Fiatfalva település (Hargita megye) Központ: Székelykeresztúr. Fiatfalva román elnevezése: Filias.
Turisztikai látnivalók - Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a terepen valós időben - bejelentkezés után

Fiatfalva (Hargita megye) és környéke turisztikai látnivalói

- Unitárius és református templom Fiatfalva 0,33 km-re. 1460-ban Fyathfalva, 1478-ban Fyadfalva néven jelentkezik az okiratokban...
- Ugron-kúria Fiatfalva 0,71 km-re. A jelenlegi L alakú, manzárdtetős kastély előtt már a 17-dik században volt itt udvarház - a történelmi idők során több építkezés is történt...
- Berde Mózes Unitárius Gimnázium Székelykeresztúr 1,4 km-re. Berde Mózes Unitárius Gimnázium - Székelykeresztúr..
- Sóskút Székelykeresztúr 1,5 km-re. Székelykeresztúr és Sóskút múltja és jelene összefonódik, ezt régészeti ásatások is bebizonyították...
- Dianna Levendula Kert Székelykeresztúr 1,73 km-re. 2023-ban, június 24-én kezdődik a Dianna Manufaktúra levendulaültetvényények hatodik szüretje...
- Petőfi körtefája Székelykeresztúr 2,03 km-re. 1849 július 30-án Petőfi Székelykeresztúron, a Gyárfás udvarházban töltötte a segesvári csata előtti utolsó éjszakát...
- Molnar Istvan mellszobra Szekelykeresztur Cristuru Secuiesc 2,28 km-re. Molnar Istvan mellszobra Szekelykeresztur Cristuru Secuiesc 2008..
- Unitárius templom Alsóboldogfalva 2,49 km-re. Újszékelyen felül, a Szurdokpatakának torkolatja előtt fekvő Alsó-boldogasszonyfalva következik, melyet a nép rövidítve egyszerűen Bodogfalának nevez...
- Katolikus templom Székelykeresztúr 2,51 km-re. Székely- vagy Szitáskeresztúr a Székely előnevét onnan nyerte, hogy a lakói székelyek, a Szitás melléknevet pedig arról, hogy itt nagyban folyt a szitagyártás...
- Iszapvulkánok Fiatfalva 2,53 km-re. A Székelykeresztúrhoz tartozó, a várostól 1 kilométerre települt Fiatfalva nevezetessége a falu nyugati szélén álló Ugron-kúria, a 17-dik század vége óta a reformátusok és unitáriusok által közösen használt templom, valamint a falu délnyugati részén található iszapvulkánok...
- Unitárius templom Újszékely 3,61 km-re. A sárdi híd után az első székely falu neve Újszékely, a Küküllő jobb partján elvonuló hegyek alján, széles utcákkal, melyeket nagyrészt cseréppel fedett kőházak szegélyeznek...
- Levendulás Csekefalva 4,82 km-re. A csekefalvi levendulaültetvény 2023-ban június 24 és július 16 között látogatható, nyílt napok keretén belül, hétköznapokon 15-20 óra között, hétvégeken 10-20 óra között...
- Betfalva 5,29 km-re. A Székelykeresztúrtól 2 km-re fekvő Betfalva a Nagy-Küküllő jobb partján települt...
- Református templom Rugonfalva 5,4 km-re. A falu csupán 2 km-re fekszik Székelykeresztúrtól és 5 km-re Siménfalva községközponttól...
- Harangláb Bözsefalva 5,97 km-re. A Székelyudvarhely és Székelykeresztúr közötti főútról tábla jelzi a letérőt a település felé, mely egyszerre utca és város, falu...
- Kisgalambfalva 6,22 km-re. A falu a Nagy-Küküllő bal partján terül el, a SzékelyudvarhelytSzékelykeresztúrral összekötő megyei útról a vasútállomás után kellletérni...
