Székelymagyaros település (Hargita megye) Központ: Bögöz. Székelymagyaros román elnevezése: Alunis.
Turisztikai látnivalók - Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a terepen valós időben - bejelentkezés után

Székelymagyaros (Hargita megye) és környéke turisztikai látnivalói

- Székely Nagygyűlés Agyagfalva 1,2 km-re. Ezen a helyen, 1506-ban alkották meg az agyagfalvi constitutio-t...
- Református templom Agyagfalva 1,6 km-re. 1510-ben plébániatemploma van, plébánosa, Máté alesperes név szerint is ismeretes, maga a templom régebbi - Építési idejét a XIII-dik századra teszik...
- Egykori erődítmény Vártető Nagygalambfalva 2,27 km-re. Nagygalambfalvától három km-re délkeletre, a Vágás-patak völgye felett található a Vártető...
- Bánatos királylány kútja Nagygalambfalva 3,13 km-re. Lélegzetvisszafojtva hallgattuk a mesét, s a szomorú éneket, amit az asszony olyan gyönyörűen énekelt, hogy még a felnőttek is megkönnyezték...
- A vágási tölgyek Vágás 3,21 km-re. A patak betéved a hegyek közé; ennek fennebb kitáguló völgyébe fekszik a két Dobó (alsó és felső) és Vágás...
- Várféle őrtorony Nagygalambfalva 3,23 km-re. A Bánatos királylány kútja mellett, a Vágás-patak partján, a helybeliek közösségi összefogással megépítették az eredetileg a közeli Várfele nevű domboldalon lévő egykori erődítmény elképzelt mását...
- Református templom Bögöz 3,25 km-re. A település eredetét a XI-XII század fordulójára teszik, mert ebből a korból származó, félig földbe ásott lakások nyomait tárták fel...
- Dobó és Vágás 3,9 km-re. A Nagy-Küküllőbe ömlő Vágás-patak felső, kitáruló völgyében fekszik Dobó...
- Református templom Nagygalambfalva 4,34 km-re. Benéztünk a 13-14-dik században épült templomba, ahol Kányádi György református tiszteletes elkápráztatott alapos ismereteivel...
- Rák-tava Nagygalambfalva 4,79 km-re. Nagygalambfalva mellett, a Rák tava helyén, régen egy ház állott...
- Református templom Farcád 5,79 km-re. 1333-ban jelentkezik a pápai tizedjegyzékben Vorkad, illetve Farchad néven...
- Likoldala Székelymuzsna 5,97 km-re. Székelymuzsnától északra egy meredek, suvadással kopaszra feltárt konglomerát sziklafal, a Likoldala emelkedik, amelynek sziklaodúi a tatárjárás idején menedékül szolgáltak...
- Kisgalamb Levendula Kisgalambfalva 6,44 km-re. A Kisgalamb Levendula egy kis levenduláskert Kisgalambfalván, a református templommal szemben, a Hősök emlékműve mellett...
- Rez-tetői kilátó Sükő 6,48 km-re. A Nagyküküllő és a Nyikó között húzódó dombvidék legmagasabb csúcsa, a 932 m magas Rez-tető...
- Kisgalambfalva 6,54 km-re. A falu a Nagy-Küküllő bal partján terül el, a SzékelyudvarhelytSzékelykeresztúrral összekötő megyei útról a vasútállomás után kellletérni...
- Ferde torony Sükő 6,58 km-re. Hol a falu között lefolyó Gátpataka ered, messze fenn a Rez oldalában 2000 lábbal a tenger szinvonala felett fekszik Sükő, melynek cseresnyéje hires az egész székely földön...
- Erzsébet kútja 6,79 km-re. Székelykeresztúr közelében található Erzsébet kútja...
- Székelyderzs 6,96 km-re. A Kányádtól 5 km-re, dombok közé települt Székelyderzs községközpont...
- Református templom Székelymuzsna 7,03 km-re. 1520-ban Muscha, 1566-ban Musna néven jelentkezik a forrásokban...
