Bágy település (Hargita megye) Központ: Homoródszentmárton. Bágy román elnevezése: Badeni.
Turisztikai látnivalók - Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a terepen valós időben - bejelentkezés után

Bágy (Hargita megye) és környéke turisztikai látnivalói

- Református templom és rovásemlék Bágy 0,15 km-re. Kétségtelen, hogy temploma gótikus kori, a Magyar református templomok szerint ismeretlen időkből származik.
- Várhegy Bágy 0,91 km-re. A Várhegy Bágy falutól északra található, rendkívül szép kilátást biztosító magaslat, ahol középkori vár nyomai fedezhetőek fel.
- Református templom Lókod 2,63 km-re. A Nagy-Homorod völgyének legkisebb települése a községközponttól, Homorodszentmártontól 2,5 km-re, a Lókod-patak völgyében húzódik.
- Unitárius templom Recsenyéd 3,08 km-re. 1487-ben Rechenijed néven jelentkezik az okiratokban, 1602-ben már Recsenyéd a neve.
- Unitárius vártemplom Homoródszentmárton 3,29 km-re. A Nagy-Homoród völgyében, a Gyepes- és a Lókod-patakkal való találkozásnál települt Homoródszentmárton községközpont.
- Béla bán vára Homoródszentpál 3,41 km-re. A 12-dik századi Béla bán várának helye Homoródszentpál északi határában található, a Kis-Homoródba ömlő Várca-patak bal oldalán.
- Kerekes Julcsa háza Homoródszentmárton 3,72 km-re. Kerekes Julcsa háza, és annak kapuja - Homoródszentmárton.
- Román Viktor szoborpark Homoródszentmárton 3,74 km-re. A Homoródszentmártonhoz tartozó Bükkfalva újabban művészek tanyája lett.
- Református templom Székelydálya 3,78 km-re. Dálya néveredetéről a mese arról szól, hogy egykor tündérlányok jártak a tájon: Klára, Dála, Ramocsa.
- Ugron-kúria Homoródszentmárton 3,87 km-re. Amennyiben Gyepes vagy Abásfalva felől érkezünk Homoródszentmártonba, a gyümölcsfák jótékony takarásában meghúzódó, igen leromlott állapotban leledző kúria mellett megyünk el.
- Sós kút Recsenyéd 4,23 km-re. Homoródrecsenyéden a sósforrás a falutól keletre, a Bakó-hegy oldalán, a templomtól 2 km-re található.
- Sóskút Homoródszentpál 4,99 km-re. A homoródszentpáli sóskút a falu bejáratánál található, közvetlenül az Oklánd felől érkező út mellett.
- Madárpihenő Homoródszentpál 5,02 km-re. A homoródszentpáli Madárpihenő a Homoródmenti Madárvédelmi Natura 2000 terület része, így ma 200 hektáron madárvédelmi rezervátum.
- Elpusztult középkori templom Patakfalva 5,13 km-re. Patakfalva temetőjének keleti részében nemrég régészeti kutatásokat kezdtek.
- Sós kút Homoródszentpéter 5,4 km-re. A sóskút Homoródszentpétertől keletre, 1,15 km távolságra található, a Tarhegy aljában.
- Református templom Patakfalva 5,71 km-re. Patakfalva régi temploma az 1802.
- Gyepes 6,75 km-re. Érdekes módon, rendkívül kevés leírást lehet találni erről a kis faluról, még Orbán Balázs is csak utal rá nagy művében, a Székelyföld leírásában, pedig rendkívül eredeti, érintetlenségben megmaradt, és ezért is értékes falu.
- Szelídgesztenye-liget Homoródkarácsonyfalva 6,96 km-re. Homoródkarácsonyfalva nyugati határában, a vízválasztó keleti oldalán, 2 hektáron elterülő szelídgesztenye ültetvény található.
- Unitárius templom Homoródkarácsonyfalva 7,37 km-re. Homoródkarácsonyfalva a Kis-Homoród völgyében, Homorodalmás és Oklánd között fekszik.
- Halomsírok Kövesbérc Oklánd 7,4 km-re. Az oklándi sírhalmokat 1895-ben fedezték fel, a Kövesbérc nevű hegygerincen, mely több falu területén fekszik.
