettünk a Hollókő tetejére. Egy körtúra formájában kerestük fel rendre Verespatak látnivalóit. Már a rómaiak is tudták ezt, akikitt aranyat és ezüstöt bányásztak, a folyót Auratumnak nevezték el.
Szfinx Felsőgörbed 37,24 km-re. Szfinx - Felsőgörbed
Angyal-tó Verespatak 37,76 km-re. Anghel (Angyal)-tó - Verespatak
Czárina-tó Verespatak 37,88 km-re. Verespatak - Czárina-tó
Piros és Fekete Szászváros 38 km-re. Piros és Fekete, Szászváros Keresés indul. A rejtekhelyen új doboz lapul. Gözmozdony. Miután elterelö hadmüveletet tartottam egy ott lötyögö ittas (reggel fél tízkor) egyénnel.
Nagy-tó panoráma Verespatak 38,45 km-re. Verespatak - Nagy-tó panoráma Panoráma. Körbenéztem és azonnal láttam, hogy a rejtekfotón látott szikladarab nincs a tó partján.
Zsinagóga Szászváros 38,47 km-re. A szászvárosi zsinagóga a XVIII-dik századból származik, szakrális épitmény. Zsidók. A zsinagóga az megtaláltatott.
Ferences templom és kolostor Szászváros 38,5 km-re. Ferences kolostorról már 1260-ból van adat a vatikáni Varasinum írásos kódexben. Szászvárosi templom. Megtaláltam a kis "BabBerci-féle" dobozt ott ahol a segítö információ mutatta. Kolostor. Ez volt az első szászvárosi doboz, amit megkerestem. A kinyomtatott kódexben: Varasini, az Ara coeli kéziratos kódexben: Voracinum a neve.
Kun Kocsárd emlékére Szászváros 38,52 km-re. 20 évvel ezelőtt Csaba testvérrel Szászváros utcáin sétálva megnéztük Kun Kocsárd és Kun Géza mellszobrainak néhai helyét, ahol ma egy repülőgépépítő mérnök mellszobra, és repülőgépének makettje látható. Kun Kollégium. Megnéztem a volt Kun Kollégium impozáns épületét és a szobrokat. Mecénás. Tulajdonképpen a két doboz egymásra vigyáz. A szobrok talapzatait úgy használták fel, hogy megfordították, nagyjából levésték a feliratokat, (de csak annyira, hogy este elemlámpával súrlófényben olvasható volt) és elől bevésték az új feliratot.
Rotunda-csúcs Verespatak 38,83 km-re. Rotunda (Kerek)-csúcs - Verespatak
Rálátás a Kopasz-Detunátára 38,85 km-re. Rejtettem a Kopasz-Detunáta tövében levő törmelékkel borított mező szélén, ahonnan jól láthatóak a bazaltoszlopok. Régi szokásom szerint többedmagammal. Földrajzos diákokkal, megtaláltam ezt a gyönyörű helyen lévő ládát. Kőmező. Gyerekkorom óta nem jártam itt. Leginkább délután érdemes bejárni ezt a hatalmas kőoszlopokkal borított mezőt, mert akkor a legjobb a Detunáta megvilágítása.
Keskeny nyomtávú szerelvény Aranyos völgye 39,9 km-re. A Fehér megyei Boncesti településen, az abrudbányai eltérőnél, egy otthagyott keskeny nyomtávú szerelvény áll.
Régi templom Zeykfalva 40,01 km-re. Zeykfalva látnivalója a 13-dik században épült román és gótikus stílusú temploma, melyet szép és értékes freskók borítanak.
Kohó-kövek Kőfalu 40,24 km-re. A Kohó-kövek Kőfalu (románul Pietroasa) településtől délkeletre találhatók. A hely neve a régi osztrák térképen Eisen-Stollen, ami a német Bergwerkstollen-ből fordítva, magyarul vasbánya-bejáratot jelent.
Kaprióra 41,77 km-re. Kaprióra falu határában két barlang található, a Sinesie- és a Dutu-barlang. A Sinesie a Kápolnásra (Capalnas) vezető földúton körülbelül 300 méterre van, míg a Dutu a Pozsgára (Pojoga) vezető út közelében.
