Vargyas település (Kovászna megye) Központ: Vargyas. Vargyas román elnevezése: Varghis.
Turisztikai látnivalók - Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a terepen valós időben - bejelentkezés után

Vargyas (Kovászna megye) és környéke turisztikai látnivalói

- Oroszlános emlékmű Vargyas 0,14 km-re. A vargyasi Elesett hősök emlékműve, vagy helybeli név szerint Oroszlános emlékmű, a Fő út és a Temető utca kereszteződésénél található, 50 m-re északra a Polgármesteri Hivataltól...
- Református templom Vargyas 1,09 km-re. Vargyas Erdővidék festett bútorkészítéséről és fafaragásáról híres települése...
- Vargyas tavai 2,33 km-re. 1954-1989 között, a Vargyas falu közelében végzett bányászati munkák során, itt-ott elérték a talajvizet...
- Likaskő Olasztelek 2,47 km-re. Olasztelek határában, közel a felsőrákosi úthoz, egy lapos kőkúp tűnik az arrajáró szemébe, mely élénken kiválik a lapos rét füves, zöld színéből...
- Bolond-borvíz Olasztelek 3,15 km-re. Az olaszteleki Bolond-borvíz a Kormos-patak és az egykori Malom-árok találkozása közelében, attól délkeletre található...
- Daniel-kastély Olasztelek 3,37 km-re. A Daniel-kastély az erdővidéki Olasztelek központjában található, reneszánsz stílusú épület, a falu egyik legfontosabb műemléke...
- Mária-borvízforrás Darabonta Vargyas 3,39 km-re. A Kormos és Vargyas vize egyesülésénél, a Darabonta nevű helyen fakad fel e térség legjelesebb ásványos forrása, a rákosi borviz, melyet gyakran borszéki gyanánt is hordanak szét...
- Református templom Olasztelek 3,46 km-re. Olasztelek református templomának késő román és átmeneti stílusban faragott kapuzata van...
- Réka királyné sírja 4,33 km-re. Útban a Rika-erdei kora középkori erődítményrendszer felé, a Rika-patak völgyében vezető földúton, kelet felől érkezve, először balkéz felől a Réka királyné sírjának nevezett patak parti sziklához érkezünk...
- Ésfalu Bardóc és Erdőfüle 4,34 km-re. Bardóc községközpontot csak egy néhányszáz méteres szakasz választja el Erdőfülétől, a helybeliek ezt Ésfalunak hívják...
- Attila vára Rika-erdei erődítményrendszer 4,85 km-re. Attila vára a Rika-erdei kora középkori erődítményrendszerhez tartozik, Felsőrákostól 6 km-re északnyugatra, a Sóskút (Nádas) és Rika patakok között, enyhe lejtésű hegylábon helyezkedik el...
- Attila vára Vargyas 4,85 km-re. A Persányi-hegységnek az Olt alsórákosi szorosától északrahúzódó vonulatát az erdővidéki és homoródmenti emberek Rikának vagy Rika erdejének nevezik...
- Kopjafás temető Erdőfüle 5,1 km-re. Erdőfüle a nevét a hagyomány szerint onnan kapta, hogy a Kormos-patak völgyébe mintegy fülként ékelődik be Baróttól pár kilométerre...
- Ferenczy-Boda kúria Erdőfüle 5,12 km-re. Ferenczy-Boda kúria - Erdőfüle...
- Réka vára Rika-erdei erődítményrendszer 5,32 km-re. Réka vára a Rika-erdei kora középkori erődítményrendszerhez tartozik, Felsőrákostól 6 km-re északnyugatra, a Sóskút (Nádas) és Rika patakok között, enyhe lejtésű hegylábon helyezkedik el...
- Unitárius templom Felsőrákos 5,5 km-re. Felsőrákosnak középkori gótikus temploma volt...
- Régi székelyház Felsőrákos 5,51 km-re. 1235-ben Cormosbach néven szerepel, mely települést Felsőrákos elődjének tekintenek...
- Ravaszlik Egres-patak völgye 6,34 km-re. Tortomától csekély távolra a Hermánból Bardóczra vezető út mellett van egy most össze omladozott, Ravaszlik-nak nevezett sziklaüreg, mely régi harczias időkben a vidék lakóinak erőditett védhelyül szolgált...
