Homoródremete település (Hargita megye) Központ: Homoródszentmárton. Homoródremete román elnevezése: Calugareni.
Turisztikai látnivalók - Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a terepen valós időben - bejelentkezés után

Homoródremete (Hargita megye) és környéke turisztikai látnivalói

- Katolikus templom Homoródremete 0,21 km-re. Van egy kicsi falu Székelyudvarhely közelében, de mégis távol tőle, ahová ritkán jár idegen, a polgármester is csak választások előtt látogatja meg...
- Egykori szélmalom Homoródremete 0,39 km-re. Homoródremetén egy 19-dik századi, ma már nem működő műemlék-szélmalom található...
- Nagy-aratás Máréfalva 2,77 km-re. A Pokoláztól tovább az út elhagyatott katonai radarok mellettt visz tovább, a szemétfeldolgozóig...
- Hollókő Homoródkeményfalva 3,04 km-re. Homoródkeményfalva egyik kevésbé ismert nevezetessége, amelyről a helybeliek is kevesen tudnak, a Hollókő...
- Gyepes 3,12 km-re. Érdekes módon, rendkívül kevés leírást lehet találni erről a kis faluról, még Orbán Balázs is csak utal rá nagy művében, a Székelyföld leírásában, pedig rendkívül eredeti, érintetlenségben megmaradt, és ezért is értékes falu...
- Sóskút Homoródkeményfalva 3,15 km-re. Homoród-Keményfalván még a mai nap is megseprik az utat vasárnap reggel a ház előtt, régi takaros porták és omladozó romos házak váltják egymást, a mai modern civilizáció csak alig észrevehetően tudott befurakodni a faluba...
- A Fehéres-patak vízesései 3,68 km-re. A székelyudvarhelyi Betlenfalva felső végében ömlik a Nagyküküllőbe a Fehéres-patak...
- Szarkakő Székelyudvarhely 3,77 km-re. Az Udvarhelyi-medencét keretező dombok legmagasabbika, a 886 méter magas Szarka-kő, messziről csak erdővel borított csúcsnak látszik...
- Kőkép Verőfény-tető Székelyudvarhely 4,77 km-re. A Kőkép elnevezésű kőkereszt Székelyudvarhelytől keletre, a Szarka-kőtől északnyugatra található, a 689 m magas Verőfény-tetőn...
- Máréfalvi régi temető 5,2 km-re. A máréfalvi katolikus temető régi temetőrészében különleges, bádogborítással fedett cserefakereszteket láthatunk...
- Abásfalva 5,66 km-re. Miután elhagyjuk az Ilona völgyét Homoródfürdő felől Szentmárton fele jövet, két falu esik utunkba, Homoródkeményfalva és Abásfalva...
- Kerekerdői focipálya Székelyudvarhely 5,9 km-re. Székelyudvarhelytől délkeletre létezik egy kedvelt kirándulóhely, amit Kerekerdő néven ismernek...
- Állattemető Székelyudvarhely 5,93 km-re. A székelyudvarhelyi kisállat-temető a Szentimre utcán indulva közelíthető meg, a várostól délkelet irányba, a katonai egységen túl, az erdei focipálya előtt...
- A lövétei suvadás 5,96 km-re. Lövétén először 1913-ban indult meg a föld, majd 1970-ben megismétlődött, jelentős anyagi károkat okozva, falurész tünt el következtében, és új negyed alakult...
- Máréfalva védbarlangjai 5,97 km-re. Máréfalvától északra, a Leshegy nevű dűlőben sziklába vájt védbarlangok találhatók...
- Elpusztult középkori templom Patakfalva 6,08 km-re. Patakfalva temetőjének keleti részében nemrég régészeti kutatásokat kezdtek...
- Református templom Patakfalva 6,14 km-re. Patakfalva régi temploma az 1802...
- Várhegy Homoródalmás 6,21 km-re. Szép kilátást biztosító magaslat Lövéte és Almás között...
- Földvár Homoródalmás 6,3 km-re. Homoródalmás és Lövéte határánál van a homoródalmási Várhegy, amelyen földsáncok nyomait lehet látni...
