Székelymuzsna település (Hargita megye) Központ: Székelyderzs. Székelymuzsna román elnevezése: Mujna. Egyéb neve: Muzsna.
Turisztikai látnivalók - Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a terepen valós időben - bejelentkezés után

Székelymuzsna (Hargita megye) és környéke turisztikai látnivalói

- Református templom Székelymuzsna 0,11 km-re. 1520-ban Muscha, 1566-ban Musna néven jelentkezik a forrásokban...
- Likoldala Székelymuzsna 1,2 km-re. Székelymuzsnától északra egy meredek, suvadással kopaszra feltárt konglomerát sziklafal, a Likoldala emelkedik, amelynek sziklaodúi a tatárjárás idején menedékül szolgáltak...
- Székelyderzs 3,82 km-re. A Kányádtól 5 km-re, dombok közé települt Székelyderzs községközpont...
- Református templom Agyagfalva 5,76 km-re. 1510-ben plébániatemploma van, plébánosa, Máté alesperes név szerint is ismeretes, maga a templom régebbi - Építési idejét a XIII-dik századra teszik...
- Erked 5,87 km-re. A XIII-dik században épül román kori háromhajós bazilikatemploma, a XV-dik században erődtemplommá építik át...
- Székely Nagygyűlés Agyagfalva 5,93 km-re. Ezen a helyen, 1506-ban alkották meg az agyagfalvi constitutio-t...
- Várféle őrtorony Nagygalambfalva 6,54 km-re. A Bánatos királylány kútja mellett, a Vágás-patak partján, a helybeliek közösségi összefogással megépítették az eredetileg a közeli Várfele nevű domboldalon lévő egykori erődítmény elképzelt mását...
- Bánatos királylány kútja Nagygalambfalva 6,61 km-re. Lélegzetvisszafojtva hallgattuk a mesét, s a szomorú éneket, amit az asszony olyan gyönyörűen énekelt, hogy még a felnőttek is megkönnyezték...
- Evangélikus erődtemplom Homoródbene 7,3 km-re. Templomának építési idejét a XIV-dik századra teszik, ekkor készül a hajó, a szentély és a többszöggel záródó apszisa...
- Egykori erődítmény Vártető Nagygalambfalva 7,72 km-re. Nagygalambfalvától három km-re délkeletre, a Vágás-patak völgye felett található a Vártető...
- Református templom Nagygalambfalva 7,74 km-re. Benéztünk a 13-14-dik században épült templomba, ahol Kányádi György református tiszteletes elkápráztatott alapos ismereteivel...
- Református templom Bögöz 8 km-re. A település eredetét a XI-XII század fordulójára teszik, mert ebből a korból származó, félig földbe ásott lakások nyomait tárták fel...
- Kisgalambfalva 8,18 km-re. A falu a Nagy-Küküllő bal partján terül el, a SzékelyudvarhelytSzékelykeresztúrral összekötő megyei útról a vasútállomás után kellletérni...
- Kisgalamb Levendula Kisgalambfalva 8,19 km-re. A Kisgalamb Levendula egy kis levenduláskert Kisgalambfalván, a református templommal szemben, a Hősök emlékműve mellett...
- Erzsébet kútja 9,17 km-re. Székelykeresztúr közelében található Erzsébet kútja...
- Harangláb Bözsefalva 9,34 km-re. A Székelyudvarhely és Székelykeresztúr közötti főútról tábla jelzi a letérőt a település felé, mely egyszerre utca és város, falu...
- Rák-tava Nagygalambfalva 9,35 km-re. Nagygalambfalva mellett, a Rák tava helyén, régen egy ház állott...
- Evangélikus erődtemplom Rádos 9,37 km-re. Egyhajós temploma a XIV-dik század gótikus alkotása, Keresztelő Szent János tiszteletére - a sekrestye építésének idejét az ajtajára festett évszám (1526) jelzi, ami újítását is jelentheti...
- A vágási tölgyek Vágás 10,15 km-re. A patak betéved a hegyek közé; ennek fennebb kitáguló völgyébe fekszik a két Dobó (alsó és felső) és Vágás...
