Navigálj valós időben a terepen, segítünk megtalálni a turisztikai látnivalót!
Petele - Turisztikai látnivalók - Bejelentkezés/Regisztráció
 


Petele turisztikai látnivalói

Petele középkori temploma ma is áll, gótikus stílusjegyeit csak részben őrizte meg, portálja átmenetet képvisel a román és gótikus stílus közütt. Mai tornyát a XIX-dik század második felében építették...

Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a terepen valós időben - bejelentkezés után.

***

Eljutottál erre a helyre, és különleges felvételeket sikerült készíteni? Töltsd fel a képeidet a Petele fotóalbumba! A Rejtekhely képtárában már összesen 22623 fényképet tudsz megtekinteni.

***
Kalandjáték jellegén túl, a rejtekhely-keresés igazi kihívása az arra fogékony emberek figyelmének felkeltése, Székelyföld, Erdély, illetve a Kárpát-medence természeti látnivalóinak, történelmi és kulturális örökségének, valamint igaz értékeinek megismerésére, ismertetésére.

>>> Fedezzétek fel a környék turisztikai értékeit, ismerjétek meg az általunk bemutatott szép és érdekes látnivalókat, mint amilyen a Petele!

A legközelebbi település Petele, 0,33 km távolságra található.
Milyen fontos látványosságok és népszerű látnivalók vannak a Petele közelében?
- Fatemplom - Petele 560 m-re. A petelei fatemplom 1832-ben épült, egy régebbi fatemplom helyére, amit Marosorbóra adtak el. Nem éppen együtt - Bár együtt kerestük meg ezt a rejtekhelyet, nekem esélyem sem volt megtalálni. (látnivaló és geodoboz)
- Abafája 2,1 km-re. Első Azben 1332-ben jelentkezik a pápai tizedjegyzékben Abafaya néven, majd 1408-ban ilyenképpen: Abafya alio nomine: Apáthy.
- Huszár-kastély Abafája Maros megye 2,7 km-re. A jelenleg romokban álló műemlék épület a Régenhez tartozó Abafája falu területén található. (látnivaló és geodoboz)
- Római-katolikus templom Szászrégen 5,1 km-re. A városnak két hangszergyára is van. Zápor elől menekülve - Csak a rejtekhelyet találtuk meg, igaz nem néztem alaposan át a kerítés tövét. (turisztikai hely geoládával)
- Harangláb Református templom Körtvélyfája 5,2 km-re. Körtvélyfája harangját különálló harangláb hordozza. Impozáns facsonk, kikandikáló geodoboz - Marosvásárhely felől Szászrégen irányába haladtam. (látnivaló és geodoboz)
- Magyarpéterlaka 5,7 km-re. 1332-ben a pápai tizedjegyzékben említik először Peturlaka néven.
- Címeres kút Szászrégen 5,7 km-re. Három címert láthatunk rajta.
- Vajdaszentivány tava 5,9 km-re.
- Magányos tölgy Szászrégen 6,2 km-re. A tölgyfát 1849-ben ültették, az 1848-as forradalom emlékére.
- Beresztelke 6,4 km-re. 1319-ben Beryteluka, 1503-ban pedig Berecztelke néven jelentkezik az okiratokban.
- Református templom Vajdaszentivány 6,4 km-re. Később így szerepel a forrásokban: 1366-ban Mortunzenthyuana, 1451-ben Vayda Zenth Iwan.
- Alsóbölkény 7 km-re. 1645-ben Magyarbölkény a neve.
- Teleki-kripta Gernyeszeg 7,2 km-re. A Teleki-kastély és a református gótikus templom mellett Gernyeszeg kiemelt látnivalói közé tartozik a Telekiek gernyeszegi ágának a piramis formájú kriptája.
- Református templom Gernyeszeg 7,9 km-re. A XV-dik században épült gótikus templom, déli kapuja felett található a somkeréki Erdélyi család címere.
- Marosjára 8 km-re. 1332-ben Jara, 1456-ban Iara néven jelentkezik az oklevelekben.
- Teleki kastély Gernyeszeg 8,2 km-re. Gernyeszeg látnivalója a Teleki család erdélyi barokk kastélya. Élő barokk kastély - Egy rendezvény alkalmából voltunk a kastélyban, így sikerült alaposan körbejárjuk.
