Reusor település (Brassó megye) Központ: Mundra. Reusor román elnevezése: Rausor.
Bejelentkezés --> Turisztikai látnivalók - Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a terepen valós időben teljeskörű hozzáférés esetén.

Reusor (Brassó megye) és környéke turisztikai látnivalói

Fogarasi vár 3,99 km-re. Fogaras városában jó állapotban maradt meg az impozáns várerőd, a 14-dik és 17-dik század között épült vár fallal, vizesárokkal van körülvéve és 4 sarokbástyával rendelkezik. Fogaras és környéke. Többször is voltam a Fogarasi havasokban gyalog, utoljára egy óriási vihar kergetett le a Bilea-tótól. Voltam a fogarasi várnál, augusztusban. Kár,hogy nem foglalkoznak eléggé vele, bár látszik, itt-ott valami állag megőrzésre tett kísérlet.
Régi Olt-fahíd Fogaras 4,29 km-re. A fogarasi Olt-híd Fogaras város szélén, a Fogaras-Segesvár úton áll, vámoshíd szerepét töltötte be. 1778-1782-ben épült, 1906-ban bontották le, miután 1905-ben új vasszerkezetű hídat építettek mellette.
Fejedelemasszony kútja Fogaras 4,61 km-re. Fejedelemasszony kútja, Fürsten Brunnen - Fogaras.
Földpiramisok Sona 6,56 km-re. Földpiramisok - Sona
Nárciszrét Sárkány Vád 8,28 km-re. A híres Nárcisz-mező (románul Poiana Narciselor és Dumbrava Vadului néven is ismert) tulajdonképpen egy 394 hektár kiterjedésű, nedves talajú, ritkás kocsányos tölgyes, amelynek tisztásait májusban ellepik a csillagos nárcisz fehér virágai. Még mindig. A doboz továbbra is várja a keresőket, a nárciszok kezdtek virágozni. Április végén, a nárciszmezőn. Aznap a környéken kirándultunk, az egyik célpont ez a nárciszmező volt. Mivel a hasonló tölgyesek többségét már kivágták, a terület nemcsak a nárciszok miatt, hanem mint a vidékre korábban jellemző növénytársulás fönnmaradt képviselője is érdekes.
Evangélikus templom Halmágy 11,1 km-re. Szász telepítés, 1488-ban a török támadás elnépteleníti, ekkor 1488-ban magyar családnevek szerepelnek. Bazilikális rendszerben épült háromhajós temploma 1260 előtti vagy legkésőbb ekkor kezdik el építését.
Erődített evangélikus templom Felmér 12,57 km-re. Mivel már Imre király idejében a kiváltságokban részesülő falvak között szerepel, bizonyos, hogy a XI–XII-dik század fordulóján templom is épül. Erre tanú a templom maga, melynek stílusjegyei az átmeneti (román-gótikus) korra utalnak.
Erődített evangélikus templom Sáros 13,75 km-re. 1449-ben János bíboros oklevele szerint Szent Jakab tiszteletére szentelt temploma van, mégpedig a késő gótikus kor jellegzetességeit magán viselő egyhajós, tornyos templom.
Templomerőd Szásztyukos 14,5 km-re. Szásztyukos község az Oltmelléki hegysorhoz tartozó Hortobágy-hegység területén, a Tyukos-patak mellett fekszik. Első említése 1373-ból ismert, 1494-ban a község a Hét-széktől nyolc arany támogatást kapott templomépítésre.
Brukenthal-kastély Alsószombatfalva 14,69 km-re. Alsószombatfalván található az egykori Brukenthal-kastély, mely kivülről elég jó, benn leromlott állapotban van. Parkjában lipicai lovakat tenyésztenek.
Erődített evangélikus templom Nádpatak 14,74 km-re. 1313-ban plébániatemploma van, papja - a templom építési idejét régebbre teszik, a XII-XIII-dik század fordulójára, a román kori templomok közé tartozik, háromhajós, pilléres bazilika volt. A tatárjárás lerombolta - ma csak a főhajó pillérsora és a torony falazata eredeti, a tornyot viszont a tatárjárás után, a XIII-dik század második felében építették.
