Geotrekker
Navigálj valós időben a terepen, segítünk megtalálni a turisztikai látnivalót! Bejelentkezés után.
Burgberg - Vurpód - Turisztikai látnivalók <-- Regisztráció
 


Burgberg - Vurpód

Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a terepen valós időben - regisztráció után, teljeskörű hozzáféréssel.

***

Néhány kép a Rejtekhely.ro képtáraiból:

Bodvaji temető
A temető
Görgény vára - Görgényszentimre
A vár felé
Kisdisznód - Evangélikus templom
Az orgona
Bethlen-kastély - Árokalja
Árnyékban
Átjáróház - Marosvásárhely
Dózsa György utca - 1
Aranyhalacska - Marosszentkirály
Strucc vagy hattyú?
Tortomai halomsirok
A Tortoma erdői
Nagy Lála-tó - Radnai-havasok
A tó más szemszögből
Xántusz-kastély romjai - Hosszúaszó
A Xántus-kastély romjai 2
Parasztvár - Székelyzsombor
Várudvar

Eljutottál erre a helyre, és különleges felvételeket sikerült készíteni? Töltsd fel a képeidet a Burgberg Vurpód fotóalbumba!

***
Kalandjáték jellegén túl, a rejtekhely-keresés igazi kihívása az arra fogékony emberek figyelmének felkeltése, Székelyföld, Erdély, illetve a Kárpát-medence természeti látnivalóinak, történelmi és kulturális örökségének, valamint igaz értékeinek megismerésére, ismertetésére.

Burgberg - Vurpód.. Fedezzétek fel Vurpód és a környék turisztikai értékeit, ismerjétek meg az általunk bemutatott szép és érdekes látnivalókat, mint amilyen a Burgberg!

