Dridif település (Brassó megye) Központ: Voila.
Turisztikai látnivalók - Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a terepen valós időben - bejelentkezés után

Dridif (Brassó megye) és környéke turisztikai látnivalói

- Fejedelemasszony kútja Fogaras 4,96 km-re. Fejedelemasszony kútja, Fürsten Brunnen - Fogaras...
- Brukenthal-kastély Alsószombatfalva 5,51 km-re. Alsószombatfalván található az egykori Brukenthal-kastély, mely kivülről elég jó, benn leromlott állapotban van...
- Fogarasi vár 7,47 km-re. Fogaras városában jó állapotban maradt meg az impozáns várerőd, a 14-dik és 17-dik század között épült vár fallal, vizesárokkal van körülvéve és 4 sarokbástyával rendelkezik...
- Régi Olt-fahíd Fogaras 7,9 km-re. A fogarasi Olt-híd Fogaras város szélén, a Fogaras-Segesvár úton áll, vámoshíd szerepét töltötte be...
- Erődített evangélikus templom Nádpatak 10,22 km-re. 1313-ban plébániatemploma van, papja - a templom építési idejét régebbre teszik, a XII-XIII-dik század fordulójára, a román kori templomok közé tartozik, háromhajós, pilléres bazilika volt...
- Erődített evangélikus templom Nagysink 12,16 km-re. A helység szász telepítését a legkorábbi Szeben vidéki telepítések idejére teszik, az 1200-as évek előttire, körülbelül 1150-től kezdődően...
- Erődített evangélikus templom Gerdály 12,24 km-re. 1332-ben temploma van - középkori temploma volt, mert 1520-ban a szebeni tartománytól segélyt kap a templom és torony erődítésére...
- Volt városháza Nagysink 12,28 km-re. Volt városháza, XVIII-dik századi középület - Nagysink...
- Erődített evangélikus templom Sáros 12,39 km-re. 1449-ben János bíboros oklevele szerint Szent Jakab tiszteletére szentelt temploma van, mégpedig a késő gótikus kor jellegzetességeit magán viselő egyhajós, tornyos templom...
- Erődített evangélikus templom Kisprázsmár 14,13 km-re. 1332-ben már plébániatemploma van - a templom legalább egy évszázaddal korábbi, mivel eredeti formája szerint román stílusú, tornyos, háromhajós bazilika...
- Földpiramisok Sona 14,59 km-re. Földpiramisok - Sona..
- Erődített evangélikus templom Brulya 15,44 km-re. 1332-ben plébániatemploma van - a templom eredete sokkal régibb, Halaváts szerint a XIII-dik század elején építették, ez egybeesik a szász telepítés korával, mely a XII-dik század után közvetlenül megtörtént itt is...
- Erődített evangélikus templom Felmér 15,5 km-re. Mivel már Imre király idejében a kiváltságokban részesülő falvak között szerepel, bizonyos, hogy a XI–XII-dik század fordulóján templom is épül...
- Református templom Dombos 16,98 km-re. Korai neve, villa Latina és Waldorph azt jelzi, hogy XII-dik századi szász, azaz vallon telepítés...
- Evangélikus templom Mártonhegy 17,07 km-re. 1335-ben plébániatemploma van - temploma után, melynek Szent Márton lehetett a védőszentje, Szentmárton volt a neve...
- Nárciszrét Sárkány Vád 17,08 km-re. A híres Nárcisz-mező (románul Poiana Narciselor és Dumbrava Vadului néven is ismert) tulajdonképpen egy 394 hektár kiterjedésű, nedves talajú, ritkás kocsányos tölgyes, amelynek tisztásait májusban ellepik a csillagos nárcisz fehér virágai...
- Templomerőd Kóbor 19,24 km-re. Az Oltmelléki hegysorhoz tartozó Hortobágy-hegység területén, a Tyúkosi-patak mellett fekszik Kóbor község...
- Evangélikus templom Halmágy 19,6 km-re. Szász telepítés, 1488-ban a török támadás elnépteleníti, ekkor 1488-ban magyar családnevek szerepelnek...
- Thomas Quibb-ház Morgonda 20,02 km-re. Thomas Quibb-ház, egykori polgármesteri hivatal - Morgonda...
- Erődített evangélikus templom Morgonda 20,22 km-re. 1332-ben plébániatemploma van - mivel az első szász települések közé számítják, már az előző században kellett lennie templomnak...
- Templomerőd Szásztyukos 20,46 km-re. Szásztyukos község az Oltmelléki hegysorhoz tartozó Hortobágy-hegység területén, a Tyukos-patak mellett fekszik...
- Evangélikus templom Lemnek 20,61 km-re. A XIII-dik században már itt vannak a szász telepesek, akik templom nélkül nem maradhattak...
- Erődített evangélikus templom Vessződ 22,28 km-re. 1332-ben plébániatemploma van, papja - a templom legalább egy évszázaddal régebbi, mivel a falu az 1200 előtti telepítések korából való - a mai templom a XIII-dik századi bazilikális templom utóda...
- Apó-csúcs Fogarasi-havasok 23,51 km-re. Apó-csúcs, románul Varful Mosu...
- Árpás-völgyi bánya 23,65 km-re. Árpás-völgyi bánya...
- Apó-hágó Fogarasi-havasok 23,66 km-re. Apó-hágó, románul Curmatura Mosului...