Szászavinc Az elsüllyedt falu 43,26 km-re. Szászavinc - Az elsüllyedt falu
Malom Forrásfalva 43,35 km-re. Forrásfalva közelében, a nadrági vasipari társaságnak vasércbányái voltak.
Nagy-Bihar 44,05 km-re. Az itt látható körpanoráma lenyűgöző. Jo túra. Az Aranyos völgyéböl, a Vércsorog vizesést érintve, a csucsra. Láthatjuk a Gajna-tető,Arad-kő, Béli-hegyek, Pethő-csúcs, Zanoga, Bak-hát , Bihar-csúcs, távolabb a Mező-havas, Bocsásza, Sík-havas, Vlegyásza, Öreg-havas csúcsokat.
Királyi kastély Soborsin 44,41 km-re. Soborsin látnivalója a gyönyörű díszparkkal körülvett, 17-dik században épült klasszicista épület, a királyi kastély.
Fatemplom Gyonkány 44,87 km-re. A Havasgáld községhez tartozó Gyonkány falu történelmi emlékmű fatemploma a 19-dik század második felében épült, 1878-ban. 2024 május 5-én, húsvét vasárnapjára virradólag porrá égett, feltehetően egy égve és felügyelet nélkül hagyott gyertya miatt.
Magyarigeni-tengerszem 45,03 km-re. A Magyarigeni-tengerszem a Torockói-hegység egyetlen nagyobb méretű, természetes képződésű, állandó tava. Több mint 13 éves rejtés. Tövis felől közelitettük meg a tavat. Új rejtés új helyen. A régi rejtés nem hiszem, hogy megvan még. A geológusok szerint a Hargita megyei Gyilkos-tóhoz hasonlóan képződött, természetes, földcsuszamlások okozta elgátolások következtében.
Nagylupsa 45,46 km-re. Nagylupsa látnivalója a gazdag móc néprajzi gyujtemény.
Vadászkastély Soborsin 45,72 km-re. Soborsin nyugati végén egy vadászkastély áll, parkkal körülvéve - a 18-dik század végén épült és a 19-dik század első felében klasszicista stílusban újították fel.
Cotelul Dobrestilor kitörés 47,36 km-re. Cotelul Dobrestilor kitörés. A helynévnek nincs magyar megfelelője.
Ósebeshely vára 47,68 km-re. Célszerű a templom mellől kelti irányba induló földúton elindulni. Ez a földút egy kisebbnyílt terepre, legelőre visz.
Párkány-kitörés 47,82 km-re. Párkány-kitörés (Izbucul Politei)
Szkerisórai jegesbarlang 48,61 km-re. Az Aranyosfői vagy Szkerisórai jegesbarlang Románia legnagyobb és leghíresebb jegesbarlangja. Jégverem. Megtaláltam a VI 259-es fát, örvendtem, hogy itt kell legyen a 258-as jel is a közelben. A benne található jégtömb körülbelül 3000 éves, 20 m vastag és körülbelül 50 ezer m3 űrtartalmú.
Szentmihálykő vára Tótfalud 49,3 km-re. Tótfalud dél-nyugati részén indul az a földút, melyen dél, dél-nyugati irányba haladva, megkerüljük a várhegyet. Felérve a legelő gerincére, az út tovább halad az erdőben, de már dél-keleti irányban.
Zebernik vára Borberek 49,56 km-re. Zebernik várának romjai Borberektől 2,5 km távolságra vannak északnyugatra, a Vincipatak falu feletti Várhegyen.
A császár bükkfája Muncsal 49,68 km-re. A császár bükkfája - Muncsal
Flórián-szikla Tamásd 49,84 km-re. A Flórián-szikla egy érdekes, csúcsos formájú sziklaképződmény, az Üveggyári telep (Tamásdi üveggyár, Colonia Fabricii) szélén.
Református templom Borberek 51,55 km-re. Borberek első temploma a XII-XIII-dik század fordulóján már elkészülhetett, mert ebben az időben jönnek a környék szász telepesei, akik II Endrétől kapnak kiváltságokat. Az ötödik. A mai utam utolsó, ötödik geodoboza.
