Sáros település (Brassó megye) Központ: Sáros. Sáros román elnevezése: Soars. Német neve: Scharosch bei Fogarasch. Egyéb neve: Schuarsch.
Turisztikai látnivalók - Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a terepen valós időben - bejelentkezés után

Sáros (Brassó megye) és környéke turisztikai látnivalói

- Erődített evangélikus templom Sáros 0,25 km-re. 1449-ben János bíboros oklevele szerint Szent Jakab tiszteletére szentelt temploma van, mégpedig a késő gótikus kor jellegzetességeit magán viselő egyhajós, tornyos templom...
- Erődített evangélikus templom Nádpatak 4,46 km-re. 1313-ban plébániatemploma van, papja - a templom építési idejét régebbre teszik, a XII-XIII-dik század fordulójára, a román kori templomok közé tartozik, háromhajós, pilléres bazilika volt...
- Református templom Dombos 4,89 km-re. Korai neve, villa Latina és Waldorph azt jelzi, hogy XII-dik századi szász, azaz vallon telepítés...
- Erődített evangélikus templom Felmér 6,52 km-re. Mivel már Imre király idejében a kiváltságokban részesülő falvak között szerepel, bizonyos, hogy a XI–XII-dik század fordulóján templom is épül...
- Evangélikus templom Lemnek 8,86 km-re. A XIII-dik században már itt vannak a szász telepesek, akik templom nélkül nem maradhattak...
- Erődített evangélikus templom Nagysink 9,44 km-re. A helység szász telepítését a legkorábbi Szeben vidéki telepítések idejére teszik, az 1200-as évek előttire, körülbelül 1150-től kezdődően...
- Régi Olt-fahíd Fogaras 9,7 km-re. A fogarasi Olt-híd Fogaras város szélén, a Fogaras-Segesvár úton áll, vámoshíd szerepét töltötte be...
- Volt városháza Nagysink 9,83 km-re. Volt városháza, XVIII-dik századi középület - Nagysink...
- Templomerőd Kóbor 10,02 km-re. Az Oltmelléki hegysorhoz tartozó Hortobágy-hegység területén, a Tyúkosi-patak mellett fekszik Kóbor község...
- Fogarasi vár 10,09 km-re. Fogaras városában jó állapotban maradt meg az impozáns várerőd, a 14-dik és 17-dik század között épült vár fallal, vizesárokkal van körülvéve és 4 sarokbástyával rendelkezik...
- Fejedelemasszony kútja Fogaras 11,41 km-re. Fejedelemasszony kútja, Fürsten Brunnen - Fogaras...
- Templomerőd Szásztyukos 13,27 km-re. Szásztyukos község az Oltmelléki hegysorhoz tartozó Hortobágy-hegység területén, a Tyukos-patak mellett fekszik...
- Földpiramisok Sona 13,42 km-re. Földpiramisok - Sona..
- Lutheránus templom Zsiberk 13,88 km-re. Mivel XIII-dik századi szász telepítés, román stílusú temploma is a XIII-dik században épül, erődített templom volt kettős várfallal...
- Erődített evangélikus templom Kisprázsmár 14,91 km-re. 1332-ben már plébániatemploma van - a templom legalább egy évszázaddal korábbi, mivel eredeti formája szerint román stílusú, tornyos, háromhajós bazilika...
- Thomas Quibb-ház Morgonda 15,77 km-re. Thomas Quibb-ház, egykori polgármesteri hivatal - Morgonda...
- Brukenthal-kastély Alsószombatfalva 15,94 km-re. Alsószombatfalván található az egykori Brukenthal-kastély, mely kivülről elég jó, benn leromlott állapotban van...
- Erődített evangélikus templom Morgonda 16,21 km-re. 1332-ben plébániatemploma van - mivel az első szász települések közé számítják, már az előző században kellett lennie templomnak...
- Erődített evangélikus templom Gerdály 16,67 km-re. 1332-ben temploma van - középkori temploma volt, mert 1520-ban a szebeni tartománytól segélyt kap a templom és torony erődítésére...