- Erődített evangélikus templom Kürpöd 23,66 km-re. 1332-ben plébániatemploma van, papja - ekkor feltűnő neve is templomáról tanúskodik - a templom sokkal régibb, mert Kürpöd az 1200 előtti Szeben vidéki települések közé tartozik...
- Lesses vára 23,75 km-re. Lesses falu közelében, a lessesi templomtól délkeleti irányban, körülbelül 1,5 km távolságban találjuk az erdőben az enyhén kiemelkedő Várhegyet, ennek tetején pedig egy középkori vár nyomait...
- Álom-csúcs Fogarasi-havasok 23,85 km-re. Álom-csúcs, románul Varful Somnului...
- Apóka-csúcs Fogarasi-havasok 23,88 km-re. Apóka-csúcs, régi osztrák térképen Musuleata, románul Mosuleata és Varful Mosuletei...
- Ló-patak-forrás Fogarasi-havasok 24,15 km-re. Ló-patak-forrás, románul Izvorul Paraul Calului...
- Cheia Bandei-csúcs Fogarasi-havasok 24,24 km-re. Cheia Bandei-csúcs, magyarul kiejtve Khéjá Bündéj...
- Urlea-völgy Fogarasi-havasok 24,55 km-re. Urlea-völgy..
- Cisztercita apátság Kerc 24,67 km-re. Az Árpád-házi Imre király alapította Kerc cisztercita apátsága még romjaiban is rendkívül impozáns...
- Kerci apátság 24,72 km-re. Kerc a Fogarast Nagyszebennel összekötő főút közelében, az Olt partján, terül el - a szerzetesek a XV-dik század végén elhagyták, azóta állnak ma is lenyűgöző romjai...
- Lutheránus templom Zsiberk 24,78 km-re. Mivel XIII-dik századi szász telepítés, román stílusú temploma is a XIII-dik században épül, erődített templom volt kettős várfallal...
- Bölöcsény-sarok Fogarasi-havasok 24,87 km-re. Bölöcsény-sarok (magyar kiejtés), románul Coltul Balaceni...
- Szulák-nyereg Fogarasi-havasok 24,96 km-re. Szulák-nyereg, románul Saua Racorele, Fereastra Racorelelor...
- Kis-Szombatfalvi-nyereg Fogarasi-havasok 25,12 km-re. Kis-Szombatfalvi-nyereg és menedékhely, románul Fereastra Mica a Sambetei...
- Nagy-Szombatfalvi-nyereg Fogarasi-havasok 25,22 km-re. Nagy-Szombatfalvi-nyereg, románul Fereastra Mare a Sambetei...
- Galasescu-nyereg Fogarasi-havasok 25,28 km-re. Galasescu-nyereg, románul Saua Galasescului vagy Saua Vistisoarei...
- Zirna-hágó menedékhely Fogarasi-havasok 25,3 km-re. Zirna-hágó menedékhely, románul Curmatura Zarnei...
- Szalonna-csúcs Fogarasi-havasok 25,34 km-re. Szalonna-csúcs, románul Varful Slanina...
[ Fel ↑ ]
- Hartopul Darei-csúcs Fogarasi-havasok 26,43 km-re. Hartopul Darei-csúcs - a román hartop szó gödröt, szakadékot, sziklahasadékot jelent...
- Orzanele-nyereg Fogarasi-havasok 26,66 km-re. Orzanele-nyereg, románul Saua Orzanele (Orzaneaua)...
- Bratila-hágó Fogarasi-havasok 26,84 km-re. Bratila-hágó, menedékhely és sátorozóhely, románul Curmatura Bratilei...
- Moldoveanu-hasadék Fogarasi-havasok 26,98 km-re. Moldoveanu-hasadék, románul Spintecatura Moldoveanului...
- Királyhalma 27,1 km-re. 1396-ban tűnik fel az oklevelekben, templomról nincs adat, de a XV-dik századig katolikus lakói voltak...
- Moldoveanu-csúcs Fogarasi-havasok 27,2 km-re. A Fogarasi-havasokban található 2544 méteres Moldoveanu-csúcs Románia legmagasabb pontja...
- Berevoiescu-menedékhely Fogarasi-havasok 27,32 km-re. Berevoiescu-menedékhely, állítólag használhatatlan...
- Gyergyó hídja-nyereg Fogarasi-havasok 28,25 km-re. Gyergyó (György) hídja-nyereg, románul Saua Podu Giurgiului...
- Kincsek völgye Páró 28,39 km-re. A Kincsek pataka a Capul Homoraciului és az Osoiul Mare nevű dombok között ered, északnyugat felé folyik, és Páró község előtt felveszi a Muncsel (Muncelul, Lecioru peste totu) nevet...
- Erődtemplom Hégen 28,89 km-re. Szent András erődített evangélikus templom - Hégen..
[ Fel ↑ ]
* Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a térképen valós időben - bejelentkezés után.
Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató - A hozzászólások, leírások szerzõik tulajdonai. Minden más tartalom © 2005-2024 Rejtekhely.ro, a hivatalos magyar geotrekking webhely. Minden jog fenntartva. Geotrekking Székelyföldön, Erdélyben, és a Kárpát-medencében. Túrázás, kirándulás, és kincskeresés. Székelyföld, Erdély, és a Kárpát-medence látványosságai, látnivalói.