- Szászrégeni Mocsárerdő 9,1 km-re. A Keleti Kárpátok egyik kevésbé ismert és látogatott helyérekalauzolnálak el benneteket, a Szászrégen mellett találhatóMocsárerdőbe, ahol 400-700 éves tölgyfák őrzik Erdély régi szellemét. Amíg még lehet - A Mocsárerdőt meg lehet közelíteni a Görgény-völgyéből is, az autót már csak a főút mellett lehet hagyni, mert a bevezető utat sorompóval zárják.
- Tölgyfa maradvány Mocsárerdő Szászrégen 9,3 km-re. A özelben egy különleges formájú tölgy maradványa van.
- Magyarfülpös 9,4 km-re. 1391-ben villa Nogilpusnak vagy Nogfilpusnak írják az oklevelek,1332-ben Philpus major, 1404-ben Magyarfilpes, 1599-ben pedig Magyar Fewlpes a neve.
- Unoka 9,6 km-re. Középkori templomáról nincs adat.
- Temető Erdőcsinád 9,9 km-re. Erdőcsinád temetői három szomszédos dombon helyezkednek el, a falutól északnyugatra. Puszpángbokrok - Nekem is hasonló élményben volt részem, a helybeliek engem is megbámultak.
- Síremlék Erdőcsinád 9,9 km-re. Az erdőcsinádi temető-együttes a falu nyugati határában található, három szomszédos dombocskát foglal magába.
- Kisfülpös 10 km-re. 1291-ben Philpus néven jelentkezik az oklevelekben, a későbbiek során pedig ilyen formában: 1319-ben Kysebfilpus, 1332-ben Philpus Minor, 1439-ben Zaasphilpes és 1639-ben Zasz Phülpös.
- Toldalag 10 km-re. 1268-ban Toldalaghnak, 1432-ben Tholdalagnak írják a források a nevét.
- Csanád vezér szobra Erdőcsinád 10,1 km-re. Csanád Doboka ispán fia, Ajtony egykori vezére volt.
- Idecs vára Alsóidecs 10,2 km-re. Alsóidecstől keletre lévő, 596 méteres magaslaton feküdt hajdan Idecs vára. Jó kis emelkedő - Nagyon megdolgoztatott ez a hegy, pláne miután a biciklit is feltaszítottam az erdő széléig, nehogy gyalog kelljen hazamenjek.
- Erdőszengyel 10,5 km-re. 1409-ben Zengelnek Arják a források, 1471-ben Zengyel a neve.
- Marossárpataki tavak 10,8 km-re. Maros megyében több vizes terület létezik, amelyek fontosak a vízimadarak élővilágának szempontjából, ilyen a Faragó–Marossárpatak térségében levő 235 hektárnyi tó-lánculat. Lehangoló élmény csalódással - Kevéssel sötétedés előtt érkeztem a helyszínre.
- Teleki-kripta Marossárpatak 10,9 km-re. Marossárpatak egyik műemléke a Teleki-kripta, amely a 19-dik század első éveiben épült, ide temették egykor a sárpataki Teleki család halottjait. Sajnos a dobozt nem találtuk meg - A dobozt sajnos nem találtuk meg, a leírás szerinti repedést vagy valami hasonlót találtunk, de abban nem volt meg.
- Székelykapu Erdőcsinád 10,9 km-re. 2013.
- Sáromberke tava 11 km-re. Ugyanakkor lehetőség nyílik a sütés-főzésre is, és a lakmározás után egy jéghideg sör társaságában pihenhetünk egy hintán, amíg a kapást várjuk. Második alkalommal - Ez a második alkalom volt, amikor a sáromberki halastavak mellett elrejtett geodobozt kerestem.
- Teleki-kastély Sáromberke 11 km-re.
- Bala-tó Póka 11,1 km-re.
- Teleki kripta Sáromberke 11,1 km-re. 1319-ben Sárombergként jelentkezik az oklevelekben, 1405-ben Sáromberk, 1412-ben Sárumberek néven, a középkorban szász lakói is voltak. A sáromberki Teleki kripta - Sáromberke látnivalói közül ehhez a rejtekhelyhez a kriptát mutatnám be.
- Toldalag tava 11,2 km-re.
- Marossárpatak 11,2 km-re. 1332-ben plébániatemploma van, ebben az évben papja, Domokos a pápai tizedjegyzék szerint 18 régi és 8 új banálist fizet, majd 10 új és 3 régi dénárt, 1333-ban 16 régi banálist, 1334-ben 33 obulust, 6 verőczeit, majd 32 montan dénárt és 2 régi banálist, 1335-ben pedig 14 régi banálist. Betonsarok - Nagyon szép a szoborpark.
- Görgényadorján 11,2 km-re.
- Körtekapu 11,3 km-re. 1319-ben villa Kurtuelkopu, 1334-ben Kurtuelkapu, 1642-ben Körtvelykapu néven jelentkezik az okiratokban.
