Betfalva település (Hargita megye) Központ: Székelykeresztúr. Betfalva román elnevezése: Betesti.
Turisztikai látnivalók - Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a terepen valós időben - bejelentkezés után

Betfalva (Hargita megye) és környéke turisztikai látnivalói

- Betfalva 0,12 km-re. A Székelykeresztúrtól 2 km-re fekvő Betfalva a Nagy-Küküllő jobb partján települt.
- Harangláb Bözsefalva 1,43 km-re. A Székelyudvarhely és Székelykeresztúr közötti főútról tábla jelzi a letérőt a település felé, mely egyszerre utca és város, falu.
- Erzsébet kútja 1,75 km-re. Székelykeresztúr közelében található Erzsébet kútja.
- Református templom Rugonfalva 1,81 km-re. A falu csupán 2 km-re fekszik Székelykeresztúrtól és 5 km-re Siménfalva községközponttól.
- Kisgalambfalva 2,5 km-re. A falu a Nagy-Küküllő bal partján terül el, a SzékelyudvarhelytSzékelykeresztúrral összekötő megyei útról a vasútállomás után kellletérni.
- Kisgalamb Levendula Kisgalambfalva 2,52 km-re. A Kisgalamb Levendula egy kis levenduláskert Kisgalambfalván, a református templommal szemben, a Hősök emlékműve mellett.
- Katolikus templom Székelykeresztúr 3,48 km-re. Székely- vagy Szitáskeresztúr a Székely előnevét onnan nyerte, hogy a lakói székelyek, a Szitás melléknevet pedig arról, hogy itt nagyban folyt a szitagyártás.
- Molnar Istvan mellszobra Szekelykeresztur Cristuru Secuiesc 3,76 km-re. Molnar Istvan mellszobra Szekelykeresztur Cristuru Secuiesc 2008
- Sóskút Székelykeresztúr 3,96 km-re. Székelykeresztúr és Sóskút múltja és jelene összefonódik, ezt régészeti ásatások is bebizonyították.
- Dianna Levendula Kert Székelykeresztúr 4,09 km-re. 2023-ban, június 24-én kezdődik a Dianna Manufaktúra levendulaültetvényények hatodik szüretje.
- Református templom Nagygalambfalva 4,18 km-re. Benéztünk a 13-14-dik században épült templomba, ahol Kányádi György református tiszteletes elkápráztatott alapos ismereteivel.
- Rák-tava Nagygalambfalva 4,2 km-re. Nagygalambfalva mellett, a Rák tava helyén, régen egy ház állott.
- Berde Mózes Unitárius Gimnázium Székelykeresztúr 4,28 km-re. Berde Mózes Unitárius Gimnázium - Székelykeresztúr
- Petőfi körtefája Székelykeresztúr 4,35 km-re. 1849 július 30-án Petőfi Székelykeresztúron, a Gyárfás udvarházban töltötte a segesvári csata előtti utolsó éjszakát.
- Levendulás Csekefalva 5,2 km-re. A csekefalvi levendulaültetvény 2023-ban június 24 és július 16 között látogatható, nyílt napok keretén belül, hétköznapokon 15-20 óra között, hétvégeken 10-20 óra között.
- Várféle őrtorony Nagygalambfalva 5,5 km-re. A Bánatos királylány kútja mellett, a Vágás-patak partján, a helybeliek közösségi összefogással megépítették az eredetileg a közeli Várfele nevű domboldalon lévő egykori erődítmény elképzelt mását.
- Unitárius és református templom Fiatfalva 5,51 km-re. 1460-ban Fyathfalva, 1478-ban Fyadfalva néven jelentkezik az okiratokban.
- Bánatos királylány kútja Nagygalambfalva 5,55 km-re. Lélegzetvisszafojtva hallgattuk a mesét, s a szomorú éneket, amit az asszony olyan gyönyörűen énekelt, hogy még a felnőttek is megkönnyezték.
