Csaracsó település (Hargita megye) Központ: Csíkcsicsó. Csaracsó román elnevezése: Ciaracio.
Turisztikai látnivalók - Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a terepen valós időben - bejelentkezés után

Csaracsó (Hargita megye) és környéke turisztikai látnivalói

- Páduai Szent Antal római katolikus templom Csíkcsicsó 2,35 km-re. A Páduai Szent Antal tiszteletére felszentelt római katolikus templom Csíkcsicsó központjában található, az iskola közelében...
- Hosszú-borvíz Madéfalva 2,43 km-re. Hosszú-borvíz, Madéfalva..
- Siculicidium útja Jézus Szíve templom Madéfalva 2,52 km-re. A madéfalvi veszedelemhez kapcsolódik az a történelmi tanösvény, amelynek kiépítésére még 2010-ben nyert pályázatot Madéfalva önkormányzata...
- Poénos kocsmák Erdélyben 2,69 km-re. Poénos nevű erdélyi kocsmák helyét, koordinátáit és fényképeit szeretnénk összegyűjteni ezen az oldalon...
- Siculicidium emlékmű Madéfalva 2,7 km-re. Siculicidium, a határőrség erőszakos megszervezésekor Madéfalva határában 1764 január 7-én a császári katonaság védtelenül lekaszabolt csíki- és háromszéki 200 székely vértanú emlékére, kik az ősi szabadság védelméért véreztek el...
- Airsoft pálya Csíkcsicsó 2,73 km-re. Airsoft és paintball pálya, Csíkcsicsó...
- Siker Madéfalva 3,17 km-re. Végre sikerült...
- Sziklakert a Béta oldalában 3,84 km-re. A csicsói Várszikláról, a környéket felfedezendő, beereszkedtünk az erdőben délre, a Béta-patak völgyébe...
- Csíki panoráma Csíkszereda 4,14 km-re. Amennyiben Székelyudvarhely felől érkezik valaki Csíkszeredába, a csibai eltérő után, a kavicsos uton balra térve, az ut bal oldalán levő dombon emelkedő római katolikus templomhoz juthat...
- Kőmosó-tó Csíkrákos 4,3 km-re. A Göröcsfalva közelében levő, benyúló földnyelvvel rendelkező, a rejtő által Nyelves-tónak keresztelt tó, az újabban elhelyezett irányjelző táblákon Rákosi tó elnevezéssel jelenik meg...
- Csicsói-várszikla 4,36 km-re. Csicsó vára Csíkcsicsótól délnyugatra található, a Központi-Hargita keleti peremén, a Vár-patak baloldalán levő, lemezes elválású, törésű andezit szikla tetején...
- Vasfuvó domb Csíkszereda 4,42 km-re. Csíkszereda nyugati határában, közvetlenül a Székelyudvarhely felé vezető országút mellett, az Olt hídjának közelében található, az úgynevezett Vasfuvó domb...
- Csíkrákos Bogát-hegyi kápolna 4,5 km-re. Csíkrákos határában, az Olt fölé magasodó 787 m magas kiszögellés a Hargitához tartozik...
- Vásárút Csíkdelne Borzsova Csíkszépvíz 4,85 km-re. Balogh Lajos a borzsovai falumonográfiájában említi a Vásárutat...
- Keresztelő Szent János templom Csíkdelne 4,89 km-re. A Csíkszeredából Csíkszépvizre vezető országút bal oldalán, Csíkdelne magasságában, gyenge ívelésű dombon, szántóföldek között magányosan áll a Szent János-templom...
- Katolikus templom Göröcsfalva Csíkrákos 5,03 km-re. Csíkrákos központjában keletre kanyarodva, a 124-es megyei úton közelíthető meg...
- Fontana-borvízforrás Csíktaploca 5,14 km-re. A csíktaplocai Rét utcában egy borvízforrás található, melynek vizét a környékbeliek előszeretettel hordják és fogyasztják...
- Csíktaploca 5,26 km-re. Csíktaplocát a megyeközpont, Csíkszereda elég sokáig elhanyagolt külvárosának tartják, pedig már akkor létezett, amikor Szeredának még területe sem volt...
