Lemnek település (Brassó megye) Központ: Zsiberk. Lemnek román elnevezése: Lovnic. Német neve: Leblang.
Turisztikai látnivalók - Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a terepen valós időben - bejelentkezés után

Lemnek (Brassó megye) és környéke turisztikai látnivalói

- Evangélikus templom Lemnek 0,06 km-re. A XIII-dik században már itt vannak a szász telepesek, akik templom nélkül nem maradhattak...
- Református templom Dombos 4,02 km-re. Korai neve, villa Latina és Waldorph azt jelzi, hogy XII-dik századi szász, azaz vallon telepítés...
- Lutheránus templom Zsiberk 5,32 km-re. Mivel XIII-dik századi szász telepítés, román stílusú temploma is a XIII-dik században épül, erődített templom volt kettős várfallal...
- Templomerőd Kóbor 5,4 km-re. Az Oltmelléki hegysorhoz tartozó Hortobágy-hegység területén, a Tyúkosi-patak mellett fekszik Kóbor község...
- Erődített evangélikus templom Felmér 6,25 km-re. Mivel már Imre király idejében a kiváltságokban részesülő falvak között szerepel, bizonyos, hogy a XI–XII-dik század fordulóján templom is épül...
- Erődített evangélikus templom Sáros 8,88 km-re. 1449-ben János bíboros oklevele szerint Szent Jakab tiszteletére szentelt temploma van, mégpedig a késő gótikus kor jellegzetességeit magán viselő egyhajós, tornyos templom...
- Templomerőd Szásztyukos 9,28 km-re. Szásztyukos község az Oltmelléki hegysorhoz tartozó Hortobágy-hegység területén, a Tyukos-patak mellett fekszik...
- Erődtemplom Szászfehéregyháza 9,84 km-re. Szászfehéregyháza jellegzetes házakkal rendelkező szász falu...
- Templomerőd Garat 11,35 km-re. Eredetileg torony nélküli, háromhajós bazilika rendszerű épület volt...
- Mese 11,94 km-re. Ma is álló kis gótikus temploma a XIV-dik század közepén, 1350 körül épült - korábbi egyházi jellegéhez tartozik, hogy a kerci apátság birtoka volt...
- Erődített evangélikus templom Nádpatak 13,18 km-re. 1313-ban plébániatemploma van, papja - a templom építési idejét régebbre teszik, a XII-XIII-dik század fordulójára, a román kori templomok közé tartozik, háromhajós, pilléres bazilika volt...
- Földpiramisok Sona 14,89 km-re. Földpiramisok - Sona..
- Evangélikus erődtemplom Sövénység 15,01 km-re. Szent Márton tiszteletére szentelt egyhajós torony nélküli temploma a XV-dik század közepén épül késő gótikus stílusban...
- Régi Olt-fahíd Fogaras 15,26 km-re. A fogarasi Olt-híd Fogaras város szélén, a Fogaras-Segesvár úton áll, vámoshíd szerepét töltötte be...
- Fogarasi vár 15,82 km-re. Fogaras városában jó állapotban maradt meg az impozáns várerőd, a 14-dik és 17-dik század között épült vár fallal, vizesárokkal van körülvéve és 4 sarokbástyával rendelkezik...
- Sziklafal Kőhalom mellett 16,13 km-re. Kőhalom várától északnyugatra, 1 km távolságra, a Sövénység-patak földrajzi bal partján, a DN13-as nemzeti úttól alig száz méterre, egy látványos sziklafalat találunk...
- Királyhalma 16,16 km-re. 1396-ban tűnik fel az oklevelekben, templomról nincs adat, de a XV-dik századig katolikus lakói voltak...
- Evangélikus templom Halmágy 16,23 km-re. Szász telepítés, 1488-ban a török támadás elnépteleníti, ekkor 1488-ban magyar családnevek szerepelnek...
- Kőhalom vára 16,76 km-re. Feltételezik, hogy még a szász telepítés előtt, a XI-dik században, a Kőhalom feletti hegyen, királyi vár volt...
- Büdöskútfő-fürdő Kőhalom 16,8 km-re. A kőhalmi várhegy lábánál a múltban sós-kénes forrás fakadt...
- Katolikus templom Kőhalom 17,01 km-re. A katolikus vallás szervezkedésére 1752-ben történik kísérlet, amikor Gábor Mihály, egy Kőhalmon letelepedett obsitos katona lakást ajánl fel a ferenceseknek...
- Evangélikus templom Kőhalom 17,41 km-re. Kőhalom plébániatemploma a szász telepítés korában, a XII–XIII-dik században épül...
- Erődtemplom Hégen 17,41 km-re. Szent András erődített evangélikus templom - Hégen..
- Erődített evangélikus templom Nagysink 17,49 km-re. A helység szász telepítését a legkorábbi Szeben vidéki telepítések idejére teszik, az 1200-as évek előttire, körülbelül 1150-től kezdődően...
- Evangélikus erődtemplom Rádos 17,57 km-re. Egyhajós temploma a XIV-dik század gótikus alkotása, Keresztelő Szent János tiszteletére - a sekrestye építésének idejét az ajtajára festett évszám (1526) jelzi, ami újítását is jelentheti...
- Volt városháza Nagysink 17,88 km-re. Volt városháza, XVIII-dik századi középület - Nagysink...
- Fejedelemasszony kútja Fogaras 18,14 km-re. Fejedelemasszony kútja, Fürsten Brunnen - Fogaras...
- Miklóstelke 18,14 km-re. 1267-ben jelentkezik első ízben oklevélben praedium Nicolai néven...
- Haller kastély Zoltán 18,93 km-re. Segesvártól 27 km-re délkeletre fekszik, Szászkézd községhez tartozik, a községközponttól 7 km-re délkeletre van...
