Homoródfürdő település (Hargita megye) Központ: Szentegyháza. Homoródfürdő román elnevezése: Baile Homorod.
Turisztikai látnivalók - Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a terepen valós időben - bejelentkezés után

Homoródfürdő (Hargita megye) és környéke turisztikai látnivalói

- Homoródfürdő 0,37 km-re. Homoródfürdő a Nagy-Homoród és a Fürdő-patak völgyében fekszik, 740-760 magasságban, 18 km-re Székelyudvarhelytől, a 13 számú műúton...
- Római őrtorony Homoródfürdő 0,8 km-re. Érdekes hely, nagyon hasonlít a környéken fellelhető maradványokra, mint amilyen a lövétei Várhegyen, vagy a bágyi várnál látható...
- Pokolláz 2,07 km-re. Székelyudvarhely és Homoród  között, az út melletti fasorban van egy kőkereszt...
- Alagút-bükkfa Máréfalva 2,62 km-re. Máréfalva keleti kijárata közeléből egy aszfaltút ágazik ki, mely a Patakvölgyében, a Fenyéd vize mentén halad előbb kelet, majd észak-kelet felé...
- Kakas csorgó és pihenő Máréfalva 2,65 km-re. Székelyudvarhelyről Csíkszereda felé tartva, Máréfalvát elhagyva, a 13A jelzésű műúton, mielőtt kezdődnének a szerpentinek, az út jobb oldalán egy kiépített forrást találunk...
- Ördög-tó Szentegyháza 2,77 km-re. Szentegyháza határában fekvő vulkáni fennsíkon két igen érdekes természeti képződmény található, két állandó jellegű, nem időszakos tó...
- Sziklakilátó Kápolnásfalu 2,79 km-re. Kápolnásfalu északnyugati részén, a Homoród-tető délkeleti oldalában, a település felett, egy sziklaperem húzódik...
- Homoród-tető Kápolnásfalu 2,93 km-re. Homoród-tető, Kápolnásfalu felett...
- Vármege bükkfái Máréfalva 3,36 km-re. Máré várától lefele, a meredeken ereszkedő ösvényt követve, a Vármege elnevezésű helyen, az erdőben egy vastag, legalább 3 m kerületű bükkfára bukkantam...
- Katolikus templom Kápolnásfalu 3,38 km-re. A Csíkszeredát Székelyudvarhellyel összekötő országúton alig hagyjuk el Szentegyházát, máris Kápolnásfaluban vagyunk, de csak érintjük a falu déli részét...
- Máré vára Máréfalva 3,59 km-re. Ott, hol a havasias jelleget öltő Fenyéd vize keleti irányát megváltoztatva, északra fordul, a jobb partján, szemben a Czekend tetővel egy kiszökelő hegyfok van, melyet Várnyak foknak hivnak...
- Vármege szörnye Máréfalva 3,66 km-re. A Patakvölgyéből, a Fenyéd vizével párhuzamos, keskeny aszfaltúttól kapaszkodtam ki a meredek domboldalon, a Máré vára felé, amikor egy szép legelőre bukkantam az egyik teraszon...
- Ördögútja Rákos-Homoród Szén-Homoród 3,86 km-re. Az Ördögútja székelyföldi töltésvonulat Rákos-Homoród pataktól Szén-Homoród patakon át terjedő szakasza...
- Lobogófürdő Szentkeresztbánya 4,08 km-re. Szentkeresztbánya környékén ásványvízforrásokat találunk a Kis-Homoród mentén, itt alakult ki a hajdan népszerű Lobogófürdő is...
- Angyaljárás Szentegyházán 4,17 km-re. Tisztelt címzett: Szőcs István, és családja...
- Vashámor Szentkeresztbánya 4,19 km-re. Az egykori Vlahicai Vasipari Vállalatnak egy egyedi ipartörténeti érték volt a birtokában, a 19-dik században épült szentkeresztbányai vashámor...
- Ördögútja Nagy-Fenyéd Rákos-Homoród 4,28 km-re. Az Ördögútja székelyföldi töltésvonulat Nagy-Fenyéd pataktól Rákos-Homoródig terjedő szakasza...