Templomerőd Kóbor 15,12 km-re. Az Oltmelléki hegysorhoz tartozó Hortobágy-hegység területén, a Tyúkosi-patak mellett fekszik Kóbor község. Kóbor falu első említése 1206-ból való, ekkor Villa Cowrnh néven említik.
Református templom Dombos 16,4 km-re. Korai neve, villa Latina és Waldorph azt jelzi, hogy XII-dik századi szász, azaz vallon telepítés. Ez korai templom létezését feltételezi.
Alsóvenice 17,31 km-re. 1235-ben plébániatemploma van, ebben az évben plébánosa Konrád, aki ellen és több erdélyi pap ellen panaszt emel Raynald erdélyi püspök.
Evangélikus templom Lemnek 18,75 km-re. A XIII-dik században már itt vannak a szász telepesek, akik templom nélkül nem maradhattak. 1507-ben és 1698-ban templomépítésre segélyeket gyűjtenek.
Erődített evangélikus templom Nagysink 18,96 km-re. A helység szász telepítését a legkorábbi Szeben vidéki telepítések idejére teszik, az 1200-as évek előttire, körülbelül 1150-től kezdődően. Ennélfogva a templomépítés is legkésőbb a XIII-dik század elején megtörténhetett.
Kincsek völgye Páró 19,08 km-re. A Kincsek pataka a Capul Homoraciului és az Osoiul Mare nevű dombok között ered, északnyugat felé folyik, és Páró község előtt felveszi a Muncsel (Muncelul, Lecioru peste totu) nevet.
Volt városháza Nagysink 19,22 km-re. Volt városháza, XVIII-dik századi középület - Nagysink.
Királyhalma 19,46 km-re. 1396-ban tűnik fel az oklevelekben, templomról nincs adat, de a XV-dik századig katolikus lakói voltak.
Egykori gyógyfürdő Alsóvenice 20,65 km-re. Alsóvenice egykori gyógyfürdője a falutól 3 km-re keletre található, a Dosul Magurei nevű domb északnyugati lábánál. A hely neve a régi osztrák térképeken, románul Fantana sarata vagy Saratura, németül Salzbrunnen.
Lutheránus templom Zsiberk 21,18 km-re. Mivel XIII-dik századi szász telepítés, román stílusú temploma is a XIII-dik században épül, erődített templom volt kettős várfallal. A völgyben cisztercita kolostor is állott, melyet 1336-ban leromboltak.
Erődített evangélikus templom Gerdály 21,34 km-re. 1332-ben temploma van - középkori temploma volt, mert 1520-ban a szebeni tartománytól segélyt kap a templom és torony erődítésére.
Erődített evangélikus templom Kisprázsmár 22,48 km-re. 1332-ben már plébániatemploma van - a templom legalább egy évszázaddal korábbi, mivel eredeti formája szerint román stílusú, tornyos, háromhajós bazilika.
Templomerőd Garat 24,36 km-re. Eredetileg torony nélküli, háromhajós bazilika rendszerű épület volt. Négyzetes alapú szentélyét kereszthálós boltozat fedte, a hajót pedig sík mennyezet.
Erődített evangélikus templom Brulya 24,47 km-re. 1332-ben plébániatemploma van - a templom eredete sokkal régibb, Halaváts szerint a XIII-dik század elején építették, ez egybeesik a szász telepítés korával, mely a XII-dik század után közvetlenül megtörtént itt is. Régiségére enged következtetni a templom védőszentje, Szent Miklós is.
Sziklakapu Felsőkomána 24,56 km-re. Felsőkomána falutól kelet felé, valamivel több mint 2 km távolságra, a talajút két méretes sziklatömb között vezet át, ezt a helyet nevezik a Tatárok sziklakapujának. Egykor a két szikla közötti távolság kisebb volt, a Komána-patak völgyében haladó szekerek és gépkocsik számára szélesítették itt ki az átjárót.
Faragott kő bazaltfal Felsőkomána 25,28 km-re. A Faragott kő geológiai természetvédelmi terület a Persány-hegység legdélebbi bazaltkitörése. Összesen 1 hektáron terül el, melyből 0,3 hektáron találunk oszlop jellegű bazaltsziklát.