- Betfalva 10,58 km-re. A Székelykeresztúrtól 2 km-re fekvő Betfalva a Nagy-Küküllő jobb partján települt...
- Dobó és Vágás 10,84 km-re. A Nagy-Küküllőbe ömlő Vágás-patak felső, kitáruló völgyében fekszik Dobó...
- Sóskút Székelykeresztúr 10,95 km-re. Székelykeresztúr és Sóskút múltja és jelene összefonódik, ezt régészeti ásatások is bebizonyították...
- Haller kastély Zoltán 11,31 km-re. Segesvártól 27 km-re délkeletre fekszik, Szászkézd községhez tartozik, a községközponttól 7 km-re délkeletre van...
- Bikafalva 12,33 km-re. 1334-ben jelentkezik először az oklevelekben de Luce néven...
- Unitárius és református templom Fiatfalva 12,41 km-re. 1460-ban Fyathfalva, 1478-ban Fyadfalva néven jelentkezik az okiratokban...
- Református templom Rugonfalva 12,45 km-re. A falu csupán 2 km-re fekszik Székelykeresztúrtól és 5 km-re Siménfalva községközponttól...
- Református templom Székelydálya 12,5 km-re. Dálya néveredetéről a mese arról szól, hogy egykor tündérlányok jártak a tájon: Klára, Dála, Ramocsa...
- Református templom Farcád 12,61 km-re. 1333-ban jelentkezik a pápai tizedjegyzékben Vorkad, illetve Farchad néven...
- Berde Mózes Unitárius Gimnázium Székelykeresztúr 12,63 km-re. Berde Mózes Unitárius Gimnázium - Székelykeresztúr..
- Ugron-kúria Fiatfalva 12,71 km-re. A jelenlegi L alakú, manzárdtetős kastély előtt már a 17-dik században volt itt udvarház - a történelmi idők során több építkezés is történt...
- Dianna Levendula Kert Székelykeresztúr 12,73 km-re. 2023-ban, június 24-én kezdődik a Dianna Manufaktúra levendulaültetvényények hatodik szüretje...
- Rez-tetői kilátó Sükő 12,73 km-re. A Nagyküküllő és a Nyikó között húzódó dombvidék legmagasabb csúcsa, a 932 m magas Rez-tető...
- Katolikus templom Székelykeresztúr 12,74 km-re. Székely- vagy Szitáskeresztúr a Székely előnevét onnan nyerte, hogy a lakói székelyek, a Szitás melléknevet pedig arról, hogy itt nagyban folyt a szitagyártás...
- Molnar Istvan mellszobra Szekelykeresztur Cristuru Secuiesc 12,85 km-re. Molnar Istvan mellszobra Szekelykeresztur Cristuru Secuiesc 2008..
- Iszapvulkánok Fiatfalva 12,94 km-re. A Székelykeresztúrhoz tartozó, a várostól 1 kilométerre települt Fiatfalva nevezetessége a falu nyugati szélén álló Ugron-kúria, a 17-dik század vége óta a reformátusok és unitáriusok által közösen használt templom, valamint a falu délnyugati részén található iszapvulkánok...
- Petőfi körtefája Székelykeresztúr 13,21 km-re. 1849 július 30-án Petőfi Székelykeresztúron, a Gyárfás udvarházban töltötte a segesvári csata előtti utolsó éjszakát...
- Ferde torony Sükő 13,44 km-re. Hol a falu között lefolyó Gátpataka ered, messze fenn a Rez oldalában 2000 lábbal a tenger szinvonala felett fekszik Sükő, melynek cseresnyéje hires az egész székely földön...
- Miklóstelke 13,53 km-re. 1267-ben jelentkezik első ízben oklevélben praedium Nicolai néven...
- Budvár Székelyudvarhely 13,54 km-re. Székelyudvarhely nyugati, Székelykeresztúr irányába vezető kijáratánál, a város legrégebbi műemlékével, a Jézus-kápolnával szemben emelkedik félig kopaszon a Budvár (625 m)...