- Bikafalva 7,1 km-re. 1334-ben jelentkezik először az oklevelekben de Luce néven...
- Harangláb Bözsefalva 7,16 km-re. A Székelyudvarhely és Székelykeresztúr közötti főútról tábla jelzi a letérőt a település felé, mely egyszerre utca és város, falu...
- Budvár Székelyudvarhely 7,47 km-re. Székelyudvarhely nyugati, Székelykeresztúr irányába vezető kijáratánál, a város legrégebbi műemlékével, a Jézus-kápolnával szemben emelkedik félig kopaszon a Budvár (625 m)...
- Budvár-sósfürdő Székelyudvarhely 8,24 km-re. Székelyudvarhely Budvár negyedében, a Nagy-Küküllő partján, létezett egy egykor igen kedvelt gyógyfürdő, mely 1944-ig működött...
- Kopjafás építmények Székelyudvarhely 8,36 km-re. Székelyudvarhely déli bejárata a Csicser és a Mondó-hegy között, a Nagy-Küküllő völgyében található...
- Betfalva 8,39 km-re. A Székelykeresztúrtól 2 km-re fekvő Betfalva a Nagy-Küküllő jobb partján települt...
- Jézus-kápolna Székelyudvarhely 8,47 km-re. Székelyudvarhely nyugati, Székelykeresztúr felé vezető kijáratánál, kőfallal körülvéve áll a kis kápolna, amelyet Jézus szíve kápolnának is neveznek...
- Udvarhely körüli túraösvény 8,53 km-re. Az Udvarhely körüli túraösvény az Erdélyi Kárpát-Egyesület Székelyudvarhelyi Osztálya által kijelölt helyismereti, gyalogtúra útvonal...
- Rákóczi utca feletti fenyves Székelyudvarhely 8,59 km-re. Székelyudvarhely déli részében, a II Rákóczi Ferenc utcával párhuzamosan, attól keletre, egy hosszú és keskeny fenyves található...
- Kápolna melletti Sóskert-sósfürdő Székelyudvarhely 8,6 km-re. Székelyudvarhelyen, a Jézus szíve-kápolna közvetlen szomszédságában gyógyhatású sós források törtek fel...
- Fekete-tó fürdő Székelyudvarhely 8,81 km-re. Az egykori Kollégium-kert, a mostani labdarúgópálya és a vasúti sín közötti rész, köré csoportosulnak Székelyudvarhely szabadtéri sportpályái...
- Orbán család temetkezési helye Székelylengyelfalva 8,82 km-re. Lengyelfalva a legnagyobb székely, Orbán Balázs szülőfaluja...
- Csillagvizsgáló Székelyudvarhely 8,83 km-re. A székelyudvarhelyi csillagvizsgáló a nyolvanas évek végén épült, soha nem használták, jelenleg üresen és romos állapotban áll...
- Fahíd a Nagy-Küküllő felett Székelyudvarhely 8,91 km-re. A fahíd része a Malom utcának, Székelyudvarhely északnyugati részét köti össze a délkeleti felével...
- Mezítlábas park Székelyudvarhely 9,04 km-re. Elfáradtál a hintán vagy a csúszdán?..
- Katolikus templom Székelylengyelfalva 9,07 km-re. Székelylengyelfalva temploma 1500-ban épült, amint egy 1776 május 9-én kelt összeírás megállapítja...
- Elek apó kútja Székelyudvarhely 9,08 km-re. Elek apó kútja egy többtonnás sziklatömbből készített alkotás, melyet a Szeltersz völgyéből szállítottak Székelyudvarhely központi parkjába...
- Orbán Balázs mellszobra Székelylengyelfalva 9,15 km-re. A Székelylengyelfalván született Orbán Balázs író, történész, természetrajzi, néprajzi, és művészettörténeti kutató, a Székelyföld leírása szerzője...
- Napozó nő Székelyudvarhely 9,16 km-re. Napozó nő szobor, Székelyudvarhely...