Apó-csúcs Fogarasi-havasok 25,39 km-re. Apó-csúcs, románul Varful Mosu.
Kőember Felsőkomána 25,69 km-re. A Kőember-szikla a Komána-völgy északi oldalában található, rögtön az erdei út felett. Felsőkománából indulva, a Tatárok sziklakapuja után 1,33 km-re, illetve a Faragott kő bazaltoszlopoktól 670 m távolságra érünk a sziklaalakzathoz.
Apó-hágó Fogarasi-havasok 25,74 km-re. Apó-hágó, románul Curmatura Mosului.
Berevoiescu-menedékhely Fogarasi-havasok 25,85 km-re. Berevoiescu-menedékhely, állítólag használhatatlan.
Ló-patak-forrás Fogarasi-havasok 26,05 km-re. Ló-patak-forrás, románul Izvorul Paraul Calului.
Apóka-csúcs Fogarasi-havasok 26,09 km-re. Apóka-csúcs, régi osztrák térképen Musuleata, románul Mosuleata és Varful Mosuletei.
Evangélikus templom Mártonhegy 26,32 km-re. 1335-ben plébániatemploma van - temploma után, melynek Szent Márton lehetett a védőszentje, Szentmárton volt a neve. Templomának eredete egy századdal korábbra, a XIII-dik századra tehető, mert eredetileg háromhajós bazilika volt.
Bratila-hágó Fogarasi-havasok 26,5 km-re. Bratila-hágó, menedékhely és sátorozóhely, románul Curmatura Bratilei.
Urlea-völgy Fogarasi-havasok 26,51 km-re. Urlea-völgy
Álom-csúcs Fogarasi-havasok 26,52 km-re. Álom-csúcs, románul Varful Somnului.
Zirna-hágó menedékhely Fogarasi-havasok 26,59 km-re. Zirna-hágó menedékhely, románul Curmatura Zarnei.
Lerescu-hágó Fogarasi-havasok 26,64 km-re. Lerescu-hágó, románul Curmatura Lerescu (régebbi térképeken Illerescu).
Thomas Quibb-ház Morgonda 27 km-re. Thomas Quibb-ház, egykori polgármesteri hivatal - Morgonda.
Erődített evangélikus templom Morgonda 27,31 km-re. 1332-ben plébániatemploma van - mivel az első szász települések közé számítják, már az előző században kellett lennie templomnak. Az oklevelekben először feltűnő Vallis Mariae és a németben szereplő Mariental, arra enged következtetni, hogy Mária-temploma volt.
Erődtemplom Szászfehéregyháza 27,33 km-re. Szászfehéregyháza jellegzetes házakkal rendelkező szász falu. Évek óta készülünk ide. S hála a rejtekhelynek el is jutottunk. Kék hangulat. Különös hangulatú falucska, kövezett úttal, kék házakkal, fekete bivalyokkal. Látványos, középkori hangulatú erődtemplomának fehér falai és faerkélyes tornyai vannak.
Cheia Bandei-csúcs Fogarasi-havasok 27,52 km-re. Cheia Bandei-csúcs, magyarul kiejtve Khéjá Bündéj.
Fundul Bandei-nyereg Fogarasi-havasok 28,11 km-re. Fundul Bandei (magyarul kiejtve Fundul Bündéj) nyereg.
Fundu Bandei-csúcs Fogarasi-havasok 28,28 km-re. Fundu Bandei (magyarul kiejtve Fundu Bündéj)-csúcs.
Bölöcsény-sarok Fogarasi-havasok 28,34 km-re. Bölöcsény-sarok (magyar kiejtés), románul Coltul Balaceni. Sziklamászó útvonalak: 2B-5B.
Nagy-Szombatfalvi-nyereg Fogarasi-havasok 28,74 km-re. Nagy-Szombatfalvi-nyereg, románul Fereastra Mare a Sambetei.
Kis-Szombatfalvi-nyereg Fogarasi-havasok 28,85 km-re. Kis-Szombatfalvi-nyereg és menedékhely, románul Fereastra Mica a Sambetei.
