Kisgalambfalva település (Hargita megye) Központ: Galambfalva. Kisgalambfalva román elnevezése: Porumbenii Mici.
Turisztikai látnivalók - Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a terepen valós időben - bejelentkezés után

Kisgalambfalva (Hargita megye) és környéke turisztikai látnivalói

- Kisgalamb Levendula Kisgalambfalva 0,03 km-re. A Kisgalamb Levendula egy kis levenduláskert Kisgalambfalván, a református templommal szemben, a Hősök emlékműve mellett...
- Kisgalambfalva 0,15 km-re. A falu a Nagy-Küküllő bal partján terül el, a SzékelyudvarhelytSzékelykeresztúrral összekötő megyei útról a vasútállomás után kellletérni...
- Erzsébet kútja 1,06 km-re. Székelykeresztúr közelében található Erzsébet kútja...
- Harangláb Bözsefalva 1,18 km-re. A Székelyudvarhely és Székelykeresztúr közötti főútról tábla jelzi a letérőt a település felé, mely egyszerre utca és város, falu...
- Református templom Nagygalambfalva 2,2 km-re. Benéztünk a 13-14-dik században épült templomba, ahol Kányádi György református tiszteletes elkápráztatott alapos ismereteivel...
- Betfalva 2,47 km-re. A Székelykeresztúrtól 2 km-re fekvő Betfalva a Nagy-Küküllő jobb partján települt...
- Rák-tava Nagygalambfalva 3,22 km-re. Nagygalambfalva mellett, a Rák tava helyén, régen egy ház állott...
- Várféle őrtorony Nagygalambfalva 3,22 km-re. A Bánatos királylány kútja mellett, a Vágás-patak partján, a helybeliek közösségi összefogással megépítették az eredetileg a közeli Várfele nevű domboldalon lévő egykori erődítmény elképzelt mását...
- Bánatos királylány kútja Nagygalambfalva 3,3 km-re. Lélegzetvisszafojtva hallgattuk a mesét, s a szomorú éneket, amit az asszony olyan gyönyörűen énekelt, hogy még a felnőttek is megkönnyezték...
- Református templom Rugonfalva 4,33 km-re. A falu csupán 2 km-re fekszik Székelykeresztúrtól és 5 km-re Siménfalva községközponttól...
- Egykori erődítmény Vártető Nagygalambfalva 4,49 km-re. Nagygalambfalvától három km-re délkeletre, a Vágás-patak völgye felett található a Vártető...
- Sóskút Székelykeresztúr 4,88 km-re. Székelykeresztúr és Sóskút múltja és jelene összefonódik, ezt régészeti ásatások is bebizonyították...
- Katolikus templom Székelykeresztúr 5,49 km-re. Székely- vagy Szitáskeresztúr a Székely előnevét onnan nyerte, hogy a lakói székelyek, a Szitás melléknevet pedig arról, hogy itt nagyban folyt a szitagyártás...
- Molnar Istvan mellszobra Szekelykeresztur Cristuru Secuiesc 5,72 km-re. Molnar Istvan mellszobra Szekelykeresztur Cristuru Secuiesc 2008..
- Dianna Levendula Kert Székelykeresztúr 5,86 km-re. 2023-ban, június 24-én kezdődik a Dianna Manufaktúra levendulaültetvényények hatodik szüretje...
- Berde Mózes Unitárius Gimnázium Székelykeresztúr 5,94 km-re. Berde Mózes Unitárius Gimnázium - Székelykeresztúr..
- Petőfi körtefája Székelykeresztúr 6,25 km-re. 1849 július 30-án Petőfi Székelykeresztúron, a Gyárfás udvarházban töltötte a segesvári csata előtti utolsó éjszakát...
- Unitárius és református templom Fiatfalva 6,68 km-re. 1460-ban Fyathfalva, 1478-ban Fyadfalva néven jelentkezik az okiratokban...
- Székely Nagygyűlés Agyagfalva 6,81 km-re. Ezen a helyen, 1506-ban alkották meg az agyagfalvi constitutio-t...