- Dedrád 11,4 km-re. 1325-ben plébániatemploma van, papja János ekkor a székeskáptalan előtt tárgyalandó birtokmegosztási ügyben van jelen.
- Katolikus templom Jobbágytelke 12 km-re. Marosvásárhelytől 24 km-re északkeletre, Székelyhodostól 3 km-re a Tar-bükk alatt fekszik, a Hodos-patak völgyében. Szemmagasságban - Nem emlékeztem a segítő információra.
- Póka 12,3 km-re. 1323-ban Pokateluka, 1334-ben Poukatelky, 1472-ben Pókafalva néven jelentkezik a forrásokban.
- Pusztaalmás 12,6 km-re. A Református Névkönyv szerint a Basta korszakig egyháza volt, azután elnéptelenedett.
- Szentmihály 12,8 km-re. 1319-ben villa Szentmihálteluke néven írják, 1453-ban Zentmyhaltelke, 1644-ben Szent Mihály Telke formában fordul elő.
- Bornemissza-kastély Görgényszentimre 12,8 km-re. Görgényszentimre látnivalója a 18-dik században épült Bornemisza-kastély, mely valamikor Rudolf Habsburg trónörökös vadászkastélya volt, ma erdészeti iskola működik benne. Rákóczi - Bornemissza-kastély - Rákóczi-, Bornemissza-kastély, ki melyik nevén ismeri.
- Tancs 12,9 km-re. 1454-ben Thanch, 1508-ban Thanchháza, 1587-ben Thancz, 1639-ben Tancs a neve.
- Ehedi temető 13 km-re. Sőt még később, 1791-ben sem, ugyanis ekkor önállósításukat kérik, de azt a választ kapják, hogy előbb gondoskodjanak templomról. Szép őszi idő - A közelben volt még néhány cseresznyefa, de a repedés nagy segítség.
- Görgény vára Görgényszentimre 13,2 km-re. A görgényszentimrei Bornemissza-kastély mögött egy gyönyörű dendrológiai park található. Teleki nyomában - Mivel személyes ügyek miatt nem mehettünk el több napra, úgy döntöttünk, hogy látogassuk meg a Maros menti Teleki emlékeket.
- Unitárius templom Iszló 13,2 km-re. Iszló Maros megyei falu, mely közigazgatásilag Székelyhodoshoz tartozik.
- Görgényi nárciszmező Görgényszentimre 13,2 km-re. Görgényszentimre községben található a Görgényi nárciszmező, a Görgényi-havasok lábánál, összesen 3 hektár területen. Tömegnyomor - Hétvégén, nárcisz-virágzáskor inkább kerülni kell, tömegnyomor van, és a parasztok kaszálják/tépik ezerrel a védett növényeket :-(.
- Felsőidecs 13,4 km-re. 1319 Felydeach.
- Pókakeresztúr 13,7 km-re. 1322-ben temploma van, ugyanis a falu Keresztúr nevét csak templomától kaphatta, mely a szent kereszt tiszteletére volt szentelve.
- Hattyúk tava Faragó 13,8 km-re. Érdeklődtem a halászoktól, de nem tudtak ők sem a Faragó melletti tó valamilyen különleges elnevezésről. Mezőségi tó - Sok tó van a Mezőségen, nemrég ismertem meg ezt is.
- Ortodox templom Nagyernye 13,8 km-re. A falu nevezetessége, hogy egyszerre öt felekezetnek volt itt temploma, a szombatosok később Bözödre telepedtek át. Tobb infom sajnos nincs - A lada a femhid alatt, a templomhoz legkozelebb eso reszen van, merevitesek mogott van, csak alolrol latszik (persze ha nem tunt el eddig), es meg alolrol is jol meg kell nezni, mert csak bizonyos szogbol latszik.
- Katolikus templom Székelyhodos 13,9 km-re. Nevét egykor hódban gazdag határáról kapta. Csendes falu - Tetszett a falu.
- Kripta Székelykál 14,1 km-re. Kriptájának egyedüli megőrzött emléke egy sírkő, melynek 1647-ból származó érdekes felirata van. Újrapróbálom - A régi, beomlott kripta helyén lévő gödröt betömték.
- Unitárius templom Székelykál 14,2 km-re.   Nem messze, csupán 15 km-re található Marosvásárhelytől.
- Katolikus templom Nagyernye 14,4 km-re. Nagyernye nevezetessége, hogy egyszerre öt felekezetnek volt itt temploma, a szombatosok később Bözödre telepedtek át. Kívülről - Feltaláltuk a külsőleg alkalmazható geodobozt, amit csak a zárt kapun kívülről lehet szagolgatni.