Tigáj-vízesés Felsőkomána 28,86 km-re. A Tigáj-vízeséshez Felsőkomána faluból kelet felé indulva érhetünk el, a Komána völgyében a patak melletti erdőutat követve. A zuhatag a Szarvas-tetőtől délre található, a Tigáj-völgyében (régebbi térképeken Szarvas-völgy), közvetlenül az út mellett.
Felsőszombatfalvi barlang Fogarasi-havasok 28,9 km-re. A Szalonna és a Baliceni csúcsok közt található Fereastra Mare Sambata nyeregben található, egy kőzethasadék-barlang. 1992 augusztusában fedezte fel Ica Giurgiu.
Szalonna-csúcs Fogarasi-havasok 28,91 km-re. Szalonna-csúcs, románul Varful Slanina.
Hartopul Darei-csúcs Fogarasi-havasok 28,93 km-re. Hartopul Darei-csúcs - a román hartop szó gödröt, szakadékot, sziklahasadékot jelent. Tehát a helynevet a Dara hasadékának, szakadékának lehetne lefordítani.
Szulák-nyereg Fogarasi-havasok 29,03 km-re. Szulák-nyereg, románul Saua Racorele, Fereastra Racorelelor. A racorele (Convolvulus arvensis) az apró szulák gyomnövény román elnevezése.
Büdöskútfő-fürdő Kőhalom 29,35 km-re. A kőhalmi várhegy lábánál a múltban sós-kénes forrás fakadt. Több mint százötven évvel ezelőtt népszerű fürdőt létesítettek itt.
Kőhalom vára 29,48 km-re. Feltételezik, hogy még a szász telepítés előtt, a XI-dik században, a Kőhalom feletti hegyen, királyi vár volt. Hazafele. Erős szél fújt a várban. Reps. Miután már lassan ötven éve, legalább évente egyszer elmegyek a vár mellett, ideje volt, hogy fel is menjek. Neve is a szász telepítés előtti eredetre mutat: Kőhalom.
Sziklafal Kőhalom mellett 29,49 km-re. Kőhalom várától északnyugatra, 1 km távolságra, a Sövénység-patak földrajzi bal partján, a DN13-as nemzeti úttól alig száz méterre, egy látványos sziklafalat találunk. Dombhát. Mindig azt hittem, hogy ez lösszfal. A Sárga-tető (Gelberreeg) déli oldalában levő sziklafal mintegy száz méter hosszú, és kelet-nyugat irányban nyúlik el.
Galasescu-nyereg Fogarasi-havasok 29,59 km-re. Galasescu-nyereg, románul Saua Galasescului vagy Saua Vistisoarei.
Katolikus templom Kőhalom 29,67 km-re. A katolikus vallás szervezkedésére 1752-ben történik kísérlet, amikor Gábor Mihály, egy Kőhalmon letelepedett obsitos katona lakást ajánl fel a ferenceseknek. A városi tanács nem engedélyezi, a terv csak 1761-ben valósul meg.
Haller-udvarház Olthévíz 29,82 km-re. A Haller-udvarház Olthévíz központi részében, egy festői és szépen karbantartott, évszázados tölgyfákkal teli parkban található. Iskola. Ez most a Haller vagy a Kálnoky kastély, mert az útmutató táblák szerint Kálnoky kastély. A feltételezések szerint 1553-ban építették egy középkori kolostor romjain, állítólag Bethlen Gábor is lakott itt egy ideig.
Guthman-Valenta kastély Olthévíz 29,92 km-re. Az olthévízi Guthman-Valenta kastély a Kálnoky-kastélytól 300 méterre dél-délkeletre található, az ortodox templom szomszédságában. Romos. Ez az épület még megmenthető. A feltételezések szerint az egyszintes épületet 1553-ban építették, majd a 18-dik században átalakították.
Evangélikus templom Kőhalom 29,92 km-re. Kőhalom plébániatemploma a szász telepítés korában, a XII–XIII-dik században épül. Mai temploma a XIV-dik században épülhetett, 1488-as felirata javítására vonatkozik.