- Lobogó-borvízforrás Szentkeresztbánya 4,37 km-re. A Lobogó-borvízforrást a házak között, egy mellékutcán lehet megközelíteni...
- Dobogófürdő Szentkeresztbánya 4,56 km-re. Dobogófürdő (Székelyfüred, Ugron fürdő) Szentkeresztbánya délnyugati szélénél, a Kis-Homoród völgyében, Lobogófürdőtől délre található...
- Moly-tó Szentegyháza 4,63 km-re. Szentegyháza határában fekvő vulkáni fennsíkon két igen érdekes természeti képződménnyel találkozható, éspedig két állandó jellegű, nem időszakos tó...
- Ördögútja Málnavész-tisztás Homoródi Bükk 4,77 km-re. Az Ördögútja székelyföldi töltésvonulat Málnavész-tisztástól a Homoródi Bükk gerincéig terjedő, kápolnásfalusi szakasza...
- Kerekfenyő-borvízforrás Lövétebánya 5,54 km-re. Kerekfenyő-borvízforrás - Lövétebánya..
- Iskolamúzeum Lövétebánya 5,74 km-re. A lövétebányai Iskolamúzeum a Gábor Áron Iskolaközponthoz tartozik...
- Ördögútja Kis-Fenyéd Nagy-Fenyéd 5,78 km-re. Az Ördögútja székelyföldi töltésvonulat Kis-Fenyéd pataktól a Nagy-Fenyéd patakig terjedő szakasza...
- Rókaváros Szentkeresztbánya 5,85 km-re. Rókaváros (Vasbánya, Lövétebánya, Bányatelep) - Szentkeresztbánya...
- Szentegyháza Gyöngye 6,15 km-re. Szentegyháza Gyöngye termál strand...
- Pisztrángos Szentegyháza 6,41 km-re. A Szentegyházi Pisztrángos Szentegyházasfalutól keletre, a Virágosvész nyugati oldalában található...
- Testvérfenyők Csere bérce 6,59 km-re. A Déllői-borvízforrás közeléből sárga kereszttel jelzett túraösvény kapaszkodik ki a Csere bércére, másnéven Bükkdombra...
- Hollókő Homoródkeményfalva 6,67 km-re. Homoródkeményfalva egyik kevésbé ismert nevezetessége, amelyről a helybeliek is kevesen tudnak, a Hollókő...
- Haáz-esztena Virágosvész Mária út 6,69 km-re. A Csere-tetőtől északra, a Virágosvész délnyugati végében található zarándok-pihenő Haáz Sándor tanár tulajdona, az esztenát Hatos Gergő és János ajánlotta fel...
- Ördögborozda Szentkeresztbánya 6,73 km-re. A székelyföldi töltésvonulatot Szentegyháza és a Szurduk közötti részen hiába keresték, de jól kimutatható a Cserebérc - Saták-kútja - Vaskapu útvonalon...
- Székely Selters borvízforrások Szeltersz 6,87 km-re. A szelterszi borvízforrások vize, vagy ahogy régebb nevezték, a lövétei Bélmező szejkéje enyhén sós, szénsavas, lúgos vagyis alkalikus víz...
- Csere bérce kilátópont Szeltersz 6,89 km-re. Jó rálátás nyílik innen a Déllői-borvízforrás melletti kőbányára, legalábbis télen...
- Déllői borvízforrás Szeltersz 6,97 km-re. A Déllői borvízforrás vize a Székely Selters forrásaitól légvonalban 300 m távolságra, északkeletre tör elő, egy faküpüből...
- Máréfalva védbarlangjai 7,07 km-re. Máréfalvától északra, a Leshegy nevű dűlőben sziklába vájt védbarlangok találhatók...
- Máréfalvi régi temető 7,09 km-re. A máréfalvi katolikus temető régi temetőrészében különleges, bádogborítással fedett cserefakereszteket láthatunk...
- Vészkaréj Szeltersz 7,1 km-re. A Vargyas-patak Szeltersz feletti, a Szurdukkal átellenben található földrajzi jobb partját, meredek sziklaoldalát Vészkaréjnak nevezik...
- Nagy-aratás Máréfalva 7,21 km-re. A Pokoláztól tovább az út elhagyatott katonai radarok mellettt visz tovább, a szemétfeldolgozóig...