- Likoldala Székelymuzsna 7,03 km-re. Székelymuzsnától északra egy meredek, suvadással kopaszra feltárt konglomerát sziklafal, a Likoldala emelkedik, amelynek sziklaodúi a tatárjárás idején menedékül szolgáltak...
- Ugron-kúria Fiatfalva 7,06 km-re. A jelenlegi L alakú, manzárdtetős kastély előtt már a 17-dik században volt itt udvarház - a történelmi idők során több építkezés is történt...
- Református templom Agyagfalva 7,17 km-re. 1510-ben plébániatemploma van, plébánosa, Máté alesperes név szerint is ismeretes, maga a templom régebbi - Építési idejét a XIII-dik századra teszik...
- Rez-tetői kilátó Sükő 7,19 km-re. A Nagyküküllő és a Nyikó között húzódó dombvidék legmagasabb csúcsa, a 932 m magas Rez-tető...
- A vágási tölgyek Vágás 7,55 km-re. A patak betéved a hegyek közé; ennek fennebb kitáguló völgyébe fekszik a két Dobó (alsó és felső) és Vágás...
- Levendulás Csekefalva 7,65 km-re. A csekefalvi levendulaültetvény 2023-ban június 24 és július 16 között látogatható, nyílt napok keretén belül, hétköznapokon 15-20 óra között, hétvégeken 10-20 óra között...
- Dobó és Vágás 7,97 km-re. A Nagy-Küküllőbe ömlő Vágás-patak felső, kitáruló völgyében fekszik Dobó...
- Református templom Székelymuzsna 8,27 km-re. 1520-ban Muscha, 1566-ban Musna néven jelentkezik a forrásokban...
- Iszapvulkánok Fiatfalva 8,43 km-re. A Székelykeresztúrhoz tartozó, a várostól 1 kilométerre települt Fiatfalva nevezetessége a falu nyugati szélén álló Ugron-kúria, a 17-dik század vége óta a reformátusok és unitáriusok által közösen használt templom, valamint a falu délnyugati részén található iszapvulkánok...
- Unitárius templom Alsóboldogfalva 8,82 km-re. Újszékelyen felül, a Szurdokpatakának torkolatja előtt fekvő Alsó-boldogasszonyfalva következik, melyet a nép rövidítve egyszerűen Bodogfalának nevez...
- Ferde torony Sükő 9,3 km-re. Hol a falu között lefolyó Gátpataka ered, messze fenn a Rez oldalában 2000 lábbal a tenger szinvonala felett fekszik Sükő, melynek cseresnyéje hires az egész székely földön...
- Református templom Bögöz 9,64 km-re. A település eredetét a XI-XII század fordulójára teszik, mert ebből a korból származó, félig földbe ásott lakások nyomait tárták fel...
- Unitárius templom Újszékely 9,92 km-re. A sárdi híd után az első székely falu neve Újszékely, a Küküllő jobb partján elvonuló hegyek alján, széles utcákkal, melyeket nagyrészt cseréppel fedett kőházak szegélyeznek...
- Erked 10,4 km-re. A XIII-dik században épül román kori háromhajós bazilikatemploma, a XV-dik században erődtemplommá építik át...
- Református templom Farcád 10,66 km-re. 1333-ban jelentkezik a pápai tizedjegyzékben Vorkad, illetve Farchad néven...
- Székelyderzs 10,76 km-re. A Kányádtól 5 km-re, dombok közé települt Székelyderzs községközpont...
- Református templom Gagy 11,86 km-re. 1566-ban Gagij néven jelentkezik a forrásokban 1567-ben a regestrum 2 kapuval jegyzi...
- Katolikus templom Nyikómalomfalva 12,72 km-re. Nyikómalomfalva közepes nagyságu település az egykori Udvarhely vármegye területén, a Fehér-Nyikó völgyében található...