- Evangélikus templom Halmágy 17,21 km-re. Szász telepítés, 1488-ban a török támadás elnépteleníti, ekkor 1488-ban magyar családnevek szerepelnek...
- Erődtemplom Hégen 18,19 km-re. Szent András erődített evangélikus templom - Hégen..
- Mese 18,35 km-re. Ma is álló kis gótikus temploma a XIV-dik század közepén, 1350 körül épült - korábbi egyházi jellegéhez tartozik, hogy a kerci apátság birtoka volt...
- Erődített evangélikus templom Brulya 18,62 km-re. 1332-ben plébániatemploma van - a templom eredete sokkal régibb, Halaváts szerint a XIII-dik század elején építették, ez egybeesik a szász telepítés korával, mely a XII-dik század után közvetlenül megtörtént itt is...
- Erődtemplom Szászfehéregyháza 18,69 km-re. Szászfehéregyháza jellegzetes házakkal rendelkező szász falu...
- Templomerőd Garat 19,56 km-re. Eredetileg torony nélküli, háromhajós bazilika rendszerű épület volt...
- Lesses vára 19,99 km-re. Lesses falu közelében, a lessesi templomtól délkeleti irányban, körülbelül 1,5 km távolságban találjuk az erdőben az enyhén kiemelkedő Várhegyet, ennek tetején pedig egy középkori vár nyomait...
- Királyhalma 21,16 km-re. 1396-ban tűnik fel az oklevelekben, templomról nincs adat, de a XV-dik századig katolikus lakói voltak...
- Apold piramisai 21,24 km-re. Apold földpiramisai..
- Nárciszrét Sárkány Vád 21,44 km-re. A híres Nárcisz-mező (románul Poiana Narciselor és Dumbrava Vadului néven is ismert) tulajdonképpen egy 394 hektár kiterjedésű, nedves talajú, ritkás kocsányos tölgyes, amelynek tisztásait májusban ellepik a csillagos nárcisz fehér virágai...
- Evangélikus templom Mártonhegy 21,53 km-re. 1335-ben plébániatemploma van - temploma után, melynek Szent Márton lehetett a védőszentje, Szentmárton volt a neve...
- Erődített evangélikus templom Vessződ 22,02 km-re. 1332-ben plébániatemploma van, papja - a templom legalább egy évszázaddal régebbi, mivel a falu az 1200 előtti telepítések korából való - a mai templom a XIII-dik századi bazilikális templom utóda...
- Alsóvenice 22,74 km-re. 1235-ben plébániatemploma van, ebben az évben plébánosa Konrád, aki ellen és több erdélyi pap ellen panaszt emel Raynald erdélyi püspök...
- Evangélikus erődtemplom Apold 23,33 km-re. Apold központjában 16-dik században épített, szép, bár leromlott erődtemplom található...
- Evangélikus erődtemplom Sövénység 23,91 km-re. Szent Márton tiszteletére szentelt egyhajós torony nélküli temploma a XV-dik század közepén épül késő gótikus stílusban...
- Evangélikus erődtemplom Szentágota 24,05 km-re. Szentágota Medgyestől 37 km-re délkeletre, Segesvártól 41 km-re délnyugatra, Nagyszebentől 60 km-re északkeletre, a Királyföldön, a Hortobágy két partján fekszik...
- Szászdálya 24,23 km-re. 1280-ban Dilia, 1323-ban Dálya, 1353-ban Daly maior, 1488-ban Dallendorf, 1523-ban Dellendorf néven fordul elő az oklevelekben...
- Sziklafal Kőhalom mellett 24,67 km-re. Kőhalom várától északnyugatra, 1 km távolságra, a Sövénység-patak földrajzi bal partján, a DN13-as nemzeti úttól alig száz méterre, egy látványos sziklafalat találunk...
- Miklóstelke 24,88 km-re. 1267-ben jelentkezik első ízben oklevélben praedium Nicolai néven...
- Büdöskútfő-fürdő Kőhalom 25,18 km-re. A kőhalmi várhegy lábánál a múltban sós-kénes forrás fakadt...
