Felsőrákos település (Kovászna megye) Központ: Barót. Felsőrákos román elnevezése: Racosul de Sus. Német neve: Kormosbach.
Turisztikai látnivalók - Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a terepen valós időben - bejelentkezés után

Felsőrákos (Kovászna megye) és környéke turisztikai látnivalói

- Unitárius templom Felsőrákos 0,23 km-re. Felsőrákosnak középkori gótikus temploma volt...
- Régi székelyház Felsőrákos 0,26 km-re. 1235-ben Cormosbach néven szerepel, mely települést Felsőrákos elődjének tekintenek...
- Mária-borvízforrás Darabonta Vargyas 2,45 km-re. A Kormos és Vargyas vize egyesülésénél, a Darabonta nevű helyen fakad fel e térség legjelesebb ásványos forrása, a rákosi borviz, melyet gyakran borszéki gyanánt is hordanak szét...
- Bolond-borvíz Olasztelek 3,41 km-re. Az olaszteleki Bolond-borvíz a Kormos-patak és az egykori Malom-árok találkozása közelében, attól délkeletre található...
- Köpeci szil 3,58 km-re. Az 2011-es év fája Romániában, a köpeci 300 éves szilfa...
- Likaskő Olasztelek 3,67 km-re. Olasztelek határában, közel a felsőrákosi úthoz, egy lapos kőkúp tűnik az arrajáró szemébe, mely élénken kiválik a lapos rét füves, zöld színéből...
- Attila vára Vargyas 3,99 km-re. A Persányi-hegységnek az Olt alsórákosi szorosától északrahúzódó vonulatát az erdővidéki és homoródmenti emberek Rikának vagy Rika erdejének nevezik...
- Attila vára Rika-erdei erődítményrendszer 3,99 km-re. Attila vára a Rika-erdei kora középkori erődítményrendszerhez tartozik, Felsőrákostól 6 km-re északnyugatra, a Sóskút (Nádas) és Rika patakok között, enyhe lejtésű hegylábon helyezkedik el...
- Barót 4,02 km-re. Barót Erdővidék központja, az 1739-ben született Baróti Szabó Dávid szülővárosa...
- Daniel-kastély Olasztelek 4,02 km-re. A Daniel-kastély az erdővidéki Olasztelek központjában található, reneszánsz stílusú épület, a falu egyik legfontosabb műemléke...
- Református templom Olasztelek 4,22 km-re. Olasztelek református templomának késő román és átmeneti stílusban faragott kapuzata van...
- Vargyas tavai 4,3 km-re. 1954-1989 között, a Vargyas falu közelében végzett bányászati munkák során, itt-ott elérték a talajvizet...
- Réka királyné sírja 4,32 km-re. Útban a Rika-erdei kora középkori erődítményrendszer felé, a Rika-patak völgyében vezető földúton, kelet felől érkezve, először balkéz felől a Réka királyné sírjának nevezett patak parti sziklához érkezünk...
- Réka vára Rika-erdei erődítményrendszer 4,34 km-re. Réka vára a Rika-erdei kora középkori erődítményrendszerhez tartozik, Felsőrákostól 6 km-re északnyugatra, a Sóskút (Nádas) és Rika patakok között, enyhe lejtésű hegylábon helyezkedik el...
- Református templom Vargyas 4,51 km-re. Vargyas Erdővidék festett bútorkészítéséről és fafaragásáról híres települése...
- Oroszlános emlékmű Vargyas 5,28 km-re. A vargyasi Elesett hősök emlékműve, vagy helybeli név szerint Oroszlános emlékmű, a Fő út és a Temető utca kereszteződésénél található, 50 m-re északra a Polgármesteri Hivataltól...
- Zathureczky-temető Barót 5,38 km-re. Barót északkeleti végében, a Szőlős-oldalon található a Zathureczky-temető, a helység egy régebbi temetője, mely a hatvanas évek elejéig volt használatban...
- Kerék-domb alatti vízesés Ágostonfalva 5,95 km-re. Ágostonfalva közelében, a román térképeken Fenes-pataknak nevezett, a régi osztrák térképeken Pétrisiú-ként megjelenő patak fejében levő egyik oldalágban, a Kerék-domb alatt egy mély gödörbe ömlő, 4-5 méter magas, csinos vízesés található...