- Római-katolikus kápolna Delne 5,54 km-re. Delnén, a falu szélén, egy kis kápolna áll, ez ma a falu rendszeresen használt temploma - a XV-dik században épült poligon záródású gótikus szentéllyel, csúcsíves diadalívvel és ablakokkal...
- Fekete nyárfa csonkja Csíktaploca 5,54 km-re. Csíktaplocán, a Lázár-kúriától 100 méterre, a járda közepén, egy 4 m kerületű fekete nyárfa található...
- Katolikus templom Csíktaploca 5,55 km-re. Az 1567-dik évi regestrum Taplocza néven 44 kapuval jegyzi...
- Lázár-kúria Csíktaploca 5,64 km-re. Csíktaploca kőrisfája és hársfája a jelenlegi kultúrház, a volt Lázár-kúria előtt áll, társai azoknak a fáknak, amelyeket a kollektiv gazdaság idejében kivágtak...
- Szeder-útkereszteződés Piricske 5,75 km-re. Piricske északi végébe érkezve egy útkereszteződéshez jutunk, mely egyúttal túraútvonalak találkozási pontja is...
- Lina-kanyar 6,1 km-re. Az igazi Lina-kanyar egy kisebb, de lejtős kanyar a Csíkszeredából Székelyudvarhelyre vezető főúton, a csibai letérővel szemben, ahol Lina kocsmája is állt...
- Szent József-kápolna Csíkborzsova 6,15 km-re. A csíkszentmiklósi egyházközség filiáléját alkotó Csíkborzsovában, a jelenlegi kápolna helyén az Egri család épített egy fakápolnát, amelyet az idő vagy a tőzvész elpusztított...
- Asztag-kő Madéfalva 6,22 km-re. A Hargita-hegység egyik kevésbé ismert gyöngyszeme az Asztag-kő...
- Kavics- és homokbánya Csíkszépvíz 6,25 km-re. Tekintélyes méretű kavics- és homokbánya Göröcsfalva és Csíkszépvíz között, az aszfaltút mellett, a szépvízi lőtér szomszédságában...
- Vacsárcsi kőbánya 6,29 km-re. Vacsárcsi közelében, egy olyan kevésbé ismert, felhagyott kőfejtő van, ahol Csíkban egyedülálló, bazaltorgonákat láthatunk...
- Katolikus templom Csíkborzsova 6,37 km-re. A Csíkszeredát Szépvizzel összekötő országútról nézve csak templomtorony jelzi, hogy a dombok mögött település húzódik meg...
- Sziklakilátó a Borvíz-patak felett Piricske 6,5 km-re. Piricske északi végében, gombaszedés közben, egy sziklakilátóra bukkantunk...
- Katolikus templom Csíkpálfalva 6,57 km-re. 1567-ben a regestrum mai nevén 12 kapuval jegyzi...
- Senki tava Csíkszereda 6,58 km-re. Bár kevesen tudnak róla, de Csíkszereda mellett egy viszonylag méretes, látványos tó található...
- Piarista tanulmányi ház Csíkszereda 6,65 km-re. Úgy tűnt, hogy a 300 éves erdélyi piarista múlt az utolsó erdélyi piarista szerzetesek kihalásával együtt véget ér Romániában...
- Márton Áron Gimnázium Csíkszereda 6,66 km-re. A Márton Áron Gimnázium Csíkszereda legimpozánsabb épülete, a Szék útja és a hajdani Rákóczi utca (ma Márton Áron utca) találkozásának közelében található, szecessziós stílusban épült 1909 és 1911 között...
- Micsurin-kert Csíkszereda 6,66 km-re. A Micsurin-kert egy legendás hely, bár többnyire csak azon Csíkszeredában iskolába jártak számára, akik a Márton Áron líceumban végeztek...
- Csíksomlyói kegyhely tapintható dombormű 6,83 km-re. A csíksomlyói méretarányos bronz térplasztika a ferences temlom közelében, az út túlsó oldalán található parkolóban került felállításra...
- Régi sörgyár Csíkszereda 6,85 km-re. Az első csíkszeredai sörgyárat az 1860-as években, a Romfeld család tagjai hozták létre...
- Nepomuki Szent János-kápolna Csíksomlyó 6,89 km-re. A Nepomuki Szent János-kápolna a csíksomlyói kegytemplom előtti templomkert bal oldalán áll, a kerítőfalba építve...