- Apold piramisai 19,43 km-re. Apold földpiramisai..
- Alsóvenice 19,7 km-re. 1235-ben plébániatemploma van, ebben az évben plébánosa Konrád, aki ellen és több erdélyi pap ellen panaszt emel Raynald erdélyi püspök...
- Szászdálya 19,77 km-re. 1280-ban Dilia, 1323-ban Dálya, 1353-ban Daly maior, 1488-ban Dallendorf, 1523-ban Dellendorf néven fordul elő az oklevelekben...
- Földpiramisok Szászkézd 20,84 km-re. Földpiramisok - Szászkézd..
- Régi Móric-fahíd Homoród 20,99 km-re. A homoródi Móric-híd (régi osztrák térképen Morizbrücke) újjáépítés áldozata lett, 1886-1887-ben cserélték ki újszerkezetű vashíddal...
- Evangélikus erődtemplom Apold 21,49 km-re. Apold központjában 16-dik században épített, szép, bár leromlott erődtemplom található...
- Lutheránus erődtemplom Homoród 21,62 km-re. Homoród központjában található egy nagyon szép román kori, 1270-ben épült evangélikus erődtemplom...
- Iskola és községháza Homoród 21,72 km-re. Iskola és községháza - Homoród..
- Thomas Quibb-ház Morgonda 21,76 km-re. Thomas Quibb-ház, egykori polgármesteri hivatal - Morgonda...
- Homoród-folyó forrása 22,1 km-re. A Homoród-folyó úgynevezett forrása, pontosabban kezdete, a Kis-Homoród és a Nagy-Homoród összefolyásánál található, Homoród községben...
- Erődített evangélikus templom Morgonda 22,24 km-re. 1332-ben plébániatemploma van - mivel az első szász települések közé számítják, már az előző században kellett lennie templomnak...
- Evangélikus erődtemplom Homoródbene 22,35 km-re. Templomának építési idejét a XIV-dik századra teszik, ekkor készül a hajó, a szentély és a többszöggel záródó apszisa...
- Egykori gyógyfürdő Alsóvenice 22,41 km-re. Alsóvenice egykori gyógyfürdője a falutól 3 km-re keletre található, a Dosul Magurei nevű domb északnyugati lábánál...
- Erked 22,44 km-re. A XIII-dik században épül román kori háromhajós bazilikatemploma, a XV-dik században erődtemplommá építik át...
- Egykori fürdő és iszapforrások Homoród 22,49 km-re. A homoródi iszapvulkánok (helyesen iszapforrások) Homoród (Hameruden) település, a Geréd (Griedenreeg), és a Szenes-tető (Kohlenreeg) között találhatók...
- Egykori malom és villanytelep Homoród 22,52 km-re. Az egykori homoródi malom és villanytelep, a két Homoród összefolyásától 500 m-re északkeletre található, az ortodox temető alatt, a Mirkvásárról érkező 132 jelzésű út északi oldalán...
[ Fel ↑ ]
- Sósvizes kút Mirkvásár 27,44 km-re. A mirkvásári sósvizes kút a falu templomától keletre, 740 m távolságra, illetve a megyei úti letérőtől mintegy 500 m-re található...
- Fehéregyháza vára 28,48 km-re. Fehéregyházától 3 km-re délre lévő 400 m magas hegyen középkori vár nyomai találhatók - itt először az őskorban vagy a dák korszakban építettek ki egy erődítményt...
- A Kárpátok öregje Mirkvásár 28,66 km-re. A Kárpátok öregje - Mirkvásár...
- Erődített evangélikus templom Vessződ 29,07 km-re. 1332-ben plébániatemploma van, papja - a templom legalább egy évszázaddal régebbi, mivel a falu az 1200 előtti telepítések korából való - a mai templom a XIII-dik századi bazilikális templom utóda...
- Petőfi Sándor múzeum Fehéregyháza 29,8 km-re. Fehéregyháza Petőfi Sándor és a magyar szabadságharc egyik legfontosabb emlékhelye...
- Almakerék várhely 29,81 km-re. Almakerék falu délkeleti szélén, közvetlenül az utolsó házak fölé emelkedo kis dombteton állhatott Almakerék vára...
- Evangélikus templom Mártonhegy 29,97 km-re. 1335-ben plébániatemploma van - temploma után, melynek Szent Márton lehetett a védőszentje, Szentmárton volt a neve...
- Nagy-Küküllő híd Sárd 30,02 km-re. A Székelyföldre vezető főútvonalt követve, amint az utas Segesvárt elhagyja, s aztán a gyönyörü fekvésű fehéregyházi kastélyt meghaladja, mind mélyebbre hatol a hegységek közé...
- Iszapvulkánok Fiatfalva 30,02 km-re. A Székelykeresztúrhoz tartozó, a várostól 1 kilométerre települt Fiatfalva nevezetessége a falu nyugati szélén álló Ugron-kúria, a 17-dik század vége óta a reformátusok és unitáriusok által közösen használt templom, valamint a falu délnyugati részén található iszapvulkánok...
- Kapuzáb Fehéregyháza 30,74 km-re. A kapuzáb a falu végét jelezte a székely falvakban...
[ Fel ↑ ]
* Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a térképen valós időben - bejelentkezés után.
Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató - A hozzászólások, leírások szerzõik tulajdonai. Minden más tartalom © 2005-2024 Rejtekhely.ro, a hivatalos magyar geotrekking webhely. Minden jog fenntartva. Geotrekking Székelyföldön, Erdélyben, és a Kárpát-medencében. Túrázás, kirándulás, és kincskeresés. Székelyföld, Erdély, és a Kárpát-medence látványosságai, látnivalói.