ősök trónja Hátszeg 51,64 km-re. Az ősök trónja - Hátszeg
Martinuzzi várkastély Alvinc 52,1 km-re. A domonkosok temploma és rendháza a reformációt követően, a szerzetesek eltávolítása után, rommá lesz és romjaiból építik fel újra, de már kastélyként. Kastély. Az igazság az, hogy egy kicsit pontosabb lehetne a segítség, mert elég hosszú a fal, meg persze tele van szederindával meg csihánnyal, ami eléggé hátráltatja a keresést. Romok. Fürgén másztunk be a kapu tetején és úgy éreztük miénk a kastély. Bod Péter szerint Martinuzzi építteti a kastélyt 1546-1551-ben, mások szerint Bethlen Gábor.
Ompoly-kövek 52,19 km-re. Ompoly-kövek
Református templom Alvinc 52,25 km-re. Középkori plébániatemploma, amely ma is áll, a XIV-dik századból származik, tehát feltételez egy előbbi templomot. Templom. Ezt sem sikerült megtalálnom, pedig kerestem, de nem leltem. Ódon hangulat. A fallal körülzárt templom ódon hangulata lenyűgöző. Eredetileg háromhajós templom volt, de ebből csak a középhajó maradt meg és a szentély az eredeti boltozat nélkül.
Görögkeleti templom Demsus 52,39 km-re. A Ruszka-havasok Sztrigy hegysorában, a Hátszegi-medence nyugati szélén, a Demsusi-patak mellett fekszik Demsus (Demsdorf) falu. Ortodox. Ez, tényleg egy építészeti kincs. A legrégibb görögkeleti templomnak tartják.
Kendeffy-toronyrom Hátszegváralja 52,91 km-re. Hátszegváralján, a vasutállomás melletti dombon áll a Kendeffy-toronyrom. Fogat fogért, követ kőért. Pontosabban alig találtuk meg a dombról, melynek neve Orlya-hegy, levezető, ösvénynek aligha nevezhető csapást. Nincs már Alin. Alin felirat már nincs, csak sok kék paca. Az őrtorony kerülete 50 m, kőből és római kori téglából épült.
[ Fel ↑ ]
Zajkány 61,99 km-re. Zajkány falu közelében, egy domboldalon volt Hunyadi János-emlékművének maradványa.
Szolcsvai búvópatak barlangja 1 Alsószolcsva 62,19 km-re. A Szolcsvai-búvópatak barlangja a Torockói-hegységben találhatóegyetlen védett barlang. Nyári tábor. Az EKE (Erdélyi Kárpát Egyesület) táborból tett Szolcsva - Bedellői túra alkalmával kerestem és találtam meg ezt a geodobozt. Ez nem sikerült. A gps a nagy sziklafal tövében össze-vissza mutatott. A Ponor viznyelőnél felszin alá tűnt két patakvize 1214 m felszin alatti út megtétele után 90 méterrel alacsonyabbankerül ismét a felszinre.
A víznyelő felett Fundatura Ponorului 62,57 km-re. Románia egyik legfestőibb helye, egyik legszebb tanyavilága, a fotósok paradicsoma, a Fundatura Ponorului nevű falu. A Ponor-patak völgyében található, mely része a Gradistea Muncelului - Csoklovina Nemzeti Parknak, a Surján-hegységben.
A mennyország kapuja Fundatura Ponorului 62,76 km-re. Fégyér faluból indulva, egy körülbelül 11 km hosszú kavicsos úton juthatunk el Románia egyik legfestőibb helyére. Ez a fotósok paradicsoma, a Fundatura Ponorului nevű falu.
Malajesd vára 64,33 km-re. A Retyezát-hegység északi lábánál húzódó Hátszegi-medence déli szélén, a Szálláspatak vize mellett fekszik Malajesd község. Jót kuncogtunk. Ott voltam a rejtésnél. A várat átépítették. A falakat megerősítették, a tornyot felfalazták és lefedték. A falu déli szélén lévő dombon tekintélyes rom magasodik, Malajesd vára.
Római márványbánya Bukova 65,9 km-re. A márványbánya, ahol már a rómaiak korában is folyt a kitermelés, Bukova falutól körülbelül 7 km-re található, a Bisztra-patak völgyén felfelé. Az itt kitermelt kristályos mészkő fehér, enyhén kékes színű, egy kevés grafittartalom miatt néhol fekete foltokkal.