Bazalt mikro-kanyon Olthévíz 29,95 km-re. Az olthévízi bazalt mikro-kanyon védett terület a Persány-hegység középső csoportjában, az olthévízi patak völgyében található. Szoros. Tényleg jól el van dugva ez a kis kanyon. Bazaltos kőzetek alkotják, melyek körülbelül 1 millió évvel ezelőtt keletkeztek.
Körömvirág-nyereg Fogarasi-havasok 30,23 km-re. Körömvirág-nyereg, románul Saua Galbenele vagy Fereastra Ursului.
Régi Móric-fahíd Homoród 30,27 km-re. A homoródi Móric-híd (régi osztrák térképen Morizbrücke) újjáépítés áldozata lett, 1886-1887-ben cserélték ki újszerkezetű vashíddal. Nem maradt meg fénykép vagy rajz róla.
Régi Olt-fahíd Hévíz 30,34 km-re. A hévízi Olt-híd újjáépítés áldozata lett, 1886-1887-ben cserélték ki újszerkezetű vashíddal. Nem maradt meg fénykép vagy rajz róla.
Kilátócsűr ablakkal Holbák 30,46 km-re. A kilátócsűr Holbák község központjától nyugat-északnyugatra található, a Stimbav-domb gerincén, a Stimbav (Stimbach, Stimbák? ) patak völgye felett.
Mese 30,58 km-re. Ma is álló kis gótikus temploma a XIV-dik század közepén, 1350 körül épült - korábbi egyházi jellegéhez tartozik, hogy a kerci apátság birtoka volt. A láda itt sincs meg. Ez a templom is teljes felújítás alatt van.
Árpás-völgyi bánya 30,6 km-re. Árpás-völgyi bánya. Jo moka volt. Hetvegen felugrottunk furodni egyet a Podragu toba. A regi banyajaratban. Menet Podragu fele kerestem meg.
Erődített evangélikus templom Vessződ 30,76 km-re. 1332-ben plébániatemploma van, papja - a templom legalább egy évszázaddal régebbi, mivel a falu az 1200 előtti telepítések korából való - a mai templom a XIII-dik századi bazilikális templom utóda. A román kori bazilikának félköríves szentélye volt, amelyet a XV-dik század végén a szentély fölé épített toronnyal erődítettek, falait megkettőzve.
Lesses vára 31,1 km-re. Lesses falu közelében, a lessesi templomtól délkeleti irányban, körülbelül 1,5 km távolságban találjuk az erdőben az enyhén kiemelkedő Várhegyet, ennek tetején pedig egy középkori vár nyomait. Semmi nyoma a várnak. Miután megkerestem "Románia közepét", bementem az erdöbe és megkaptam a dobozkát, közel az oszlophoz.
Evangélikus erődtemplom Sövénység 31,45 km-re. Szent Márton tiszteletére szentelt egyhajós torony nélküli temploma a XV-dik század közepén épül késő gótikus stílusban. Az 1505-ben végzett erődítések során a keskeny templom elveszti eredeti formáit.
Orzanele-nyereg Fogarasi-havasok 31,5 km-re. Orzanele-nyereg, románul Saua Orzanele (Orzaneaua).
Moldoveanu-hasadék Fogarasi-havasok 31,68 km-re. Moldoveanu-hasadék, románul Spintecatura Moldoveanului.
Moldoveanu-csúcs Fogarasi-havasok 31,86 km-re. A Fogarasi-havasokban található 2544 méteres Moldoveanu-csúcs Románia legmagasabb pontja. Szép júliusi napon. Fogarasi gerinctúránk 3. Állítólag eltűnt a geodoboz. A román geojátszótéren, SorinIov felhasználó jelentette be, hogy folyó év október 1-én kereste, de nem találta meg a geodobozt. A csúcs a főgerinctől kissé délebbre, egy oldalgerincen van, így a Fogarasi-medencéből nem látszik, csak a főgerincről.