A legközelebbi település Salkó, 4,81 km távolságra található.
Milyen fontos látványosságok és népszerű látnivalók vannak a Burgberg Vurpód közelében?
(részletek teljeskörű hozzáféréssel)
5,9 km-re. A sálfalvi szakadék 15 hektáron védett terület, Sálfalva községtől 1 km-re található. Talán nem a legjobb módját választottam a szakadék megközelítésének. A szakadék bejárása után megtaláltam én is, ugyanazt a fát a bejárattól balra, de doboz nélkül. Hossza 5-600 m, oldalfalainak magassága 6-25 m.
11 km-re. Rüsz falu szász temploma egy kis dombon áll. Értékei a karzat festett kazettái, valamint a templom különálló, megdőlt tornya. Megvan a dobozka.
12 km-re. A szelindeki vár 1765-ben készült. Ma már csak látványos falmaradványait láthatjuk, egy gótikus templom falrészleteit, és egy óratorony köveit. A várba sajnos aznap sehogy sem tudtunk bejutni, de majd legközelebb. Miután a támfal építésen sikeresen túljutottunk fejenként 3 lejért bejutottunk a várba. A látvány nagyon szép volt.
12,5 km-re. A torony nyugati falán levő késő román kori féldombormű egy püspököt ábrázol, a másikon oroszlán, amint emberforma alakot nyel le; a gonosz lelket szemlélteti. Talán sikerül így is egy picit felhívni a templomra a figyelmet. Kár a templomért, be van törve a kapu, döl össze sok minden. Szászújfalu templomának tornya a nagydisznódihoz hasonló, alatta a félköríves kapu befalazva maradt meg.
13,3 km-re. Az Oltmelléki hegysor területén fekvő Veresmart falutól keleti irányba emelkedő 561 m magas Várhegyen találjuk avárat. Miután elhagytam a falut kimentem a kocsival a domb alá. A községből földút vezet a Várhegy irányába, áthalad a Veresmart-patakon, majd keleti irányba fordulva a Várhegy alá kanyarodik.
13,4 km-re. A templom kívülről szépen felújítva, a torony még várat magára.
14,6 km-re. Holcmány Nagyszebentől 25 km-re fekszik - 13-dik századi erődtemplomának értékei a bejárati kapu, a rajta levő festett szoboralakokkal, valamint a 250-300 éves működő óraszerkezet. Nem találtam meg geodobozt, csak a köfalat, az esetleges rejtekkel.
15,1 km-re. A templom is korábbi korra utal, mivel román kori és román stílusjegyeit meg is őrizte. Vurpód és Veresmart felől visszaúton próbálkoztunk a templomlátogatással. Kár hogy nem sikerült bejutni a falon belülre. Az első Szeben vidéki települések közé tartozik, s így legkésőbb a XIII-dik század elején temploma is van.
15,6 km-re. Temploma a XIV-dik század elején épült, egyhajós torony nélküli gótikus templom. A szélesebb hajóhoz az apszis szentélynégyszöggel kapcsolódik, s a többszög három oldalával záródik.
16,6 km-re. Nagybaromlak 5 km-re fekszik Kiskapustól, 14-dik században épült, faerkélyes, román stílusú toronnyal ellátott erődtemploma van. Értékei a rácsos ajtó, a szines faoltár és a szép csillagboltozat. Bár többször is próbálkoztam (a rejtés napján) és a közeli polgármesteri hivatalban biztosítottak, hogy hamarosan jön valaki, két óra várakozás után is, a templom zárva maradt számomra. Megtaláltam Nagybaromlakon a geoládát az út másik felén (szemben a templommal).
16,7 km-re. Szenterzsébet (románul Gusteriţa, németül Hammersdorf) régebb önálló szász falu volt, 1950 óta Nagyszebenhez tartozik. Az Artmania rockfesztivál ürügyén :-) érkeztem Nagyszebenbe, este 6 órakor. Mivel a geodoboz eltünt, újat kellett tenni egy kicsivel közelebb a toronyhoz. Mivel a régi ládát betemette a föld, új ládát helyeztem el, kicsivel távolabb. A település a város északkeleti részén található, a Szeben (Cibin) folyón túl.
17,8 km-re. 1302-ben Castenholz, 1339-ben Castenholez, 1409-ben Castenhalez néven jelentkezik az oklevelekben. Megvan a doboz.
18,4 km-re. Muzsna szép, titokzatos hangulatú erődtemploma a 15-dik században épült - Értékei a szentélyben levő gótikus faragványok és a festett karzat, a hálóboltozatos mennyezet és a faragott mintázatú belső oszlopok. Be kell vallanom itt egy mulasztást, mert most jutott eszembe, ahogy olvastam a csipi bejegyzéseit, hogy mi is meglátogattuk a muzsnai templomot a nyáron a gyerekekkel. Itt már másodszor keresem hiába a geodobozt. A geodoboz a templomon kivül, de a belső udvarban van elrejtve.