- Kisgalamb Levendula Kisgalambfalva 6,33 km-re. A Kisgalamb Levendula egy kis levenduláskert Kisgalambfalván, a református templommal szemben, a Hősök emlékműve mellett...
- Erzsébet kútja 6,34 km-re. Székelykeresztúr közelében található Erzsébet kútja...
- Nagy-Küküllő híd Sárd 7,32 km-re. A Székelyföldre vezető főútvonalt követve, amint az utas Segesvárt elhagyja, s aztán a gyönyörü fekvésű fehéregyházi kastélyt meghaladja, mind mélyebbre hatol a hegységek közé...
- Református templom Nagygalambfalva 8,55 km-re. Benéztünk a 13-14-dik században épült templomba, ahol Kányádi György református tiszteletes elkápráztatott alapos ismereteivel...
- Rák-tava Nagygalambfalva 9,17 km-re. Nagygalambfalva mellett, a Rák tava helyén, régen egy ház állott...
- Várféle őrtorony Nagygalambfalva 9,49 km-re. A Bánatos királylány kútja mellett, a Vágás-patak partján, a helybeliek közösségi összefogással megépítették az eredetileg a közeli Várfele nevű domboldalon lévő egykori erődítmény elképzelt mását...
- Bánatos királylány kútja Nagygalambfalva 9,58 km-re. Lélegzetvisszafojtva hallgattuk a mesét, s a szomorú éneket, amit az asszony olyan gyönyörűen énekelt, hogy még a felnőttek is megkönnyezték...
- Evangélikus templom Szászkézd 9,67 km-re. Szászkézd Segesvártól 20 km-re fekszik...
- Parasztvár Szászkézd 9,85 km-re. A XIV-dik században egy vár épül a Szászkézdtól északnyugatra fekvő hegyen, védelmét hét torony tette erősebbé...
- Református templom Gagy 10,61 km-re. 1566-ban Gagij néven jelentkezik a forrásokban 1567-ben a regestrum 2 kapuval jegyzi...
- Ispán-kút 10,75 km-re. 1849 július 31-én itt állt fel Bem József főserege...
- Egykori erődítmény Vártető Nagygalambfalva 10,85 km-re. Nagygalambfalvától három km-re délkeletre, a Vágás-patak völgye felett található a Vártető...
- Erked 11,18 km-re. A XIII-dik században épül román kori háromhajós bazilikatemploma, a XV-dik században erődtemplommá építik át...
- Likoldala Székelymuzsna 11,41 km-re. Székelymuzsnától északra egy meredek, suvadással kopaszra feltárt konglomerát sziklafal, a Likoldala emelkedik, amelynek sziklaodúi a tatárjárás idején menedékül szolgáltak...
- Bethlen-várkastély Alsóbún 11,72 km-re. A négy saroktornyos, valaha külső falakkal és sarokbástyákkal megépített várkastély a Küküllőközi dombvidék területén állt...
- Földpiramisok Szászkézd 12,02 km-re. Földpiramisok - Szászkézd..
- Református templom Székelymuzsna 12,31 km-re. 1520-ban Muscha, 1566-ban Musna néven jelentkezik a forrásokban...
- Örök nyugalom 12,44 km-re. A Bözöd és Gagy közötti vízválasztó gerincén van egy tanya, ahol valószínűleg a kommunisták által kitaszított emberek, családok éltek, akik ott helyben, a kert végében, temetkeztek is...
- Rez-tetői kilátó Sükő 12,48 km-re. A Nagyküküllő és a Nyikó között húzódó dombvidék legmagasabb csúcsa, a 932 m magas Rez-tető...
- Haller kastély Zoltán 12,85 km-re. Segesvártól 27 km-re délkeletre fekszik, Szászkézd községhez tartozik, a községközponttól 7 km-re délkeletre van...
- Székely Nagygyűlés Agyagfalva 12,96 km-re. Ezen a helyen, 1506-ban alkották meg az agyagfalvi constitutio-t...