- Barót 6,63 km-re. Barót Erdővidék központja, az 1739-ben született Baróti Szabó Dávid szülővárosa...
- Hagymás vára Oklánd 6,75 km-re. Hagymás vára valószínűleg egy római őrtorony vagy egy földvár lehetett, mely az itt átvonuló római út, a limes egyik láncszemét képezhette...
- Kustaly vára Oklánd 6,97 km-re. Kustaly vára a Persány-hegység főgerincének nyergében található, az Oklánd és Vargyas közötti úttól délre emelkedő Heveder hegyese és a Gyepűbükke között...
- Tortomai halomsirok 7 km-re. Bardóc és Bibarcfalva közt, a Kerekhegyen és a Csutakos tetőn egy 18 halomból álló, kora bronzkori temető van...
- Zathureczky-temető Barót 7,01 km-re. Barót északkeleti végében, a Szőlős-oldalon található a Zathureczky-temető, a helység egy régebbi temetője, mely a hatvanas évek elejéig volt használatban...
- Kankóskert Erdőfüle 7,41 km-re. A Kankóskert Erdőfüle észak-keleti dombján, a Fok-tető alatt található...
- Dobói kápolna Erdőfüle 7,54 km-re. Erdőfülén felül egy határrészt a Kormospatak völgyében Faluhelynek neveznek...
- Kilátótorony Heveder hegyese Oklánd 7,7 km-re. Az oklándi Kishomoród Közbirtokosság két kilátótornyot is állított a község területén, az egyik a Heveder hegyese tetején van, a másik a Bene-hegy csúcsán...
- Katolikus templom romjai Erdőfüle 8,12 km-re. A múlt század közepén még elég magasan álló romokból egy középkori templom maradványait azonosították, amelyeket Orbán Balázs ismertet: 8 lépés hosszú és ugyanilyen széles poligon záródású szentély, 17 lépés hosszu és 11 lépés széles hajó...
- Ejtőkő 8,21 km-re. Erdővidéknépművészetéről híres falujábólVargyasról indulunk, a Vargyas patak völgyén fölfelea Homoródalmási Orbán Balázs barlang irányába...
- Református templom Bibarcfalva 8,28 km-re. Bibarcfalva látnivalója a református templom Szent László-legendát ábrázoló freskótöredékei...
- Tiborc vára 8,51 km-re. Tiborc vára, Bibarcfalvától délre fekvő, Várbükk nevű hegyen épült...
- Köpeci szil 8,56 km-re. Az 2011-es év fája Romániában, a köpeci 300 éves szilfa...
- Kormos völgye 9,69 km-re. A Kormos-patak völgyében fekszik Erdőfüle, mely közigazgatásilag Bardochoz tartozik...
- Református templom Bodos 9,76 km-re. Bodos a Barót felől jövő főúttól kicsit bennebb,  nyugalmas környezetben, dombok között, egy teknőben fekszik...
- Kőcsűr Vargyas-szoros 9,86 km-re. A Kőcsűr, mely tulajdonképpen egy boltív a sziklában a Vargyas-szoros alsó végénél található, egy erdős sziklaszál tetején, közvetlenül a patak felett, átellenben a Medvék szigetének nevezett kis hordalékszigettel...
- Orbán Balázs-barlang Vargyas-szoros 10,17 km-re. A Vargyas-szoros legnevezetesebb barlangja az Orbán Balázs barlang (Kőlik, Nagybarlang, Almási barlang), melyet az elmúlt évszázadok folyamán számos híresség – Jókai Mór, Wesselényi Miklós, John Paget meglátogatott...
- Kilátótorony Bene-hegy Oklánd 10,2 km-re. Az oklándi kilátótorony a községközponttól keletre, a Bene-hegy (régebb Beteghegy, majd Bened-hegy) tetején található...
- Csudálókő Vargyas-szoros 10,23 km-re. A Vargyas-szoros keleti oldalának látnivalói, így a Csudáló-kő teteje is, a javarészt erdőben vezető, piros ponttal jelzett, Farkas csapás (ösvény) mentén érhetők el...
- Csala tornya Vargyas-szoros 10,26 km-re. A monda szerint nagy erővel támadtak a tatárok a környékre, ezért a nép visszahúzódott az elfalazott bejáratú Kőlikba...