- Abásfalva 7,42 km-re. Miután elhagyjuk az Ilona völgyét Homoródfürdő felől Szentmárton fele jövet, két falu esik utunkba, Homoródkeményfalva és Abásfalva.
- Bikafalva 8,34 km-re. 1334-ben jelentkezik először az oklevelekben de Luce néven.
- Kerekerdői focipálya Székelyudvarhely 8,42 km-re. Székelyudvarhelytől délkeletre létezik egy kedvelt kirándulóhely, amit Kerekerdő néven ismernek.
- Akasztófa teteje Homoródkarácsonyfalva 8,48 km-re. A Dungó feredőtől északra tekintve, a szemközti Vész oldala gerincen, egy fenyőkkel borított, csúcsos domb hívja fel magára a figyelmet.
- Szarkakő Székelyudvarhely 8,52 km-re. Az Udvarhelyi-medencét keretező dombok legmagasabbika, a 886 méter magas Szarka-kő, messziről csak erdővel borított csúcsnak látszik.
- Dungó-domb Homoródkarácsonyfalva 8,53 km-re. A feredőtől nyugatra, alig több mint kétszáz méterre, a Sós-patak földrajzi jobb partján található a Dungó-domb.
- Bázis-sósmedencék Homoródkarácsonyfalva 8,55 km-re. Homoródkarácsonyfalvától délkeletre, a Dungó népi feredő közelében, attól keletre, a Csősz patakába ömlő Sós-patakon, két sósmedencét találunk.
- Sóskút Homoródkeményfalva 8,57 km-re. Homoród-Keményfalván még a mai nap is megseprik az utat vasárnap reggel a ház előtt, régi takaros porták és omladozó romos házak váltják egymást, a mai modern civilizáció csak alig észrevehetően tudott befurakodni a faluba.
- Óvoda Oklánd 8,58 km-re. Az oklándi óvoda a polgármesteri hivatal mellett található, Felszegen.
- Állattemető Székelyudvarhely 8,62 km-re. A székelyudvarhelyi kisállat-temető a Szentimre utcán indulva közelíthető meg, a várostól délkelet irányba, a katonai egységen túl, az erdei focipálya előtt.
- Unitárius templom Oklánd 8,63 km-re. A történelmi emléket hordozó Rika-hegység lábánál települt Oklándunitárius temploma melletti fenyőfák állnak.
- Székelykapu Oklánd 8,69 km-re. Az oklándi, jó állapotban levő parókia előtt álló, 1809-ben állított és jól megőrzött székelykapu, Udvarhelyszéken a legrégebbi.
- Dungó feredő Homoródkarácsonyfalva 8,73 km-re. A Dungó népi feredő Homoródkarácsonyfalvától délkeletre található, a Sós- és a Csősz-patak (régebb Csüsz-patak) között.
- Egykori szélmalom Homoródremete 8,87 km-re. Homoródremetén egy 19-dik századi, ma már nem működő műemlék-szélmalom található.
- Sóskút Homoródalmás 8,92 km-re. A homoródalmási Sóskút Lövéte felől a második Sóskút utcai bejárat végében található, a patak partján.
- Kopjafás építmények Székelyudvarhely 8,95 km-re. Székelyudvarhely déli bejárata a Csicser és a Mondó-hegy között, a Nagy-Küküllő völgyében található.
- Jézus-kápolna Székelyudvarhely 8,95 km-re. Székelyudvarhely nyugati, Székelykeresztúr felé vezető kijáratánál, kőfallal körülvéve áll a kis kápolna, amelyet Jézus szíve kápolnának is neveznek.
- Kápolna melletti Sóskert-sósfürdő Székelyudvarhely 8,96 km-re. Székelyudvarhelyen, a Jézus szíve-kápolna közvetlen szomszédságában gyógyhatású sós források törtek fel.
- Udvarhely körüli túraösvény 9,01 km-re. Az Udvarhely körüli túraösvény az Erdélyi Kárpát-Egyesület Székelyudvarhelyi Osztálya által kijelölt helyismereti, gyalogtúra útvonal.
