Firtosmartonos település (Hargita megye) Központ: Szentábrahám. Firtosmartonos román elnevezése: Firtanus.
Turisztikai látnivalók - Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a terepen valós időben - bejelentkezés után

Firtosmartonos (Hargita megye) és környéke turisztikai látnivalói

- Unitárius templom Énlaka 2,66 km-re. Énlaka a Nagy- és Kis-Küküllő vizválasztójának gerincére és ez alá települt...
- Firtosi kilátó Szeles-domb 4,97 km-re. A firtosi kilátó 2006 nyarán készült, a hetedik Székelyföldi kaláka alkalmával...
- Péter-hegyese Firtos 5,48 km-re. A Firtos legdélibb, legmagasabb csúcsán, a magasságjelző pont mellett egy kápolna maradványai találhatók...
- Firtos vára 5,95 km-re. Korond és Firtosváralja között, a Kalonda folytatását képező fennsík nyugati, sajátságosan feltarajosodó részén, meredek sziklafalakkal rendelkező Firtos-hegyen épült Firtos-vára...
- Etéd 6,21 km-re. Etéd Szováta, Korond és Parajd után a környék legjelentősebb települése...
- Új negyed Malom utca Etéd 6,74 km-re. A cigány népesség Etéd falu lakosságának felét alkotja, hármas rétegződés jellemzi őket...
- Református templom Gagy 6,91 km-re. 1566-ban Gagij néven jelentkezik a forrásokban 1567-ben a regestrum 2 kapuval jegyzi...
- Katolikus templom Székelypálfalva 7,28 km-re. A Farkaslakáról Korondra vezető útról, a Kalonda aljában balra útelágazás vezet Énlaka felé...
- Református templom Kecset 8,06 km-re. Az 1567...
- Bereczki-ház Küsmöd 8,56 km-re. Küsmöd egyik érdekes látnivalója a Fő utcán található Bereczki-ház, vagy Csitkós ház, ahogy becézik...
- Református templom Kecsedkisfalud 8,62 km-re. A múlt századtól két falu, Kecsed és Kisfalud, egy község Kecsedkisfalud néven...
- Református templom és harangláb Küsmöd 8,9 km-re. A küsmödi templom zárva volt...
- Örök nyugalom 8,99 km-re. A Bözöd és Gagy közötti vízválasztó gerincén van egy tanya, ahol valószínűleg a kommunisták által kitaszított emberek, családok éltek, akik ott helyben, a kert végében, temetkeztek is...
- A temető kápolnája Atyha 9,17 km-re. Ez a különlegesen szép fekvésű település hétszázötven méterrel a tengerszint felett, a Székelyföld szívében évszázadokon át virágzott, ...
- Vízimalom Korond 9,49 km-re. Korondon az 1900-as évek elején harminchét malom működött...
- Szalmakalap Múzeum Kőrispatak 9,58 km-re. Szőcs Lajos kőrispataki lakos, akinek családja három nemzedékig visszamenőleg kalapossággal foglalkozott elhatározta, hogy létre hozza az ország első Szalmakalap Múzeumát...
- Fiastetői kilátó 9,58 km-re. A kilátót 2006 július 22-én avatták fel, ötlete Dr...
- Anyósmentes övezet Csere-negyed Farkaslaka 9,66 km-re. A Csere-negyed Farkaslaka legújabb falurésze, inkább fiatalok lakják, akik egymás között anyósmentes övezetnek becézik a lakhelyüket...
- Madárkert Korond 9,73 km-re. A korondi madárkertben közel 40 faj található - 5 fajta páva, 12 fajta fácán, 5 fajta galamb, fogoly- és papagájfajok, vízimadarak, vadludak és kacsák, és dísztyúkok...
- Református templom Kőrispatak 9,83 km-re. Középkori templomról nincs okleveles adat, ennek ellenére bizonyosan már a középkorban volt temploma...
- Tau a ferences kereszt 10,2 km-re. A Tau a görög ábécé 19-dik, a héber ábécének pedig az utolsó betűje...