- Gomolyát-domb Nagyernye 14,5 km-re. A Gomolyát-domb a nagyernyeiek kedvelt kirándulóhelye, mégis nagyon kevés információt lehet róla találni. Korán reggel, 6 órakor... - .
- Református templom Székes 14,5 km-re. 1451-ben Székesfalva néven jelentkezik a forrásokban, 1571-ben Székes formában fordul elő. Alma a fa alatt - Mindig szerettük Székes környékét.
- Bálintitt-kastélypark Nagyernye 14,6 km-re. A kastély előtti domboldalon terült el tájképi parkja, melynek maradványai az egykori halastóval ma is jól láthatók. Térdmagasság - Ma újra erre jártam.
- Dedrádszéplak 14,6 km-re. A falu északi végén emelkedő hegy tetején ma is áll a régi templom, amelyet 1890-ben átalakítottak.
- Mezőmajos 14,6 km-re. 1256-ban Moys, 1344-ben Moyus, 1450-ben Mayos néven jelentkezik a forrásokban.
- Báró kertje Nagyernye 14,6 km-re. A Gomolyát-domb lábánál, a Bálintitt kastély előtt fekszik a Báró kertje. A park jelenleg zárva van - Többször is jártam ebben a parkban az elmúlt években, így nem emlékeztem már, hogy megkaptam ezt a geodobozt, vagy nem.
- Zárt kapuk parkja Nagyernye 14,7 km-re. Jelenleg a park főút felőli kapuja le van zárva, lakattal. Harmadik próbálkozás - Ma megint erre jártam, és mivel senki sem volt a környéken, sikerült a dobozt is előszedni.
- Nagyercse 15 km-re. 1394-ben jelentkezik a forrásokban Erche néven.
- Református templom Marosvécs 15,2 km-re. Feltételezhető, hogy a templom egy századdal előbbi, mert 1228-ban már oklevél emlékezik Vécsről. Harangszó - Besztercéről hazafele jövet kiugrottam a harangláb szerkezetét lefényképezni.
- Kemény-kastély Marosvécs 15,3 km-re. Több mint 300 évig a Kemény család tulajdonában volt.
- Kemény család várparkja Marosvécs 15,6 km-re. Itt vannak az egykori földvár fűvel benőtt terepalakulatai is. Elvitték a törmelékkel együtt? - Ez a második alkalom, hogy ezt a dobozt keresem.
- Katolikus templom Deményháza 16,4 km-re. 1638-ban a források szerint az Agyagos tetőn fakápolna állt Szent Orsolya tiszteletére szentelve.
- Drakula kripta-ház Deményháza 16,5 km-re. Ezekkel a szavakkal hívja fel a különleges létesítményre a figyelmet, a reklámszöveg.
- Kockás liliom Búzaháza 16,8 km-re. A vasúti sínen való átkelés után már láthatjuk a nedves rétet és a virágokat. Még nincs kinyílva - Az elmúlt napokban olvastam, láttam a képeket, hogy Óvárhely mellett már nyílnak a kockásliliomok.
- Idődoboz pavilonok Mikháza 17,2 km-re. A két pavilont Sági Gergely tervezte, 2015-ben készültek el, és 2016 májusában avatták őket fel.
- Falu harangja Mikháza 17,2 km-re. Mikházán, abban az utkereszteződésben, ahol a ferences kolostortemplom felé le kell térni, egy harangláb és egy fedett feszület található, melyre a helybeliek a Jézuska és a Falu harangja elnevezéseket használják. Gyors találat - A doboz a földön volt.
- Holtmaros 17,2 km-re. 1319-ben Holtmaros, 1366-ban Holhmoros, 1512-ben Holth Maros néven jelentkezik az okiratokban.
- Erdőszakál 17,3 km-re.
- Római katonai tábor Mikháza 17,4 km-re. A tábor a Nyárád-völgy felső szakaszának védelmét biztosította.
- A legrégebbi székelykapu Mikháza 17,4 km-re. A szerkezetileg meggyengült kaput 1912-ben egy vihar ledöntötte, majd vásárlás útján a Néprajzi Múzeumba került.
- Kockásliliom Búzaháza 17,4 km-re. A kockásliliom a liliomfélék családjába tartozó fokozottan védett növény - a jellegzetes nedves réti, kora tavaszi növény, mely áprilisban tömegesen nyílik. Vékonykarúak elönyben - Minden évben felkeressük a rétet a koczkásliliomok miatt.