Nagy-Arad-csúcs Béli-hegység 66,6 km-re. Nagy-Arad-csúcs
Diód vára 66,82 km-re. Diód várának romját Diód belterületének északnyugati szélén, a Diód-patak partján, az ottani tó melletti kisebb kiemelkedésen találjuk. A szomszédos kerten keresztül lehet bejutni, a tulajdonos engedélyével.
Zsuppányi halomsírok 67,52 km-re. A Bozsor községhez (románul Traian Vuia, régebb Bujor) tartozó Zsuppány településtől északnyugatra két halomsírt találunk. A nagyobbik, Zsuppányi halomsírnak nevezett lapos halom 610 méterre, kelet - északkeletre található a Bégaszuszányi vasúti megállótól, 30 méterre északra a Glavica pataktól, annak jobb partján.
Szilas-patak rezerváció 68,12 km-re. A Thoroczkay vár alól kék sáv vezet a Szilas-patak völgyébe. Egy darabig a patakot követjük, majd az út kitér a meder mellől és meredeken halad az erdőben.
Bégaszuszányi halomsírok 68,69 km-re. A Bozsor községhez (románul Traian Vuia, régebb Bujor) tartozó Bégaszuszány településtől északra több halomsírból álló régészeti lelőhelyt találunk. Tiku (Ticu) halma, egy Hallstatt-kori szentély, 540 méterre van a templomtól és 20 méterre délre a vasútvonaltól.
Kőközi-szoros 69,54 km-re. Torockó és Nagyenyed között az autóút áthalad a Kőközi-szoroson. Az Enyed-patak jó 250 méter magasságú sziklafalak között tör át.
A Thoroczkay család vára Torockószentgyörgy 70,06 km-re. Torockószentgyörgy határában, egy észak-déli sziklacsúcson, a Vársziklán található a Thoroczkay nemesi család erődítményének romja, melyet torockószentgyörgyi várnak is neveznek. Se négyzet, se trapéz. Elég sokat kerestük, de nem találtuk. Holdvilág. A telehold világított már, amikor a vár alá érkeztünk.
Torockószentgyörgy 70,14 km-re. A torockószentgyörgyi vár, a Vársziklára épített erődítmény, a XIII-dik századtól kezdve áll ellen az idő vasfogának és a támadóknak. Várostrom. A várat bevettük, fáradtságos, forró déli napsütésben. Macerás. Már a várnyeregből lefelé nehézkes, de aztán nagyon bozótós, benőtt, dzsuvás a hely. Akármilyen irányból próbálunk felkapaszkodni rá, legalább 200 m szintkülönbséget kell megtennünk, de mindenképp megéri a fáradtságot.
Lolája-tó Retyezát-hegység 70,47 km-re. Lolája-tó, románul Lacul Lolaii.
Ördögmalom-vízesés 70,76 km-re. Ördögmalom-vízesés
Biharfüred 72,38 km-re. Biharfüred, a nagyváradi görög katolikus püspökség egykori üdülőhelye. Ma népszerű kirándulóhely, sízőhely.
Csurila-nyereg Retyezát-hegység 72,38 km-re. Csurila-nyereg, románul Saua Ciurila.
Őslénytani lelőhely Radmanóc 72,64 km-re. Őslénytani, pontusi kövületek lelőhelye - Radmanóc, románul Radmanesti.
Krivádia vártorony 72,81 km-re. Krivádia községtől délre fekvő Gyálu-Babi dombon magasodó erődítményről korábban úgy tartották, hogy egy római őrtorony maradványa. Kútgyűrű. Nagyon impozáns a hatalmas kútgyűrűre hasonlító vártorony. Csak az újabb kutatások derítették fel, hogy valójában Perényi Péter építtette a zömök tornyot 1528 táján.
[ Fel ↑ ]
Látnivalók Máron - Látnivalók Magurahegy - Közeli települések: Gyalumáre 1,62 km-re - Podele 1,95 km-re.
© 2005-2024 Rejtekhely.ro. Minden jog fenntartva. Geotrekking Székelyföldön, Erdélyben, és a Kárpát-medencében. Túrázás és kirándulás. Székelyföld, Erdély, és a Kárpát-medence látványosságai, látnivalói.