- Petőfi Sándor múzeum Fehéregyháza 13,02 km-re. Fehéregyháza Petőfi Sándor és a magyar szabadságharc egyik legfontosabb emlékhelye...
- Református templom Agyagfalva 13,27 km-re. 1510-ben plébániatemploma van, plébánosa, Máté alesperes név szerint is ismeretes, maga a templom régebbi - Építési idejét a XIII-dik századra teszik...
- Szászdálya vára 13,74 km-re. Fehéregyháza és Héjjasfalva között, utóbbi határában, a Határ-patak mentén déli irányba vezető földúton, Héjjasfalvától 5 km távolságban, egy 588 m magas hegyen találjuk az eredetileg Szászdálya határához tartozó szászdályai vár maradványait...
- Miklóstelke 13,77 km-re. 1267-ben jelentkezik első ízben oklevélben praedium Nicolai néven...
- A vágási tölgyek Vágás 13,8 km-re. A patak betéved a hegyek közé; ennek fennebb kitáguló völgyébe fekszik a két Dobó (alsó és felső) és Vágás...
- Kapuzáb Fehéregyháza 13,98 km-re. A kapuzáb a falu végét jelezte a székely falvakban...
- Dobó és Vágás 14,15 km-re. A Nagy-Küküllőbe ömlő Vágás-patak felső, kitáruló völgyében fekszik Dobó...
- Fehéregyháza vára 14,36 km-re. Fehéregyházától 3 km-re délre lévő 400 m magas hegyen középkori vár nyomai találhatók - itt először az őskorban vagy a dák korszakban építettek ki egy erődítményt...
[ Fel ↑ ]
- Michael von Melas-ház Segesvár 18,45 km-re. Ebben a házban lakott Michael von Melas (1729-1806), az osztrák hadsereg hadvezére...
- Céhek háza Segesvár 18,45 km-re. A segesvári Céhek háza múzeum a Torony (Turnului) utca 1 szám alatt található...
- Paulinus-Drakula-ház Segesvár 18,46 km-re. Az 1501-ben épült Drakula-Paulinus-ház a segesvári Múzeum-tér 5 szám alatt található, az Óratorony közelében, attól északnyugatra...
- Csizmadiák tornya Segesvár 18,47 km-re. A segesvári vár Csizmadiák Tornya 1521-ben épült, 1676-ban tűzvész pusztította, a jelenlegi formáját az 1681-es helyreállítás alkalmával kapta...
- Albert-ház Segesvár 18,47 km-re. Az Albert-házban található a Hegyi iskola bentlakása, mely ma a német tannyelvű Joseph Haltrich Elméleti Líceumhoz tartozik...
- Levenduladomb Bözöd 18,48 km-re. A bözödi levenduladomb a tó keleti végénél, a kőrispataki letérőnél található, különleges helyszínen...
- Szarvas-ház Segesvár 18,49 km-re. Segesvár egyik építészeti különlegessége, a Szarvas-ház, az Iskola utca 1 szám alatt található...
- Loris-ház Segesvár 18,49 km-re. A Loris-ház, kézművesek lakóháza, az Ónművesek utca 3 szám alatt található...
- Mild-ház Segesvár 18,5 km-re. Az épületen levő felirat szerint, ebben a házban lakott Johann Both polgármester...
- Első román iskola Segesvár 18,5 km-re. 1861-ben, Zaharia Boiu ebben a házban nyitotta meg, a segesvári vár első román iskoláját...
[ Fel ↑ ]
* Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a térképen valós időben - bejelentkezés után.
Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató - A hozzászólások, leírások szerzõik tulajdonai. Minden más tartalom © 2005-2024 Rejtekhely.ro, a hivatalos magyar geotrekking webhely. Minden jog fenntartva. Geotrekking Székelyföldön, Erdélyben, és a Kárpát-medencében. Túrázás, kirándulás, és kincskeresés. Székelyföld, Erdély, és a Kárpát-medence látványosságai, látnivalói.