- Katolikus templom és Ferences kolostor Mikháza 17,4 km-re. Az elsősorban a Nyárádmente északkeleti végében meghúzódó katolikus közösséget kiszolgáló kolostor a XVII-XVIII századok folyamán, de a későbbiekben is a székelység művelődési életének egyik legfontosabb gócpontjaként irányító, oktató, papi utánpótlásképző szerepkört látott el, termékeny szellemi és művészettörténeti központként működött. Csendes hely - A dobozt a bodobácsok őrzik.
- Kripta a ferences kolostortemplom alatt Mikháza 17,4 km-re. A mikházai ferences kolostortemplom alatti, a főhajó és a szentély alatt húzódó kripta egyháziak és híres világiak, erdélyi nemes családok tagjainak nyughelye. Nem zár jól a doboz - A doboz előkerült a kövek közül, de a tartalma át van nedvesedve.
- Református templom és harangláb Mezőcsávás 17,5 km-re. Mezőcsávás Marosvásárhelytől 14 km-re északra, a Marosi-Mezőség keleti gyepűvonalában települt. Ott voltam az újrarejtésnél - A rejtővel közösen, egy kis, késő délutáni kincskereső-, ellenőrző-, rejtekhelyfelderítő kiruccanásra indultunk.
- Keresztelő Szent János fakápolna Mikháza 17,7 km-re.
- Unitárius templom Nyárádszentmárton 17,7 km-re. 1332-ben a pápai tizedjegyzékben de Sancto Martino néven jelentkezik. Fej fölött - Felnéztem és megláttam a dobozt.
- Bátos 17,8 km-re. 1228-ban vila Batus néven jelentkezik az okiratokban, majd 1319-ben Batus, 1507-ben oppidum Bathws formában.
- Tájoló kilátó Mikháza 17,8 km-re. A mikházi Tájoló kilátóról remek kilátás nyílik az egykori római kasztrum és vicus területére, valamint a Felső-Nyárádmentére.
- Unitárius temető Csíkfalva 17,9 km-re. Felső, süvegszerű részén hurokká csavarodott, nyitott szájú kígyó látható. Csak a dobozt találtam meg - Kerestem a sírköveket de nem találtam meg.
- Sósfürdő Marosszentgyörgy 18,1 km-re. Marosszentgyörgy Marosvásárhely központjától 6 km-re fekszik, modern sósvizű strandja és gyógykezelő központja van. Most még utolsó - Most még utolsó tuja, de ha a mellette levő házat lebontják a sor folytatódhat.
- Zongora-ház Mezőcsávás 18,2 km-re. Mezőcsávás és Mezőszabad között, körülbelül félúton, néhány érdekes házat láthat a figyelmes átutazó.
- Cinege-tető Marosszentgyörgy 18,4 km-re. A Cinege-tető a maga 446 m-es magaságával Marosszentgyörgytől délkeletre található, a falu szélétől körülbelül 800 m-re. Foltozni - Most látom csak a régi képeket, a facsoport jobboldali részét itt is kivágták, elvitték.
- Bátos vára Burgberg Bátos 18,6 km-re. A Lúc patak mellett fekszik Bátos község - az észak-déli irányban hosszan elnyúló falu északi végétől keletre, körülbelül 2,5 km távolságban, a 751 m magas Burgberg nevű hegyen találjuk az ovális alaprajzú 12-dik századi vár jól látható sáncait.
- Tulipán és levendula Márkod 18,6 km-re. Tizenötezer tő és tízféle tulipán van itt, május első részében tartják a szüretet.
- Katolikus temető Nyárádremete 18,8 km-re. Egyik fő látnivalója a templomban, a főoltár felett található reneszánsz feszület. Őszapók - Nem találtam meg a temető bejáratát, igaz, nem is kerestem.
- Máriaffi Lajos-kastély Marosszentgyörgy 18,8 km-re. A Máriaffi Lajos-kastély az országúttól balra, helyezkedik el, ahova egy hosszú sétány vezet. Tiltott terület, csendőrségi laktanya közelében - Miután megtaláltam a dendrológiai park geodobozát, elsétáltam a Máriaffi-kastély kerítésének bejáratához.
- Több száz éves tölgyfák Marosszentgyörgy 18,9 km-re. A Máriaffi-kastély szebb időket megért dendrológiai parkjában több száz éves fákat is találunk. Szabadság - N
- Féreglyuk Csíkfalva 18,9 km-re. Féreglyuk hegyi kerékpáros ösvény - Csíkfalva.