18,5 km-re. Hasonló megoldást alkalmaztak már az országban, a nagyváradi Zöldfa utcában. Nagyszebenben, a Lazaret negyedben levő Acélmunkások (Otelarilor) utcában, 40 fa lombkoronáját kocka alakúra alakítják ki.
18,9 km-re. Egy 1414-es évi oklevélből kitűnik, hogy a templom, amelynek ekkor Miklós volt a papja, Mindenszentek tiszteletére volt szentelve. A templom legkésőbb az 1300-as évek elején készült, az átmeneti (román-gótikus) kor idején, egyhajósnak épült.
19,2 km-re. A Nagyszeben-külvárosi plébániát, régi nevén Terezianumot, a 18-dik század második felében, 1771-ben alapították, eredetileg árvaházként működött, amelyet Mária Terézia alapított. Az árvaház szervezője Delphini János Teofi l jezsuita volt. A Nagyszeben-külvárosi plébániatemplom, melyet Mária Terézia alapított, 1767–1781 között épült és Batthyány Ignác erdélyi püspök szentelte fel.
19,8 km-re. Románia első vashídja, amelyet 1859-ben állítottak fel, és amely biztosította a bejutást az Alsóvárosból a várba. GPS nélkül nem találtuk volna meg. Nehezen találtam meg a dobozkát GPS nélkül. Nagyon tetszett.
19,8 km-re. Látnivalói: az evangélikus templom, a Brukenthal Múzeum, a Várostorony, az Orsolya-rendi apácákhoz tartozó templom, a Franz Binder Egyetemes Néprajzi Múzeum, a Gyógyszerészeti Múzeum, az evangélikus püspöki székesegyház, a Történeti Múzeum. Na végre egy megtalált doboz. Megtaláltam a filmdobozt, benne a listát. Az oldalon elsők vagyunk. Nagyszeben Szászföld "fővárosa", 2007-ben Európa kulturális fővárosa volt.
19,9 km-re. Nagyszeben főterének északi oldalán áll a Szentháromság Római Katolikus Templom. Első alkalommal a legalkalmatlanabb pillanatban értem a helyszínre. Talan 3 szor vagy 4 szer is oda dugtam a kezem ahol a doboz volt, megis trekkingklub vette ki a helyerol. Mivel a templom alagsorába vezető bejáratot átalakították, és a geodoboz eltünt, új dobozt kellett helyezzek.
20 km-re. A tornyot a színház előtti falszakasszal együtt 1877-ban lebontották. Valami előadásra készülődhettek a szomszéd színházban. Első alkalommal hosszú időn keresztül, sikertelenül kerestem ezt a geodobozt. Eddigi palyafutasom legagyafurtabb rejteke. A volt Bádogosok tornya, a szebeni harmadik védőfal övezetnek része, a 16-dik században épült.
20 km-re. Brukenthal-palota, ma muzeum, Épült 1778-1788-ban.
20,1 km-re. A nagyszebeni Vár utca menti várfal megőrizte 15-dik századi arculatát, amikor téglából építették újra és úttal látták el az őrszemek számára. Megvan a dobozka. Nagyon jo rejtek. Sajnos a Fazekasok-tornya melleti várfalból is eltünt a geodoboz. A Vár utca monotóniáját megtöri a három őrtorony, amelyek a harmadik várgyűrűhöz tartoztak.
20,4 km-re. A Szent János (Johannis) templom a nagyszebeni Mitropoliei utcában áll. Elég alkalmatlan pillanatban érkeztem a helyszínre. Bevallom nem nagyon szeretem az ilyen bújócskázós helyeket, de az esős időnek köszönhetően, nem jártak sokan az udvaron. Épp a kórus tagjai gyülekezhettek vagy valami esemény zajlott. Az eredeti (18811-1883) evangélikus (luteránus) templomot az összeomlás veszélye miatt lebontották, helyére épült a mostani evangélikus templom 1912-ben.
20,5 km-re. Szakadát temploma a XIII-dik századi Szeben környéki tornyos háromhajós bazilikák típusához tartozik, a XIII-dik század első évtizedeiben épült. A három hajó közül csak a főhajó maradt meg, az oldalhajókat lebontották. A templomot ismertem, jártam már a toronyban is (most is nyitva volt).
20,7 km-re. Petőfi Sándor a szabadságharc idején Nagyszebenben is megszállt. Emlékére egy kis parkot neveztek el a városban. Nem tudtam róla, hogy Szebenben van egy Petőfi Sándor park. Persze, hogy nem kell, mert 13 méternél közelebbit nem mutat, hanem csak kóvályog. Én is szénaszoborként találtam leírást róla a neten, de valószínűleg helytelenül használják.
21 km-re. A vadászmúzeum Nagyszeben egyik fontos személyiségének nevét viseli.
21 km-re. A település közepén, a Viza patak jobb partján, egy dombon áll a védőfalakkal övezett református vártemplom. A háromhajós, bazilika típusú templom építését valószínűleg 1240-ben kezdték meg, majd 1280 körül fejezték be. Egy hetet nyomtam le Vízaknán. Az a helyzet,hogy kertek vannak az oldalban,tehát vagy kell kerülni egy nagyott vagy átvágni a kerteken,ami eléggé rizikós messze idegenben. Információim szerint ezt a geodobozt tavaly szeptemberben találták meg utoljára.