- Szapulj Kati iszapvulkán Székelyudvarhely 9,16 km-re. A Szapulj Kati elnevezésű iszapvulkán Székelyudvarhely északnyugati határában, a szombatfalvi részben, a Farcád felé vezető út és a Fehér-patak közötti Fehérvíz düllőn található, Simó János csűre mögött...
- Itt es jobb mint Csíkban sírkő Székelyudvarhely 9,22 km-re. Egy városi legenda szerint, az egyik székelyudvarhelyi temetőben van, vagy volt egy sírkő, melyen a következő felirat olvasható: Itt nyugszik Székely Tam 1828-189 Itt es jobb, mint Csíkban...
- Szekelyudvarhelyi Varosi Park 9,23 km-re. A székelyudvarhelyi Városi Park nemrég volt felújítva...
- Sütő András szobra Székelyudvarhely 9,25 km-re. Sütő András szobra - Székelyudvarhely...
- Gróf Széchenyi István mellszobra Székelyudvarhely 9,27 km-re. Gróf Széchenyi István mellszobra, Székelyudvarhely...
- Tomcsa Sándor mellszobra Székelyudvarhely 9,28 km-re. Tomcsa Sándor mellszobra, Székelyudvarhely...
- Székelyudvarhely legöregebb élő tölgyfája 9,3 km-re. Székelyudvarhely legöregebb élő fája Jakab Árpád, a város zöldövezeteit karbantartó kertészmérnöke szerint Szombatfalván van...
[ Fel ↑ ]
- Református templom Kecsedkisfalud 11,9 km-re. A múlt századtól két falu, Kecsed és Kisfalud, egy község Kecsedkisfalud néven...
- Molnar Istvan mellszobra Szekelykeresztur Cristuru Secuiesc 12,08 km-re. Molnar Istvan mellszobra Szekelykeresztur Cristuru Secuiesc 2008..
- Erked 12,19 km-re. A XIII-dik században épül román kori háromhajós bazilikatemploma, a XV-dik században erődtemplommá építik át...
- Dianna Levendula Kert Székelykeresztúr 12,27 km-re. 2023-ban, június 24-én kezdődik a Dianna Manufaktúra levendulaültetvényények hatodik szüretje...
- Berde Mózes Unitárius Gimnázium Székelykeresztúr 12,35 km-re. Berde Mózes Unitárius Gimnázium - Székelykeresztúr..
- Kőkép Verőfény-tető Székelyudvarhely 12,69 km-re. A Kőkép elnevezésű kőkereszt Székelyudvarhelytől keletre, a Szarka-kőtől északnyugatra található, a 689 m magas Verőfény-tetőn...
- Tamási Áron sírja Farkaslaka 12,71 km-re. Farkaslaka a Felső-Nyikó völgyében, a Nyikó mindkét partján, a Gordon-tető aljában települt, a térség legjelentősebb települése...
- Unitárius és református templom Fiatfalva 13,03 km-re. 1460-ban Fyathfalva, 1478-ban Fyadfalva néven jelentkezik az okiratokban...
- Evangélikus erődtemplom Homoródbene 13,19 km-re. Templomának építési idejét a XIV-dik századra teszik, ekkor készül a hajó, a szentély és a többszöggel záródó apszisa...
- Tibód tölgyfája 13,35 km-re. A Székelyuvarhelyhez tartozó Kadicsfalván keresztül, a városközponttól 6 km-re, a Bosnyák-pataknak a Rez-patakkal való egyesülésénél fekszik Tibód...
[ Fel ↑ ]
* Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a térképen valós időben - bejelentkezés után.
Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató - A hozzászólások, leírások szerzõik tulajdonai. Minden más tartalom © 2005-2024 Rejtekhely.ro, a hivatalos magyar geotrekking webhely. Minden jog fenntartva. Geotrekking Székelyföldön, Erdélyben, és a Kárpát-medencében. Túrázás, kirándulás, és kincskeresés. Székelyföld, Erdély, és a Kárpát-medence látványosságai, látnivalói.