- Kalonda-tető 10,21 km-re. A Kalonda tető, Farkaslaka és Korond közt fekszik félúton, 845 m tengerszint fölötti magasságban...
- Tamási Áron sírja Farkaslaka 10,22 km-re. Farkaslaka a Felső-Nyikó völgyében, a Nyikó mindkét partján, a Gordon-tető aljában települt, a térség legjelentősebb települése...
- Árcsó 10,28 km-re. Árcsó Korond és Felsősófalva között, a Korond-patak balpartján elterülő határrész...
- Likas-kő Korond 10,36 km-re. A Székelyudvarhely - Szováta útvonal mellett, Székelyudvarhely felől jövet, jobbról, Korondon felül 3 km-re van a Likaskő...
- Csiga-domb Korond 10,95 km-re. A Csiga-domb, helyi nevén Rakodó-hegy, 8 hektáron fekvő karbonát forráskúp-telep, Románia legnagyobb aragonit-előfordulása, amely 1980-tól földtani rezervátum...
- Katolikus templom Nyikómalomfalva 11,03 km-re. Nyikómalomfalva közepes nagyságu település az egykori Udvarhely vármegye területén, a Fehér-Nyikó völgyében található...
- Rez-tetői kilátó Sükő 11,08 km-re. A Nagyküküllő és a Nyikó között húzódó dombvidék legmagasabb csúcsa, a 932 m magas Rez-tető...
- Bözödi halomsírok 11,11 km-re. Az elmúlt években Bözöd környékén, légi régészet nyomán beazonosították a bözödi halomsírokat...
- Bugyogó források Fingóborvíz 11,3 km-re. A Cseredombi borvíz, másnéven Erzsébet-forrás, Fingóborvíz vagy Szejkésvíz pitvaros faépülettel fedett forrásától délkeletre, 120 méterre további lerakódások helyszíne, bugyogó, sistergő források, és egy tavacska figyelhető meg...
- Fingó-borviz Korond 11,35 km-re. A Fingó-borviz vagy Cseredombi-forrás, Erzsébet-forrás, a Csiga-dombi aragonitbányától keletre, a műútról 800 méterre fakad, vasas-sós vizét asztali vízként használják...
- Korondi sóskút 11,38 km-re. A korondi sóskút a 13A műút mellett, a Korond vize jobb partján, a Sós ház-ban található...
- Szénégetők Kalonda-tető 11,43 km-re. Farkaslaka határában, a Kalonda-tetőn még sokan foglalkoznak faszénégetéssel...
- Laposlik Korond 11,49 km-re. A Laposlik forráskúp a 13A jelzésű műút mellett, a Sós-kúttal átellenben található, az atyhai letérőtől 180 méterre délkelet felé...
- Mária-szobor Farkaslaka 11,54 km-re. A Gordon-hegy oldalában, egy külön magaslaton, fából faragott Mária-szobor áll...
- Református templom Rugonfalva 11,6 km-re. A falu csupán 2 km-re fekszik Székelykeresztúrtól és 5 km-re Siménfalva községközponttól...
- Levendulás Csekefalva 11,77 km-re. A csekefalvi levendulaültetvény 2023-ban június 24 és július 16 között látogatható, nyílt napok keretén belül, hétköznapokon 15-20 óra között, hétvégeken 10-20 óra között...
- Móric-kő Korond 11,9 km-re. A Móric-kő Korondtól észak-keletre, Pálpatakától dél-nyugatra és Fenyőkút településtől nyugatra található, meredek sziklafallal végződő kilátóhely...
- Fügevára Korond 12,03 km-re. Ki Korondon megfordul, annak ajánlom, hogy Fügevár meglátogatását el ne mulassza, mely ily alakzatokat, ily képleteket bizonnyal ritkán lesz alkalma láthatni...
- Katolikus templom Székelyszentlélek 12,22 km-re. Székelyszentlélek neve a Szentlélek tiszteletére szentelt templomáról tanúskodik - vannak, akik a templom építésének idejét a XIII-dik századra teszik...