- Kőhalom vára 25,18 km-re. Feltételezik, hogy még a szász telepítés előtt, a XI-dik században, a Kőhalom feletti hegyen, királyi vár volt...
- Evangélikus templom Vérd 25,35 km-re. 1317-ben Mária-temploma van - a templom és plébánia azonban sokkal régibb, mert az első Szeben vidéki telepítések közé tartozik, az 1200-as évekből...
- Katolikus templom Kőhalom 25,42 km-re. A katolikus vallás szervezkedésére 1752-ben történik kísérlet, amikor Gábor Mihály, egy Kőhalmon letelepedett obsitos katona lakást ajánl fel a ferenceseknek...
- Evangélikus templom Kőhalom 25,8 km-re. Kőhalom plébániatemploma a szász telepítés korában, a XII–XIII-dik században épül...
- Erődített evangélikus templom Kürpöd 25,84 km-re. 1332-ben plébániatemploma van, papja - ekkor feltűnő neve is templomáról tanúskodik - a templom sokkal régibb, mert Kürpöd az 1200 előtti Szeben vidéki települések közé tartozik...
- Egykori gyógyfürdő Alsóvenice 26,06 km-re. Alsóvenice egykori gyógyfürdője a falutól 3 km-re keletre található, a Dosul Magurei nevű domb északnyugati lábánál...
[ Fel ↑ ]
- Erked 30,41 km-re. A XIII-dik században épül román kori háromhajós bazilikatemploma, a XV-dik században erődtemplommá építik át...
- Egykori malom és villanytelep Homoród 30,66 km-re. Az egykori homoródi malom és villanytelep, a két Homoród összefolyásától 500 m-re északkeletre található, az ortodox temető alatt, a Mirkvásárról érkező 132 jelzésű út északi oldalán...
- Kőember Felsőkomána 30,68 km-re. A Kőember-szikla a Komána-völgy északi oldalában található, rögtön az erdei út felett...
- Evangélikus erődtemplom Homoródbene 31,17 km-re. Templomának építési idejét a XIV-dik századra teszik, ekkor készül a hajó, a szentély és a többszöggel záródó apszisa...
- Kerci apátság 31,72 km-re. Kerc a Fogarast Nagyszebennel összekötő főút közelében, az Olt partján, terül el - a szerzetesek a XV-dik század végén elhagyták, azóta állnak ma is lenyűgöző romjai...
- Fehéregyháza vára 32,45 km-re. Fehéregyházától 3 km-re délre lévő 400 m magas hegyen középkori vár nyomai találhatók - itt először az őskorban vagy a dák korszakban építettek ki egy erődítményt...
- Ortodox templom Oltbogát 33,53 km-re. Útban a Datki-szoros felé, a DN13 jelzésű út felől, mielőtt beérnénk Oltbogát faluba, egy faragott kőből készült templom hívja fel magára a figyelmet...
- Joseph Haltrich-líceum Segesvár 33,72 km-re. Az evangélikus vártemplomtól északkeletre található iskolát, az épület előtt elhelyezett tájékoztató tábla szerint, 1792-ben kezdték el építeni...
- Szent Miklós evangélikus vártemplom Segesvár 33,73 km-re. A segesvári Szent Miklós evangélikus vártemplom, németül Bergkirche, románul Biserica din Deal...
- Tímár-torony Segesvár 33,77 km-re. A Tímár-torony a XIII-XIV-dik században épült, az Óratorony udvarát hívatott megvédeni...
[ Fel ↑ ]
* Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a térképen valós időben - bejelentkezés után.
Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató - A hozzászólások, leírások szerzõik tulajdonai. Minden más tartalom © 2005-2024 Rejtekhely.ro, a hivatalos magyar geotrekking webhely. Minden jog fenntartva. Geotrekking Székelyföldön, Erdélyben, és a Kárpát-medencében. Túrázás, kirándulás, és kincskeresés. Székelyföld, Erdély, és a Kárpát-medence látványosságai, látnivalói.