- Ugron-kúria Homoródszentmárton 6,45 km-re. Amennyiben Gyepes vagy Abásfalva felől érkezünk Homoródszentmártonba, a gyümölcsfák jótékony takarásában meghúzódó, igen leromlott állapotban leledző kúria mellett megyünk el...
- Kakas csorgó és pihenő Máréfalva 6,52 km-re. Székelyudvarhelyről Csíkszereda felé tartva, Máréfalvát elhagyva, a 13A jelzésű műúton, mielőtt kezdődnének a szerpentinek, az út jobb oldalán egy kiépített forrást találunk...
- Vármege szörnye Máréfalva 6,6 km-re. A Patakvölgyéből, a Fenyéd vizével párhuzamos, keskeny aszfaltúttól kapaszkodtam ki a meredek domboldalon, a Máré vára felé, amikor egy szép legelőre bukkantam az egyik teraszon...
- Kerekes Julcsa háza Homoródszentmárton 6,62 km-re. Kerekes Julcsa háza, és annak kapuja - Homoródszentmárton...
- Református templom Lókod 6,69 km-re. A Nagy-Homorod völgyének legkisebb települése a községközponttól, Homorodszentmártontól 2,5 km-re, a Lókod-patak völgyében húzódik...
- Vármege bükkfái Máréfalva 6,94 km-re. Máré várától lefele, a meredeken ereszkedő ösvényt követve, a Vármege elnevezésű helyen, az erdőben egy vastag, legalább 3 m kerületű bükkfára bukkantam...
- Unitárius vártemplom Homoródszentmárton 6,96 km-re. A Nagy-Homoród völgyében, a Gyepes- és a Lókod-patakkal való találkozásnál települt Homoródszentmárton községközpont...
- I világháborús emlékmű Lövéte 6,97 km-re. A Kis-Homoród völgyében fekvő Lövétén, a község központjában, az úgynevezett középszegi malom háta mögött, a parókia kertjének előterében impozáns méretű háborús emlékmű áll...
- Máré vára Máréfalva 7,14 km-re. Ott, hol a havasias jelleget öltő Fenyéd vize keleti irányát megváltoztatva, északra fordul, a jobb partján, szemben a Czekend tetővel egy kiszökelő hegyfok van, melyet Várnyak foknak hivnak...
- Sóskút Homoródalmás 7,42 km-re. A homoródalmási Sóskút Lövéte felől a második Sóskút utcai bejárat végében található, a patak partján...
- Moly-tó Szentegyháza 7,51 km-re. Szentegyháza határában fekvő vulkáni fennsíkon két igen érdekes természeti képződménnyel találkozható, éspedig két állandó jellegű, nem időszakos tó...
- Katolikus temető Homoródalmás 7,52 km-re. Római katolikus temető a Szármány-hegy lábánál - Homoródalmás...
- Román Viktor szoborpark Homoródszentmárton 7,68 km-re. A Homoródszentmártonhoz tartozó Bükkfalva újabban művészek tanyája lett...
- Haberstumpf-villa 7,73 km-re. A Haberstumpf-villa Székelyudvarhely egyik régi szép épülete, jelenleg, restaurálás után, macute;zeum...
- Római őrtorony Homoródfürdő 7,97 km-re. Érdekes hely, nagyon hasonlít a környéken fellelhető maradványokra, mint amilyen a lövétei Várhegyen, vagy a bágyi várnál látható...
- A tudás kútja Székelyudvarhely 8,1 km-re. A Modern Üzleti Tudományok Főiskolája fennállásának tizedik évfordulóján rendezett emlékünnepség keretében leplezték le a Kubanek László képzőművész által tervezett emlékművet...
- Márton Áron tér Székelyudvarhely 8,1 km-re. A Felső Piactér, a jelenlegi Márton Áron tér, Székelyudvarhely múltbeli és jelenlegi központjának része...
- Vasszékely 8,17 km-re. A Székelyudvarhelyen áthaladó idegeneknek is ismert megállóhelye aPatkó...
- Református templom Székelyudvarhely 8,22 km-re. Református templom - Székelyudvarhely, Márton Áron tér 11...
- Iskolamúzeum Lövétebánya 8,23 km-re. A lövétebányai Iskolamúzeum a Gábor Áron Iskolaközponthoz tartozik...