Erődtemplom Hégen 32,17 km-re. Szent András erődített evangélikus templom - Hégen
Ortodox templom Oltbogát 32,62 km-re. Útban a Datki-szoros felé, a DN13 jelzésű út felől, mielőtt beérnénk Oltbogát faluba, egy faragott kőből készült templom hívja fel magára a figyelmet. Az ortodox templom, mely a falu felett és attól nyugatra található, 1982-ben volt felszentelve, és Szent Piroska nevét viseli.
Erődített evangélikus templom Kürpöd 32,72 km-re. 1332-ben plébániatemploma van, papja - ekkor feltűnő neve is templomáról tanúskodik - a templom sokkal régibb, mert Kürpöd az 1200 előtti Szeben vidéki települések közé tartozik. Megvan. Itt sem lehetett bejutni a templomba. A Mária tiszteletére szentelt templom korát stíluselemei alapján a XIII-dik század elejére teszik.
Lutheránus erődtemplom Homoród 32,73 km-re. Homoród központjában található egy nagyon szép román kori, 1270-ben épült evangélikus erődtemplom. Kívül. Sajnálom, hogy nem találtad meg. Kívül-belül. Persze, hogy megkerültem kívülről is teljes hosszában, de ahova a gps mutatott csak sima fal volt. A többtornyú, impozáns erőd értékei a virágmintás, több szinten futó karzata, illetve a régi szentélyben látható 13-14-dik századi freskók.
Egykori fürdő és iszapforrások Homoród 32,74 km-re. A homoródi iszapvulkánok (helyesen iszapforrások) Homoród (Hameruden) település, a Geréd (Griedenreeg), és a Szenes-tető (Kohlenreeg) között találhatók. A falutól délkeletre, a Kis-Homoród és Kósd-patak (Kozd, Koos, Kosdbach) összefolyásától alig több mint 1 km-re keletre.
Iskola és községháza Homoród 32,82 km-re. Iskola és községháza - Homoród
Homoród-folyó forrása 32,84 km-re. A Homoród-folyó úgynevezett forrása, pontosabban kezdete, a Kis-Homoród és a Nagy-Homoród összefolyásánál található, Homoród községben. Innen dél felé folyik, majd 6 km után, Szászugránál, az Oltba ömlik.
Feketehalmi Magura-csúcs 33,17 km-re. Feketehalmi Magura-csúcs, Zeidnerberg.
Egykori malom és villanytelep Homoród 33,33 km-re. Az egykori homoródi malom és villanytelep, a két Homoród összefolyásától 500 m-re északkeletre található, az ortodox temető alatt, a Mirkvásárról érkező 132 jelzésű út északi oldalán.
Podragu tavak Fogarasi-havasok 33,45 km-re. A Podragu menedekhaz (2136 m) fontos kiindulasi pont mindazok szamara, akik a Fogaras gerincen szeretnenek turazni. De ugyanakkor kierve a Podragu nyeregbe (2307 m), es innen kovetve a fogerincen halado piros savot, a 2527 m-es Nagy-Vista csucsot erintve, majd innen D-i iranyba, egy eles gerincen ugy körülbelül 450 m utan feljuthatunk az orszag tetejere, a 2544 m-es Moldoveanu piramisara.
[ Fel ↑ ]
Kilátó Kurmatura-gerinc 37,52 km-re. Kilátópont - Kurmatura-gerinc
Zerge-tó Fogarasi-havasok 37,73 km-re. A 2034 m tengerszint feletti magasságban található tengerszem a Fogarasok legnagyobb terjedelmű tava. Legnagyobb mélysége 11 m, felülete 46500 m2.
Erődtemplom Mirkvásár 37,8 km-re. Mirkvásár templomáról az azt körülvevő várfalon feltüntetett két évszám ad biztos eligazítást: 1517 és 1541. Ekkor erősítik a templomot a négyszög bástyáira támaszkodó falakkal.
Jézer-csúcs Fogarasi-havasok 38,18 km-re. Jézer-csúcs, románul Iezerul Caprei.
Botorog-csorgó Királykő hegység 38,34 km-re. A bővizű Botorog-csorgó egy kőkeresztből ontja a vizét. Megkóstoltuk. Megkóstoltuk, hát nem valami banánérlelő hőmérsékletű. Forrás. Szerintem Brassó főterén nem voltak annyian, ahányan itt voltak az út mellett megállva. Fontos tájékozódási pont a Királykő hegység keleti részénél.