- Tatárlik Vargyas-szoros 10,28 km-re. Az Orbán Balázs-barlangtól nyugati irányban, a vele átellenben, a patak túlsó partján lévő sziklafalban, a Lócsűr-barlang felett körülbelül 15 méterrel található a Tatárlik-barlang, amely egykor mesterségesen rakott, kőfalakkal védett menedékhely volt...
- Dénes István emléktúra Vargyas-szoros 10,32 km-re. A Dénes István emléktúra avargyasi kőbányától indult, majd a Súgólik megtekintése után a Gódrakarszton folytatódott és a Vargyas-szorosban ért véget...
- Dungó feredő Homoródkarácsonyfalva 10,38 km-re. A Dungó népi feredő Homoródkarácsonyfalvától délkeletre található, a Sós- és a Csősz-patak (régebb Csüsz-patak) között...
- Vargyas-patak Vargyas-szoros 10,47 km-re. A Vargyas-patak szurdoka, a Persány-Rika hegység északi végénél, a Hargitalábainál kialakult mészkő-szikla szoros, a Székelyföld egyik jelentős, festői természeti szépségekben gazdag karsztvidéke...
- Benedek Elek sírja Kisbacon 10,54 km-re. Benedek Elek sírja a Kisbacontól nyugatra fekvő temetőben található...
- Vándorsólyom via ferrata Beszállási pont Vargyas-szoros 10,56 km-re. Azt lehetne mondani, hogy Kovászna megye via ferratája, mert majdnem itt van...
- Bázis-sósmedencék Homoródkarácsonyfalva 10,59 km-re. Homoródkarácsonyfalvától délkeletre, a Dungó népi feredő közelében, attól keletre, a Csősz patakába ömlő Sós-patakon, két sósmedencét találunk...
[ Fel ↑ ]
- Égető kemencék Fenyves-patak völgye 16,03 km-re. A Fenyves-patak völgyében, a Buzgó borvíztől 1 km-re északra, az út egy kisebb tisztást kerül meg...
- Sziklakapu Ürmösi határ-patak 16,05 km-re. Az Ürmösi határ-patak, jelenlegi nevén Ürmösi Töpe-patak fejének baloldali ágán egy érdekes sziklakapu található, mely alatt átfolyik a víz...
- A Kárpátok öregje Mirkvásár 16,63 km-re. A Kárpátok öregje - Mirkvásár...
- Kőpince Tollas Persányi-hegység 16,79 km-re. A Kőpince egy sziklaüreg a Tollas oldalában, mely a Kerekhegy tetején levő Kőasztallal néz szembe...
- Kőasztal Kerekhegy Persányi-hegység 17,23 km-re. A Kerekhegy az Alsórákos környékén található hegyek közül a legmagasabb, 932 m tengerszint feletti magasságával...
- I világháborús emlékmű Lövéte 17,24 km-re. A Kis-Homoród völgyében fekvő Lövétén, a község központjában, az úgynevezett középszegi malom háta mögött, a parókia kertjének előterében impozáns méretű háborús emlékmű áll...
- Kerekes Julcsa háza Homoródszentmárton 17,44 km-re. Kerekes Julcsa háza, és annak kapuja - Homoródszentmárton...
- Unitárius vártemplom Homoródszentmárton 17,5 km-re. A Nagy-Homoród völgyében, a Gyepes- és a Lókod-patakkal való találkozásnál települt Homoródszentmárton községközpont...
- Sósvizes kút Mirkvásár 17,81 km-re. A mirkvásári sósvizes kút a falu templomától keletre, 740 m távolságra, illetve a megyei úti letérőtől mintegy 500 m-re található...
- Asszony-bosszantó csárda Lövéte 18 km-re. Az Asszony-bosszantó csárda három út kereszteződésénél található, melyek Kirulyfürdőről, Szeltersz felől, illetve Lövétéről érkeznek...
[ Fel ↑ ]
* Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a térképen valós időben - bejelentkezés után.
Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató - A hozzászólások, leírások szerzõik tulajdonai. Minden más tartalom © 2005-2024 Rejtekhely.ro, a hivatalos magyar geotrekking webhely. Minden jog fenntartva. Geotrekking Székelyföldön, Erdélyben, és a Kárpát-medencében. Túrázás, kirándulás, és kincskeresés. Székelyföld, Erdély, és a Kárpát-medence látványosságai, látnivalói.