- Ferde torony Sükő 12,48 km-re. Hol a falu között lefolyó Gátpataka ered, messze fenn a Rez oldalában 2000 lábbal a tenger szinvonala felett fekszik Sükő, melynek cseresnyéje hires az egész székely földön...
- Kormos-kő sziklabástya Fenyőkút 12,5 km-re. A Sólyomkő pataka mellől a Kormos-kő sziklakilátója felé kapaszkodva a meredek domboldalon, egy kisebb sziklatornyot és egy nagyobb, impozáns, kettős sziklabástyát találtam...
- Gordon-hegy Farkaslaka 12,51 km-re. Aki Székelyudvarhelyről Farkaslaka irányába utazik, feljut a Baknya-tetőre, ahol egy nagy kereszt arra figyelmeztet, hogy itt érdemes megállni és körülnézni...
- Sziklaablak Kormos-kő Fenyőkút 12,52 km-re. A Kormos-kő sziklabástyája és sziklakilátója között, a sziklakilátó közelében-végében, van egy érdekes sziklaablak...
- Kormos-kő sziklakilátó Fenyőkút 12,6 km-re. Korond felől, a Pálpataka és Fenyőkút felé vezető utak elágazása fölé emelkedő, látványos sziklakilátó...
[ Fel ↑ ]
- Parajdi Sóbánya 16,05 km-re. Nyugat felől jövet Parajd Hargita megye kapuja...
- Oroszhegy 16,14 km-re. Az egykori Udvarhelyszék legmagasabban fekvő településeSzékelyuvarhelytől 12 km-re, az 1009 m magas Őrhegy déli lábánál, a Bosnyák- és a Ballé-patak völgyfőjében fekszik...
- Bánatos királylány kútja Nagygalambfalva 16,19 km-re. Lélegzetvisszafojtva hallgattuk a mesét, s a szomorú éneket, amit az asszony olyan gyönyörűen énekelt, hogy még a felnőttek is megkönnyezték...
- Várféle őrtorony Nagygalambfalva 16,24 km-re. A Bánatos királylány kútja mellett, a Vágás-patak partján, a helybeliek közösségi összefogással megépítették az eredetileg a közeli Várfele nevű domboldalon lévő egykori erődítmény elképzelt mását...
- Szejkefürdő 16,26 km-re. Székelyudvarhelytől észak-északnyugati irányban, az egykori Szombatfalva határában, a Parajd felé vezető országút mentén, a várostól 3 km-re, a Sóspatak völgyében, 517 méter tengerszint feletti magasságban fekszik Szejkefürdő...
- Evszakok Parajd 16,38 km-re. Evszakok Parajd 2001..
- Református templom Parajd 16,47 km-re. Parajd, mint település, Sófalva tanyabokraként alakult ki...
- Unitárius és református templom Fiatfalva 16,47 km-re. 1460-ban Fyathfalva, 1478-ban Fyadfalva néven jelentkezik az okiratokban...
- Ugron-kúria Fiatfalva 16,65 km-re. A jelenlegi L alakú, manzárdtetős kastély előtt már a 17-dik században volt itt udvarház - a történelmi idők során több építkezés is történt...
- Unitárius templom Alsóboldogfalva 16,94 km-re. Újszékelyen felül, a Szurdokpatakának torkolatja előtt fekvő Alsó-boldogasszonyfalva következik, melyet a nép rövidítve egyszerűen Bodogfalának nevez...
[ Fel ↑ ]
* Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a térképen valós időben - bejelentkezés után.
Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató - A hozzászólások, leírások szerzõik tulajdonai. Minden más tartalom © 2005-2024 Rejtekhely.ro, a hivatalos magyar geotrekking webhely. Minden jog fenntartva. Geotrekking Székelyföldön, Erdélyben, és a Kárpát-medencében. Túrázás, kirándulás, és kincskeresés. Székelyföld, Erdély, és a Kárpát-medence látványosságai, látnivalói.