- Kőbánya Csíkdelne 6,89 km-re. Hargita megyében több, külszíni robbantásos fejtéssel dolgozó, nagyméretű bánya van...
- Kájoni János mellszobra Ferences kolostor Csíksomlyó 6,91 km-re. A csíksomlyói ferences kolostor udvarán állították fel 1972-ben, a szerzetes rendház egykori tudós papjának Kájoni Jánosnak (1627 - 1687) a mellszobrát...
- Mária-kert és Kájoni Herbárium Csíksomlyó 6,94 km-re. Csíksomlyón ér véget a Mária-út, ezért az évek során kialakították a Mária-kertet, hogy az elfáradt zarándokok itt megpihenhessenek...
- Domokos Pál Péter szobor Csíksomlyó 6,98 km-re. Bodó Levente alkotásai I...
- Barátok kútja 7,05 km-re. Kisdiák koromban, egyszer egyik nagybátyám vitt (vagy hozott) az iskolából...
- Dobogtató Csobotfalva 7,06 km-re. Csobotfalva településként Taplocával, Csomortánnal és Várdotfalvával alkotta a csíksomlyói egyházközséget, vagy másképpen: a szentpéteri egyházmegyét, amely 1751-ben alakult át, amikor Szereda kivált a közösségből...
- Keskenylevelű ezüstfa Csíkszereda 7,13 km-re. Forgalmas helyen, a Cosbuc utca sarkán, a Venczel József utcában, a volt Femina üzlettel szembeni Hirsch-ház udvarán, árválkodik egy göcsörtös fa a kapu mellett...
[ Fel ↑ ]
- Nagy Pájszó teteje 11,61 km-re. Nagy Pájszó tetején haladt végig a régi országút Erdély és Moldva között, elkerülve a patakok útromboló erejét...
- Szent László köve Pogányhavas 12,94 km-re. Június 27-e Szent László ünnepe...
- Borsáros-fürdő Csíkszentkirály 13,07 km-re. The 1 km long, 50-200 m wide Borsaros nature conservation area lies on the right bank of the river Olt, at 651 m altitude, to the left of the road leading from Sancraieni to Sansimion...
- Borsáros-láp Csíkszentkirály 13,25 km-re. A Borsáros természetvédelmi terület az Olt jobb partján, 651 m tengerszintfeletti magasságban, 1 km-es hosszúságban, 50-200 m szélességben, Csíkszentkirály határában, a Csíkszentsimon felé vezető úttól balra terül el...
- Rompáca borvíz Csíkajnád 13,3 km-re. A Rompácai-borvíz kálcium-magnézium-hidrogénkarbonátos tartalmú és mésztufát rak le...
- Bükk feje Csíkmindszent 13,73 km-re. Csíkmindszent felől a Hosszúaszóba vezető út közepén, a Bükk feje gerincén állva, nem tudtuk eldönteni, hogy mit mihez tódtak...
- Vasond völgye tanösvény Pottyand 14,02 km-re. A Vasond völgye tanösvény hossza 7 km...
- Cserépgyári borvízforrás Csíkszentkirály 14,21 km-re. Alcsík borvízforrásokban leggazdagabb települése, Csíkszentkirály, egyik legforgalmasabb borvízkútja a főút melletti, az egykori téglagyár előtti forrás...
- Székely Lehel ajándéka Csíkszentkirály 14,41 km-re. Csíkszentkirály déli kijáratánál, mielőtt elérnénk a temetőhöz, az út túlsó felén, a mezőgazdasági gépeket forgalmazó Agromek vállalat kerítésénél, egy régi szekeret láthatunk...
- Gyimesi hágó 14,53 km-re. Gyimes vidékének megközelítése a Gyimesi hágó, régi nevén Tekerőhágó, irányából történik...
[ Fel ↑ ]
* Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a térképen valós időben - bejelentkezés után.
Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató - A hozzászólások, leírások szerzõik tulajdonai. Minden más tartalom © 2005-2024 Rejtekhely.ro, a hivatalos magyar geotrekking webhely. Minden jog fenntartva. Geotrekking Székelyföldön, Erdélyben, és a Kárpát-medencében. Túrázás, kirándulás, és kincskeresés. Székelyföld, Erdély, és a Kárpát-medence látványosságai, látnivalói.