- Bánya-tető alatti forrás Szeltersz 7,22 km-re. A Székely Selters forrásaitól délre, a Bánya-tető keleti oldala alatt, az út mellettt van egy andezit küpübe foglalt borvízforrás...
- Illemhelyek utcája Szeltersz 7,34 km-re. Szeltersz északkeleti felében van egy mellékutca, ahol az illemhelyeket kerítésen kivül, közvetlenül az utcán helyezték el...
- A lövétei suvadás 7,37 km-re. Lövétén először 1913-ban indult meg a föld, majd 1970-ben megismétlődött, jelentős anyagi károkat okozva, falurész tünt el következtében, és új negyed alakult...
- Szurduk-vízesés Szeltersz 7,39 km-re. A Szurduk a Vargyas-patak völgyének a Szeltersz klimatikus üdülőhely északi bejáratánál található, szurdok jellegű helye...
- Ördögborozda Szentegyháza 7,44 km-re. A székelyföldi töltésvonulat Ördögútja nevű, Zeteváralja és Kápolnásfalu közötti szakaszának folytatása az Ördögborozda...
- Ördögárok 7,61 km-re. Környékünk tele van titokzatos régi létesítmények nyomaival, egyesekről többet, másokról kevesebbet lehet tudni, vagy éppenséggel csak a regék, mondák tanuskodnak róluk...
- Mágneses-szikla Deság 7,65 km-re. Zetelakától a Küküllőmentén felfelé haladva, már messziről feltűnik Zetevára, vagy ahogy másként is nevezik, a Deság gombja...
[ Fel ↑ ]
- Homokkő képződmények Homoródalmás 13,63 km-re. Homoródalmás felől a Vargyas-szoros felé vezető út bal oldalán, a domboldalban látványos homokkőképződményeket láthatunk...
- Zeteváraljai víztározó Zeteváralja 14,29 km-re. A zeteváraljai völgyzáró gát és a víztározó vagy népszerű nevén zetalaki gát, a Nagy-Küküllő felső szakaszának egyetlen mesterséges tava...
- A tudás kútja Székelyudvarhely 14,43 km-re. A Modern Üzleti Tudományok Főiskolája fennállásának tizedik évfordulóján rendezett emlékünnepség keretében leplezték le a Kubanek László képzőművész által tervezett emlékművet...
- Székelytámadt vár Székelyudvarhely 14,43 km-re. A Székelytámadt vár olyan épített öröksége Székelyudvarhelynek, amely nem csak az udvarhelyieknek, de a székely történelem szempontjából is nagy jelentőséggel bír...
- Református templom Patakfalva 14,45 km-re. Patakfalva régi temploma az 1802...
- Vasszékely 14,51 km-re. A Székelyudvarhelyen áthaladó idegeneknek is ismert megállóhelye aPatkó...
- Elpusztult középkori templom Patakfalva 14,52 km-re. Patakfalva temetőjének keleti részében nemrég régészeti kutatásokat kezdtek...
- Vass kalapos ház Székelyudvarhely 14,54 km-re. A Vass Kalapos ház Székelyudvarhely központjához nagyon közel van, a Vár utcában, volt Ferencesek utcája, a Barátok templomával szinte átellenben...
- Református templom Székelyudvarhely 14,54 km-re. Református templom - Székelyudvarhely, Márton Áron tér 11...
- Székelyudvarhelyi városmag tapintható dombormű 14,58 km-re. A Székelyudvarhely történelmi városközpontját méretarányosan bemutató bronz térplasztika a Kossuth utca Városháza felőli sarkán került elhelyezésre...
[ Fel ↑ ]
* Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a térképen valós időben - bejelentkezés után.
Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató - A hozzászólások, leírások szerzõik tulajdonai. Minden más tartalom © 2005-2024 Rejtekhely.ro, a hivatalos magyar geotrekking webhely. Minden jog fenntartva. Geotrekking Székelyföldön, Erdélyben, és a Kárpát-medencében. Túrázás, kirándulás, és kincskeresés. Székelyföld, Erdély, és a Kárpát-medence látványosságai, látnivalói.