- Rez-tető Kadicsfalva 8,24 km-re. Székelyudvarhelyről, pontosabban Kadicsfalváról Üknyédre legrövidebb úton a Rez-tetőn keresztül lehet eljutni, bár nem a legkönnyebben, de megéri a fáradságot, mert rendkívül szép élményben lehet részünk...
- Székelytámadt vár Székelyudvarhely 8,24 km-re. A Székelytámadt vár olyan épített öröksége Székelyudvarhelynek, amely nem csak az udvarhelyieknek, de a székely történelem szempontjából is nagy jelentőséggel bír...
- Rókaváros Szentkeresztbánya 8,26 km-re. Rókaváros (Vasbánya, Lövétebánya, Bányatelep) - Szentkeresztbánya...
- Székelyudvarhelyi városmag tapintható dombormű 8,28 km-re. A Székelyudvarhely történelmi városközpontját méretarányosan bemutató bronz térplasztika a Kossuth utca Városháza felőli sarkán került elhelyezésre...
- Vass kalapos ház Székelyudvarhely 8,3 km-re. A Vass Kalapos ház Székelyudvarhely központjához nagyon közel van, a Vár utcában, volt Ferencesek utcája, a Barátok templomával szinte átellenben...
- Kápolna melletti Sóskert-sósfürdő Székelyudvarhely 8,33 km-re. Székelyudvarhelyen, a Jézus szíve-kápolna közvetlen szomszédságában gyógyhatású sós források törtek fel...
[ Fel ↑ ]
- Lobogófürdő Szentkeresztbánya 9,8 km-re. Szentkeresztbánya környékén ásványvízforrásokat találunk a Kis-Homoród mentén, itt alakult ki a hajdan népszerű Lobogófürdő is...
- Asszony-bosszantó csárda Lövéte 9,81 km-re. Az Asszony-bosszantó csárda három út kereszteződésénél található, melyek Kirulyfürdőről, Szeltersz felől, illetve Lövétéről érkeznek...
- Unitárius templom Recsenyéd 9,83 km-re. 1487-ben Rechenijed néven jelentkezik az okiratokban, 1602-ben már Recsenyéd a neve...
- Bánya-tető alatti forrás Szeltersz 10,17 km-re. A Székely Selters forrásaitól délre, a Bánya-tető keleti oldala alatt, az út mellettt van egy andezit küpübe foglalt borvízforrás...
- Szent István király templom Székelyszentkirály 10,29 km-re. A Bosnyák-patak völgyét követve, Tibódtól három kilométerre találjuk Székelyszentkirályt...
- Szejkefürdő 10,49 km-re. Székelyudvarhelytől észak-északnyugati irányban, az egykori Szombatfalva határában, a Parajd felé vezető országút mentén, a várostól 3 km-re, a Sóspatak völgyében, 517 méter tengerszint feletti magasságban fekszik Szejkefürdő...
- Béla bán vára Homoródszentpál 10,61 km-re. A 12-dik századi Béla bán várának helye Homoródszentpál északi határában található, a Kis-Homoródba ömlő Várca-patak bal oldalán...
- Kannásné fájának maradványa Székelyudvarhely 10,88 km-re. Székelyudvarhelynek egy régi érdekessége, egy öreg 200-300 éves fa az Ugron Gábor utcában, az egyik tulaj kertje végében, amit a köztudat Kanásné fájának nevezett...
- Csere bérce kilátópont Szeltersz 10,89 km-re. Jó rálátás nyílik innen a Déllői-borvízforrás melletti kőbányára, legalábbis télen...
- Szejkefürdői Borvízmúzeum és Mofetta 10,91 km-re. Székelyudvarhely Szováta felőli bejáratánál több látnivaló várja az arra látogatókat, átuzatókat...
[ Fel ↑ ]
* Térképek, részletes leírások és hozzászólások, fényképek, keresési lehetőség, navigáció a térképen valós időben - bejelentkezés után.
Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató - A hozzászólások, leírások szerzõik tulajdonai. Minden más tartalom © 2005-2024 Rejtekhely.ro, a hivatalos magyar geotrekking webhely. Minden jog fenntartva. Geotrekking Székelyföldön, Erdélyben, és a Kárpát-medencében. Túrázás, kirándulás, és kincskeresés. Székelyföld, Erdély, és a Kárpát-medence látványosságai, látnivalói.