- Kopjafás építmények Székelyudvarhely 13,97 km-re. Székelyudvarhely déli bejárata a Csicser és a Mondó-hegy között, a Nagy-Küküllő völgyében található...
- Evangélikus erődtemplom Sövénység 13,97 km-re. Szent Márton tiszteletére szentelt egyhajós torony nélküli temploma a XV-dik század közepén épül késő gótikus stílusban...
- Jézus-kápolna Székelyudvarhely 14,08 km-re. Székelyudvarhely nyugati, Székelykeresztúr felé vezető kijáratánál, kőfallal körülvéve áll a kis kápolna, amelyet Jézus szíve kápolnának is neveznek...
- Udvarhely körüli túraösvény 14,15 km-re. Az Udvarhely körüli túraösvény az Erdélyi Kárpát-Egyesület Székelyudvarhelyi Osztálya által kijelölt helyismereti, gyalogtúra útvonal...
- Kápolna melletti Sóskert-sósfürdő Székelyudvarhely 14,21 km-re. Székelyudvarhelyen, a Jézus szíve-kápolna közvetlen szomszédságában gyógyhatású sós források törtek fel...
- Rákóczi utca feletti fenyves Székelyudvarhely 14,25 km-re. Székelyudvarhely déli részében, a II Rákóczi Ferenc utcával párhuzamosan, attól keletre, egy hosszú és keskeny fenyves található...
[ Fel ↑ ]
- Székelyudvarhelyi városmag tapintható dombormű 15,46 km-re. A Székelyudvarhely történelmi városközpontját méretarányosan bemutató bronz térplasztika a Kossuth utca Városháza felőli sarkán került elhelyezésre...
- Ferences templom és kolostor Székelyudvarhely 15,47 km-re. Ferences templom és kolostor - Székelyudvarhely...
- Református templom Székelyudvarhely 15,47 km-re. Református templom - Székelyudvarhely, Márton Áron tér 11...
- Vasszékely 15,49 km-re. A Székelyudvarhelyen áthaladó idegeneknek is ismert megállóhelye aPatkó...
- Vass kalapos ház Székelyudvarhely 15,54 km-re. A Vass Kalapos ház Székelyudvarhely központjához nagyon közel van, a Vár utcában, volt Ferencesek utcája, a Barátok templomával szinte átellenben...
- A tudás kútja Székelyudvarhely 15,56 km-re. A Modern Üzleti Tudományok Főiskolája fennállásának tizedik évfordulóján rendezett emlékünnepség keretében leplezték le a Kubanek László képzőművész által tervezett emlékművet...
- Szapulj Kati iszapvulkán Székelyudvarhely 15,6 km-re. A Szapulj Kati elnevezésű iszapvulkán Székelyudvarhely északnyugati határában, a szombatfalvi részben, a Farcád felé vezető út és a Fehér-patak közötti Fehérvíz düllőn található, Simó János csűre mögött...
- Székelytámadt vár Székelyudvarhely 15,66 km-re. A Székelytámadt vár olyan épített öröksége Székelyudvarhelynek, amely nem csak az udvarhelyieknek, de a székely történelem szempontjából is nagy jelentőséggel bír...
- Székelyudvarhely legöregebb élő tölgyfája 15,79 km-re. Székelyudvarhely legöregebb élő fája Jakab Árpád, a város zöldövezeteit karbantartó kertészmérnöke szerint Szombatfalván van...
- Katolikus templom Székelylengyelfalva 15,97 km-re. Székelylengyelfalva temploma 1500-ban épült, amint egy 1776 május 9-én kelt összeírás megállapítja...
[ Fel ↑ ]
* Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a térképen valós időben - bejelentkezés után.
Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató - A hozzászólások, leírások szerzõik tulajdonai. Minden más tartalom © 2005-2024 Rejtekhely.ro, a hivatalos magyar geotrekking webhely. Minden jog fenntartva. Geotrekking Székelyföldön, Erdélyben, és a Kárpát-medencében. Túrázás, kirándulás, és kincskeresés. Székelyföld, Erdély, és a Kárpát-medence látványosságai, látnivalói.