21,6 km-re. A nagyszebeni Erlenpark (Erlen égerfa) az egyik legrégebbi park a mai Románia területén, 1856-ban hozták létre. A park hangulata különös, a zenepavilonban nyáron rendszeresen koncerteket és előadásokat tartanak.
22,1 km-re. A templom szentélyében az 1453-as évszám egy későbbi építkezés befejezését jelzi, stíluselemei alapján a templom eredetét az előző századra kell tenni. A XIII-dik században is lehetett elődje, mivel a szász telepítés ekkor már megtörtént ezen a tájon. Sajnos nem kaptam meg a geodobozt.
22,3 km-re. Erődtemplomának különlegessége, hogy a szász templomok közül egyedül ez készült kereszthajós kivitelben, valamint, hogy templomtornya kezdetben őrtoronyként szolgált. Csodálkoztam is rajta, hogy nincs még itt geodoboz. Sok évvel ezelött voltam egyszer a kistoronyi evangélikus templomban. Kistorony egykor önálló település volt, ma Nagyszeben városának nyugati részéhez tartozik.
Evangélikus templom Vérd 22,3 km-re. 1317-ben Mária-temploma van - a templom és plébánia azonban sokkal régibb, mert az első Szeben vidéki telepítések közé tartozik, az 1200-as évekből. A templom valóban román kori csarnoktemplom volt, legkésőbb a XIII-dik század végéről.
22,5 km-re. 1332-ben plébániatemploma van, papja - ekkor feltűnő neve is templomáról tanúskodik - a templom sokkal régibb, mert Kürpöd az 1200 előtti Szeben vidéki települések közé tartozik. A Mária tiszteletére szentelt templom korát stíluselemei alapján a XIII-dik század elejére teszik. Itt sem lehetett bejutni a templomba.
22,6 km-re. A Küküllőközi dombvidék területén, a Nagyekemezői-patak mellett fekszik Nagyekemező község. A falu fölött nyugatra emelkedő Burgberg 416 m-es csúcsán találjuk a középkori vár nyomait.
22,8 km-re. Az első templom vagy elpusztul vagy kicsinynek bizonyul, mert újnak ad helyet. A falutól nyugatra eső dombon magyar földvár volt.
23,3 km-re. Sokat keresgéltük, elég sok a fa a sétányon. A palota teljesen el van hanyagolva. A feleki Brukenthal palota, egyedülálló barokk létesítmény Romániában, a XVIII század végén épült a Fogarasi Havasok lábánál, 30 km-re Nagyszebentől.
23,5 km-re. 1907-ben bontották le, helyette vasfelszerkezetű hídat építettek a régi hídfők felhasználásával. A fenyőfalvi Olt-híd a Szeben megyei Fenyőfalva és Felek községek között állott, 1838-1842-ben épült, a két település vámot szedett rajta 1900-ig.
24,1 km-re. Mivel a szakemberek az első települések közé sorolják, bizonyos, hogy már egy évszázaddal előbb volt temploma. De mivel a rejtek kívül van, nem volt semmiféle akadály megkapni az üvegecskét. A gps 2 m-t mutat, a gyanús üreg üres. Hiába kerülgettük a várfalat, sehol nem találtunk egy elérhetőséget kifüggesztve. A XVI-dik században várfallal veszik körül toronnyal.
24,3 km-re. Szentágota Medgyestől 37 km-re délkeletre, Segesvártól 41 km-re délnyugatra, Nagyszebentől 60 km-re északkeletre, a Királyföldön, a Hortobágy két partján fekszik. Végre új aszfalton lehet végigmenni a városon. A templom teljes renoválás alatt van. A napokban az elmaradt, moderálásra váró bejegyzésekkel foglalkoztam. Románia földrajzi középpontjához legközelebb fekvő város.
24,4 km-re. A Fiatalerdő (Dumbrava Sibiului, Junge Wald) Nagyszeben város közigazgatási területén található, a park régóta a helyiek kedvenc sétálóhelye. Útban Paltinis fele, éjjel, nem hagyhattam ki ezt a rejtekhelyet. Elég későre érkeztünk meg a helyszinre, és már nem volt sok idő az éjszakai szaladó verseny elött. Mivel a máramarosi emlékműnél levő geodoboz eltűnt, egy újat helyeztem egy kicsit távolabb.
24,6 km-re. Az állatkert létrejöttét a Códon (Sadu) levő vízierőművet (az első Erdélyben) feljavitó Székely mérnök kezdeményezte, miután egy pár rókát fogott a közeli erdőben. Sajnos nincs már meg az állatkert és az Astra Néprajzi Múzeum közötti kapunál levö geodoboz. Először jártunk ebben a kicsi, de szép helyen fekvő állatkertben. 1929-ben nyitotta meg kapuit a nagyszebeni Fiatalerdőben Románia első állatkertje.