Sósvizes kút Mirkvásár 38,39 km-re. A mirkvásári sósvizes kút a falu templomától keletre, 740 m távolságra, illetve a megyei úti letérőtől mintegy 500 m-re található.
Bilea ablaka Fogarasi-havasok 38,64 km-re. Bilea ablaka, románul Fereastra Balei.
Hegyimentő állomáshely Királykő-hegység 38,75 km-re. Hegyimentő állomáshely, Zernyesti-szoros. Piros nyílászárók. Azt hittem itt nyitva lesznek, és információkkal szolgálnak az utazó közönségnek.
Evangélikus erődtemplom Homoródbene 39,18 km-re. Templomának építési idejét a XIV-dik századra teszik, ekkor készül a hajó, a szentély és a többszöggel záródó apszisa. Késő gótikus stílusú.
A Kárpátok öregje Mirkvásár 39,2 km-re. A Kárpátok öregje - Mirkvásár.
Földpiramisok Szászkézd 39,48 km-re. Földpiramisok - Szászkézd
Doamnei-nyereg Fogarasi-havasok 39,9 km-re. Doamnei-nyereg, magyarul A hölgy hegynyerge.
Kőasztal Kerekhegy Persányi-hegység 40,11 km-re. A Kerekhegy az Alsórákos környékén található hegyek közül a legmagasabb, 932 m tengerszint feletti magasságával. A gerince egy kifli alakú görbülethez hasonlít, a két vége Alsórákos felé mutat.
Kőpince Tollas Persányi-hegység 40,35 km-re. A Kőpince egy sziklaüreg a Tollas oldalában, mely a Kerekhegy tetején levő Kőasztallal néz szembe. 15 m mély, a bejáratánál 5 m széles és 3 m magas, befelé alacsonyul és 50 m-re kiszélesedik, körülbelül 45 fokkal süllyed lefelé.
Erdenburg Barcarozsnyó 40,38 km-re. Barcarozsnyó és Keresztényfalva között, közvetlen a Barca patak bal partján fekszik Erdenburg megrongált maradványa. Hatalmas gátonyaival és mély sáncaival, melyekbe a közeli patak vize bevezethető volt, egykor igen erős védhely lehetett.
Mihályvára Mátéfalva 40,63 km-re. A középkorbanSárkány-erdőnek nevezett Persányi-hegységben, Mátéfalvától keletre, a Rákosi-szorosban állnak Mihályvára romjai. Alsórákos látnivalói. Nagy meglepetésemre a bejelentésnél vettem észre, hogy egy szűz geodobozról hittem azt, hogy eltünt, tény, hogy én nem találtam rá, pedig a leírás nagyon is egyértelmü. Egy regi emlek. Hat igen most mar elindult.
Erked 40,96 km-re. A XIII-dik században épül román kori háromhajós bazilikatemploma, a XV-dik században erődtemplommá építik át. Ekkor a főhajót és a szentélyt magasítják, a hajó fölé védőemeletet húznak, és a többszög három oldalával záródó szentély fölé is.
Zöld domb Felsőporumbák 41,03 km-re. A Zöld domb panzió egyedi hely, az erdő közepén található.
Forest Cinema Felsőporumbák 41,05 km-re. Forest Cinema, Felsőporumbák
Sárpatak 41,09 km-re. 1231-ben jelentkezik először Sarpotoc néven. A középkorban katolikus temploma volt, amelyet azonban megroskadt állapota miatt 1800-ban le kellett bontani.
[ Fel ↑ ]
Turisztikai látnivalók Lemnek - Turisztikai látnivalók Szentábrahám - Közeli települések: Illény 3,18 km-re - Mundra látnivalói 3,49 km-re.
© 2005-2024 Rejtekhely.ro. Minden jog fenntartva. Geotrekking Székelyföldön, Erdélyben, és a Kárpát-medencében. Túrázás és kirándulás. Székelyföld, Erdély, és a Kárpát-medence látványosságai, látnivalói.