- Tiborc vára 8,02 km-re. Tiborc vára, Bibarcfalvától délre fekvő, Várbükk nevű hegyen épült...
- Ésfalu Bardóc és Erdőfüle 8,09 km-re. Bardóc községközpontot csak egy néhányszáz méteres szakasz választja el Erdőfülétől, a helybeliek ezt Ésfalunak hívják...
- Rákosi Tepő Alsórákos 8,2 km-re. Az Olt rakosi szakasza folotti karszt teruleten,  az Also-Rakos feloli oldalon talalhato egy piramis alaku meszkoszirt, aminek a neve Rakosi Tepo, 820 m magassaggal...
- Tepő vára Alsórákos 8,23 km-re. A Kárpát-kanyar hágói a legfontosabb átjárócsoport, amely a Kárpát-medencét a Fekete-tenger térségével összeköti...
- Református templom Bibarcfalva 8,44 km-re. Bibarcfalva látnivalója a református templom Szent László-legendát ábrázoló freskótöredékei...
- Bükkfej 8,48 km-re. A Baróti-hegység turisztikai szempontból alig feltárt, alig használt vidék, pedig lombos erdőivel, hangulatos ligeteivel üdítő változatosságot jelent a körötte lévő magashegységek zordon rengetegeihez képest...
- Unitárius templom Ürmös 8,51 km-re. A XVIII-dik században unitárius anyaegyház...
- Tartogóvára Miklósvár 8,55 km-re. Tartogóvára Miklósvár fölött található a Csutakosnak nevezett erdőrészen...
- Református templom Bodos 8,69 km-re. Bodos a Barót felől jövő főúttól kicsit bennebb,  nyugalmas környezetben, dombok között, egy teknőben fekszik...
- Ürmösi Töpe 8,9 km-re. Áthaladva az alsórákosi szoros első büvkörén, még nagyobbszerű táj-csoport merül fel; a szoros mindkét felén roppant hegy-óriások emelkednek, jobbról a sziklagula idomu rákosi Tepej, balról a vele versenyző sisak idomu ürmösi Tepej...
- Ferenczy-Boda kúria Erdőfüle 9,02 km-re. Ferenczy-Boda kúria - Erdőfüle...
- Sündisznó-szikla Ürmös 9,02 km-re. A falu délnyugati kijáratánál, a régi térképeken Kiskőbányának nevezett részen, egy különleges, sündisznóhoz hasonlító sziklát találunk...
- Ürmösi Töpe barlangjai 9,06 km-re. Az Olt folyó Ágostonfalva és Alsórákos közötti 10 km hosszú, kiszélesedett szorosában csak kisebb barlangokat hagyott meg az erozió...
- Tortomai halomsirok 9,11 km-re. Bardóc és Bibarcfalva közt, a Kerekhegyen és a Csutakos tetőn egy 18 halomból álló, kora bronzkori temető van...
- Ravaszlik Egres-patak völgye 9,15 km-re. Tortomától csekély távolra a Hermánból Bardóczra vezető út mellett van egy most össze omladozott, Ravaszlik-nak nevezett sziklaüreg, mely régi harczias időkben a vidék lakóinak erőditett védhelyül szolgált...
- Kopjafás temető Erdőfüle 9,27 km-re. Erdőfüle a nevét a hagyomány szerint onnan kapta, hogy a Kormos-patak völgyébe mintegy fülként ékelődik be Baróttól pár kilométerre...
- Kustaly vára Oklánd 9,41 km-re. Kustaly vára a Persány-hegység főgerincének nyergében található, az Oklánd és Vargyas közötti úttól délre emelkedő Heveder hegyese és a Gyepűbükke között...
- Turdolya-szikla Alsórákos 9,58 km-re. A Turdolya-szikla közvetlenül az Olt folyó szélén magasodik...
- Kilátótorony Heveder hegyese Oklánd 9,7 km-re. Az oklándi Kishomoród Közbirtokosság két kilátótornyot is állított a község területén, az egyik a Heveder hegyese tetején van, a másik a Bene-hegy csúcsán...