- Ugron-kúria Fiatfalva 5,87 km-re. A jelenlegi L alakú, manzárdtetős kastély előtt már a 17-dik században volt itt udvarház - a történelmi idők során több építkezés is történt.
- Egykori erődítmény Vártető Nagygalambfalva 6,33 km-re. Nagygalambfalvától három km-re délkeletre, a Vágás-patak völgye felett található a Vártető.
- Rez-tetői kilátó Sükő 7,3 km-re. A Nagyküküllő és a Nyikó között húzódó dombvidék legmagasabb csúcsa, a 932 m magas Rez-tető.
- Unitárius templom Alsóboldogfalva 7,38 km-re. Újszékelyen felül, a Szurdokpatakának torkolatja előtt fekvő Alsó-boldogasszonyfalva következik, melyet a nép rövidítve egyszerűen Bodogfalának nevez.
- Iszapvulkánok Fiatfalva 7,62 km-re. A Székelykeresztúrhoz tartozó, a várostól 1 kilométerre települt Fiatfalva nevezetessége a falu nyugati szélén álló Ugron-kúria, a 17-dik század vége óta a reformátusok és unitáriusok által közösen használt templom, valamint a falu délnyugati részén található iszapvulkánok.
- Unitárius templom Újszékely 8,75 km-re. A sárdi híd után az első székely falu neve Újszékely, a Küküllő jobb partján elvonuló hegyek alján, széles utcákkal, melyeket nagyrészt cseréppel fedett kőházak szegélyeznek.
- A vágási tölgyek Vágás 8,9 km-re. A patak betéved a hegyek közé; ennek fennebb kitáguló völgyébe fekszik a két Dobó (alsó és felső) és Vágás.
- Székely Nagygyűlés Agyagfalva 9,08 km-re. Ezen a helyen, 1506-ban alkották meg az agyagfalvi constitutio-t.
- Dobó és Vágás 9,16 km-re. A Nagy-Küküllőbe ömlő Vágás-patak felső, kitáruló völgyében fekszik Dobó.
- Református templom Gagy 9,37 km-re. 1566-ban Gagij néven jelentkezik a forrásokban 1567-ben a regestrum 2 kapuval jegyzi.
- Református templom Agyagfalva 9,48 km-re. 1510-ben plébániatemploma van, plébánosa, Máté alesperes név szerint is ismeretes, maga a templom régebbi - Építési idejét a XIII-dik századra teszik.
- Likoldala Székelymuzsna 9,54 km-re. Székelymuzsnától északra egy meredek, suvadással kopaszra feltárt konglomerát sziklafal, a Likoldala emelkedik, amelynek sziklaodúi a tatárjárás idején menedékül szolgáltak.
- Ferde torony Sükő 9,82 km-re. Hol a falu között lefolyó Gátpataka ered, messze fenn a Rez oldalában 2000 lábbal a tenger szinvonala felett fekszik Sükő, melynek cseresnyéje hires az egész székely földön.
- Református templom Székelymuzsna 10,76 km-re. 1520-ban Muscha, 1566-ban Musna néven jelentkezik a forrásokban.
- Református templom Bögöz 11,75 km-re. A település eredetét a XI-XII század fordulójára teszik, mert ebből a korból származó, félig földbe ásott lakások nyomait tárták fel.
- Református templom Farcád 11,83 km-re. 1333-ban jelentkezik a pápai tizedjegyzékben Vorkad, illetve Farchad néven.
- Erked 12,24 km-re. A XIII-dik században épül román kori háromhajós bazilikatemploma, a XV-dik században erődtemplommá építik át.
- Örök nyugalom 12,42 km-re. A Bözöd és Gagy közötti vízválasztó gerincén van egy tanya, ahol valószínűleg a kommunisták által kitaszított emberek, családok éltek, akik ott helyben, a kert végében, temetkeztek is.
- Református templom Kecsedkisfalud 12,46 km-re. A múlt századtól két falu, Kecsed és Kisfalud, egy község Kecsedkisfalud néven.