- Orbán család temetkezési helye Székelylengyelfalva 12,77 km-re. Lengyelfalva a legnagyobb székely, Orbán Balázs szülőfaluja...
- Református templom Kecsedkisfalud 12,97 km-re. A múlt századtól két falu, Kecsed és Kisfalud, egy község Kecsedkisfalud néven...
- Katolikus templom Székelylengyelfalva 13,11 km-re. Székelylengyelfalva temploma 1500-ban épült, amint egy 1776 május 9-én kelt összeírás megállapítja...
- Orbán Balázs mellszobra Székelylengyelfalva 13,2 km-re. A Székelylengyelfalván született Orbán Balázs író, történész, természetrajzi, néprajzi, és művészettörténeti kutató, a Székelyföld leírása szerzője...
- Budvár Székelyudvarhely 13,24 km-re. Székelyudvarhely nyugati, Székelykeresztúr irányába vezető kijáratánál, a város legrégebbi műemlékével, a Jézus-kápolnával szemben emelkedik félig kopaszon a Budvár (625 m)...
- Bikafalva 13,34 km-re. 1334-ben jelentkezik először az oklevelekben de Luce néven...
- Nagy-Küküllő híd Sárd 13,54 km-re. A Székelyföldre vezető főútvonalt követve, amint az utas Segesvárt elhagyja, s aztán a gyönyörü fekvésű fehéregyházi kastélyt meghaladja, mind mélyebbre hatol a hegységek közé...
- Vörös oldal Székelylengyelfalva 13,86 km-re. A Szejke-tető (Nagy Mál tető) nyugati oldalán, a Sármány nevű helyen, a rozsdás színű földek neve a Vörösoldal...
[ Fel ↑ ]
- Tomcsa Sándor mellszobra Székelyudvarhely 14,84 km-re. Tomcsa Sándor mellszobra, Székelyudvarhely...
- Szejkefürdő 14,85 km-re. Székelyudvarhelytől észak-északnyugati irányban, az egykori Szombatfalva határában, a Parajd felé vezető országút mentén, a várostól 3 km-re, a Sóspatak völgyében, 517 méter tengerszint feletti magasságban fekszik Szejkefürdő...
- Bocskai István emlékmű Székelyudvarhely 14,91 km-re. Bocskai István emlékmű, Székelyudvarhely...
- Ferences templom és kolostor Székelyudvarhely 14,99 km-re. Ferences templom és kolostor - Székelyudvarhely...
- Székelyudvarhelyi városmag tapintható dombormű 15,05 km-re. A Székelyudvarhely történelmi városközpontját méretarányosan bemutató bronz térplasztika a Kossuth utca Városháza felőli sarkán került elhelyezésre...
- Vass kalapos ház Székelyudvarhely 15,07 km-re. A Vass Kalapos ház Székelyudvarhely központjához nagyon közel van, a Vár utcában, volt Ferencesek utcája, a Barátok templomával szinte átellenben...
- Református templom Székelyudvarhely 15,09 km-re. Református templom - Székelyudvarhely, Márton Áron tér 11...
- Vasszékely 15,13 km-re. A Székelyudvarhelyen áthaladó idegeneknek is ismert megállóhelye aPatkó...
- Székelytámadt vár Székelyudvarhely 15,17 km-re. A Székelytámadt vár olyan épített öröksége Székelyudvarhelynek, amely nem csak az udvarhelyieknek, de a székely történelem szempontjából is nagy jelentőséggel bír...
- Református templom Kecset 15,19 km-re. Az 1567...
[ Fel ↑ ]
* Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a térképen valós időben - bejelentkezés után.
Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató - A hozzászólások, leírások szerzõik tulajdonai. Minden más tartalom © 2005-2024 Rejtekhely.ro, a hivatalos magyar geotrekking webhely. Minden jog fenntartva. Geotrekking Székelyföldön, Erdélyben, és a Kárpát-medencében. Túrázás, kirándulás, és kincskeresés. Székelyföld, Erdély, és a Kárpát-medence látványosságai, látnivalói.