- Hagymás vára Oklánd 9,9 km-re. Hagymás vára valószínűleg egy római őrtorony vagy egy földvár lehetett, mely az itt átvonuló római út, a limes egyik láncszemét képezhette...
- Kék-kő Ürmösi Töpe-patak 10,33 km-re. A Kék-kő közvetlenül az Ürmösi Töpe-patak, osztrák térképeken Ürmösi határ-patak völgyében vezető erdőkitermelő út mellett található...
- Mihályvára Mátéfalva 10,66 km-re. A középkorbanSárkány-erdőnek nevezett Persányi-hegységben, Mátéfalvától keletre, a Rákosi-szorosban állnak Mihályvára romjai...
- Fenyős kőfejtő Alsórákos 10,85 km-re. Az alsórákosi bazaltoszlopoktól megközelítőleg 300 méterre északra található a Fenyős Kőfejtő...
- Sziklakapu Ürmösi határ-patak 10,93 km-re. Az Ürmösi határ-patak, jelenlegi nevén Ürmösi Töpe-patak fejének baloldali ágán egy érdekes sziklakapu található, mely alatt átfolyik a víz...
- Kankóskert Erdőfüle 11,1 km-re. A Kankóskert Erdőfüle észak-keleti dombján, a Fok-tető alatt található...
- Református templom Nagybacon 11,2 km-re. Nagybacon látnivalója az 1930-as években épített, Kós Károly által tervezett és szépen felújított kultúrotthon...
- Bazaltoszlopok Alsórákos 11,22 km-re. A Persányi-hegységet, kelet-nyugat irányban átvágó Olt-folyó a szorosból kilépve Alsórákosnál újból belevágja széles medrét a negyedkor elején képződött bazalterületbe...
[ Fel ↑ ]
- Sós kút Homoródszentpéter 16,47 km-re. A sóskút Homoródszentpétertől keletre, 1,15 km távolságra található, a Tarhegy aljában...
- Erődtemplom Mirkvásár 16,49 km-re. Mirkvásár templomáról az azt körülvevő várfalon feltüntetett két évszám ad biztos eligazítást: 1517 és 1541...
- Madárpihenő Homoródszentpál 16,78 km-re. A homoródszentpáli Madárpihenő a Homoródmenti Madárvédelmi Natura 2000 terület része, így ma 200 hektáron madárvédelmi rezervátum...
- Katolikus temető Zalánpatak 17,42 km-re. Zalánpatak római katolikus temploma 1863-ban épült, a Kisboldogasszony tiszteletére...
- Homokkő képződmények Homoródalmás 17,53 km-re. Homoródalmás felől a Vargyas-szoros felé vezető út bal oldalán, a domboldalban látványos homokkőképződményeket láthatunk...
- Sós kút Recsenyéd 18,13 km-re. Homoródrecsenyéden a sósforrás a falutól keletre, a Bakó-hegy oldalán, a templomtól 2 km-re található...
- Pisztrángtelep Erdőfüle 18,18 km-re. A Pisztrángtelep a tiszta vizű Kormos-patak völgyében, a Köves-patak torkolata alatt található...
- Hatod-tető 18,25 km-re. Mikóújfalutól Kisbacon fele, a Hatodról belátható az egész medence...
- Répás medence Zalánpatak 18,36 km-re. Ha a Répás medence vizében két hétig napi tíz percig mártózunk, jótékony hatással lesz érrendszeri betegségeinkre, serkenti a vérkeringést, jó csonterősítő hatása van, és nyugtatja az idegrendszert...
- Béla bán vára Homoródszentpál 18,37 km-re. A 12-dik századi Béla bán várának helye Homoródszentpál északi határában található, a Kis-Homoródba ömlő Várca-patak bal oldalán...
[ Fel ↑ ]
* Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a térképen valós időben - bejelentkezés után.
Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató - A hozzászólások, leírások szerzõik tulajdonai. Minden más tartalom © 2005-2024 Rejtekhely.ro, a hivatalos magyar geotrekking webhely. Minden jog fenntartva. Geotrekking Székelyföldön, Erdélyben, és a Kárpát-medencében. Túrázás, kirándulás, és kincskeresés. Székelyföld, Erdély, és a Kárpát-medence látványosságai, látnivalói.