Történelmi-kulturális értékek - Maros megye
* A történelmi háttér és kulturális jelentőség részletei regisztráció után. A fényképeket bejelentkezés után lehet megtekinteni.
[ Fel ↑ ]

Regisztrált felhasználók lehetőségei

 • Hozzászólás és bejelentés
 • Turisztikai látnivalók keresése kulcszóra és koordináták körül
 • Utolsó megtalálások és hozzászólások
 • Petele adatlapjának követése
 • Közeli és meg nem talált rejtekhelyek megjelenítése térképen és listában
 • Látnivalók a felhasználó földrajzi helyzetének közelében
 • Navigálás valós időben a terepen!

Hozzászólások

  Sikerült eljutni a környékre? Tetszett a Petele? Vagy csak egyszerűen hozzá szeretnél szólni, kiegészíteni a leírást? Meséld el nekünk a tapasztalataidat! Már összesen 8231 hozzászólás olvasható a webhelyünkön.

  Rejtett látnivalók a közelben

  Tudomásod van kevésbé ismert, szép és érdekes kirándulóhelyekről Maros megyében? Oszd meg velünk az információidat, és adj lehetőséget a többieknek is, hogy megismerhessék ezeket a helyeket! Már 3727 helyszínt mutattunk be.

  [ Fel ↑ ]
  Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató - A hozzászólások, leírások szerzõik tulajdonai. Minden más tartalom © 2005-2024 Rejtekhely.ro, a hivatalos magyar geotrekking webhely. Minden jog fenntartva. Geotrekking Székelyföldön, Erdélyben, és a Kárpát-medencében. Túrázás, kirándulás, és kincskeresés. Székelyföld, Erdély, és a Kárpát-medence látványosságai, látnivalói.