- Nagy-Küküllő híd Sárd 12,48 km-re. A Székelyföldre vezető főútvonalt követve, amint az utas Segesvárt elhagyja, s aztán a gyönyörü fekvésű fehéregyházi kastélyt meghaladja, mind mélyebbre hatol a hegységek közé.
- Katolikus templom Nyikómalomfalva 12,71 km-re. Nyikómalomfalva közepes nagyságu település az egykori Udvarhely vármegye területén, a Fehér-Nyikó völgyében található.
- Székelyderzs 13,3 km-re. A Kányádtól 5 km-re, dombok közé települt Székelyderzs községközpont.
- Orbán család temetkezési helye Székelylengyelfalva 13,43 km-re. Lengyelfalva a legnagyobb székely, Orbán Balázs szülőfaluja.
- Katolikus templom Székelylengyelfalva 13,79 km-re. Székelylengyelfalva temploma 1500-ban épült, amint egy 1776 május 9-én kelt összeírás megállapítja.
- Orbán Balázs mellszobra Székelylengyelfalva 13,88 km-re. A Székelylengyelfalván született Orbán Balázs író, történész, természetrajzi, néprajzi, és művészettörténeti kutató, a Székelyföld leírása szerzője.
- Evangélikus templom Szászkézd 14,18 km-re. Szászkézd Segesvártól 20 km-re fekszik.
- Tamási Áron sírja Farkaslaka 14,28 km-re. Farkaslaka a Felső-Nyikó völgyében, a Nyikó mindkét partján, a Gordon-tető aljában települt, a térség legjelentősebb települése.
[ Fel ↑ ]
- Gróf Széchenyi István mellszobra Székelyudvarhely 16,1 km-re. Gróf Széchenyi István mellszobra, Székelyudvarhely.
- Szekelyudvarhelyi Varosi Park 16,1 km-re. A székelyudvarhelyi Városi Park nemrég volt felújítva.
- Tomcsa Sándor mellszobra Székelyudvarhely 16,12 km-re. Tomcsa Sándor mellszobra, Székelyudvarhely.
- Földpiramisok Szászkézd 16,15 km-re. Földpiramisok - Szászkézd
- Kápolna melletti Sóskert-sósfürdő Székelyudvarhely 16,16 km-re. Székelyudvarhelyen, a Jézus szíve-kápolna közvetlen szomszédságában gyógyhatású sós források törtek fel.
- Bocskai István emlékmű Székelyudvarhely 16,2 km-re. Bocskai István emlékmű, Székelyudvarhely.
- Ferences templom és kolostor Székelyudvarhely 16,3 km-re. Ferences templom és kolostor - Székelyudvarhely.
- Székelyudvarhelyi városmag tapintható dombormű 16,37 km-re. A Székelyudvarhely történelmi városközpontját méretarányosan bemutató bronz térplasztika a Kossuth utca Városháza felőli sarkán került elhelyezésre.
- Vass kalapos ház Székelyudvarhely 16,37 km-re. A Vass Kalapos ház Székelyudvarhely központjához nagyon közel van, a Vár utcában, volt Ferencesek utcája, a Barátok templomával szinte átellenben.
- Református templom Székelyudvarhely 16,42 km-re. Református templom - Székelyudvarhely, Márton Áron tér 11.
[ Fel ↑ ]
* Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a térképen valós időben - bejelentkezés után.
Turisztikai látnivalók Erked - Turisztikai látnivalók Székelyszentmiklós - Közeli települések: Rugonfalva látnivalói 1,74 km-re - Kisgalambfalva 2,55 km-re.
Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató - A hozzászólások, leírások szerzõik tulajdonai. Minden más tartalom © 2005-2024 Rejtekhely.ro, a hivatalos magyar geotrekking webhely. Minden jog fenntartva. Geotrekking Székelyföldön, Erdélyben, és a Kárpát-medencében. Túrázás, kirándulás, és kincskeresés. Székelyföld, Erdély, és a Kárpát-medence látványosságai, látnivalói.