- Kilátótorony Bene-hegy Oklánd 9,09 km-re. Az oklándi kilátótorony a községközponttól keletre, a Bene-hegy (régebb Beteghegy, majd Bened-hegy) tetején található.
- Rákóczi utca feletti fenyves Székelyudvarhely 9,09 km-re. Székelyudvarhely déli részében, a II Rákóczi Ferenc utcával párhuzamosan, attól keletre, egy hosszú és keskeny fenyves található.
- Katolikus templom Homoródremete 9,1 km-re. Van egy kicsi falu Székelyudvarhely közelében, de mégis távol tőle, ahová ritkán jár idegen, a polgármester is csak választások előtt látogatja meg.
- Katolikus temető Homoródalmás 9,4 km-re. Római katolikus temető a Szármány-hegy lábánál - Homoródalmás.
- Unitárius templom Homoródújfalu 9,42 km-re. Homoródújfalu a Hargita-hegység lábainál, a Kis-Homoród völgyének alsó részén, az egykori Szászföld és a Székelyföld határán helyezkedik el, mint a megye legdélebben fekvő települése.
- Sós kút Homoródújfalu 9,47 km-re. Homoródújfalutól nyugatra, 1 km távolságra, egy sóskút található.
[ Fel ↑ ]
- Evangélikus templom Székelyzsombor 12,37 km-re. Székelyzsombor eredetileg szász település volt, és temploma is abból a korból való.
- I világháborús emlékmű Lövéte 12,47 km-re. A Kis-Homoród völgyében fekvő Lövétén, a község központjában, az úgynevezett középszegi malom háta mögött, a parókia kertjének előterében impozáns méretű háborús emlékmű áll.
- Református templom Agyagfalva 12,61 km-re. 1510-ben plébániatemploma van, plébánosa, Máté alesperes név szerint is ismeretes, maga a templom régebbi - Építési idejét a XIII-dik századra teszik.
- Székely Nagygyűlés Agyagfalva 12,97 km-re. Ezen a helyen, 1506-ban alkották meg az agyagfalvi constitutio-t.
- Szejkefürdő 13,85 km-re. Székelyudvarhelytől észak-északnyugati irányban, az egykori Szombatfalva határában, a Parajd felé vezető országút mentén, a várostól 3 km-re, a Sóspatak völgyében, 517 méter tengerszint feletti magasságban fekszik Szejkefürdő.
- Vörös oldal Székelylengyelfalva 13,97 km-re. A Szejke-tető (Nagy Mál tető) nyugati oldalán, a Sármány nevű helyen, a rozsdás színű földek neve a Vörösoldal.
- Szejkefürdői Borvízmúzeum és Mofetta 14,12 km-re. Székelyudvarhely Szováta felőli bejáratánál több látnivaló várja az arra látogatókat, átuzatókat.
- Kannásné fájának maradványa Székelyudvarhely 14,16 km-re. Székelyudvarhelynek egy régi érdekessége, egy öreg 200-300 éves fa az Ugron Gábor utcában, az egyik tulaj kertje végében, amit a köztudat Kanásné fájának nevezett.
- Dobó és Vágás 14,41 km-re. A Nagy-Küküllőbe ömlő Vágás-patak felső, kitáruló völgyében fekszik Dobó.
- Síugrósánc Székelylengyelfalva 14,43 km-re. Az udvarhelyi síugrósánc Szejkefürdővel szemben, a főút túlsó oldalán található, a Székelylengyelfalva felé vezető út baloldalán.
[ Fel ↑ ]
* Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a térképen valós időben - bejelentkezés után.
Turisztikai látnivalók Maroshévíz - Turisztikai látnivalók Simon - Közeli települések: Lókod látnivalói 2,63 km-re - Sándortelke 3,15 km-re.
Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató - A hozzászólások, leírások szerzõik tulajdonai. Minden más tartalom © 2005-2024 Rejtekhely.ro, a hivatalos magyar geotrekking webhely. Minden jog fenntartva. Geotrekking Székelyföldön, Erdélyben, és a Kárpát-medencében. Túrázás, kirándulás, és kincskeresés. Székelyföld, Erdély, és a Kárpát-medence látványosságai, látnivalói.