Természeti értékek - Szeben megye
* Részletek bejelentkezés után.
[ Fel ↑ ]

Teljeskörű hozzáférés esetén

 • Hozzászólások, bejelentések
 • Turisztikai látnivalók keresése kulcszóra és koordináták körül
 • Utolsó megtalálások és hozzászólások
 • Burgberg adatlapjának követése
 • Közeli és meg nem talált rejtekhelyek megjelenítése térképen és listában - Vurpód térkép
 • Látnivalók a felhasználó földrajzi helyzetének közelében
 • Navigálás valós időben a terepen!

Hozzászólások

 • Kerékpár túrám egyik célja volt ennek a vízesésnek a megtekintése. Valóban szép és érdekes természeti látványosság, iskolapéldája annak, hogy nyitott szemmel kell járni és meglátni a szépet, az érdekeset a természetben, legyen az egy virág, élőlény, kődarab vagy egy erdei pocsolya élővilága.
 • A Vargyas-szorosi tura vege fele mar feligmeddig sotetben baktattunk az auto fele. Konnyen ki lehet szurni a hatalmas fat az erdoben.
 • A hangyákat ki kell érdemelni :-).
 • A dragonyos ügyet sem vetett rám, mert éppen egy lánnyal volt elfoglalva. Az ablakokban nincs geodoboz.
 • Vagyis én fogok dicsekedni. Próbáltál már gombát hazavinni biciklitáskában 75 kilométeren?
 • Megtaláltuk, két kutyus reménykedve elkisért.
 • Nem először jártunk itt, de legutóbb nagyon rossz időt kaptunk. Most nyugodtan gyönyörködhettünk a látványban.
 • Picit keresgélni kellett a ládát, úgy túnt, a koordináta kb 15 méterrel feljebb mutat, mint valójában van.Nagyon szép, nyugodt kis hely, sokkal jobb a tavat innen szemlélni, mint a sok turistábal és árussal együtt.
 • A Csíkszentimrei Büdösfürdő mesebeli tisztása volt az úticél, de útközben kis kitérőt tettünk, és megálltunk a Som-kútnál. Friss vizet venni, és ellenőrizni a forrás közelében található rejtést.
 • A doboz a helyen. Szerencsere kigyo sem orizte a rejteket.
 • Miután a Salvator kápolnánál megkaptuk a rejteket, de a doboz sehol sem volt, kicsit szkeptikusan fogtunk neki ennek a dobozkeresésnek. Annál nagyobb volt az öröm, amikor megtaláltuk, és láttuk, hogy nagyon jól álcázva, ez még ott figyel a helyén.
 • Köszönjük hogy bejegyeztél. Tényleg nagyon ugattak a kutyák.

Sikerült eljutni Vurpód környékére? Tetszett a Burgberg? Vagy csak egyszerűen hozzá szeretnél szólni, kiegészíteni a leírást? Meséld el nekünk a tapasztalataidat!

Néhány látnivaló

Tudomásod van kevésbé ismert, szép és érdekes kirándulóhelyekről Szeben megyében? Oszd meg velünk az információidat, és adj lehetőséget a többieknek is, hogy megismerhessék ezeket a helyeket!

[ Fel ↑ ]
A hozzászólások, leírások szerzõik tulajdonai. Minden más tartalom © 2005-2024 Rejtekhely.ro, a magyar geotrekking webhely. Minden jog fenntartva. Geotrekking Székelyföldön, Erdélyben, és a Kárpát-medencében. Túrázás és kirándulás. Székelyföld, Erdély, és a Kárpát-medence látványosságai, látnivalói.